Lakásdekoráció

Ötletek rusztikus hálószobákra

1. Ötlet
A merész mediterrán szí­nek...

Látvány. A merész mediterrán szí­nek és az öreg fafelületek meleg árnyalatai szépen kiegészítik egymást, és barátságos hangulatot biztosítanak ebben a hálószobá­ban. A láthatóvá tett mennyezeti gerenda, az ajtó- és ablakkeretek, melyeket meghagytak eredeti, na­túr fa árnyalatukban, mind hozzátesznek valamit ehhez a bájjal telt rusztikus hangulathoz.

Színek. A telt, narancs árnyala­tokban pompázó kockás ágyta­karó a legfeltűnőbb látványeleme a szobának. Ezt a motívumot folytatják a hasonló színű párnák és függönyök, azonban – elkerü­lendő a túlságosan megkompo­nált, túlrendezett látvány kialaku­lását – mindegyikhez különböző mintájú anyagot használtak. A két lámpaernyő kevésbé ener­gikus árnyalatú, mint a többi bú­torszövet, de még így is azt a négyzetes motívumot visszhan­gozzák, ami az összes bútorszö­veten végigfut.

Falak. A falak világos színe sem­leges, üde hátteret alkot, melyet az ablakmélyedésben végigfutó okker árnyalatú finom levélminta tesz izgalmassá. Sablonfestő készletet akár egy művészellátó vagy hobbiboltban is vásárolha­tunk, azonban, ha még soha nem próbálkoztunk sablonfestéssel, először egy olyan (mondjuk szek­rény vagy ágy mögötti) falfelüle­ten kísérletezzünk, amely nem fog látszani.

Padlóburkolat. Az eredeti fa padlódeszkák telt, barna színe hozza összhangba a látvány egé­szét. Ezeket színtelenítő vegy­szerrel tisztították meg először, majd padlóviasszal kenték át, ami matt védőfelületet képez a padlón. Ha ennél ragyogóbb fe­lületet szeretnénk kapni, próbál­kozzunk inkább lenolajkencével.

2. Ötlet

Béke, nyugalom, ele­gancia a modernizált rusztikus enteriőr jellemzői

Látvány. Béke, nyugalom, ele­gancia a modernizált rusztikus enteriőr jellemzői. A bútorok formásak és érzékiek, a színeket úgy válogatták össze, hogy se­gítsék a pihenést, és a falon lát­ható tollminta épp kellő mennyi­ségű részlet egy ilyen nyugalmat sugárzó, egyszerű térben.

Színek. Az orgonaszín egyike a legbékésebb, legnyugtatóbb árnyalatoknak, hálószobákhoz tökéletes. Fehérrel társítva üde és elegáns. A sötétebb részletek pedig épp azt az összeállítás ál­tal igényelt sötét tónust adják, amely megakadályozza, hogy a látvány túl fakóvá váljon.

Ágy. A vidékies stílus tiszta ro­mantikájának megtestesítője ez a kétszemélyes, kovácsoltvas ágy. Érzéki ívei és finom részle­tei bájjal és nőiességgel övezik, miáltal tökéletesen illik egy ilyen nyugalmat árasztó szobá­ba. A düftintakaró és a rajta lazán szétszórt díszpárnák kelle­mesen megbontják a színeket, ugyanakkor az ágy íveit szaba­don hagyják, így a szoba ékes­ségévé válhatnak.

Falak. A falak lágy orgonaszíne diszkrét és nyugalmas hátteret alkot, melyet mégis érdekessé tesz a sablon segítségével festett fehér tollminta. Ötletes alternatí­vája ez a falakon lógó képeknek, s finom vonalai harmonizálnak a szoba könnyed, szellős hangu­latával. Az ilyen minta rugalma­san használható: ha megunjuk, és valami újat szeretnénk kipró­bálni, egyszerűen csak fessük át.

Ablak. Ahhoz, hogy a szoba fó­kuszpontja az ágy lehessen, az ablak árnyékolóinak egyszerű­nek és elegánsnak kell lenniük. Tökéletes megoldás a fehér anyagból készült roló. Modern és sallangmentes megjelenése nem vonja el figyelmünket a szo­ba igazi lényegétől.

3. Ötlet

Ezen üde, citromsárga szoba lakói szeretik, ha minden reggelük vidáman kezdődik

Látvány. Ezen üde, citromsárga szoba lakói szeretik, ha minden reggelük vidáman kezdődik, ezért válogattak ragyogó, napsütötte színeket a hálószobájukba. Az azonos anyagból készült ágyne­mű és függöny vidám, virágos mintája teszi teljessé a szobát, s a fenyőbútorok adják meg a rusz­tikus stílus meleg, barátságos alaphangját.

Színek. A citromsárga még a leg­sötétebb helyet is világosabbá te­szi, egy ilyen, természetes fénnyel elárasztott hálószobában pedig teljesen napsütötte hangulatot kelt. A lime-zöld és púderkék árnyalatok jól harmonizálnak ezzel, és együtt teljesen felszabadult lát­ványt nyújtanak.

Bútorok. A hálószoba főszerep­lője egy nagy, fenyőfából készült franciaágy, melynek barátságos és megnyugtatóan testes látvá­nya fesztelen és lakályos hangulatot kölcsönöz a helyiségnek. Az ablakpárkányra állított, hozzá illő, formáit és árnyalatát vissz­hangzó tükör segíti az összehan­golt, rusztikus látvány megte­remtését.

Ágynemű és függöny. Ha sze­retnénk, hogy szobánk egyszerű és teljesen harmonikus látványt nyújtson, válasszunk egymással összetartozó ágyneműt és füg­gönyt. Itt a divatos, virágmintás szövet kellemes, rusztikus stílust kölcsönöz, ugyanakkor meg­hagyja a helyiség fiatalos, mo­dern hangulatát. A mindenütt egységesen alkalmazott kelme jót tesz a kicsi szobának, ha túl sok különböző mintájú anyagot használunk, az zsúfolttá tehet egy ekkora helyiséget. Ha tetszik ez a takarosan harmonikus látvány, érdemes két rend ugyanolyan mintájú ágyneműt vásárolnunk, különben a huzatok cseréjekor a hatás kárba vész.

4. Ötlet

Vibráló, csí­kos ágynemű

Látvány. Ha ízlésünk a nyugal­mas, rusztikus stílus felé vonz, ám idegenkedünk a rá sokszor annyira jellemző virágmintáktól, próbálkozhatunk a látvány mo­dern változatával. A vibráló, csí­kos ágynemű révén a stílus olyan klasszikus összetevői, mint a világosra festett padló vagy az ódon vaságykeret modern meg­fogalmazást nyernek.

Színek. Ha ennyire élénk ágyne­műt választunk, a falakat már nem festhetjük élénk színűre, ha­csak nem vállaljuk, hogy minden reggel fejfájással ébredünk. Itt feltűnőek a selyemcukor árnyala­tú csíkok, mivel a fehér falak, a krémszínű padló és a kezeletlen fabútorok semleges hátteréből válnak ki.

Ágy. Ebből a régi ágykeretből árad az egyediség. Jellegzetesen rusztikus stílusát hagyományos formájának és kissé viharvert látványának köszönheti. Ilyen dara­bokat régiségkereskedésekben és vásárokban találhatunk, s már csak egy új matracot kell ven­nünk, az eredmény pedig óvilági, rusztikus hangulat és modern ké­nyelem lesz. A kis háztartási létra tökéletes éjjeliszekrény, melynek kezeletlen fafelülete fontos kiegé­szítője a könnyed, nyugalmat árasztó látványnak. Ugyanezt a hatást érhetjük el egy réteg fe­hér, vagy krémszínű festékkel.

Ágynemű. Rendkívül stílusos ha­tást keltenek a színes csíkok, me­lyek egyben üde látványt is kölcsönöznek az ágynak. Egy élénk ágynemű segítségével könnyebb színessé tenni hálószobánkat, mintha annak falait fednénk vala­milyen merész és feltűnő árnyala­tú festékkel. Ha ráununk a min­tákra vagy a színekre, csak át kell húznunk az ágyneműt. Ha viszont torkig vagyunk a falak színével, az egész szobát át kell festenünk.

5. Ötlet

Ebből a hálószobából felüdülést szolgáló menedéket varázsolnak a ragyogó csíkok

Látvány. Ebből a hálószobából felüdülést szolgáló menedéket varázsolnak a ragyogó csíkok. A kék és aqua árnyalatok tenger­parti hangulatot teremtenek, a nyugalmat sugárzó látványt pe­dig rusztikus stílusú bútorok te­szik teljessé.

Színek. E szoba alapszíne a fehér, ami tiszta, üde hangulatot hoz a helyiségbe. Társa a kék, amely az anyagok csíkmintáin a New England-i tengerparti nyaralók hangulatát idézi. Egy erőteljes, mégis érdekes színösszeállítás megteremtésének legegyszerűbb módja két szín keverése, mint itt a fehéré és a kéké. Mindig töre­kedjünk azonban a változatosság­ra, és a kiválasztott szín minden árnyalatát és tónusát használjuk fel (adott esetben a tengerészkék­től a vizes pasztell árnyalatokig).

Ágy. Az ágy lábánál látható el­húzható függöny intim zugot va­rázsol az ágyból, amely tökéletes az ejtőzéshez. A teljes kényelem érdekében az ágyat telerakták mindenféle árnyalatú és mintájú párnával és kispárnával. Az ilyen enteriőr nem igényel teljesen harmonizáló mintákat.

Padlóburkolat. A fakó padló­deszkák kedves, világos alapot képeznek, s illenek a helyiség üde hangulatához. Egy kis, kék sző­nyeg erősíti kényelemérzetünket, és újabb színnel egészíti ki az összeállítást. Ha átlósan helye­zünk el egy szőnyeget, az nyugal­mas, fesztelen hangulatot ad szobánknak.

Bútorok. Nagyszerű hatást kelt a kék, konyhai hokedli és a fehér­re mázolt háztartási létra. Egyi­kük éjjeliszekrényként szolgál, másikukra pedig cserepes növé­nyeket állítottak. Mindig érde­mes kezeletlen fából készült egy­szerű bútorokat keresni, mert olcsóbbak, és könnyen újjávará­zsolhatjuk őket egy, a szobánk színösszeállításához illő festékár­nyalattal.

6. Ötlet

Bizonyos pasztellárnyalatok keveréke édeskésen émelyí­tő lehet

Látvány. Bizonyos pasztellárnyalatok keveréke édeskésen émelyí­tő lehet, azonban itt csak a leghalványabb, leglégiesebb színeket használták fel, minek köszönhető­en a szoba üde és nőies lett, igazi tavaszi hangulatot áraszt.

Falak. Rendkívül elegánsak a ta­pétát lambériával váltogató felü­letek. A szoba falain derékmagasságban körbefutó, fehérre festett, hornyolt deszkaburkolat, mely­nek széles peremére mindenféle kedves tárgy kiállítható, vidékies hangulatot teremt. A nagyon hal­vány, pasztell rózsaszín tapétát vi­lágoszöld levelek és borzas, kék virágok rácsmintája díszíti. Ezt a kedves, finom és rendkívül női­es tapétát az egyszerű faburkolat tartja egyensúlyban.

Ágy. A helyiség könnyed látvá­nyának kulcselemei a matt üveg és a világos fafelületek. A matt üveg fejtámla modern látványt nyújt, és nem disszonáns a szoba elegáns hangulatában. A ragyogó fehér ágynemű klasszikus könnyedséget sugároz, a halványkék takaró pedig harmonizál a tapéta virágaival.

Bútorok. Egy ilyen lányszobához nagyszerűen illenek a halvány mézszínű fafelületek. Egy sötét árnyalat romba döntené a tava­szias hangulatot. A juharfából ké­szült komóddal és a kedves kis éjjeliszekrénnyel harmonizál az állólámpa és az ágykeret fája.

Kiegészítők. Egy ennyire nőies szoba kiált a szétszórt csinos hol­mikért. A lambéria tetején képek sorakoznak, az éjjeliszekrényen könyveket és egy csinos képkere­tet találunk, a komódról pedig zsinóros fehérneműs zsák lóg.

7. Ötlet

 Kacskaringós ková­csoltvas elemek teszik ezt a kü­lönben békés, krémszínű háló­szobát dekoratívvá

Látvány. Kacskaringós ková­csoltvas elemek teszik ezt a kü­lönben békés, krémszínű háló­szobát dekoratívvá. A mésztejjel kezelt fenyőfa komód és tükör teljessé teszi a helyiség régies, nyugodt hangulatát, emellett pe­dig tökéletesen harmonizál hű­vös, fénnyel telt látványával.

Ágy. A kovácsoltvas ágyon csak kevés díszes ív és hajlat látható, így elegáns, letisztult látványt nyújt. Erőteljes formái drámai körvonalakként rajzolódnak ki a krémszínű falak előtt. Elegáns a finoman csíkozott krémszínű ágynemű, melynek visszafogott megjelenését a hasonló árnyala­tú díszpárnahuzat barázdált tex­túrájával teszi érdekessé.

Bútorok. Mind a komód, mind a tükör kerete újrahasznosított fenyőfából készült, melyek­nek halvány, antikolt felületét mésztejes kezeléssel alakították ki. A stílus megkoronázásaként a komód fekete, kovácsoltvas fo­gantyúkat kapott. A kovácsolt­vas motívum az állólámpa kacs­karingós állványán és az ágy felett lógó karos gyertyatartón folytatódik.

Ablak. Az ablakon könnyű krém­színű drapéria lóg, melyet nagy­vonalú ívbe rendez a kötélfonatból és kovácsoltvas gömbökből álló függönytartó zsinór. A szoba két fő témája, a krémszín és a ko­vácsoltvas csodás ötvözetének lehetünk itt tanúi, amely jól át­gondolt és összehangolt látványt teremt.

Kiegészítők. A szoba a színek és különleges díszek hiányának kö­szönheti pihentető hangulatát, így aztán a kiegészítőkből is a le­hető legkevesebbet találhatjuk itt. A mély fiókok mindent elnyelnek, így a komód tetejének csak egy óra és néhány kedves (szintén krémszínű) dísztárgy számára kell otthont adnia.

8. Ötlet

E szoba, üde és pihen­tető hangulatával, tökéletes tere az ejtőzésnek és elalvásnak

Látvány. E szoba, üde és pihen­tető hangulatával, tökéletes tere az ejtőzésnek és elalvásnak. Az orgonaszín falak, a sok párna és a csinos, virágmintás ágyterítő levegőssé és könnyen élhetővé teszi a helyiséget.

Színek. Az orgonaszín a hálószo­bákban ideális, mivel ellazít és megnyugtat. Itt az orgona árnya­latú falakat egy orgonaszín felü­lettel borított ágytakaró egészíti ki. A mélyebb lilákban és rózsa­színekben pompázó párnák és plédek mélységet adnak a tér­nek, és vibráló részletekkel egé­szítik ki a csendes, derűs szobát.

Ágynemű. A vaságynak rusztikus bájt kölcsönöz egy régi ágyterítő, melyet finom mintázata tesz ér­dekessé és barátságossá. Színei tökéletesen harmonizálnak a fa­lakkal. Nem kell tartanunk egy ilyen, különböző mintákat keverő ágytakarótól, a lakályos, nyugodt látvány megteremtéséhez lazán helyezzünk el rajta kedves, élénk színű párnákat.

Tárolók. Egy fiókos éjjeliszek­rény bármely hálószobának fel­becsülhetetlen értékű kiegészítő­je lehet. Az ágy lábánál – nagy, fonott láda formájában – további tárolóhelyet találunk, amely kivá­lóan alkalmas arra, hogy ágyne­műt tartsunk benne.

Spanyolfal. Két spanyolfal is van ebben a szobában: az egyiket az ablak melletti sarokba helyezték, a másik az átellenben lévő sarok­ban áll. Az előbbit, amely erede­tileg egy kerti, fémgarnitúra tagja volt, muszlinanyaggal vonták be, hogy kissé finomítsanak látvá­nyán. A másik spanyolfal fából készült, és finom kardvirág minta díszíti, így egyszerre gyönyörű és hasznos darabja is a berendezés­nek. Elrejthetünk vele csúf sarko­kat, vagy a dobozok halmait.

9. Ötlet

 Ez az egyszerű és stílu­sos hálószoba maga a megteste­sült elegancia

Látvány. Ez az egyszerű és stílu­sos hálószoba maga a megteste­sült elegancia. Nincsenek benne gazdagon díszített részletek, élénk, diszharmonikus színek vagy tolakodó grafikák, csak hű­vös árnyalatok és rengeteg fény.

Színek. Az ágynemű fehér színé­vel kontrasztot alkotó sápadt kék falak pihentető hangulatot teremtenek ebben a szobában. A helyiség alapszínei ezek, me­lyeket csupán kevés fekete és sötétbarna árnyalat egészít ki, s ez az egyszerűség az enteriőr sike­rének titka. A sápadt kék a beáramló fénnyel együtt változik, fi­noman izgalmassá téve a kicsi teret.

Ágy. Az egyszerű kovácsoltvas ágy festőivé teszi a szobát, szép fejtámlája élesen kirajzolódik a hűvös fal előtt. Üdének és friss­nek hat a fehér ágynemű, amely soha nem megy ki a divatból, a különleges díszítésű párna pe­dig épp annyi mintával szolgál, amennyire az enteriőrnek szük­sége van.

Ablak. Az egész szoba egyszerű eleganciát sugároz, így itt egyál­talán nem mutatna jól egy min­tákkal telezsúfolt függöny Ehe­lyett az ablakot sima, fehér roló takarja, melyet bármilyen magas­ságba beállíthatunk, tompítva ez­zel a beáradó, ragyogó napfényt.

Kiegészítők. Túl sok kiegészítő megzavarná a szoba békéjét és nyugalmát, így ezek csak ízléses mennyiségben találhatók itt meg. A helyiség finoman érdekes rész­lete a sarokban álló formás vesszők csokra, a falon látható, gallyakból font koszorú pedig az ágytámla karikáját visszhangoz­za. Szép és elegáns a régi, bakelit telefonkészülék, s a fehér virá­gokkal együtt tökéletesen illik a színösszeállításhoz.

10. Ötlet

Egyszerű, finom, fehér szövetek adják ennek a hálószo­bának könnyed és napsütötte hangulatát

Látvány. Egyszerű, finom, fehér szövetek adják ennek a hálószo­bának könnyed és napsütötte hangulatát, amely bizonyosan se­gít ellazulni.

Színek. Egy szoba világossá téte­lének bombabiztos módja a fehér szín használata, ám a fehér szín­nek is két csoportjából választha­tunk: az egyiket sárgás földszínek árnyalják, a másikat kékek vagy szürkék. Napfényes helyiségben mindkét fajtát szabadon alkal­mazhatjuk: itt a fehér meleg ár­nyalatait használták a világosság megnövelésére. Sötétebb terek­ben mellőzzük a szürkés- vagy kékesfehér árnyalatokat, mivel ezek látványa hideget sugároz.

Padlóburkolat. Akár a padlón is folytatódhatna ez a teljes fehér­ség (a fehérre festett deszkák még több fényt vernének vissza), ezáltal azonban már túl sápataggá válna a szoba. Ehelyett a ter­mészetes fadeszkák telt, matt bar­na felülete melegséggel tölti meg a teret, emellett pedig tökélete­sen harmonizál a hófehér szín­összeállítással.

Bútorok. A régi, vesszőfonatú ka­rosszék és a nagy, nádfonatú láda csak kettő a szoba rusztikus beren­dezési tárgyai közül. Kissé vihar­vert állapotukban egyedivé teszik a látványt, egyébként pedig nem csak dekoratívak, hanem fontos gyakorlati haszonnal is bírnak.

Ágy. A ropogós, fehér ágynemű piros hímzése melegebbé, barát­ságosabbá teszi a szoba színösszeállítását. A vasból készült ágytámlára akár ruhákat, fehérneműs zsákokat is akaszthatunk. Az itt látható szép blúz szinte műalkotásként hat, ráadásul ked­ves színével barátságosabbá te­szi az amúgy kissé fakó enteriőrt.

11. Ötlet

Nyugalmat árasztó, ele­gáns és vidéki romantikával telt ez a helyiség

Látvány. Nyugalmat árasztó, ele­gáns és vidéki romantikával telt ez a helyiség, melynek pihentető, lakályos hangulata épp tökéletes egy hálószoba számára. A ked­ves, fakó, virágos takarók halmai és a ragyogóan fehér ágynemű a lágy orgonaszín falak nyugodt hátterével szinte hívogat, hogy befészkeljük magunkat az ágyba, és hagyjuk álomba ringatni ma­gunkat.

Színek. A halvány, pasztell ár­nyalatok meghatározó elemei a rusztikus stílusnak, melynek lát­ványából visszafogottság és laká­lyos otthonosság árad. Itt a falak tompított orgonaszínével a taka­rók és függönyök virágai alkot­nak harmóniát. A szövött sző­nyeg színe hasonló az alatta elterülő padló árnyalatával, hal­ványlila szegélye pedig illik a fa­lakhoz és ágyterítőkhöz. Mindez együtt laza, rendezett látványt eredményez.

Bútorok. A kovácsoltvas ágy krémszíne sokat old megjelené­sén. A mellette álló viharvert faasztal, melynek festékrétege hosszú évek alatt vált repedezetté, keresetlen, rusztikus eleganciát ad a térnek. Alsó polcán könyvek fekszenek, az ágy alatti területet pedig teljes egészében kitöltik a régi bőröndök és virágmintás papírdobozok, melyek egyrészt nagyszerűen mutatnak, másrészt extra tárolóhellyel szolgálnak.

Ágynemű. A halvány, virágos ta­karókról lerí a rusztikus stílus. Ne tartsunk a különféle minták keverésétől, bátran teremtsünk laká­lyos, tarkabarka látványt, ezek egymásra rétegzésével – a vidéki stílus nem a pedantériáról híres. Az egymás mellé helyezett, vál­tozatos virágminták nagyszerűen mutatnak mindaddig, míg nagy­jából hasonló árnyalatúak – egy igazán élénk színű takaró disz­harmóniát teremtene, és tönkre­tenné a látványt.

Kiegészítők. Az ágy fölött ked­vesen mutat a kicsiny képkiállí­tás. A képcsoport kellemesen aszimmetrikus elhelyezése a le­zser látvány egyik kulcsa. Az ágykeretre erősített textilpillan­gók és a virágokkal tömött ablak­párkány vidámságot és egy kis színt ad az enteriőrnek.