Lakásdekoráció

Ötletek gyerekszoba berendezéséhez

1. Ötlet
Gyerekszoba - zöld

Látvány. Ezt a gyerekszobát tel­jesen betöltik a tengerrel és ten­gerészettel kapcsolatos díszítő motívumok. A beltéri falfesték tengerzöld árnyalata, a vitorlásokból és gőzösökből ál­ló szegélyminta, a hajómintás függöny és egy óceánjárót for­mázó könyvespolc kombinációja bájos, a gyermeki elmét szóra­koztató és megihlető teret alkot.

Színek. A falakat borító türkiz alapozza meg a tengerpart tema­tikát, unisex szín lévén, vonzó lehet fiúknak és lányoknak egy­aránt. Ha különböző nemű gyer­mekeinknek egy szobán kell osz­tozniuk, fontos, hogy olyan árnyalatot válasszunk, amely mindkettejüknek tetszik. Az ab­lakkeretet és a fűtőtest takarópa­neljét fehérre festették, ezzel is növelve a világosságot a szobá­ban. A tér jellegzetes, erős identi­tását a különböző kékek domi­nanciájának köszönheti – nagyon kevés más színnel találkozunk itt.

Falak. A hajómintás szegélytapé­ta, amely a szoba egyik játékos részlete, megtöri a türkiz felüle­tet. Az ablak alatti nagy radiátort fehérre festett apácarács takarja, így üdének és világosnak hat.

Ablak. A tengerészeti manőverek folytatódnak az ablaknál, a füg­göny hajómintás anyagán. A függönytartó rudat a falak kékjével megegyező árnyalatúra festették, így beleolvad a háttérbe. Újabb, vidám tengerparti motívum a kék, tengeri csikó formájú füg­gönytartó kampó, melynek segít­ségével az ablak teljesen szabad­dá tehető, hogy a lehető legtöbb fény áradhasson a szobába.

Ágy. Az egyszerű ágyat fehérre festették, fejtámlájára pedig egy polip képe került. A tengerészcsí­kos, kajütablakos ágynemű való­jában egyszerű düftingarnitúra, amelyre hosszú szalagokat és tükörkorongokat varrtak.

2. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ezt a gyerek hálószobát üde, színes, skandináv motívu­mok jellemzik. A népies hangula­tú, festett fabútorok, a fapadló és a bőséges mennyiségű tiszta és élénk szín kulcsfontosságú ele­mei az enteriőrnek, melyeknek keveréke könnyen élhető, nyu­godt hatást kelt.

Színek. A skandináv szobabel­sők alapszíne a fehér, melyet olyan tiszta és erőteljes árnyala­tokkal kell ötvöznünk, amilyen a piros, a kék vagy az orgonaszín. Itt a falak fehérjét egy lágyabb krémszínre festett faburkolat bontja meg. Ezt egészíti ki a vilá­gos parketta, majd jöhetnek a függönyökön, takarókon, ágy­neműn és bútorokon megjelenő telt vörös színfoltok.

Ablak. A tökéletesen egyszerű árnyékoló nagyban hozzájárul a szoba pihentető és szellős hangulatához. A kissé áttetsző, piros-­fehér kockás anyagot egyszerűen az ablak fölé akasztották. Ha a szoba nagyon világos, a füg­gönyt egy vastagabb vászonroló­val kiegészítve, könnyedén útját állhatjuk a kora reggeli napsuga­raknak.

Bútorok. A skandináv stílus lelke a fabútor. Itt a fehérre festett rá­csos ágyat egy népies motívu­mokkal díszített, piros székkel társították. Az egyszerű ágyat barátságossá, élettelivé teszi a patchwork takaró és a kedves kék-fehér kispárna.

Padlóburkolat. A skandináv padló általában fából készül – a fa higiénikus, tiszta és könnye­dén karbantartható. A nyugodt, lakályos látvány kialakításához legjobb, ha felületét mésztejjel kezeljük. A rongy- vagy pamut­szőnyegek, a kilépők puhábbá te­szik a kemény parkettát, színesí­tik a padló szintjét, és puha felületet biztosítanak a kicsi tér­deknek, kezeknek.

3. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ennek a szobának négy különböző arca van. A falak festé­se, amely a négy elemet (föld, víz levegő, tűz) jeleníti meg, különbö­ző területekre osztja a szobát. Ez a színpompás összeállítás a gyerekek számára nagyon sok izgal­mat és mulatságot rejt magában.

A „föld” tere. Itt erőteljes zöldet és levélmintákat alkalmaztak. Az ágytakaró és a fejtámla kárpitja fehér vászonból készült, levélnyo­matos mintáját fényérzékeny fes­tékkel készítették. A textilt két rész víz, egy rész festék keveréké­ben áztatták, s száradás előtt fek­tették rá a leveleket. A vásznat a napon hagyva a festék reakció­ba lépett a fénnyel, és a szabadon hagyott területek zölddé váltak. A mindkét ágy felett megtalálha­tó gipszkarton táblákat halvány­zöldre festették, továbbá famotívumokkal díszítették.

A „víz” tere. Az egyik falat ten­gerkékre festették, valamint pa­pírhalakkal dekorálták, melyeket művészfestékkel festettek na­rancs- és ezüstszínűre. Az ezüstös buborékokat festékszóró segítsé­gével alkották meg. A föléjük sze­relt polcrendszert hasonló aqua árnyalattal fedték, így illik a fal színéhez.

A „levegő” tere. A „levegős” mo­tívumoknak természetes tere az ablak. Az ablakfülke falai és az ablakkeretek szélei ragyogó égkék­ben pompáznak, a habos, fehér felhőket sablonminta segítségével festették rájuk. A komódot ugyan­ezzel a módszerrel festették át.

A „tűz” tere (a képen nem lát­ható). A tűz látványát idézik a ra­gyogó sárga falak, melyet sablonmintával festett lángnyelvek tesznek teljessé. Az erőteljes szí­nű fal dominanciáját a felső rész fehérre festésével oldották kissé.

4. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. A hajókabinszerű gye­rekszoba vidám hangulatot áraszt a sok, témához illő kiegé­szítővel és a feltűnő, indigókék-­fehér ágyneművel. Az emeletes ágy gazdaságos térkihasználást tesz lehetővé, így nem csak al­váshoz, hanem játékhoz is ele­gendő hely marad a gyerekeknek a kicsi szobában.

Színek. Gyakran nagy a kísér­tés, hogy a gyerekszobát élénk, vidám színekkel dekoráljuk, ez a szoba azonban nagyszerűen il­lusztrálja, hogy a krémszín és indigókék kombinációja, mely hagyományosan felnőttesnek tekintett színösszeállítás, kicsik számára is tökéletesen megfele­lő lehet, mivel üdévé, tágassá és barátságossá teszi a teret. A fa­lak és az ágy faszerkezetének törtfehér színét egy melegebb, mézszínű szőnyeggel társították. Ez az árnyalat gyerekszobákban praktikus, mivel itt biztos, hogy intenzív használatnak van kité­ve, és egy világosabb darabon sokkal jobban látszanának a szennyeződések.

Bútorok. Bár az emeletes ágy nagy területet foglal a szobában, és erősen meghatározza a hely identitását, mégis, mivel a falak és az ágy keretének lambériája azonos, beleolvad környezetébe. A vaskos létrát a felső fekvőhely­hez rögzítették, így teljesen biz­tonságos. A kis terek bútorainak keményen meg kell „dolgozniuk” a helyért, ami sokszor azt jelenti, hogy egy darabnak több funkciót is be kell töltenie: az itt látható utazóláda egyszerre tárolóhely és rajzasztal is.

Kiegészítők. A szoba, komoly­kodó színösszeállítása ellenére, a tengerrel és hajózással kapcso­latos apróságok révén tele van gyermeki szellemmel és vidám­sággal. A falon lógó faragott ha­jócskák és színes képeslapok, a falnak támasztott hajókormány és a ládán álló világítótorony egyéniséget ad a helyiségnek.

5. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ezt a ragyogó napfény­ben fürdő gyerekszobát a merész, türkiz árnyalatokat kombináló színösszeállítás teszi nagyon ka­rakteressé. Ez a kis zug meghitt, mégsem giccses vagy túl lányos, színei élénkek, mégsem feltűnőek vagy tolakodóak, berendezése stílusos, de nem mesterkélt.

Falak. A falakat derékmagassá­gig hornyolt deszka lambéria fedi, melyet vastag, olajbázisú festék­réteg borít. Ez gyerekszobákban rendkívül praktikus, ugyanakkor vidám és tipegőbarát megoldás. A lambéria másik előnyös tulaj­donsága, hogy elrejti a falfelület esetleges egyenetlenségeit és hi­báit. A falvédő párkányból azo­nos távolságokban kiálló foga­sokra ruhácskákat, zsákokat és mindenféle apróságot akasztha­tunk, míg a párkány felületére ki­sebb képek is állíthatók.

Színek. Merész választás a falak türkiz színűre festése, de a szobá­ba áradó rengeteg természetes fény elfogadhatóvá teszi. Élénk­ségét egy ezüstszürke szőnyeg, a törtfehér ágy és a kedves, sárga és kék kockás roló tompítja.

Ablak. A rolók puha, takarónak való anyagból készültek, és pa­mutbélésüknek köszönhetően meglehetősen jól árnyékolnak, ami rendkívül fontos egy olyan szobában, ahol egy kis tipegő napközben is sokat alszik.

Bútorok. A törtfehérre festett fa-ágy a szoba büszkesége, s klasszikus vonalainak köszönhetően akár a gyerek kamaszkoráig is használható. Itt-ott mindenféle, gyerekeknek szánt használati tár­gyat találunk, mint például egy felnőtt étkezőszék kicsinyített má­sa, vagy a játéktartó kosár és do­boz, melyek vidámsággal és egye­di jelleggel ruházzák fel a teret.

6. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Vibráló falakat, egy testes, méretre készített kis­ágyat és mindenütt felbukkanó dinoszaurusz motívumokat talá­lunk ebben a színpompás baba­szobában. A színek melegek, a minták merészek és feltűnőek, együttesük pedig barátságos, vidám és kellemes hangulatot áraszt.

Falak. A dinoszauruszos szegély­minta kiválasztása határozta meg a szoba színeit, a sárgát és a narancsot. A falakat derékmagassá­gig zöld-sárga kockás tapétával borították, melynek bordűrje fö­lött élénk napsárga falfesték teszi barátságossá és energikussá a szobát. Az összeállítást egy he­lyes, kézzel festett dinoszaurusz koronázza meg, melyet ágyából a kisbaba szabadon vizsgálgathat.

Ablak. Az ablakon, a falakéval megegyező színű narancsvörös és sárga kockás függöny lóg, me­lyet napközben egy pár, vaskos, dinó formájú függönytartó mögé lehet elhúzni. Ezeket MDF-la­pokból vágták ki, majd sárgára festették. Az ablakra még egy sárga rolót is felszereltek, így a helyiséget alaposan el lehet sö­tétíteni, ha a kisbaba alszik.

Bútorok. A feltűnő kiságy egye­di, kézzel készített darab. Lila fes­tékkel kezelt fája erősen elválik a falak forró árnyalataitól. A hoz­zá illő halványlila ágyneműt ked­ves, sárga virágok díszítik, így a szoba falaival is harmonizál. A padlót teljesen szabadon hagy­ták, így jut még hely egy puha szőnyegnek is, amelyre ráfektet­hetjük a babát játszani.

6. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ennek a gyerekszobá­nak rengeteg játékkal és könyv­vel kell megbirkóznia, mégis nyu­godt és elegáns látványt nyújt. Tárolóhelyként a polcokkal borí­tott fal szolgál, a padlón heverő ülőpárnákon pedig lekuporodha­tunk olvasni.

Színek. A szoba halvány színei szellős, békés hangulatot terem­tenek. A falak mészkő színét telt árnyalatú szilfaparketta egészíti ki. A sötét tónusokat kizárólag az ágytakaró mélyvöröse képviseli. Ezeken kívül csak halványkékek és fehérek vannak jelen.

Ágy. Az egyszerű ágy tökéletes kuckóvá válik az azt körülvevő, elhúzható függöny által. Egysze­rűen illesszünk MDF-lapból ké­szült keresztoromzatot a két fal közé, majd erre szereljünk fel nagy teherbírású függönytartó drótot, amelyre a készen vásárolt függönyt felakaszthatjuk.

Bútorok. Babzsákok és ülőpár­nák segítségével rendezzünk be egy pihenősarkot a gyerekeknek, használhatunk olyan sokoldalú puffokat is, mint ez a kék csíkos szivacskocka. A polcokra könnyedén csíptethetünk olvasólámpát, s ugyanide helyezhetünk egy kevesebb fényt adó éjszakai lám­pát is. Ebben a szobában egy vi­rágmintás kerámialámpa dereng megnyugtatóan éjszaka.

Tárolók. Egy gyerekszobában mindig sok tárolóhelyre van szükség, ahová a játékokat, tolla­kat és könyveket rendezetten el­pakolhatjuk. Itt két rövidebb és egy hosszabb polc ad otthont a legtöbb apróságnak. Ezeket olyan magasságban szerelték a falra, melyet a kis tipegő már nem ér el. A felsőn álló kosár tar­talmazza a kisebb darabokat, míg a nagyobbak dekoratívan mutat­nak a polcokra állítva. További rejtekhellyel szolgálnak az ágy alatti fiókok.

7. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ez a vidám, barátságos hálószoba azon terek közé tartozik melyek minden életkorban kielégítik egy felnövekvő gyerek igényeit. Divatoktól független színösszeállítása nem túlságo­san babás, s elég nagy tér áll rendelkezésre egy íróasztal és a személyes holmik számára, minek köszönhetően a helyiség a benne élő gyereket évekig bol­doggá teheti.

Színek. A narancsvörös és a sár­ga együtt mindig vidám, napsü­tötte látványt nyújt. Itt az ágyne­mű és a függöny is összeházasítja a két színt, ám mivel anyagukban különböznek, a szoba nem válik túl rendezetté. A falakat a képtar­tó szegély magasságáig krémszí­nűre festették, az e fölötti részt és a mennyezetet pedig fehérre, ami látszólag megnöveli a belmagas­ságot és a szoba terét.

Bútorok. A szoba minden beren­dezési tárgya lakályosan öregnek látszik a vesszőfonatos kis ládá­tól kezdve, az íróasztalon át egészen a rattanülőkés székig, mi­nek következtében a hely karak­teressé és barátságossá válik. Az ágyon egyszerű szegélyfodor fut körbe, amellyel ötletesen és egy­szerűen eltakarhatjuk a díványok keretének sokszor idegesítő min­táit, ráadásul hatására a tér üdé­nek és rendezettnek hat.

Kiegészítők. Képek vagy grafi­kák helyett a képtartó szegélyről egy parafatábla lóg, melyet telje­sen elborítanak a fényképek, is­kolai oklevelek, képeslapok és még sok olyasmi, ami jóval na­gyobb jelentőséggel bír egy gye­rek számára, mint egy bekerete­zett grafika. Ilyen kis térben nagyon sokat jelent, ha a padlót szabadon tudjuk hagyni, s így a szoba annyira tágasnak hat, amennyire csak lehet. Ennek egyik trükkje a falfelületek ki­használása. Itt nagy haszonnal alkalmaztak egy fogast, amely most nem ruháknak vagy kábá­toknak, hanem játék mackók­nak, baseballsapkának és babá­nak ad helyet.

8. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ki állítja, hogy a baba­szobákat kizárólag lágy, békés ár­nyalatokkal lehet kifesteni? Ez az enteriőr ékesen példázza, hogy merész és élénk színekkel rendkí­vül érdekessé tehetünk egy gyerekszobát, s ezek után már nem kell teletömnünk mindenféle de­koratív kiegészítővel.

Színek. Ebben a térben minden felület ragyogó és feltűnő árnyala­tú, az erős színeknek erős színek­kel való társítása nagyszerű hatást kelt. Egy piros, egy kék fal és egy zöld szőnyeg boldogan húzódik meg egymás mellett, a mennye­zet pedig, a megszokott fehér he­lyett, napsárga színben pompázik. Ugyanez a sárga jelenik meg a padlószegélyen és az ablakkere­ten is. így, bár sok különféle ár­nyalat van jelen a szobában, ezek mind-mind összetartoznak.

Padlóburkolat. A gyerekek ját­szanak, ülnek, másznak a padlón, érdemes hát szőnyeggel borítani, mivel az puha és meleg. E sző­nyeg élénkzöld színe, amellett hogy újabb merész árnyalattal egészíti ki a színösszeállítást, azért is nagyszerű, mert jól rejti a szennyeződéseket. Egy semleges színű szőnyeg nagyon elve­szett látványt nyújtana itt. A gyerekszobák szőnyegei óha­tatlanul ki vannak téve kisebb elázásoknak, firkálásoknak, ezért érdemes azokat rendszeresen valamilyen ártalmatlan folttaszí­tó szerrel kezelni.

Ágynemű. A szoba színösszeállí­tásához az ágyneműgarnitúra adta az ihletet. Az emberek gyak­ran úgy választanak ágyneműt, hogy harmonizáljon a falak szí­nével, de a fordítottja is éppoly hatékony. Ha már egyszer bele­szerettünk egy színpompás ágy­takaróba, miért ne adhatná ez a látvány alapját?

Bútorok. Ebben a szobában az ágyon kívül nincs is bútor. Míg a gyerekek meg nem nőnek ki­csit, amikor már játékokra is szükségük van maguk körül, ad­dig megengedhetjük magunknak, hogy szobájuk berendezése ennyire lecsupaszított legyen. A szoba csupán két berendezési tárggyal büszkélkedhet: egy ked­ves, fából készült kisággyal és egy Mickey egeres grafikával, vibráló színeinek köszönhetően mégsem tűnik kietlennek.

9. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Ez a szoba két kisgye­rek otthona, így aztán sokoldalú­nak kell lennie. Színösszeállítása szándékosan egyszerű, minek kö­vetkeztében a többi összetevőé a főszerep, s rengeteg fortéllyal minden négyzetcentimétert ki­használtak, hogy elegendő helyet teremtsenek a gyerekek holmijai­nak elhelyezésére.

Színek. A falakat világos sárgás­zöldre festették. A zöld nagyon rugalmas árnyalat, amely egy­aránt jól mutat a semleges színek­kel, a pasztellekkel és a vibráló ár­nyalatokkal is. A mennyezetet fehérre festették, hogy megőriz­zék a szoba üdeséget, egyszerű­ségét. A többi színt a díszpárnák és a gyerekek holmijai – a ruhák, az élénk színű foglalkoztató füze­tek, játékok – képviselik.

Ágy. Az emeletes ágy kézenfek­vő megoldásnak tűnik, ha a szo­ba több gyereknek is otthont ad. Nagyszerűen kihasználhatjuk a teret, ha alája játékok tárolására alkalmas dobozokat helye­zünk, korlátjaira pedig valami­lyen erős anyagból textilzsebeket varrunk. A zsebeket tépőzárral rögzíthetjük a korláthoz.

Világítás. Egy emeletes ágy alsó szintje kissé sötét, itt azonban a gyerekek feje felől mindkét szin­ten érdekes olvasólámpát szerel­tek a falra. Ezeket külön-külön használhatják anélkül, hogy zavar­nák egymást, s felkapcsoláskor fé­nyük nem vakítja a szemüket úgy, mint egy mennyezeti lámpáé.

Íróasztal és szék. A gyerekek­nek szükségük van olyan helyre, ahol megírhatják a házi feladatu­kat, ahol rajzolhatnak vagy ép­penséggel olvashatnak, ezért fontos, hogy szobájukban legyen íróasztal és szék. Ha kevés a hely, egy összecsukható asztal és szék is tökéletesen megteszi. Szereljünk kampókat a falra, me­lyekre felakaszthatjuk ezeket, amikor inkább játékhoz kell a hely a padlón.

10. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány. Üde kékek, rengeteg ezüstös szürke fémfelület és egy beltéri mászófal teszi érdekessé ezt a teret. Az összeállítás üdítő és vidám, mégsem gyermeteg. Olyan szoba ez, melyet a gyerek akár serdülőkoráig megelégedés­sel használhat.

Színek. A falakat három külön­böző, de egymást kiegészítő ár­nyalattal festették le. A lágy ég­színkék, a türkizzöld és egy ragyogó zöldeskék nagyszerűen mutat egymás mellett, és vidám­má, fiatalossá teszik a szobát. A ruhásszekrény és az emeletes ágy fafelületeit törtfehér árnyala­tú, selyemfényű fafestékkel kezel­ték, amely szépen harmonizál a zöld-kék színösszeállítással.

Mászófal. Egy ilyen mászófal bi­zonyára sok fiú kívánságlistáján szerepel. A gyári kapaszkodókat egy 18 mm vastag farostlemezre fúrták fel, amit azután a falra erő­sítettek. Egy réteg festék és lakk óvja a fát, és gondoskodik arról, hogy harmonizáljon a színössze­állítással.

Falitábla. Egy falitábla nagysze­rű segítség a gyerekszoba rend­ben tartásához. Ezt egy 12 mm vastag farostlemezből vágták ki, majd filccel borították, ami alá egy réteg vatelin került, végül szí­nes szalagokat tűztek egymást keresztezve a filcre.

Tárolók. Az alkóvba illesztett polcok rengeteg hasznos tárolóhelyet biztosítanak. Felira­tozott bádogdobozok segítségé­vel, melyek szépen elférnek a polcokon és az ágy alatt, még inkább rendben tarthatjuk a kör­nyezetünket. Egy ilyen nagymé­retű szobában jól elfér egy nagy ruhásszekrény anélkül, hogy je­lenléte nyomasztóvá válna. Ennek a szekrénynek tágas akasztós része és egy mély fiókja is van.

11. Ötlet

Gyerekszoba

Látvány.  Egy kis tipegőé ez a szoba, melyet kedves, skandi­náv stílus jellemez. A kockás füg­göny a mindenütt feltűnő, egy­mással keveredő lilák, mályvák és szürkék mellett a fehérre fes­tett, szánkóforma ágyé itt a fő­szerep. Az összeállítás klasszikus, játékos stílusa a biztosíték arra, hogy a gyermek nem fog hamar ráunni (no, de mi sem).

Színek. A hagyományos babaró­zsaszínek, kékek és sárgák, me­lyekkel gyerekszobákban gyak­ran találkozhatunk, émelyítőek lehetnek, hamar elkoszolódnak és fárasztóvá válnak. Ezek he­lyett itt egy nyugalmat sugárzó, halványszürke, lila és mályva ár­nyalatokból felépített színössze­állítást találunk, melyet puha, hangaszürke szőnyeg és törtfehér falak tesznek oldottabbá. Ebben az enteriőrben minden gyerek boldogan nőne fel.

Ablak. Sok természetes fényt kap ez a szoba, s hogy ezt az adottságát a legjobban kihasz­nálják, félig átlátszó fehér-lila füg­göny lóg az ablakon, így a szoba mindig napos marad. A lenvá­szon roló pedig a nyári, kora reg­geli napfénynek állja útját.

Ágy. Ez a kis szánkóágy vidám darabja lehet egy gyerekszobá­nak. Fehérre festve egyszerűen süt róla a skandináv stílus. A sok párna és finom takaró pu­ha fészekké változtatja, mely éppúgy tökéletes tere az olva­sásnak, mint a játéknak vagy az alvásnak.

Falak. A falakat lágy törtfehér árnyalat fedi, amely nem divat-függő, és általa a szoba világos­nak hat. Egy fehér fafogas az egyik üres falat nagyszerű tárolófelületté varázsolja, ami­nek ráadásul a látványa is ked­ves. A tetején képeslapok látha­tók, melyeket ragasztópisztoly segítségével akár rögzíthetünk is, így a kis kezek nem tudják azokat lerántani.