Lakásdekoráció

Ötletek tradicionális hálószobára

1. példa
Tradicionális hálószoba

Látvány. Ezt az enteriőrt a kubai otthonok pompás, romantikus stílusa ihlette. A sziget régi, elő­kelő házaira jellemző ornamentikus szegélyminta, fakított fes­tékfelületek és szép fabútorzat találkozik itt a helyi otthonok egyszerű, rusztikus szöveteivel.

Színek. A kubai lakásokra jellem­zőek a napszítta, kissé fakított szí­nek, melyeknek ragyogó, mégis lágy látványa pihentető és élette­li hatást kelt. Itt a falakat kétfajta árnyalattal festették le, melyeket egy sablonmintával választottak el egymástól. Felülre lágy pasztellzöld került, alája aranyló sárga. A két árnyalatot szépen elválaszt­va, a finom pávakék szegélyminta elegánssá és lendületessé teszi a falakat.

Ágy. A bútorzat jellegzetesen spa­nyol hatást mutat. A formás, rész­letekben gazdag, fém ágykeretet csipkés ágynemű és fátyoltüll baldachin borítja. A narancssárga párnák illenek a falak narancsos sárgájához, a fehér lepleknek és párnahuzatoknak köszönhetően pedig a szoba üde és napsütötte hangulatot áraszt.

Ablak. A melegebb vidékekre jel­lemzően, az ablakokat itt is spaletta fedi függöny helyett. A spaletták, melyeket Kubában mindenhol megtalálunk, megszűrik a ragyogó napsugarakat és a meleget, de mégis átengedik a fényt. Válasszunk inkább fehér, mintsem ter­mészetes faárnyalatú spalettát, ezzel is üdébbé téve a látványt.

Kiegészítők. A falakat jobbára csupaszon hagyták, így jobban érvényesülhet a szegélyminta. Tökéletesen mutat a kovácsolt­vas, fali gyertyatartó. Kígyózó íveiről az ágytámla formái kö­szönnek vissza, a gyertyák pedig a kubai otthonok lágy fényeit idézik.

2. példa

Tradicionális hálószoba

Látvány. Ez a kicsi hálószoba, a napégette mediterrán házak­hoz hasonlóan, szinte vibrál, fel­tűnő kék falainak köszönhetően. A régi bútorok és furcsa, modern darabok pedig a mai kor jellegze­tes, eklektikus stílusában fonódnak egybe.

Színek. A kéket általában hideg színnek tartják, azonban sötétebb árnyalatai éltető, barátságos hatásúak. Ezt az árnyalatot a medi­terrán házak zsalugátereinek erő­teljes kékje ihlette. A fehérre festett mennyezet és a fafelületek gondoskodnak arról, hogy ez az erős árnyalat ne uralja el teljesen a teret.

Bútorok. Régi és új keveredése jól hat ebben a szobában. Az eredeti kéménypillér melletti alkóvba szépen illeszkedik a pom­pás, sötét fából készült, Edward-korabeli ruhásszekrény. Hasonló stílusú szék áll a hipermodern íróasztal előtt. Az eredetileg szá­mítógépállványnak tervezett alkalmatosság itt elegánsan áram­vonalas öltözőasztalként szolgál, melynek fehér felületei és fémlá­bai barátságos könnyedséggel töltik meg a teret.

Ablak. A finom fátyolfüggönyök alapvetően szellős, jobbára ro­mantikus hangulatot adnak egy szobának. Az itt látható függöny kedves sarkantyúvirágos mintája színében harmonizál a falakkal, s amikor behúzzuk, mintha csak egy szép festményt látnánk. A voálszövet a tüllfüggöny mo­dern változata. Segítségével úgy takarhatjuk el a nem kívánt lát­ványt, illetve teremthetünk intimi­tást, hogy közben nem kell lemon­danunk a természetes fényről.

Padlóburkolat. Az eredeti, múlt századi hajópadlót teljesen simá­ra csiszolták. Ehhez hasonló, gyönyörű, matt felület kialakítá­sához először próbáljuk meg vi­asszal átkenni, azután vigyünk fel padlóviaszt is, mielőtt fényesre políroznánk.

3. példa

Tradicionális hálószoba

Látvány. Ékszerek ragyogásával pompázó, aranyszállal átszőtt szári kelmék és egy díszes ablak­keret adja ennek a hálószobának gyönyörű, indiai hangulatát. Ez a magabiztos látvány a visszafo­gottság teljes mellőzésének kö­szönhető, tehát az ágyat vessük be rengeteg színes ágyneművel, flitterekkel kivarrt és gazdagon hímzett párnákkal, hogy megte­remtsük ezt a ragyogó keleti pompát.

Színek. A kivitelezésben akkor le­szünk sikeresek, ha az indiai ente­riőrökre jellemzően bátran keverünk különböző forró, ragyogó színeket. A fukszialila, a vörös, az arany és a narancs izgatóan ütik egymást, kiált róluk az egzotikum.

Falak. Jó, ha ennyi és ilyen vib­ráló szín mellett a falaknak vala­milyen finom, halvány árnyalatot adunk. Itt visszafogott rózsaszín ad nyugalmat árasztó hátteret, és kiemeli az erősebb árnyalato­kat. A sima falakat a feltűnő száriszövet teszi jellegzetesen in­diaivá.

Tárolók. Az ágy alatti teret tárolóhelyként hasznosították, de itt sem hagytak ki egyetlen lehe­tőséget sem az indiai hatás meg­őrzésére, így egyszerű dobozok helyett a hálószobai holmikat és apróságokat ragyogó lila, ékkö­vekkel és gyöngyökkel kirakott dobozok rejtik, melyek egyben pompás látványelemek is.

Ablak. Ha ablakunkat indiai stí­lusban akarjuk átalakítani, hasz­náljunk apácarácsot. Ez a mo­dell hullámzó boltívvel keretezi a négyszögletű ablakot, mintha csak egy maharadzsa palotájá­ban volnánk. Fehér színe össz­hangban van az ablak többi fafe­lületével, csipkés mintázata pedig elég érdekes, anélkül is hogy színesre festenénk.

4. példa

Tradicionális hálószoba

Látvány. Ebből az egyszerű, de­rűs összeállításból a tavaszi ter­mészet hangulata árad. A fehér­ből és a leghalványabb zöldből álló színek palettája nyugalmas atmoszférát teremt, és a legtöb­bet hozza ki a beáradó napfény­ből. Az egyszerű bútorok és ágy­neműk is hozzájárulnak ehhez a nyugalmas, sallangmentes lát­ványhoz.

Színek. Egy természetes fény­ben bővelkedő szobát napsütöt­te, tavaszi hangulattal ruház fel ez a halványzöld árnyalat. A túl sok zöld nyomasztóvá is válhat azon­ban, ezért, hogy visszafogjuk kis­sé, társítsuk friss fehérrel. Itt a fe­hér függönyök, ágyneműk és a fiókos komód tökéletes egyen­súlyt teremtenek. A szobában fel­lelhető egyetlen további árnyalat a halvány gombaszürke, amely megőrzi a nyugalmas hangulatot, ugyanakkor melegséget ad és változatosságot teremt.

Ablak. Ez a könnyű függöny illik a szoba könnyed, szellős hangula­tához. Voálszövetből készült, melynek éleit beszegték, majd a kész darabot függönycsipe­szekkel rögzítették. Először csipeszeljük meg a függönyt, azután a csipeszeket fűzzük karnisra.

Bútorok. A kovácsoltvas ágy hullámzó vonalai elütnek a zöld faltól, és segítenek megtörni an­nak egyhangúságát. Némi látni­valóval és pompával gazdagítják ezt a nagyon egyszerű enteriőrt. A fehér komód elegendő tárolóhelyet biztosít, a szék és a kosár pedig fonott anyagukkal teszik teljessé a látványt.

Ágynemű. Az üde fehér ágyne­mű soha nem megy ki a divatból. Érdemes beruházni jó minőségű fehér pamutvászonra, és még egy kis pénzt kiadni egy szép, szí­nes plédre vagy ágytakaróra, amely melegséget sugároz. Amennyiben ragaszkodunk a fe­hér ágyneműhöz, és szeretnénk teljesen átalakítani vagy felfrissí­teni a szobát, csak ágytakarót kell majd cserélnünk, esetleg né­hány színes párnát is szétszórha­tunk az ágyon.

5. példa

Tradicionális hálószoba

Látvány. Ez a háló az afrikai gyarmatok hangulatát hordozza magában. A homokszín árnyala­tok, zsaluzott ajtók és természe­tes anyagok mind hozzájárulnak ehhez, a látvány mégis vidám és eklektikus. Ha megrögzötten ra­gaszkodunk ehhez a témához, az eredmény borzasztóan mester­kélt lehet, itt az afrikai hatást mu­tató részletek sokkal konvencio­nálisabb darabokkal keverednek.

Színek. E szoba ragyogó, meleg hangulatát egyedül a bútorok és az ágynemű adja, nem pedig a falak. Ezeket meghagyták hal­vány semleges színűnek, így a ruhásszekrény és a komód fájá­nak meleg árnyalatai, a plakát a falon és a barna takaró a szoba díszeivé válhatnak, és jól együtt­működhetnek.

Tárolók. Ebben a jól méretezett hálószobában rengeteg, jobbára tradicionális hangulatú tárolóbú­tort találunk. A régi tükrös szek­rény épp elfér egy alkóvban, mellette pedig komód áll, amely szintén antik darab. Fájuk külön­böző árnyalatú, azonban ez jól il­lik a szoba meleg, vibráló hangu­latához. A beépített szekrény zsaluzott ajtaja igazi gyarmati hangulatot sugall.

Poszter. Feltűnő és drámai jelen­ség ez az óriási poszter. Ennek példáján láthatjuk, hogy egy me­rész műalkotás hogyan képes tel­jesen átalakítani egy szoba han­gulatát. Egyszerre eklektikussá teszi az összeállítást, és erőtelje­sen sugallja az afrikai témát, elő­segítve, hogy néhány más, a szo­bában lévő tárgy is elnyerje értelmét.

Ágy. Az afrikai hangulatot egészí­ti ki a fonott ágykeret és a sötét­barna düftintakaró, melynek alsó részén csíkos minta látható. Ez a csíkminta akár szavannái ma­gas fű is lehet, míg a takaró bar­nája a termőföld látványát idézi, s osztozik a szoba többi darabjá­nak mély színével.

6. példa

Tradicionális hálószoba

Látvány. Ennek a szobának – tes­tes vázával és négy pillérével – az ágy a legfeltűnőbb és legdráma­ibb darabja. A szoba többi részét halvány árnyalatúra festették és szabadon hagyták, hogy ez a köz­ponti darab kitűnhessen közülük.

Ágy. Ha van elég helyünk, és va­lami igazán merészre vágyunk, bátran adjunk ki pénzt egy lélegzetelállító ágyra. Ezt a modellt egy bútortervező megrendelésre készítette. A fejtámla színes üvegből készült berakásait, hogy felragyogjanak, az ágy mögül meg lehet világítani. A négy pil­lér, melyeknek végeit finoman le­gömbölyítették, háromnegyedes hosszúságával a hagyományos baldachin modern változata.

Színek. A szobát uraló világos faágynak világos környezetre van szüksége, hogy szépségét megfelelően méltányolhassuk. Jobb, ha az ilyen karakteres bútordarabok­nak nem kell drámai színösszeállítással versengeniük a figyel­münkért. A padlót a falakhoz és a mennyezethez illő fehérre fes­tették, így a szoba tágasnak és vi­lágosnak látszik, s ez segít oldani az ágy súlyos megjelenését.

Ágynemű. A fehér ágynemű hű­vös és egyszerű – tökéletes vá­lasztás egy ilyen merész ágy­kerethez. Az összeállításba a vilá­goszöld kispárna és ágytakaró hoz némi színt, témájuk az ágy előtt heverő rongyszőnyegen folytatódik. Ez a kevés színfolt épp elegendő ahhoz, hogy ne érezzük a szobát mereven kéttónusúnak.

Kiegészítők. A gondosan az ágy lábához állított fa törülközőtartó szép részlete az enteriőrnek, míg a fonott szennyeskosár a helyiség finoman rusztikusba hajló stílusát egészíti ki. A néhány fekete-fehér fénykép nem vonja el figyelmün­ket az ágytól, inkább teljessé te­szi a látványt.

7. példa

Üdezöld hálószoba

Látvány. Üdezöld színösszeállí­tás, rengeteg természetes fény és néhány jól megválasztott bútor­darab ad ennek a szobának könnyed eleganciát. A kandallót megtöltő aranygömbök és a két­oldalt álló, gyöngyökkel díszített mini fenyők karácsonyi hangula­tot kölcsönöznek a helyiségnek.

Színek. A halványzöld természe­tes, tavaszi árnyalata rengeteg energiával tölti meg a teret. A fatárgyak pedig tökéletesen illenek hozzá (gondoljunk csak az üde, zöld leveleket hajtó fiatal fákra, s máris megvan a színösszeállítá­sunk). Egy ragyogó színekben pompázó, mélykékkel kiegészülő ágytakaró viszi tovább a zöld motívumot.

Ablak. A lehető legtöbb világos­ság megőrzése érdekében az ab­lakot csak egy egyszerű roló ta­karja. Bár az ilyen nagy ablakok súlyosabb függönyöket is elbír­nak, ezek csak csökkentenék tágasság érzetünket, és egyáltalán nem illenének a sima vonalú, modern polcokhoz.

Bútorok. A szoba eredeti kandal­lója adja meg alapvetően a helyi­ség 19. századi báját, mely a régi, kovácsoltvas ágyban – amely egyediséggel árasztja el a szobát – tökéletes partnerre talált. Ezeket csodálatosan egészítik ki a hason­lóan régi, világias darabok: egy formás faszék, egy faragott keretű tükör és egy sötét törülközőtartó.

Kiegészítők. A polcokat és a kan­dallópárkányt tudatosan hagyták szabadon, így érvényesülhet iga­zán az a néhány dísztárgy amelyet kiraktak. A harmonikus hatás el­érése érdekében ezek a tárgyak mind azonos magasságúak – ugyanis az egymás mellé állított különböző magasságú dísztár­gyak hullámvasútszerű látványt nyújthatnak. Ha dísztárgyaink nem egyforma magasak, az ala­csonyabbak alá tehetünk néhány könyvet, ezáltal kiegyenlítve a szintkülönbséget.

8. példa

 Telt színek, vaskos tollpaplanok és súlyos bársonyfüggö­nyök

Látvány. Telt színek, vaskos tollpaplanok és súlyos bársonyfüggö­nyök gondoskodnak az óvilági kényelemről ebben a szobában. Egy nagy, kopott szőnyeg, amely pu­hábbá teszi léptünket a kemény padlón, jól harmonizál a helyiség tradicionális hangulatával.

Színek. A szoba két erős árnya­latot kombinál: a függönyök mélyvörösét és a falak kékeszöld­jét. Ezek társításának köszönhető hagyományos hangulata, mivel a modern összeállítások inkább keverik a tiszta színeket, például a vöröset fehérrel társítanák. Itt a színek rétegzésével meleg, la­kályos látványt teremtettek. A paplan rózsaszín mintázata a függönnyel harmonizál, a szé­ket pedig a fal színével megegye­ző zöld kárpittal vonták be.

Függönyök. Bársonnyal, lévén ez egy súlyos, vastag anyag, tökéle­tesen kizárhatjuk a külvilágból beszűrődő fényt és zajokat. Vas­kos, puha szövete könnyen poro­sodik, így érdemes néhány ha­vonta alaposan kirázni, hogy megőrizzük eredeti, tökéletes szépségét.

Szekrények. A telt, aranyló fából készült szekrényeket beépítették. Nem olcsó mulatság szekrénye­ket méretre készíttetni, de az ilyen darab hihetetlenül helytakarékos, és mivel a sarkokat is kitölti, nagyszerűen kihasználja a teret. A beépített tárolók segítségével könnyedén rendben tarthatunk egy szobát, mivel több hellyel szolgálnak, mint egy szabadon ál­ló szekrény.

Ágynemű. A steppelt ágytakarók jobbára kiszorították a hagyomá­nyos paplanokat a használatból. A megnyugtató látvány kialakítá­sához keressünk egy gyönyörű, meleg – lehetőleg régi paplant – hagyományos török mintával.

9. példa

Nagyon-nagyon kedves ez a tündérmeséket idéző, felhős, fehér, romantikus és nyugalmat árasztó menedék

Látvány. Nagyon-nagyon kedves ez a tündérmeséket idéző, felhős, fehér, romantikus és nyugalmat árasztó menedék. Az ágy felett lógó keretet hosszú muszlinokkal borították, meztelen talpunkat rendkívül puha fehér szőnyeg csiklandozza, a halványkék falak pedig a felhőket és az eget idéző motívumok.

Ágy. Egyszerűen és ötletesen al­kották meg ezt a pazar baldachint. A heverő méretével meg­egyező négyszögletes keretet öt centiméteres csavarok segítségé­vel, szegélylécekből állították össze. Fehérre festették, és kam­pókkal a mennyezetről lógó 50 centiméter hosszú fényes láncok­ra akasztották.

Függönyök. A felfüggesztett ke­ret négy sarkát körülvevő muszlinfüggönynek köszönhetően az egyszerű ágy baldachinosnak lát­szik, pompa és intimitás hangula­ta lengi körül. A függönyszárnyakat patenttal záródó fülekkel akasztották fel, ezért mosáshoz könnyen levehetők. Az egyszerű muszlinanyagot finom, tapadós hátú, fehér filcből kivágott és sza­bályos közönként felragasztott minta teszi izgalmassá.

Színek. A gazdagon egymásra rétegzett fehér felületek könnyed, lebegő hangulatot árasztanak. A bolyhos flokatiszőnyeg anyaga által válik érdekessé, az egyszerű ágyneműk fehér halmát pedig finoman törik meg az orgona- és krémszínű ágyterítők. Az ágy ha­tározottan válik ki a fal szürkéskékjéből.

Bútorok. Ahhoz, hogy a rafinált stílusú ágy valóban a szoba dísze lehessen, a tér többi részének rendezettnek, zsúfoltságmentes­nek kell maradnia. A mívesen megmunkált fémszék finom vo­nalaival azonban eléggé könnyed látványt nyújt ahhoz, hogy ne váljék tolakodóvá. A szoba többi fehér részletével együtt ez a da­rab is romantikus hangot üt meg.

10. példa

Kiugró ablakfülkéjének köszönhetően ez a szoba

Látvány. Kiugró ablakfülkéjének köszönhetően ez a szoba renge­teg természetes fényt kap, melyet a lágy színek, a nagy tükör és a világos ágyneműk üde, szellős atmoszférát teremtve még to­vább fokoznak.

Színek. A kilúgozott színek még épp elég intenzívek ahhoz, hogy egyéniséggel ruházzák fel a helyiséget. A vízszerű kék derült ár­nyalata és a teltebb kék szőnyeg nyugalmas alaphangot üt meg. Ezt meleg krémszínek, aranyló fafelületek és a tükör keretének aranyozása egészíti ki. A sallangmentes, üde fehér függönyök és ágyneműk teszik teljessé a szel­lős hangulatot.

Ágy. A tér fókuszában a kedves, kovácsoltvas ágykeret áll. Míg egy kisebb teret teljesen uralna, itt teljesen otthonosan hat, s a fe­hér ágyneművel, mérete ellenére, könnyed benyomást kelt. A magas ágykereteknek megvan az az előnye is, hogy az alattuk lé­vő teret tárolásra használhatjuk.

Bútorok. A régi és új darabok fesztelen keveredése nyugalom­mal tölti meg a teret. Az ala­csony, párnás karosszék melletti szekrény tökéletesen illeszkedik a kéménypillér által alkotott fal­fülkébe, halványkék színével pe­dig beleolvad a mögötte lévő fal zöldes árnyalatába.

Ablak. Az ablakfülkének függö­nye és rolója is van. A középső ablaktáblán egyszerű roló biztosít intimitást, kétoldalt pedig finom függönyök lógnak, kiemelve és izgalmassá téve az ablak alakját. A függönyök finom pamutszövet­ből készültek, széleiket rávasal­ható szegélyszalaggal tisztázták el, majd csipeszek segítségével lógatták fel a függönyrúdra.

11. példa

 A szeptemberi termé­szet színei adják e szoba nap­fényes, aranyló, nyárutói hangu­latát.

Látvány. A szeptemberi termé­szet színei adják e szoba nap­fényes, aranyló, nyárutói hangu­latát. A tér stílusos főszereplője az elegáns ágy, a függönyökön és a csilláron ismétlődő levélmotí­vumok pedig teljessé teszik a szoba természetes hangulatát.

Színek. A helyiség színösszeállítá­sa egységes és egyszerű. A falak, a függönyök és a padló telt gabonasárga árnyalata harmoni­kus, rendezett környezetet teremt. Ezt egészítik ki a fabútorok meleg tónusai. A fehér ágynemű, s az itt-ott (a lámpaernyőn, a csilláron és az ágy melletti vázában álló leveles ágakon) feltünedező rézszínű és vörös árnyalatok megbontják a színösszeállítás egyhangúságát, és magukra vonják tekintetünket.

Ágy. Egy ilyen gyönyörű ágy va­lóságos befektetés. Nem olcsó, de elegáns formája olyan klasszi­kus, mely soha nem megy ki a divatból. Valódi személyességgel övezi fel a teret, s megkönnyíti a berendezés gondját. Minthogy az ágyé a főszerep, már csak arra kell ügyelnünk, hogy a többi bútordarab egyszerű, és színében az ággyal harmonizáló legyen.

Ablak. Az ablak fölé szerelt kar­csú karnisról csipeszekkel lóg a falak színével azonos árnyalatú, hosszú szövet. Ha ablakunk nem túl széles, megelégedhetünk egy szimpla szélességű, fodor nélküli függönnyel is, amely megfelel a mai kor egyszerű stílusának.

Csillár. A mívesen megmunkált fémcsillár az egyetlen ledér fel­hang ebben a komoly hangulatú szobában. Hullámzó ívei kelle­mes kontrasztot alkotnak az ágy túlnyomórészt egyenes vonalai­val, leveles díszei pedig a szoba természet ihlette látványával és a függönyön látható levelekkel kapcsolják össze.

12. példa

Kedves, könnyed hangu­latát hatalmas ablakának köszön­heti ez a hálószoba.

Látvány. Kedves, könnyed hangu­latát hatalmas ablakának köszön­heti ez a hálószoba. A dekoráció és a bútorok, a krémes, meleg, napsütötte árnyalatú falak, egy elegáns, fehér, kovácsoltvas ágy és a sok, barátságos színekben pompázó ágynemű a legtöbbet hozza ki a természetes fényből.

Színek. A falak világos színei tö­kéletesen illenek egy ilyen fény­árban úszó szobához, mivel növe­lik a világosságot, s üdébbé, tágabbá teszik a teret. Itt a krém­színű falak a halvány parkettával együtt egyszerű, semleges hátte­ret alkotnak. A kovácsoltvas ágy elég nagy, azonban fehér színé­nek köszönhetően mégsem ural­kodik a szobán. A szintén fehér tárolódoboz színének köszönhe­tően tökéletesen illeszkedik az enteriőrbe.

Ágy. A stílust illetően egy ková­csoltvas ágy határozott állásfogla­lást jelent, de méretét és alakját rögtön finomabbá teszi, ha fehér­re festjük. Egy ilyen klasszikus ágynak ráadásul leheletnyi modernséget kölcsönöz a fehér szín. A fehéret és a földön termő bo­gyós gyümölcsök árnyalatait keverő ágyneműrétegek még to­vább finomítják a látványt. A vaságyak támláira mindenfélét ráaggathatunk, csak álljunk ellen a kísértésnek, hogy ezek a hét fo­lyamán levetett ruháink halmai legyenek. Ékesítsük az ágy pilléreit inkább csinos táskákkal, sálakkal.

Tárolók. Egy nagy hálószobában az ágy lába előtti tér nagyszerű helye lehet egy szép faládának vagy ágyneműtartónak. Ha eze­ket ide helyezzük, meglepő mó­don nem válnak tolakodóvá, és rengeteg tárolóhelyet nyerünk velük, bennük tarthatjuk az év­szaknak épp nem megfelelő ru­háinkat vagy a takarókat, ágyterítőket. Annyi holmit magukba fogadnak, mint egy kisebbfajta gardrób.

13. példa

Ebből a hatásos enteri­őrből árad a nyugalom és az ele­gancia.

Látvány. Ebből a hatásos enteri­őrből árad a nyugalom és az ele­gancia. A hely egyszerre háló­szoba és otthoni iroda. Formás bútorok és egy dekoratív spa­nyolfal teszi szinte láthatatlanná az íróasztalt és környékét, így a munka végeztével a szoba visszanyeri nyugalmas hangulatát.

Színek. Nyugtató és lazító hatá­sa miatt a levendula tökéletes szí­ne a hálószobáknak. Ez az erős, telt árnyalat gyönyörűen mutat a krémszínnel, sokkal jobb hatást keltve, mintha például fehérrel társítanánk, mivel az túl hideg és merev lenne egy ilyen meleg színhez. Itt a krémszín a bútoro­kon, a rolókon és a padlószőnye­gen bukkan fel, megőrizve a szo­ba világosságát. A munka terét elkülönítendő, az alkóv falát lágyszürkére festették.

Alkóv. A kéménypillérek által le­határolt alkóvok szinte felkínálják magukat, hogy munkaterületté alakítsuk őket. Itt, a látható kon­zolok nélküli, lebegő polcokon rendezetten lehet tárolni az aktákat és iratokat, a kis íróasztal pe­dig szépen becsúszik alájuk, s így nem foglal túl sok teret a szobá­ból. Az elegáns, francia stílusú spanyolfal segítségével lefekvés előtt egy pillanat alatt eltüntet­hetjük a dolgozósarkot.

Ablak. Az ablakfülkék öltözteté­se sokszor nehéz és bonyolult fel­adat, azonban itt a készen vásá­rolt római rolók, melyeknek mindegyike külön illeszkedik a három ablakszárnyra, takaro­san mutatnak, egyszerűek és ele­gánsak. Természetes len anyagu­kat vastagon bélelték, hogy hatékonyan sötétítsenek, és tom­pítsák a lakás alatt futó zsúfolt út­ról beszűrődő zajt.

Bútorok. A berendezési tárgyak egyfajta romantikus hangulatot hordoznak magukon. A formás kovácsoltvas ágy megjelenésén sokat könnyít, hogy krémszínűre mázolták, a komód és az éjjeliszekrény hajlított vonalai pedig az antik francia bútorokat idézik. Színük egyszerre teszi őket klasszikussá és időtlenné.

14. példa

Karakteres bútorok, tükrök, világítótestek és színek keveréke adja e hálószoba rend­kívül nőies jellegét.

Látvány. Karakteres bútorok, tükrök, világítótestek és színek keveréke adja e hálószoba rend­kívül nőies jellegét. Rengeteg kedves részlet ragadhatja meg te­kintetünket, a szoba mégis szel­lős, rendezett hatást kelt.

Színek. A falak halvány, liláskék árnyalata színes, mégis finom hátteret alkot. A rózsaszín, lila és fehér foltokból álló patchwork ta­karó további lágy színekkel gaz­dagítja az összeállítást, a párnák, a virágok és cserépedények pe­dig fokozzák a hely barátságos, kedves atmoszféráját.

Világítás. Többféle világítótestet találhatunk ebben a szobában. A tér drámai fókuszpontja az ele­gáns csillár, az éjjeliszekrényen pedig egy viccesen modern, hal­vány rózsaszín tollbúrás lámpa áll. Felkapcsolva nagyon kedves fényt ad a tükör keretére függesztett ki­csiny karácsonyfaizzók sora. Mivel esténként mindig sok időt töl­tünk a hálószobában, jó ötlet, ha többfajta fényforrást alkalmazunk, mivel így mindenkor igényeinkhez szabhatjuk a fénymennyiséget. A karácsonyfaizzók által nyújtott hangulatvilágítás olvasáshoz épp nem alkalmas, azonban békés és barátságos atmoszférát teremt, ami kedvezően hat a szoba egé­szének hangulatára.

Kiegészítők. A hálószobai tük­rök egyrészt hasznosak, másrészt dekoratívak, nagyobbnak és vilá­gosabbnak mutatják a teret. Eb­ben a szobában a nagy, fémkere­tes tükör szinte teljesen betölti az egyik falat, míg egy kisebb és dí­szesebb, az öltözőasztal felett lát­ható ovális darab a sminkelésben segít. Kedves fotók és olyan lá­nyos kiegészítők, mint például a tollszegélyű ecsettartó, töltik meg a teret közvetlen barátsá­gossággal. Noha sok dísztárgy látható itt, ezek mégis körültekin­tően összeállított egyveleget al­kotnak, így a szoba nem hat sem zsúfoltnak, sem rendetlennek. A kozmetikumok, arckrémek és egyéb apróságok rejtve marad­nak a szemünk elől.