Lakásdekoráció

22 ötlet kortárs hálószobára

1. Kortárs hálószoba
Kék halószoba

Látvány. Mintha a tengerbe ug­ranánk, olyan a hangulata ennek a telt kéktől a lágy orgonaszínen keresztül a kék számos árnyalatát felvonultató hálószobának. A hű­vös és nyugodt kék árnyalatok segítségével kiszellőztethetjük a fejünket a nap végén.

Falak. Egy szobába könnyedén életet lehelhetünk, ha az egyik fa­lát vibráló árnyalattal festjük le. Az enteriőr világosságának és pi­hentető hangulatának megőrzé­séhez társítsuk ezt orgonaszínű és fehér falakkal. Ha élénkkéket választunk, olyat keressünk, mely kissé lilás árnyalata révén meleg­séget sugároz – a tiszta kékek ha­tása rideg lehet.

Ágy. A sötét falú szoba sikerének titka az ágyneműk különböző, gyönyörű kék árnyalataiban rejlik. Ezek élénkítik a hangulatot, és fi­nom nőiességet árasztanak. Itt a klasszikus fehér ágyneműre orgonaszínben, halványkékben, rendkívül lágy zöldben és ezüstös árnyalatokban pompázó huzato­kat és takarókat halmoztak. Annyi fajta színt használhatunk, amennyit csak akarunk, csupán arra ügyeljünk, hogy egyforma erősségűek legyenek, különben a kifinomult, rétegzett hatást meg­zavarja egy uralkodó árnyalat.

Ablak. Az ablak elé függesztett fényáteresztő, fátyolszövet füg­göny segít megőrizni a szoba világosságát és nyugalmasságát. Csinos, harmonikus látványt nyújt az ágynemű színeivel megegyező, csíkos és pöttyös mintája.

Bútorok. Ha van elég helyünk, akár egy szék is szolgálhat éjjeli­szekrényként, aminek ráadásul megvan az az előnyös tulajdon­sága is, hogy háttámlájára aggat­hatunk kisebb táskákat, törülkö­zőket. Ezt a széket egyszerűen átfestették, hogy harmonizáljon a fehér padlódeszkákkal és kan­dallópárkánnyal, így már újnak és elegánsnak hat.

2. Kortárs hálószoba

2. Kortárs hálószoba

Látvány. Ennek az egyszerű, mo­dern szobának három alapvető összetevője van: a falak, a padló és az ablakkeret nyugalmat árasz­tó fehérje, az elegáns, modern fém és üveg berendezési tárgyak és egy ragyogó színű, csillámló selyemből készült ágytakaró. Egy teljesen fehér színösszeállítás könnyen barátságtalanná és kór­házi jellegűvé válhat, különösen, ha modern bútorokkal társítjuk, de akár egy színes takaró segítsé­gével is – ami a helyiség élénk fó­kuszpontjává lesz – melegséget adhatunk a látványnak.

Padlóburkolat. Tegyük kelleme­sebbé a reggeli felkelést egy pu­ha, talpat simogató szőnyeggel. A színe legyen halvány és semle­ges, érdekességét pedig a mintá­zata adja. A piacon ma már érde­kes, szövött mintázatú szőnyegek óriási választéka kapható. Ezen a vastagon hurkolt modellen nem csak nagyon kellemes a lé­pés, de a látványa is gyönyörű.

Bútorok. A letisztult vonalú, hal­vány berendezés szemérmetlenül modern. A fémből és üvegből készült konzol egyszerre szolgál tévéállványként és pipereasztal­ként, míg a matt, üvegbetétes szekrény gyönyörűen beleolvad a környezet színeibe. Ha tetszik ez a látvány fém, üveg, műanyag vagy plexi berendezési tárgyakat válasszunk, és ne fát, mivel az sö­tétebbé tenné a helyiség színösszeállítását.

Függöny. Nyugodt éjszakai ál­munk érdekében használjunk sötétítő függönyöket. Magas ab­lakoknál pazar látványt érhetünk el, ha nem takarékoskodunk az anyaggal, s a hosszan lelógó drapériát elegánsan redőzzük a padlón.

Tárolók. Minden hálószobában szükség van tárolókra, azonban egy rendezett, világos szobába, mint a képen látható is, nem illett volna egy testes komód vagy egy hatalmas ruhásszekrény. Ez a gardróbszekrény egyszerre ren­delkezik akasztós és fiókos táro­lókkal, míg az ágy alatti területet – amely másképp kihasználatlan lenne – egy sor tárolódoboz tölti ki, amely ideális a cipők, ágyne­műk és az épp nem az évszakhoz illő ruhák elrejtéséhez.

3. Kortárs hálószoba

3. Kortárs hálószoba

Látvány. Erről a színes hálószo­báról kiált a merész modernség. A falak rajzos mintázata, melyet a rendkívül divatos orgonaszín, li­la és kék különböző árnyalataival festettek, megkapó stílust kölcsö­nöz a helyiségnek, s az ágynemű, melyen hasonló színpaletta tűnik fel, finoman harmonizáló meleg hangulatot sugároz.

Falak. Egy ehhez hasonló több­színű fal létrehozásához először fessük az egész falat egyszínűre – ideális esetben ez a legvilágo­sabb árnyalat. Kitakaró szalaggal jelöljük ki azokat a területeket, melyek más színűek lesznek. Raj­zoljunk fel többféle mintát: vona­lakat, négyszögeket, négyzeteket – ezáltal energikusabbá tehetjük a falat -, ezt követően pedig min­den alakzatot két rétegben fes­sünk át és hagyjuk megszáradni. Próbáljunk néhol egymást átfedő mezőket is festeni.

Ágynemű. A színgazdag alapté­mának megfelelően csíkos, élénk rózsaszín düftin ágyterítő és ugyanilyen anyagú párnahuzatok élénkítik az ágyat, míg az orgo­naszín ágyterítő tökéletes kap­csolatot létesít a falak fő színé­vel, ugyanakkor kiegyensúlyozza a többi színfolt élénkségét.

Tárolók. Egy alkóvba illesztett magas polcrendszer elegendő tárolóhellyel szolgál. Ideális da­rab kamaszok hálószobájában, mivel helyet ad a különböző papír holmiknak, tankönyveknek és még egy hifi berendezésnek is – olyan tárgyaknak, melyeket va­lószínűleg nem találnánk meg egy sokkal kevesebb funkciót be­töltő hálószobában.

Díszek. A mai csomagolópapí­rok szemet gyönyörködtető min­ták százaival készülnek, olcsók és könnyen beszerezhetők – ilyen­ből készült a falon látható kedves poszter is. Egyszerű üvegkeretbe téve még jobb hatást kelt.

4. Kortárs hálószoba

4. Kortárs hálószoba

Látvány. Ez a háló a bennszülött amerikai stílus modernizált vál­tozata. Az ágy fém fejtámláját lépcsős, navaho minta díszíti, az ágyat magát pedig erőteljes szí­nű, szegett ágyterítőkkel és rojtos plédekkel vetették be, miáltal az észak-amerikai stílus lakályossága is megjelenik.

Színek. Egyszerű, természetes palettáról választották a színe­ket. A falakon a leghalványabb kék, az ágyon pedig homokszín, égkék és fűzöld árnyalatok jelen­nek meg, üdeséget és nyugodt hangulatot kölcsönözve a szobá­nak, akár ha tágas prérin tábo­roznánk.

Ágy. A bennszülött amerikai stí­lusú ágy az egész szoba fő díszle­te, a látvány teljessé tételéhez néhány textilen kívül már nincs is szükség másra. A kézzel készített kovácsoltvas betét lépcsős nava­ho mintázata elüt az egyszerű, halványkék falaktól. A lakályosságot az ágyon felhalmozott ta­karók, rojtozott plédek s a rájuk dobott homokszínű és kék pár­nák teremtik meg.

Kiegészítők. Ezek kulcsfontos­ságúak az egységes látvány ki­alakításában. Emlékezzünk: a ke­vesebb néha több, bár itt az ágytámla mintázatát visszhang­zó fémkampók és néhány, a té­mához illő fekete-fehér fotó oly módon folytatja a bennszülött amerikai gondolatot, hogy még­sem érezzük a helyet túl tematizáltnak.

Ablak. A drótból készült függönyrúdra akasztott egyszerű, krémszínű függöny a felső szegé­lyére ragasztott tollaktól válik kis­sé érdekesebbé. A legtöbb rövid­áru-kereskedés tart tollakat, ám a jobb hatás elérése érdekében festett helyett inkább természe­tes színű tollakat válasszunk.

5. Kortárs hálószoba

5. Kortárs hálószoba

Látvány. Az anyagok terén fe­lejtsük el a minimalizmust. Ma­napság a ragyogás rendkívül di­vatos. Csillámló szövetek, érzéki anyagok, flitterek és gyöngyrá­tétek mind teret hódítottak a lakberendezési kellékek között, s mesterien fokozzák itt a lát­ványt. Az eleganciát a színösszeállítás alapszíneinek egysze­rűsége őrzi, míg az ágyon dekadens selyemtakarók és pár­nák tobzódnak.

Színek. Az alapszínek lágyak és organikusak. A tóp- és krémszínű falak, a párnázott, gombaszínű ágy és a halványbarna pléd me­leg hátteret alkot. Ezekre a fény­űzés fokozásához egzotikusabb árnyalatokat rétegeztek – ragyo­gó jégmadár kéket, telt mohazöldet és csillogó gyöngy­ház színt.

Falak. Stílusválasztásunkat a drá­mai hatású, csíkos falakkal azon­nal nyilvánvalóvá tehetjük. Ha­sonló árnyalatú, színes sávokat nem nehéz felfesteni a falra. Elő­ször a halványabb színből vi­gyünk fel néhány réteget. Ha megszáradt, függőón és ceruza segítségével jelöljünk ki függőle­ges vonalakat, ragasszunk fel ki­takaró szalagot, és festőhenger­rel óvatosan vigyük fel a másik színt. A fényűző hatást tovább fo­kozhatjuk, ha fényes csíkokat hú­zunk a matt festékre.

Bútorok. Ebben a szobában min­den darabról kiált a modern stí­lus. Az ágy keretét bársonyosan puha textíliával vonták be, mel­lette pedig egyszerű, elegáns konzolasztal áll, amely ideális tárolóhely italoknak, könyveknek és egyéb holmiknak, melyekre éj­szaka szükségünk lehet.

Ágynemű. A színek és anyagok rétegezésével különösen fényűző látványt alakíthatunk ki. Itt egy mohair ágyterítő simul néhány szaténtakaróhoz és a gyönyörű, flitteres, valamint gyöngyös pár­nák csillogásához.

6. Kortárs hálószoba

6. Kortárs hálószoba

Látvány. E hálószoba modern és mégis lakályos hangulatát a halványszürke falak, a fehér ágynemű és a letisztult vonalak együttes hatásának köszönheti. A minimalista bútorok és né­hány meglepő kép hatására a szoba jellegzetes karaktert ka­pott, ugyanakkor mégsem tűnik zsúfoltnak.

Színek. Ezt az enteriőrt három fő szín határozza meg: a hal­ványszürke, a csokoládébarna és a fehér. Ha korlátozott szín­képlethez ragaszkodunk, bizto­sak lehetünk benne, hogy a he­lyiség erőteljes, mégis rendezett és megnyugtató látványt nyújt majd. Itt a tárolóelemeknek és fényképkereteknek a falakkal azonos árnyalata egyszerű és visszafogott látványt biztosít, a sötét, fa padlódeszkák meleg­séget, a fehér ágyneműk pedig tisztaságot sugároznak, lágyabb vonalakat kölcsönözve a mo­dern ágynak.

Ágynemű. A teljesen fehér ágy­neműt feldobja a waffelkockás ágytakaró. Ha szeretjük a fehéret, de attól tartunk, hogy esetleg unalmas lehet, hogy izgalmasab­bá és érdekesebbé tegyük a lát­ványt, próbálkozhatunk különbö­ző textúrájú anyagok keverésével. Az itt látható ágyterítőt úgy he­lyezték lazán az ágyra, hogy alá lehet látni, ezzel is megőrizve a tágasság érzetét.

Grafikák. Az egyszerű, fekete ke­retben lévő propagandaplakátok látványosak és meghökkentők egy hálószobában. Keskeny fala­kon próbáljuk a képeket egy vo­nalba rendezni, mivel vízszintes sávjuk a valóságosnál szélesebb­nek mutatja a felületet.

Világítás. Egy az íróasztalokon megszokott állítható lámpa az ágy mellett is tökéletes. Esti olva­sáshoz az ágy fölé hajthatjuk, a lágyabb háttérvilágításhoz pe­dig könnyedén elfordíthatjuk.

7. Kortárs hálószoba

7. Kortárs hálószoba

Látvány. Ez a tágas hálószoba sok fényt kap, így illik hozzá az üde, modern színösszeállítás. A vas ágykeret a 19. századhoz kapcsolja az enteriőrt, máskülön­ben minden sallangmentes és modern ebben a szobában.

Színek. A falak halványkék ár­nyalata a legtöbbet hozza ki a szo­bába áradó fényből, a mennyezeti párkány fölötti tengerészkék sze­gély pedig mélységet és energiát kölcsönöz az összeállításnak, mégsem uralja a teret.

Bútorok. A szobában csak a leg­szükségesebb bútorok találhatók meg, ezzel is hangsúlyozva a tér nagyvonalú arányait, és megőriz­ve világos, üde hangulatát. A he­lyiség látványos, központi darab­ja a kovácsoltvas ágy, klasszikus stílusának az ágynemű és az ágy­terítő ragyogó türkiz és zöld ár­nyalatai adnak modern lendüle­tet. A kicsi, kerekes polc multifunkcionális éjjeliszekrényként szolgál, melyet szükség ese­tén odébb tolhatunk.

Padlóburkolat. A csiszolt és lak­kozott eredeti hajópadló időtálló és szép járófelület, de egy háló­ban, ahol jobbára mezítláb vagyunk, érdemes néhány sző­nyeget is leteríteni, melyeken kel­lemesebb, melegebb érzés járni. A báránybőr kilépő jól harmoni­zál az ágyhuzat fehér árnyalatai­val, mindemellett rendkívül puha és finom.

Kiegészítők. A bútorokhoz ha­sonlóan a kiegészítőkkel sem bántak tékozlóan, ezzel is hangsú­lyozva a hely egyszerűségre tö­rekvő modern hangulatát. Itt elég egyetlen egyszerű nyomat a fa­lon, minthogy a fal színe maga nyújtja a legfőbb érdekességet. Néhány családi fénykép teheti bensőségesebbé a teret, cserepes nárcisszal, vagy valamilyen más szobanövénnyel pedig fokozhat­juk a természetes frissességet.

8. Kortárs hálószoba

8. Kortárs hálószoba

Látvány. Ezt a szobát áthatja a természetes fény, amiből a hófe­hér falak a legtöbbet hozzák ki. Egy alkóvnak beépített polcok adnak új funkciót, az egyszerű ro­ló és a fehér ágytakaró pedig jó kiegészítői a sallangmentes, letisz­tultságot sugárzó hangulatnak.

Színek. A fehér szín biztonságos választás minden helyiségben. Növeli a világosságot, és bármi­lyen színnel társítható. Olyan szo­bában, amely sok fényt kap, a tiszta, ragyogó fehér fal nagy­szerűen hat, ráadásul olcsón és könnyen megvalósítható. Söté­tebb szobáknak melegséget ad­hatunk, ha finomabb törtfehérrel próbálkozunk. A tiszta, ragyogó fehér festékek optikai fehérítőt tartalmaznak, és kissé kékesen csillognak, ami hideggé teheti látványukat.

Polcok. Ha szobánkban falfülke található, a leghasznosabb, ha polcokat illesztünk bele, mivel tárolófelületet hozunk létre egy olyan helyen, amely másképp ta­lán teljesen kihasználatlan ma­radna. Itt a vaskos, fehér polcokat könyvekkel, vázákkal és képekkel töltötték meg, színt és egyénisé­get adva ezáltal a helyiségnek.

Ablak. A roló egyszerűen és sallangmentesen öltözteti az abla­kot, tökéletesen illeszkedve ebbe a letisztult enteriőrbe. Itt sötétítő anyagot is használtak, amely ki­zárja a nem várt, kora reggeli napsugarakat.

Bútorok. Ha szeretünk ágyból tévézni, próbáljuk a televíziót egy ilyen takaros, kerekes állványra helyezni, amelyet könnyen odébb guríthatunk, hogy jobban rálás­sunk a készülékre. Ne tartsunk a régi és új keverésétől. Bár itt a legtöbb bútor modern és hal­vány színű, az átjáróban álló an­tik szék érzéki formáit épp környezete letisztult vonalai te­szik hangsúlyossá.

9. Kortárs hálószoba

9. Kortárs hálószoba

Látvány. Ez itt maga a modern fényűzés. A pazar textilek és a fé­nyezett felületek elegáns és kifinomult látványt teremtenek. Ez a szoba a luxussal kacérkodó ké­nyelem megtestesítője. Gyönyörűek a szoba fakított színei, s az egész világos, tágas hatást kelt.

Bútorok. A két réteg magas fényű festéknek köszönhetően egy kon­zolasztal és egy éjjeliszekrény is emeli a pompa fényét. Ez a festék csillogó, lakkozott hatást kelt, ami egyszerre elegáns és modern. Végső simításként a fiókokra il­lesszünk tükörbetéteket – vágas­suk méretre az egyes darabokat egy üvegessel, és üvegragasztó segítségével tegyük a helyükre őket. Végül a látványt üvegfogan­tyúkkal tehetjük tökéletessé.

Színek. Igazán modern látvány megteremtéséhez finom árnyala­tokat keverjünk: például tiszta türkizt, mélymályvát és lágy tópszínt. További színfoltokkal gazdagíthat­juk a képet érett kék szőlő árnyala­tú díszpárnákkal. Ezekkel a kis színfoltokkal könnyebb együtt élni, mint egy olyan szobában, ahol az egész falat egyetlen, erős árnyalat borítja, ráadásul, ha változásra vá­gyunk, időről időre kicserélhetjük a párnahuzatokat. A falakon alkal­mazzunk világos árnyalatokat, a padlót pedig olyan puha, krém­színű szőnyeggel borítsuk, amelyre jó érzés rálépni, s a kosz sem lát­szik rajta azonnal.

Ágynemű. A fényűző látvány ér­dekében borítsuk az ágyat gazda­gon lepedőkkel, takarókkal és ágyterítőkkel. A klasszikus szatén­paplan mostanában újra virágko­rát éli, és itt fényűző részletévé vá­lik az amúgy egyszerű enteriőr­nek. Helyezzünk még lazán az ágyra néhány szatén, flitterrel dí­szített párnát, hogy csillogóbbá, ragyogóbbá tegyük hálónkat.

Függöny. Válasszunk a könnyed, nyugodt hangulathoz illő finom anyagú, fátyolszerű függönyt. In­kább valamilyen visszafogott mintát keressünk, mint például ez a finoman ismétlődő virágfejes motívum, amely épp csak annyi érdekességgel szolgál, hogy fel­hívja a figyelmet az ablakokra, de nem uralkodik a szobán, nem vonja el tekintetünket a csillogó bútorokról és a pazar ágyról.

10. Kortárs hálószoba

10. Kortárs hálószoba

Látvány. Ennek a modern háló­szobának igazi dísze ez az ele­gáns, alacsony ágy. A meleg karamellárnyalatok, a különböző textilek keveredése és a sok méz­színű fafelület kulcsfontosságú összetevői a nyugalmat árasztó modern látványnak.

Színek. Ebben a semleges össze­állításban a lágy krémszín, az érett gabonamezők és gombák árnyalatai keverednek a bükk aranybarna színével. Az összeál­lítás alapját a szövött kókusz-háncs szőnyeg adja, az ablak krémszín függönyei pedig napsü­tötte hangulatot keltenek.

Textilek. Különböző textilek ke­verésével könnyedén érdekessé­get és mélységet kölcsönözhetünk egy semleges színösszeállításnak, amely másként kissé fakónak hat­na. Itt például egy durva, rostos kókuszszőnyeg találkozik a fénylő, elefántcsontszín szaténpaplannal, amely fénnyel és ragyogással tölti be a szobát. Minden lehetőséget megragadtak a textúrák keverésé­hez: a kispárnákat gombok díszítik, függönynek pedig a hagyományos sima szövésű textília helyett olyan fonott mintás gyapjúszöve­tet választottak, melyet mások ta­lán az ágy vagy egy dívány kárpi­tozására használtak volna.

Bútorok. A képen látható ágy széles peremét akár polcként is használhatjuk. Egy ilyen ágyhoz azonban megfelelő méretű szoba is kell, hogy elég hely maradjon a dobogója számára. Jelen eset­ben a fekvőalkalmatosságot ha­sonló árnyalatú dohányzóasztal egészíti ki, megőrizve a rendezett, harmonikus látványt.

Képek. A képeket elegáns sorba rendezték a polcon, melynek alacsony pereme megakadályoz­za, hogy lecsússzanak. Az egy­szerű bükk képkeretek tökéletes kiegészítői a nyers fa színei által meghatározott látványnak.

11. Kortárs hálószoba

11. Kortárs hálószoba

Látvány. Az orgona mennyei nyugalmat árasztó árnyalatai fel­üdítik lelkünket, és megnyugtat­ják érzékeinket. Az egyszerű, mo­dern ágy és ágynemű társítása a régi, dekoratív asztallal és a kedves lámpával, kiemeli az en­teriőr letisztult, könnyedén ele­gáns hangulatát.

Színek. Az orgona jól ismert lazí­tó, nyugtató hatású árnyalat, amely spiritualitással, békesség­gel tölti meg a teret. Ha minden falat orgonaszínűre festünk, nyo­masztóvá válhat, s elveszik nyug­tató hatása. Inkább csak egy-két falon alkalmazzuk ezt a színt, esetleg egy alkóvban, s a többi fe­lületet üde fehérrel vagy a lila leg­halványabb árnyalatával borítsuk.

Ágy. Ez a kárpitozott ágykeret tö­kéletesen modern, és mégsem túl szögletes. Finom anyaga és lágy vonalai a kényelmet helyezik előtérbe, halvány vidraszín huza­ta pedig, amely szinte az egyet­len, lilától eltérő árnyalat a háló­szobában, nagyszerűen alkalmas arra, hogy világosabbá tegye a teret, és megóvja a túlzott ren­dezettség érzetétől.

Ágynemű. Ha nyugalmas at­moszférát szeretnénk teremteni, a lehető legkevesebb ágytakarót és kispárnát használjuk, így a te­kintetet nem zavarja meg egy csomó látnivaló, hanem könnye­dén átfoghatja az egész teret. Itt a lila és orgonaszínű csíkokkal szegélvezett fehér ágyneműt lila antilopbőr huzatú párnával egé­szítették ki.

Bútorok. A fehér asztal finoman illeszkedik az alkóvba, és szépen megtöri a fal lila árnyalatát. Az üveglámpa, a váza, néhány ked­ves képeslap és még néhány más nőies darab gyűjteménye szemé­lyes hangulattal tölti meg a sar­kot, és mégsem uralja a szobát. Az ablaknál álló, lila szövettel be­vont, süppedős fotel tökéletes hely hogy egy könyvvel a ke­zünkben ejtőzzünk benne. Ki állít­ja, hogy a hálóban csak aludni szabad?

12. Kortárs hálószoba

12. Kortárs hálószoba

Látvány. Ennek a tágas, átalakí­tott padlástérnek számos szokat­lan tulajdonsága van. A mennye­zet ereszkedik, és a rakott téglakémények alapvetően meg­határozzák a szoba karakterét. Ezekhez az adottságokhoz már csak néhány egyszerű, modern bútor és egy kevés dekoratív elem kellett.

Színek. Habár tetőtéri helyiség­gel van dolgunk, ez a hálószoba – köszönhetően a nyeregtetőbe illesztett nagy ablaknak – mégis rengeteg természetes fényt kap. A falakat, hűvösen üde hangula­tot teremtve, halvány kékesszür­ke árnyalattal festették le, a pad­lót pedig fehérre mázolták, így még inkább visszaveri a fényt.

Ágynemű. Ennek a szobának a dísze az ágy, melyet gyönyörű­en keretez az ereszkedő téglaké­mény. A hűvös, fehér pamut, a fé­nyes, szürke szaténtakaró és a rájuk vetett selyempárnák pa­zar hangulatot teremtenek. Az ágytakaró kiemeli a falak szürkéjét, összeköti a szoba különböző elemeit, s csillogó szövete hozzá­járul a világos, szellős tér látvá­nyához.

Bútorok. Egy ereszkedő mennye­zetű szobában rendkívül nehéz olyan magas bútorokat elhelyezni, mint egy fiókos vagy egy ruhás­szekrény Itt egy jobbára nappalik­ban vagy étkezőkben megszokott fehér pohárszék szolgál némi tárolóhellyel, a kedves karosszék­ben pedig megpihenhetünk. A ru­hákat és nagyméretű dolgokat egy másik helyiségben tarthatjuk. Az ágy a szoba legmagasabb, kö­zépső területét foglalja el, így nyu­godtan fel lehet benne ülni.

 

13. Kortárs hálószoba

13. Kortárs hálószoba

Látvány. Ebből a hálószobából, a meleg gyapjú, a kacsatojás kékje és a párnák puha, meleg fészket varázsolnak. A nagy ma­dártoll meglepő fókuszpontja a helyiségnek, s az ágynemű madártollra emlékeztető egy­szerű, rojtos szegélye is belesi­mul a témába. A világos sző­nyeg, a fehér asztal és fejtámla világosabbá teszi a szobát, a kék, ezüstös és szürke árnyala­tokban játszó ágynemű pedig il­lik a falak színéhez.

Ágy. Egy egyszerű, modern ágy­keret az üde, fehér fejtámlával tö­kéletes, sallangmentes háttere bármifajta érzéki, pihentető ágy­neműnek. A puha báránybőr, a lágy mohair és a szexi selyem csodásan társíthatok, mind szí­nükben, melyek kedvesek a szem­nek, mind anyagukban, melyek bőrünket kényeztetik.

Bútorok. Az ágy mellett faasztalka áll – épp megfelelő egy ilyen egyszerű, modern enteriőr számára. Sokoldalú berendezési tárgy, s ha változásra vágyunk, egyszerűen csak összecsukjuk, s eltesszük szem elől. A gyékény-fonatú láda hasznos tároló, csak­úgy, mint a kukoricaháncsból készült kosarak az ágy alatt, amelyek egyébként kihasználat­lan teret tesznek hasznossá.

Falak. A madártoll drámai és elegáns látványt nyújt, melynek kékje tökéletesen illik a fal színé­hez, így a kép anélkül kerül elő­térbe, hogy rikítóvá válna, s nem üt el élesen a békés atmoszférá­tól sem. Hosszú grafika elhelye­zésekor ügyeljünk arra, hogy a fal többi részét hagyjuk szabadon. Ha közelébe kisebb képeket akasztanánk, együttesük nem hatna harmonikusan.

14. Kortárs hálószoba

14. Kortárs hálószoba

Látvány. A finom törtfehérek, a borvörös és kék szőlő árnyala­tok pazar látvánnyal ruházzák fel ezt a hálószobát. A világos falak­nak és az egyszerű kiegészítők­nek köszönhetően a szoba egy­szerre sikkes és modern, míg a lakkozott felületek a Kelet ele­ganciáját sugallják.

Színek. A színeket rendkívül gazdagon, mégis ügyesen úgy al­kalmazták, hogy ne váljanak to­lakodóvá. Az ágy vörös és lila ár­nyalataihoz a fejtámla és az ágy melletti asztalka egzotikus lakk­vöröse társul, de a törtfehér fa­lak, a halvány függönyök és né­hány halvány színű ágynemű barátságos világossággal egészí­tik ki az összeállítást, így a szoba egésze kellemesen tágas és üde hangulatú lesz.

Fejtámla. Ennek az ágynak szo­katlan beépített fejtámlája van. A magas, dobozszerű szerkezetet MDF-lapokból készítették, majd ragyogó vörösre festették. Ez igazán tekintélyes megjelenést köl­csönöz az ágynak, s a tetejére ál­lított kedvenc tárgyainkkal old­hatjuk kicsit a látványt.

Asztalka. Ha hálószobánknak egzotikus, keleti hangulatot sze­retnénk adni, érdemes lakkozott felületekben gondolkozni. Itt né­hány réteg lakkfestékkel egy ol­csó, kezeletlen faasztalkának ad­tak intenzív ragyogást. Az autentikus látvány kialakításához feketét vagy vérvöröset használ­junk – mindkettő klasszikusan ke­leti árnyalat.

Kiegészítők. A helyiség elegáns, modern látványának kulcsa a szimmetria. Az ágy mindkét ol­dalán ugyanolyan lámpák és gyertyák állnak, egymást kiegé­szítő képek lógnak a falon, s egy sor váza áll a fejtámla tetején. Az ily módon kiállított tárgyak a rend és kiegyensúlyozottság ér­zetét keltik, melyet az ágyon talá­lomra elszórt párnák segítségé­vel oldhatunk.

15. Kortárs hálószoba

15. Kortárs hálószoba

Látvány. Ebben a hálószobában a hagyományos összetevőket, amilyen a csíkos tapéta vagy a fa ágykeret, üde, modern összeállí­tásban látjuk viszont. Az enteriőr erőteljes, meghatározó motívu­ma a csíkos minta, amely amel­lett, hogy karaktert ad a hálószo­bának, barátságosabbá is teszi a kicsi teret.

Színek. Az itt alkalmazott szí­neknek üde természetes hangu­lata van. A halványkék és krém­színű csíkos tapéta érdekes, mégis visszafogott hátteret ad, míg az ágytakaró vibráló mintá­zata, a pléd és a kispárnák a ta­péta témáját ismétlik, és erős zöldjeikkel, szürkéikkel, vala­mint türkizeikkel színt adnak a térnek. A semleges, fehérre festett padló a szoba üde han­gulatát fokozza, anélkül hogy figyelmünket elvonná a gyönyörű ágyneműről.

Falak. Egy évtizeddel ezelőtt a tapéta kiment a divatból, de mostanában újra visszatérőben van, és jobb, mint valaha. A hal­vány, csíkos minta finoman érde­kessé teszi a falakat, ráadásul a minta hatására a szoba a való­dinál magasabbnak látszik.

Bútorok. Ez a faagy elegáns, mo­dern hangulatot áraszt. A jellegze­tes fejtámla letisztult vonalait a sötét és világos, farészek keveréke oldja. Egy egyszerű fa dobozpolc szolgál éjjeliszekrényként, szabadon hagyva maga alatt a padlót, így nagyobbnak érezzük a teret.

Padlóburkolat. Fehér festékkel könnyedén felélénkíthetjük a fa padlódeszkákat, s ha csak nem nagyon érdesek, nem is kell időt pazarolnunk a csiszolásra. A fényt visszaverő, semleges hátteret adó padló a tágasság érzetét kelti a szobában.

16. Kortárs hálószoba

16. Kortárs hálószoba

Látvány. E gyönyörű, érzéki háló­szoba látványát az őszi gyümöl­csök bársonyossága és meleg, mély színei ihlették. Keverjük az üveg csillogását a szőlő, a málna és a szilva egymásra rétegzett árnyalataival, melyeket oldjunk ren­geteg krémszínnel – ezek adják a tökéletes szoba receptjét.

Színek. Az enteriőr legfeltűnőbb darabjai: két szilva, lila és orgona árnyalatokban pompázó, pazar ágytakaró s a szilvaárnyalattal harmonizáló, festett báránybőr szőnyeg. A falak és a szőnyeg halvány, elefántcsont színe csak még jobban kiemeli ezeket a drá­mai árnyalatokat. Az orgonaszínű függönyök, a kispárnák és a kép a falon finom színeikkel oldják az ágytakarók drámai hatását.

Bútorok. Az enteriőr legfeltű­nőbb részei a takarók, ezért a többi bútordarab már egyszínű és egyszerű. Az anyagukban vagy színükben egymáshoz illő dara­bok kiválasztásával pedig elejét vették annak, hogy a háló beren­dezése túl tarka legyen. Egy magas, vöröses árnyalatú fiókos komód rengeteg tárolóhellyel szol­gál, s színében harmonizál vele az ágy melletti éjjeliszekrény. Csi­nos, rendezett látványt nyújt az elegáns, kovácsoltvas ágykeret a szintén kovácsoltvas függönyrúddal együtt.

Ablak. Az egyszerű, fülezett füg­gönyök selyemből és a selyem fölé varrt fátyolszövetből készül­tek, s így olyan látványt nyújta­nak, mint a hamvas, érett szilva.

Padlóburkolat. A fehér padló­szőnyeg havas hátteret ad a szí­nes takaróknak és a báránybőr szőnyegnek. A festett báránybőr megtöri a fehér felületet, és még ragyogóbbá varázsolja e rendkí­vül lakályos hálószobát.

17. Kortárs hálószoba

17. Kortárs hálószoba

Látvány. A baldachinos ágyak egyszerre dekadensek és vidám­ságot sugárzóak, ráadásul szinte bármifajta dekorációval és összeállításban jól mutatnak. Ennek a darabnak gyarmati hangulatot kölcsönöz a két nádfüggöny, a ra­gyogó fehér és mély tengerész­kék ágynemű, és egy csipetnyi ragyogó vörös.

Ágy. Ennek a tikfa árnyalatú bal­dachinos ágynak egy kertészeti áruházból beszerzett nádfüg­göny ad új megjelenést. A nád­függönyt dróttal rögzítették, a keresztrudakra pedig hosszú, vörös szalagokat ragasztottak, melyekkel fel lehet kötni a felcsa­vart bambuszt.

Kiegészítők. Ehhez hasonló lát­vány kialakításakor mindig gon­doljunk a trópusi fülledt estékre, a fénylő levelű pálmákkal tarkí­tott, egzotikus verandákra, s a fe­jünk felett zúgó ventilátorra. Itt az ágy mellett álló pálma segít megragadni ezt a hangulatot, melynek ragyogó kék kerámia­cserepe az ágyneművel harmo­nizál. A látványt – rengeteg tárolóhelyet nyújtva – egy távoli utazások emlékét idéző fonott lá­da teszi teljessé.

Színek. A bambusz természetes színét a takarók és párnák ele­gáns tengerészkékjével és a lepe­dő ragyogó fehér színfoltjával társították. A szalagok és a kerek szőnyeg ragyogó vöröse vitalitást és drámai hatást kölcsönöz a lát­ványnak. Ez a vörös szépen bele­olvad a tikfa ágykeretbe.

Padlóburkolat. A fapadló rendkí­vül divatos mostanában, ráadásul sok hasznos tulajdonsággal is rendelkezik. Könnyű tisztán tarta­ni, higiénikus (ez nagyszerű, ha az ember valamilyen porallergiában szenved) és tartós. Egy hálóban azonban érdemes néhány sző­nyeggel finomítani a padló keménységén, mivel ezekben a he­lyiségekben gyakran járkálunk mezítláb.

18. Kortárs hálószoba

18. Kortárs hálószoba

Látvány. Ezt a hálót a narancs energikus árnyalata teszi teljesen modernné. Néhány ügyes trükkel, mint például egy sima fejtámla újrakárpitozása vagy a padló átfes­tése, teljesen egyedivé varázsolhatjuk szobánkat.

Színek. A narancs nem a hálószo­bák megszokott színe, lévén ra­gyogó, modern, energiatelt szín. Hogy kissé visszafogjuk, keverjük sok krémszínnel vagy fehérrel. Eb­ben a hálóban fehér ágyneműkkel, krémszínű falakkal és cseresznyefa felületekkel teremtettek egyen­súlyt, s adtak a látványnak valamifajta felnőttes komolyságot.

Fejtámla. Az egyszerű fejtámlát puha, laza szövésű takaróval von­ták be, frissességet és ragyogást adva neki. Szabjunk ki akkora da­rabot, hogy félbehajtva a teljes támlát be tudjuk vonni. Hajtsuk félbe az anyagot, oldalait varrjuk össze. Fordítsuk ki és húzzuk rá a támlára.

Padlóburkolat. A szalagparkettát festéssel újították fel: az üde fehér alapon széles, narancsszínű sáv fut végig. A szegélysávot azután raj­zolták körbe, hogy a padlót fehér­re festették. A szegély megrajzolá­sához széles kitakaró szalagot használtak. Két ragasztócsíkot fek­tettek fel egymástól 40 centire, és az ecsetet a szalagtól befelé húzva, nehogy a fehér és a narancs össze­keveredjen, a kettő közti területet festették azután narancsszínűre.

Ágynemű. A steppelt szaténtaka­ró a hagyományos paplan újabb változata. Könnyebbek, érzékib­bek, és a legragyogóbb színekben kaphatók, selymes látványuk pe­dig bármilyen ágyat ragyogóvá tesz. Az ilyen rikító szaténtakarót társítsuk fehér pamut ágyneművel, mert ezek az anyagok biztosan nem ütik egymást.

19. Kortárs hálószoba

19. Kortárs hálószoba

Látvány. E hálószoba erőteljes, magabiztos látványát a klasszikus bútorok, a régies, kézi tűzésű ta­karó és a kovácsoltvas fűtőtest (a kis képen a tükör alatt látható), valamint a merész színű falaknak köszönheti.

Színek. A falakat erős, feltűnő zöldre festették. A padlószőnyeg semleges beige színe segít elke­rülni a színek tobzódását, a fe­hérre festett mennyezet pedig megakadályozza, hogy a szoba klausztrofóbiásán szűknek látsszon. A patchwork takaró már több színt vonultat fel, de ezek mind fakók és lágyak, így inkább kiegészítik a falak színét, mint­sem versengenek vele.

Bútorok. Ha szobánknak szemé­lyes varázst akarunk adni, válasszunk olyan bútorokat, melyek nem feltétlenül abba a helyiségbe készültek. Az ebben a hálóban lát­ható gyönyörű faszekrényt erede­tileg valószínűleg konyhába vagy étkezőbe szánták kredencnek, esetleg tálalónak, de itt is csodá­san mutat. Meleg, aranyló árnyalatai szépen harmonizálnak a fűtőtest felett lógó fenyőkeretes tü­körrel.

Ágynemű. A patchwork takaró­nak köszönhetően az ágy napköz­ben is rendezett látványt nyújt. Bátran adjunk ki több pénzt egy ilyen gyönyörű darabért, az árát megspórolhatjuk a többi ágyne­műn, melyek nyugodtan lehetnek egyszerűbbek.

Padlóburkolat. A szőnyeg kelle­mes tapintású a mezítelen láb­nak, és egy ilyen semleges tónus szinte bármilyen összeállításhoz jól illeszkedik. Ebben a házban az egész felső szintet ez a padló­szőnyeg borítja, folytonosságot teremtve a szobák között, még ha falaik különböző árnyalatúak is.

20. Kortárs hálószoba

20. Kortárs hálószoba

Látvány. A tiszta kék és a hűs aqua színfoltok adnak ennek a hálószobának egyfajta könnyed, nyári hangulatot. A termé­szet ihlette ezt az összeállítást, melynek nyugalmat árasztó lát­ványával könnyű együtt élni.

Színek. Az üde sárgászöldre fes­tett falak minden időben napsü­tötte érzést keltenek. A falak szí­nével kontrasztot alkotó fehér ablakmélyedések világosabbá te­szik a látványt, a fehéret, vízkéket és zöldet keverő színes ágynemű pedig igazi életteli enteriőrt ered­ményez.

Bútorok. Természetes hatás el­éréséhez válasszunk természetes anyagokat. Az ágy melletti rattanszekrény és az ágy fából, vala­mint rattanfonatból készült támlá­ja melegségükkel és természetes tapintású anyagukkal gazdagítják a hálót. Nem az a lényeg, hogy milyen típusú fát és rostot alkal­mazunk egy ilyen szobában – mindenfajta természetes anyag kombinációjával nagyszerű ha­tást érhetünk el.

Ágy. Az ágyra helyezett díszpár­nák kitűnő lehetőséget nyújtanak arra, hogy játsszunk a színekkel, s az az előnyük is megvan, hogy olyan gyakran változtathatunk raj­tuk, amilyen gyakran akarunk: épp csak másként kell elrendez­nünk, vagy át kell húznunk őket, esetleg egy-egy új darabbal is ki­egészíthetjük sorukat. Itt az érzéki selyemből és hűvös pamutból ké­szült zöld és türkiz párnák teszik érdekessé és színekben gazdaggá a teret, mialatt kényelemérzetün­ket is növelik.

Kiegészítők. A szoba egyik sarká­ban fellógatott kedves lámpák kel­lemes háttérvilágítást adnak, ami tökéletesen megfelelő a pihenést szolgáló helyiségnek. Az ilyesfajta háttérvilágítást helyezhetjük a fej­támlára vagy az éjjeliszekrényre is. Az élő növények látványa hozzájá­rul a szoba egészének természetes hangulatához.

21. Kortárs hálószoba

21. Kortárs hálószoba

Látvány. E hálószobának a finom szürke árnyalatok, a csíkos min­ták és a finom tapintású szövetek biztosítják hűvösen nyugodt han­gulatát. Az itt-ott feltűnő csíkos szövetek egyfajta felnőttes, ele­gáns látványt nyújtanak, a balda­chinos ágy pedig egy kis drámát és pompát visz az enteriőrbe.

Színek. A szürke nem feltétlenül jelent unalmat vagy borongós hangulatot. A gyönyörű szürke árnyalatoknak külön világa léte­zik a mély palaszürkétől a hal­vány galambszürkéig – ebben a szobában kifinomult ízléssel, rétegesen keverték ezen árnyala­tokat. A világos falak tökéletes, semleges hátteret alkotnak, a bú­torok fáinak meleg árnyalatai pe­dig változatossá teszik az össze­állítást, és mélységet adnak neki.

Ágy. Az itt látható darab a ha­gyományos baldachinos ágynak egyfajta, Ralph Lauren stílusú, modern változata. Az ultraké­nyelmes, nyugalmat sugárzó lát­vány kialakításához árnyalatok és anyagok egész skáláját felvo­nultató kispárnát.

22. Kortárs hálószoba

22. Kortárs hálószoba

Látvány. A buja, rózsás árnyalatú ragyogó szaténtakaró pompával és ragyogással ruházza fel ezt az elegáns szobát. A meleg színek a természetes anyagok, no és a rengeteg párna szinte könyörög­nek, hogy fészkeljük be magunkat az ágyba, és ejtőzzünk egy kicsit.

Színek. Ebben az enteriőrben lát­hatjuk, hogy a semleges színek so­ra – mint például az okker, a mohazöld, a tóp és a halvány szürke – milyen gyönyörű együttest alkot­hat egyetlen, kirívóan ragyogó ár­nyalattal. Itt ez az árnyalat egy se­lyemcukor fényű rózsaszín, amely modern csavart visz a máskülön­ben nyugalmas stílusú összeállí­tásba. A falak fakó szürkéje vissza­fogott hátteret ad ennek a vibráló rózsaszínnek.

Ágy. Az ágyat halvány gomba­szürke bársonnyal kárpitozták. Fi­nom vonalainak és lágy anyagá­nak köszönhetően a hálószoba alapvetően fényűző hangulatot áraszt. Egyszerű, fehér ágynemű borítja, melynek finoman plisszírozott szegélyén az ágyhuzat árnyalata ismétlődik. A puha párnákon lévő gyöngydíszek és csillogó hímzések nagyban hozzájárulnak a helyiség izgalmas eleganciájá­hoz, amit a lélegzetelállító, rózsa­szín takaró még tovább fokoz.

Bútorok. E hálószoba végtelen eleganciája nyugalmat, életteliséget sugárzó hangulatából fakad. A ruhásszekrény régies, patinás látványa ellenére teljesen új. Az ágyak mellett megszokott fa éjjeliszekrény vagy kisasztal helyett (melyeknek formái túl szöglete­sek), itt egy pálmaháncsból készült gazdag textúrájú, lágy ívű asztal áll. A falon képek helyett olyan kedves, dekoratív részleteket találunk, mint például a velencei tükörből készült falikar vagy az ágy feletti polc, amelyen kedvünk szerint kiállítha­tunk képeket és dísztárgyakat.