Lakásdekoráció

Színösszeállítások megtervezése

Az otthonunk egyes részeinek felújítása és berendezése során választott színössze­állítást számos tényező befolyásolhatja: a helyiségek mérete és alakja, a meglévő bútorzat és berendezés, a fényviszonyok, a létrehozni kívánt hangulat és a helyiség funkciója.

Az adottságok kezelése

Egy ideális világban a színösszeállítást mindenféle kor­látozás nélkül alakíthatnánk ki. A valóságban azonban többnyire valamilyen meglévő elem, például fürdőszo­ba- vagy konyhabútor, függöny, padlószőnyeg vagy bú­tordarab figyelembevételével kell kiválasztanunk az új színeket. Legjobb, ha valamelyik meglévő tárgy egyik színét használjuk a színösszeállítás alapjaként.

A színösszeállítás szempontjából a helyiség mérete a másik fontos befolyásoló tényező. A kisméretű szobák például a bezártság érzését kelthetik, ha túl erős színe­ket használunk. A helyiség építészeti jellemzői és a természetes fény mennyisége szintén szerepet játszhatnak a színek megválasztásában.

Építészeti jellemzők

Az építészeti jellemzők meghatározhatják az alkalma­zott stílust, az érdekes részleteket pedig ki lehet hang­súlyozni. Egy szép kandallót érdemes kiemelni – fessük a kéménytestet élénk, sötét tónusú színre, ha maga a kandalló halványszínű, vagy halványra, amennyiben kontraszthatást akarunk kialakítani a sötét kandalló­kerettel. Ha egy helyiségben szép formájú ablakok vannak, az ablakkeretek és a fal színeinek össze­hangolásával emelhetjük ki a körvonalaikat.

Természetes fény

A helyiség tájolása befolyásolja a bejutó természetes fény mennyiségét. A reggeli fényt nélkülöző szobákba válasszunk a színkör melegebb oldalán elhelyezkedő színeket, a reggeli napfényben fürdő helyiségekbe pe­dig, amelyek inkább estefelé válnak hűvösebbé és söté­tebbé, halványabb, „napfényes” tónusokat. A főként délután világos és meleg szobákban a hidegebb, tér­bővítő színek mutatnak jól.

Funkció és hangulat

A színösszeállítás megválasztásakor az egyes helyiségek funkcióját és napi használatát is fontolóra kell ven­nünk. Sokat tartózkodunk a nappaliban, ahol sok minden zajlik viszonylag kis helyen? Ha igen, sok erős színnel csak tovább fokoznánk a zűrzavart. Tervezzünk inkább olyan színösszeállítást, amely viszonylag semle­ges hátteret alkot.

Színek lakásban

A szép építészeti megoldásokat a színek ügyes alkalmazásával emel­hetjük ki. Ez a halványszínűre festett kandallókémény például a körülöt­te lévő falfelülettel kontrasztot képezve hangsúlyozza ki a kandallót.

Ne kövessük el azt a hibát, hogy pusztán azért választunk egy színt, mert éppen divatos; hamarosan nagyon meg fogjuk bánni! Bármilyen színösszeállítást választunk, mindig gondolkodjunk el azon, milyen gyakran kell majd felújítást végeznünk, és mennyi pénzt tudunk erre a célra szánni. Ha nem is túl sokára valami más hangulatot szeretnénk kialakítani minimá­lis költségen, a szoba színösszeállítása legyen viszonylag világos és egyszerű, az erős színeket pedig függönyök­kel, rolettákkal, festett fafelületekkel, növényekkel, dísztárgyakkal és a megvilágítással adjuk hozzá. Ezek bármelyikét minimális befektetéssel ki tudjuk cserélni.

A színek és a minták egyensúlya

Fontos, hogy a színek erőssége és a minták mérete arányban legyen az adott felület nagyságával. Az élénk színek és merész, rikító minták legalább kétszer olyan erőteljesek nagy felületen, ezért próbáljuk a lehető legnagyobb színmintát szemrevételezni. Falfestés előtt hordjuk fel a festékmintát egy csík aljzattapétára, füg­gesszük fel a festett papírt néhány napra a szobában, és tegyük át más-más falfelületre, hogy kiderüljön, hogyan mutat váltakozó megvilágításban a különböző napszakokban. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunk­ban, válasszunk egy árnyalattal világosabbat, mert a fes­tékek színét nehéz megítélni a termékminta alapján.

Praktikus tanácsok

  • Vásárláskor vigyünk magunkkal anyagmintá­kat. Meglepően nehéz felidézni, hogy ponto­san milyen világos vagy sötét is egy szín.
  • A színeket a fényviszonyoktól függően más­milyennek látjuk, ezért jó, ha az összes színt ugyanolyan megvilágításnál vizsgáljuk meg.
  • Egyetlen szín nagy kiterjedésű felületen elég unalmasan hat. Alkalmazzunk inkább néhány egymással közeli rokonságban állóárnyala­tot, amelyeket kontrasztos színekkel párosít­va élénkíthetünk.
  • A sikeres színösszeállítás elsődleges színek, valamint sötétebb és világosabb tónusok kiegyensúlyozott keverékéből áll.
  • A színösszeállításnak meg kell felelnie a szoba funkciójának. Például egy tiszta, egyszerű tónusokkal kifestett otthoni iroda vagy dolgozószoba nem vonja el a figyel­münket, a meleg színek viszont belépéskor hívogatóan barátságossá teszik az előszobát.

A minták sikeres ötvözése az egyik legbonyolultabb feladat. Kollázs használatával kísérletezhetjük ki legjobban a kívánt hatást. Gyakran a túl széles színtartomány miatt látszik a többféle minta kombinációja zavarosnak, ezért próbáljunk olyan min­tákat választani, amelyek rokon színeket tartalmaznak. Ne becsüljük alá a semleges színek jelentőségét. Még az élénk, színes összeállításokhoz is szükségünk van fehérre vagy krémszínre a kontraszthatás kedvéért.

Minták

Elég nehéz ügyesen keverni a különféle mintákat, ezért jobb, ha csak a díszpárnákkal kísérletezünk, és ezek színei se üssék egymást.