Lakásfelújítási tanácsok

Harmonizáló és természetes színkombináció a lakásban – kontraszt és tonalitás

Egy színnel berendezni, illetve díszíteni a szobánkat minden­képpen hiba, mivel a választott szín így túlzottan eluralkodik. Az egyhangúságot két vagy több szín kontraszthatásával, vagy ugyanannak a színnek a tört és a tompított változatával törhetjük meg. Az alábbiakban bemutatunk néhány módszert a színkombi­nációk felhasználására.

Kontraszt és tonalitás

Színek és arányok

Szín – HármashangzatokKontraszt és tonalitás

A szín-hármashangzat három olyan szín kombi­nációja, amelyek a tizenkét részű színkörön egyenlő oldalú háromszöggel kapcsolhatók össze (pl. sárga-vörös-kék, narancs-ibolya-zöld). Ez merész kontrasztokat alkot.

Ha a kontrasztha­tásban álló színeket egyenlő arányban használjuk fel, azok szinte „versenyeznek” egymással, ami sohasem megnyugtató hatású, A kiegyensú­lyozottabb hatáshoz érdemes szürkével vagy fehérrel keverni a színeket, illetve hagyni, hogy egy szín uralkodjon, amelyet a másik kettő né­mileg kiegyenlít.

Komplementer színkombinációkKontraszt és tonalitás

Különböző variációkat hozhatunk létre a színek diszharmóniája nélkül, ha a színkörön szemben lévő komplementereket alkalmazunk. Mivel ezek a színek nem tartalmaznak közös eleme­ket, ha egyenlő arányban használjuk fel őket, versenyeznek egymással. Ezért ajánlatos itt is hagyni, hogy az egyik szín domináljon. Példánk­ban az ibolyát használtuk a sárga komplementer párjával.

Harmonizáló színösszeállításokKontraszt és tonalitás

A harmonizáló, vagy más néven analóg színösz-szeáiiítások oiyan színekbői állnak, amelyek a színkörben egymás mellett foglalnak helyet, és árnyalatnyi különbség van köztük. A kontrasztha­tás nem olyan erős, mivel ezek a színek ugyan­azokból az alapokból tevődnek össze. Ennek eredményeképpen nem állnak éles versenyben egymással, ha akár egyenlő arányban is hasz­náljuk őket. Ha azonban csak kis mennyiségben vannak jelen, jószerével elvesznek. A képeken a sárgát, a világoszöldet és a sötétebb zöldet kombináltuk különböző módon.

Természetes fényhatás elérése

Hatásos színösszeállítást érhetünk el mindössze egy szín, különböző tónusainak a felhasználásával. Ebben a monokromatikus színvilágban a kellemes érzetet a színtörések és a tompítások adják. A tónus a több­színű összeállításokban is fontos szerepet játszik, mi­vel a fekete vagy a fehér szín enyhíti azokat az ag­resszív színeket, amelyek tiszta formában használva disszonanciát okoznak.

Általános szabályként ki­mondható, hogy ha egyenletes mennyiségben hasz­nálunk erős, kontrasztos színeket, akkor ki kell egé­szíteni enyhe tónusbeli változataikkal. Ha azonban az összeállítás monokromatikus vagy harmonizáló, esetleg semleges, akkor a változatosság kedvéért a tónusok szélesebb skáláját alkalmazzuk. Minden színnek van tónusskálája a fekete és a fehér között. Bármely tiszta színt megtörhetünk fehér, illetve tompítha­tunk fekete hozzáadá­sával. Minél több fe­héret vagy feketét adunk a színekhez, annál kisebb lesz az eltérés két szín között.Kontraszt és tonalitás

Minden színnek van tónusskálája a fekete és a fehér között. Bármely tiszta színt megtörhetünk fehér, illetve tompítha­tunk fekete hozzáadá­sával. Minél több fe­héret vagy feketét adunk a színekhez, annál kisebb lesz az eltérés két szín között.Kontraszt és tonalitás

Ebben az egyterű háló-fürdőben a meg­nyugtató, harmonikus hatáshoz a kék szín, különböző tónusait alkalmazták a falon, a padlón és a mennyezeten. A színkon­zisztencia ügyesen kapcsolja össze a két teret. A hangsúly így a sárga függönyökre, a fiókos szekrényre és a fehér tárgyakra helyeződik.

A kép jobb alsó sarkán látható összeállí­tásban a kék szín tó­nusainak a sárga ad hangsúlyt.