Lakásfelújítási tanácsok

Milyen a hagyományos lakberendezési stílus?

A legegyszerűbb parasztházaktól a legmívesebb otthonokig valamennyiről elmondható, hogy hagyományos stílusukkal visszavezetnek a múltba, az előző generációkhoz.

Mind a hagyományos anyaghasználat, a patinás bútorok, a nyi­tott kandallók, mind a réztárgyak a konyhában a régmúltat idézik. Mivel a skandináv belsők halvány színe vagy a rusztikus padlóbur­kolat szépsége időtlen, alkalmazásuk a lakásban jól összeegyeztet­hető a mai modern lakókörnyezettel.Hagyományos stílus

Smaragdzöld falak egészítik ki a sötét tölgyfa asztalt és faragott székeket ebben a 18. századi étkezőben. Az ablakot függöny nélkül hagy­ták, így jobban vonzza a tekintetet, és fölötte a szem­öldökfa is eredeti. Éjszaka az asztalon és a velencei füg­gő üvegtartóban el­helyezett gyertyák gondoskodnak a kettős világításról.Hagyományos stílus

A terrakotta járó­lapok, a rusztikus asztal és székek, a nyers gerendák és a csomós, kamrába vezető fenyőajtó az anyagok és színek kellemes összhangját teremtik meg ennek a parasztháznak a konyhájában. A gó­tikus stílusú felső konyhaszekrény, amelyről leszedték az eredeti festéket, kék-fehér cornwalli kelta és fehér francia porcelánkészletet rejt. Figyeljük meg a moz­gatható előkészítő­asztalt a háttérben!Hagyományos stílus

A sötétrózsaszín falak ellensúlyozzák a sűrűn díszített antik szövet mintáját, me­leg és intim légkört adva ennek a padlás­szobának. Az egy­szerű fekvőhelyet lazán letakarták egy hímzett paplannal. Egy régi, létrás tám­lájú hintaszék vonalai rajzolódnak ki a ter­mészetes fényben. Bőrből készült bőrön­dök tárolásra szolgál­nak, és emlékeztet­nek a régi szép időkre.

Hagyományos stílusTágas és világos provance-i szoba vi­lágos padlóval, rusz­tikus szőnyegekkel, magas ablakokkal és hagyományos felsze­relésekkel, központjá­ban a hatalmas kan­dallóval.

Nappalik

Bármilyen stílust is – az egyszerű rusztikust vagy a modern elegáns polgárit – részesítjük is előnyben, a hagyományos nappalik sok ötle­tet adnak a lakberendezéshez. A György-stílus jellemzője a pasz­tellszínek kombinálása meleg ha­tású fapadlóval, a berendezés har­monikus elrendezése, brokát, da­maszt textilek használata. A vidéki típusú szobákban alacsony mennyezet, nyílt kandalló, világos falak, színes, szőnyegekkel fedett padlók az uralkodók.Hagyományos stílus

Bár a szimmetria fontosnak tűnik eb­ben a kétrészes foga­dószobában, a máso­dik, rostély nélküli kandallót csak faha­sábok tárolására használják. A halvány kisszőnyegek a sötét padló, a világos falak és a fotel kárpitja kö­zötti kontrasztot hang­súlyozzák. A két szo­ba közötti széles ív formáját a hatalmas, sötét keretű tükrök adják vissza, amelyek a nagyobb tér érzetét keltik.Hagyományos stílus

A gerendás mennyezet, a nagy kőla­pok, a kényelmes ülőhely és a vidéki bútorzat darabjai nyugodt bájt kölcsö­nöznek ennek a szo­bának. Figyeljük meg a régi késélesítőt és az olajlámpát.

Konyhák

A hagyományos konyha központja a tűzhely, közelében találhatók a konyhai edények és eszközök, felette felfüggesztve száradnak a fűszernövények. A rusztikus lapú fenyőasztal munka- és étkezőfelü­let is egyben. Ezen konyhák több alkotóeleme is divatos manapság, mint például a régies mosogató. A hagyományos anyaghasználat, mint a terrakotta, a márvány és a gránit ma is közkedvelt, hisz nemcsak esztétikus, hanem prak­tikus is.Hagyományos stílus

Egy vidéki stílusú konyhában az olyan részletek, mint pél­dául a korabeli mo­sogató keményfa ré­szekkel, edényszárító és kenyértartó kosár a helyiség büszkesé­gei, ezért jól látható helyet kaptak, míg a modern eszközöket szekrénybe rakták. Érdemes megfigyelni a falra szerelt edény­szárítót.Hagyományos stílus

Ebben a rusztikus görög konyhában a helyiség szíve az eredeti kenyérsütő kemence. Jellemző a mediterrán stílusra a kisméretű zsalugá­teres ablak, a vastag, fehérre meszelt falak, valamint a fehér csempék, amelyek nyáron hűvösen tart­ják a konyhát. A kék színű festést a matt terrakotta edények egészítik ki.

Mutassuk meg tárgyainkat!

  • Helyezzünk tányérokat, edényeket és dekoratív kerámiákat a pasztellszínű fenyő konyhaszekrényre.
  • A régies eszközök, mint a rézedények, serpenyők, aszpikformák, szűrők, kana­lak vagy akár egy mérleg, mind tetszetős kiegészítői a hagyományos konyhának.
  • A szépen díszített csészék, kancsók és bögrék felakaszthatok polcba fúrt kampókra.

Fürdőszobák

A terrakotta padló, a fehér vagy mintás kerámialapok a hagyomá­nyos fürdőszobát idézik, és ma is népszerűek. Amerikában és Auszt­ráliában elterjedt a horonykötéses burkolat használata a falon vagy lábazatként festéssel, illetve tapé­tával kiegészítve.

A zománcozott, oroszlántalpa­kon álló kád mindenhová illik, és elegánssá teszi a fürdőszobát. Más megoldást is választhatunk, lehet a fürdőkád beépített, fával burkolt, illetve antik réz vagy hor­ganyzott acél is.Hagyományos stílus

Ez a csinos für­dőszoba az egykori hálószoba helyén van; a rózsaszín-fe­hér színösszeállítást a kézzel festett már­ványlapos kézmosó inspirálta. A hatalmas, aranydíszítésű tükör­ben látszanak azok az eredeti szekrények, ahol most a vízmele­gítő tartályt és a törül­közőket tárolják.Hagyományos stílus

A vidéki fürdőszo­ba közepén helyez­kedik el az elegáns, lábakon álló kád, így benne ülve még a ki­látást is élvezni lehet. A kád oldala ugyan­olyan sötétzöld, mint a széles lambéria és az ablakkeret, míg a sárgaréz csaptelep a falak napsárgájára rímel. A szőnyeg vas­tag, impregnált szö­vetből készült, a régi faliszekrény pedig egykor egy templom berendezéséhez tar­tozott.

Hálószobák

A hagyományos hálószoba köz­ponti eleme a szép ágykeret, amelynek stílusa az egyszerű né­piestől az elegáns empire-ig sok­féle lehet. Európában több helyen a parasztházakban az ágyat gyak­ran a tűzhöz közeli alkóvba építet­ték, és függönnyel választották le.

Az ágynemű lehet antik csipke, patchwork, illetve tűzött paplan. A díszes, különböző kiképzésű ágy­végek szintén a háló fontos ele­mei. Ezeket saját kezűleg is készít­hetjük és tetszés szerint festhetjük.Hagyományos stílus

A korabeli ottho­nokban az ablakok mérete az eredeti tu­lajdonos vagyonára és a közösségben elfoglalt helyére utalt. Ebben a hálószobá­ban az eredeti mennyezetet lebontották, hogy elférjen az im­pozáns méretű bal­dachinos ágy, ame­lyet egy sokkal na­gyobb lakószobába építhettek. A nyitott gerendázat fehér színe a tágasabb tér érzetét kelti.Hagyományos stílus

Az egykori kvéker iskola két helyiségé­ből egy tágas háló­szobát alakítottak ki. A finom firenzei min­tás ágyvég és a szú­nyogháló függöny ékesíti az ágyat, míg a régies tanári asztal a szoba korábbi funk­cióját idézi.