Lakásfelújítási tanácsok

Mi napjaink lakberendezési stílusa?

A modern otthonokban a rendre és nyugodtságra törekvést a tisz­ta vonalak, az egyszerű formák és a finom színek fejezik ki, amelyek felváltják a korábbi stílusok zsúfoltságát és száműzik a túl­zott részletességgel faragott bútorokat. A tér szerepe kulcsfontossá­gú. A bútorok levegős elhelyezése lehetővé teszi, hogy megcsodál­juk a formájukat. Esztétikai minősége és anyagbeli kontraszthatása miatt előtérbe kerül a fa, a fűzvessző, a tengerifű és a natúr színű kárpit. Az ablakok kifejezetten dísztelenek. Mégsem mondható, hogy a modern otthon mentes minden dekorációtól. Szőnyegek és élénk színű párnák visznek színt az egyhangú környezetbe, és a semleges színű falak nagyszerű hátteret adnak a modern képeknek.Napjaink stílusa

A falak és a kiegé­szítők kék árnyalatai erős, geometrikus, for­mákat öltenek, ami színpadias hatású, de nem túlzó. A kanapé lágy formája kontrasz­tot alkot a márvány­kandalló és a fal min­táinak szögletessé­gével.Napjaink stílusa

A kandalló a mo­dern otthonban ugyanolyan fontos berendezési tárgy le­het, mint a hagyomá­nyosban. A tűzhely kellemes középpont­ját adja ennek a sem­leges szobának. A halványkék kerevet és az egzotikus virá­gok szintén tagolják a teret.Napjaink stílusa

Bár hatalmas a te­re, ez a hangárszerű padlástér is kihívás a tervezőnek, építész­nek. A vakolatlan tég­lafalak és a mennye­zeti fagerendák hatá­rozott szerkezetet köl­csönöznek és meleg­séget sugároznak. A kanapék, a szőnye­gek és a puha búto­rok is könnyed, barát­ságos légkört árasz­tanak.Napjaink stílusa

A színhatással szemben, ebben a kisméretű, dobozsze­rű szobában inkább az erősebb és a puha szövetek kontrasztja adja a mélységet és a melegséget. A mennyezetig érő ablak fényben fürdeti a szobát, és a tágas­ság érzését adja. A kanapéra és a ter­rakotta kerámia­edényre az organikus formájú dohányzó­asztal rímel.Napjaink stílusa

A méretes bükkfa étkezőasztal jól illesz­kedik a nagy belma­gasságú szoba ará­nyaihoz, és elejét veszi annak, hogy a vendégek törpének érezzék magukat eb­ben a tág térben. Az egyszerű reluxa össz­hangban van az eny­hén iparias környe­zettel, és a napfényt úgy szűri, hogy az megnyugtató hatá­sú lesz.

Nappalik

Az előző évtizedek agyondíszített és telezsúfolt tereinek ellentéteként, a modern nappali kellemes a szem­nek, és kiegyensúlyozott környeze­tet nyújt. Egyenes és ívelt formák keverednek kemény felületekkel és kellemes fogású textíliákkal, ame­lyek lágyítják a képet és segítenek a hangszigetelésben.

A fa-, kő- vagy festett betonalj­zat az egyszerűsége miatt általáno­san elfogadott, és megfelelő hátte­ret ad a figyelemfelkeltő, merész geometriai mintájú szőnyegnek. Valamivel lágyabb hatást keltenek a sajátos tapintású, természetes szálú anyagok, mint a szizál, a tengerifű és a kókuszrost, ezek natúr színükkel kiegészítik a semleges falakat és a berendezést. A gyapjú­szőnyeg meleget és nyugalmat su­gároz. Inkább tompa homok-, il­letve tojáshéj színt válasszunk, mint valamilyen harsány mintásat. A vi­lágítás is fontos szerepet játszik a modern nappaliban.

Hasznos ötletek

  • A zsúfoltság benyomásának elke­rülésére válasszunk természetes anyagból – pamutvászonból, musz­linból vagy zsákvászonból – készült, földig érő függönyt.
  • A karnis a környezetbe illeszkedő kovácsoltvas, acél- vagy bambusz­rúd legyen.
  • A redőnyök, rolók és spaletták jól illenek a modern környezetbe. Na­gyobb ablak elé függeszthetünk több kisebb rolót, így könnyebben tudjuk szabályozni a beáramló fény mennyi­ségét.
Napjaink stílusa

A két élénk színt úgy használták fel, hogy az eredmény merész és modern lett, de nem harsogó. A függöny és a falak világoszöld színe szín­padias hátteret ad a lila kanapénak és a fo­telnek. Érdemes meg­figyelni, hogy ugyan­ezek a gyümölcsszínű árnyalatok jelennek meg a párnákon, a szőnyegen és a dí­szeken.napjaink stílusa

Egyszerű szögle­tes formák és semle­ges színek határozzák meg e francia lakás­belső klasszikus arányait. A magas ablakok dísztelenek, nem áll semmi a fény útjában, így a kilátás meghatározó a szoba hangulatában. A fest­mények és a virágok kifejezetten érdekes­sé teszik a teret.Napjaink stílusa

A terrakotta, bézs és sárga színek har­móniáját a komple­menter kék szín folt­jaival elegyítették ebben a szokatlan formájú szobában. A falba vágott négy­zet alakú kisablakok világosabbá és nyitottabbá teszik a teret.

Konyhák

A mai konyha nem a háziasszony kizárólagos birodalma. Ez a lakás szíve, itt gyűlik össze a család, itt látjuk vendégül barátainkat, és több egyéb szerepe is van. Ahhoz, hogy a konyha ezt a többfunkciós szerepet betöltse, korszerűnek és egyben marasztalónak kell lennie. Tartós munkafelületre van szük­ség, és olyan tárolóhelyre, amely­nek a teljes felületét ki tudjuk hasz­nálni. Az ergonomikus tervezés lehetővé teszi, hogy az alapvető berendezéseket, a tűzhelyet, a mo­sogatót és a hűtőszekrényt bizton­ságosan és hatékonyan használhas­suk. Ahhoz, hogy az egyes munka­területeket jól lássuk, a berende­zésbe simuló helyi világításra van szükség. Hasznos kiegészítők a mozgatható bútorok, mint a zsúr-kocsi vagy a húsvágó asztal.

A vendéglátóipari konyhák min­tájára, jellemzően uralkodóak let­tek a kemény, fényes felületek, rozsdamentes acél tárgyakkal.Napjaink stílusa

A hűvös kék és szürke színeket, a fé­nyes fémet a világos fából készült székek és munkafelületek teszik melegebbé. A szigetszerű asztal ételek előkészítésére és hétköznapi étkezé­sekre szolgál. Az edé­nyek és a serpenyők kényelmesen elférnek az alsó konyhaszek­rény mély fiókjaiban.Napjaink stílusa

Két kisebb szobát nyitottak össze egy tágasabb tér létreho­zásához. A középen található félsziget szekrényei kétoldalra nyílnak, így haszno­sak terítéskor, az edé­nyek leszedésekor, és úgy különítik el a konyhát az étkező­től, hogy a szakácsot nem zárják ki a társa­ságból. A kerek asztal elősegíti a nyugodt, meghitt légkörű tár­salgást és feloldja a tér szögletességét. A mennyezeti spot-lámpák egyenletes fényt sugároznak.

Hálószobák

A modern hálószoba légköre nyu­godt és kényelmes. A szoba nincs túlzsúfolva, és a bútorok letisztult vonalúak. Az anyagok tapintása legyen megnyugtató: válasszunk ropogós vászonlepedőt, puha bár­sonypárnákat, gyapjútakarókat, műszőr plédeket és könnyű voile függönyt. A fehér, krémszín, hal­ványszürke, tojáshéjszín vagy a lila, illetve zöld pasztell árnyalata pihentető, míg az erős elsődleges színek kiegészítő szerepet kapnak a szőnyegeken és a képeken.Napjaink stílusa

Míg régen az ágya­kat magasra építet­ték, hogy a földhöz közeli légáramlat ne zavarjon, a modern ágyak a padlóhoz közelebb kerültek. A szerzetesi egysze­rűségű alagsori háló­ban ez az egyszerű ágy a tér zenszerű atmoszféráját hang­súlyozza. Néhány fekete folt ellensú­lyozza a falak és az ágy fehérségét.Napjaink stílusa

A színek és a felü­letek finom, érzékeny felhasználása meleg­séget és intimitást kölcsönöz ennek a nagy belmagasságú szobának. A két asz­tal az ágy mellett az egyensúly érzését kelti, annak ellenére, hogy nem egyforma. A képeket szándéko­san alacsonyabban függesztették fel, így a szoba légköre ott­honosabb lett.

Fürdőszobák

Noha a fürdőszoba általában még mindig a lakás legkisebb helyisége, szigorúbb elvárásoknak kell meg­felelnie, mint valaha. Napjaink fürdőszobája tiszta és funkcionális, meleg és hívogató. Ez az a hely, ahol elkényeztetjük magunkat és feltöltődünk. Erős zuhanyt szeret­nénk, hosszú kádat, amelyben ki­nyújtózhatunk, helyi világítást, amelyben jól látjuk magunkat és sok a tárolóhely is. A ma kapható tartozékok és szerelékek ötvözik a szép külsőt és a célszerű használatot. Az egyszerű keverős csapteleppel felszerelt finom, kerámia-, üveg- vagy alumíniummosdók kor­szerűbbek, mint a hagyományos talapzatosak. Az áramvonalas ké­pet kiegészítik a falra erősített vécé kagylók és bidék. Ezeket könnyebb tisztítani is. A krómozott ki­egészítők és üvegtárgyak növelik a világosság érzetét. Az egykor di­vatos színes kiegészítők helyére a fehér lépett. Kerámialap borítású falak teszik teljessé a minimalista összképet.Napjaink stílusa

A kerámia dekora­tív és praktikus vá­lasztás a fürdőszobá­ban. A sakktábla min­tázat erősen geomet­rikus formája üde és modern jelleget köl­csönöz a térnek. A padlóburkolat mat­tabb, mint a falicsem­pe, így kevésbé csú­szik. A fakilépő a to­vábbi biztonságot szolgálja.Napjaink stílusa

Geometrikus for­mák, hűvös, fényes felületek és töretlen vonalvezetés uralko­dik ebben a derűs, puritán fürdőszobá­ban, ahonnan eltávo­lítottak minden fölös­leges elemet. A szo­borszerű mosdó és az egyszerű vonalú váza adja a hely szépségét. A mennyezeti spotlámpák és a tükörrel borított fal is tágítják a teret, ami szinte még meg­kétszereződik az esti város látványával.