Lakberendezés

Ablak díszítése

Az ablakok azért vannak, hogy a fényt és a levegőt beeresszék, és kizárják a hideget: sokan azonban szem elől tévesztik e nyil­vánvaló tényeket. Az ablak fontos építé­szeti formaeszköz is, és évszázadokon át az emberek nagy kedvüket lelték abban, hogy a legszebb és legváltozatosabb módokon felöltöztessék, kicsinosítsák az ablakokat.

Annyi a lehetőség, hogy sokszor alig tudjuk eldönteni, hogyan is hozhatnánk ki az ablakból a legtöbbet. Vegyük például a függönyt. Az anyagot használhatjuk ere­deti formájában, bélelve vagy mintás sze­géllyel. Esése lehet sima vagy redőzött, dúsan fodrozott. Vagy képzeljünk el egy hosszú csipkefüggönyt V alakban kivá­gott, díszes drapéria mögött, esetleg vörös és rózsaszín, virágmintás bútorkretont eperszín béléssel, amint lobog a szélben vagy egy dúsan mintázott, béleletlen pamutszövetet rojtokkal.

A függöny természetesen nem az egye­düli lehetőség, ha csinosítani akarjuk az ablakot. Választhatjuk az egyszerű re­dőnyt, esetleg a kelméből készült osztrák vagy római változatot, de számtalan más­féle anyagból is gyártanak redőnyt: fém­ből, fából, műanyagból és hullámos papír­ból. Függönyt pedig készíthetünk tüllből vagy más áttetsző, könnyű anyagból is, és egy másik függönnyel kombinálhatjuk.

Üvegfestmény

A fölső ablakkeretről „üvegfestményt” ereszthetünk az ablak elé. A rácsos ellen­zők eltakarják a kilátás egy részét, és meg­szűrik a fényt. A kertészkedő hajlamúak magasra nőtt muskátlival védhetik az abla­kot a fény és a kíváncsi tekintetek elől. Ha azonban egyetlen, különösen szép abla­kunk van, legjobb, ha nem takarjuk el, in­kább hagyjuk érvényesülni a keretet és a kilátást.

Emlékezzünk rá, hogy az ablakok belső felöltöztetése hatással van külső képükre is. Az ajtó keretezi az egyik helyiség másik­ból nyíló látványát, ezért már eleve a figye­lem középpontjába kerül.

Nyaraló egy Melbourne-re néző hegytetőn Ausztráliá­ban

Nyaraló egy Melbourne-re néző hegytetőn Ausztráliá­ban. A régi ablakokat felújították, és egyszerű fehérre festették, de ezzel vége is a dekorációnak. Nincs a házban egyetlen függöny vagy redőny sem. A lakásbelső hangsúlyozottan egyszerű, amint az ebédlő súlyos asztala és kövezete mutatja. A kilátás – műtárgy­hoz méltó keretbe foglalva – adja a szoba vizuális érdekességét.

Ablakok díszítése

Szinte magától adódik, hogy függönyt akasszunk az ablakra, de néha mégsem ez a legjobb megoldás. Lehet, hogy szebb az ablak redőnnyel, zsalugáterrel vagy reluxával. Egy csipkés ellenző megóvhat a kíváncsi tekintetektől, és világosabbá teheti a szobát.

Legjobb, ha az egymás melletti ablako­kat és zárt erkélyeket – még ha különfélék is – együtt kezeljük, egyforma függönyt vagy redőnyt kapnak. Az osztatlan, nagy panorámaablakon szép a mennyezettől padlóig érő függöny vagy redőny. Ha a nagy ablak több táblából áll, nem kötelező mindegyikbe egyforma üveget tenni: a kö­zépsőkbe kerülhet átlátszó, a többibe meg homályos üveg. Ezek lágyan megszűrik a fényt.

A szép, csúcsíves ablakokkal nehéz dol­gunk van. Egyetlen ablaknál szabadon hagyhatjuk az ívelt felső részt, és az egyenes részre redőnyt vagy félfüggönyt tehetünk. Kezdődhet a függöny magasan a csúcsív fölött, és tarthat egészen a padlóig, olyan szélességben, hogy a széthúzott szárnyak alól a teljes ablak előbukkanjon. Ha egy sor ilyen ívelt ablakunk van, járjunk el ugyanígy, de a függöny a mennyezetről induljon.

Az üvegre csipkeszerű fehér rózsákat festettek sablonnal

Az üvegre csipkeszerű fehér rózsákat festettek sablonnal: ez nem csak a kíváncsi szemek elől véd, hanem az egyébként jellegtelen ablakot szép, régies hangulatúvá varázsolja.

A magasan elhelyezett vagy tetőablakot lehetőleg ne fedjük be: bocsásson be mi­nél több fényt a szobába nappal, éjszaka pedig tárja elénk a csillagos eget.

A mély ablakfülke erősen csökkenti a szobába jutó fényt: hagyjuk az ilyen abla­kot szabadon, és foglalkozzunk a párkánnyal. Szép tárgyakat állíthatunk ki, esetleg az egész ablakfülkét merész színűre fest­hetjük – sötétlilára vagy élénksárgára -, hogy a halvány falakat ellenpontozzuk.

A merész ablaktáblák modern, aszimmetrikus jelleget adnak a rendkívül egyszerű ablaknak

A merész ablaktáblák modern, aszimmetrikus jelleget adnak a rendkívül egyszerű ablaknak.

Függöny vagy redőny használata nélkül is számtalan módon hívhatjuk fel a figyel­met az ablakokra. Ha a belső ablakkeret sima, szegélydíszt festhetünk rá. Ha kétol­dalt vadszőlőt futtatunk az ablakra, előbb-utóbb találkoznak majd középen az indák. Egy sor keskeny, magas ablakot érdeke­sebbé tehetünk, ha padlótól a mennyeze­tig nyúló oszlopokat teszünk közéjük, és egyformára festjük be az oszlopot és az ablakkeretet.

A térhatás kedvéért érdemes az ablakke­ret előtt kb. 15 cm-re egy széles álkeretet fölfüggeszteni: ez lebegni látszik, és érde­kes optikai csalódást kelt, különösen, ha a mögötte álló ablakra redőnyt is teszünk. Fából és papírból készült japán ellenző is kerülhet a nagy panorámaablakokra: a va­kító fényt pihentető, kellemes fény váltja fel.

Biztonsági okokból szükségünk lehet ablakrácsra. Ne csak vastag rudak jelenje­nek meg lelki szemeink előtt: festhetjük őket világosra, és felélénkítheti őket né­hány muskátli is. Ha a rácsnak szép a mintázata, emeljük ki sötét – esetleg fekete – festéssel.

Fehér pamutszövet öltözteti az elegáns párizsi lakás ablakait és bútorait

Fehér pamutszövet öltözteti az elegáns párizsi lakás ablakait és bútorait.
A kovácsoltvas ellenző szinte kísérteties hangulatot ad a szobának.

Ha a tornácot vagy a verandát a tűző nap elől védeni akarjuk, tegyünk fel vidám, hófehér vászonfüggönyt, bambuszredőnyt vagy szélesen csíkozott római redőnyt.

Ha ki akarjuk tárni házunkat a fénynek, nyithatunk belső ablakokat vagy használ­hatunk üvegfalat. Jó megoldás az üveg­téglából rakott fal is: beereszti a fényt, a falnak vizuális mélységet ad, és az egyszerű üvegnél jobban véd a hőveszteség és a kíváncsi tekintetek ellen.

A konyha egy hajdani óratoronyban épült. Az óra számlap­ja a mosogató fölött: szokatlan ablakmegoldás

A konyha egy hajdani óratoronyban épült. Az óra számlap­ja a mosogató fölött: szokatlan ablakmegoldás.

Bármit teszünk is, ne feledkezzünk meg az ablakokból nyíló kilátásról. Az ablak „felöltöztetésén” is múlik, hogy milyennek látjuk a külvilágot.