Lakberendezés

Kályhák és kandallók

Úgy tűnt, hogy a hagyományos kandalló kipusztulásra ítélt holmi: a központi fűtés elterjedésével sok helyen lebontották. Na­gyon kevés lakásban őrizték meg, pedig építészetileg központi szerepet tölt be. A nyílt tűz ma reneszánszát éli, és sok la­kásban – főként Angliában – legalább egy szobában megtalálható az égő szén vagy fa otthonos lángja. Ha hiba támad a fűtés­ben, vagy kemény a tél, a fűtőrendszer hasznos kiegészítőjéül is szolgálhat.

A modern tölgyfa kandalló

A modern tölgyfa kandalló, némi hagyományos beütéssel, remekül illik az Edward kori házba.

A nyílt tűzterű kályhák hatásfoka az utóbbi időben javult: a rostély alá beikta­tott légcsatorna például az égést tápláló levegőt a szabadból vezeti be, és nem a szoba már felmelegített levegőjét használ­ja erre a célra. A kandallóba szerelt külön­féle fűtőberendezések is terjedőben van­nak az utóbbi évtizedekben.

Táncoló lángok

Újabban kifejlesztettek olyan gáz-, fa- vagy széntüzelésű kályhá­kat, amelyekben látható a lobogó láng, és képesek egy átlagos méretű szoba átfűtésére is.

A hagyományos gázkályhákat is átalakí­tották, és szén vagy fahasáb élethű kerá­miautánzatát helyezték el bennük: a „ha­sáb” parázslik, és pislákoló lángok ugrál­nak körülötte. Bár nagyobbak, mint az elő­ző típus, beépíthetők egy régi kandalló helyére.

Szilárd tüzelőanyagú kályhák

A szilárd tü­zelővel fűtött kályhák az egész házat átme­legíthetik. Sokféle változat kapható: né­melyik elbűvölő, régi stílusú, a másik rusz­tikus vagy klasszikusan egyszerű, esetleg elegánsan modern. Van gázégővel ellátott változat (a rács mögött lobognak a lángok), és olyan is, amely a háztartást meleg vízzel és központi fűtéssel is ellátja.

Kályhák és kandallók

Mindez a kandalló reneszánszához veze­tett. Az embereket a fázós napokon szinte vonzza a meleg kályha vagy tűzhely; ilyen­kor válik a kandalló a szoba központjává. Ezért ne rakassunk kandallót addig, amíg tisztába nem jöttünk házunk stílusával, és persze magával a szobával.

Ha nem irtották ki teljesen régi házunk­ból vagy lakásunkból a hagyományos jel­leget, támaszkodjunk a meglévő stílusje­gyekre. Az új és a régi épületekben egy­aránt a méret a legfontosabb tényező: ne nyomjunk agyon egy aprócska szobát egy nagy kandallóval. (A beépített kemence kivétel, mert tágítja a teret. Ugyanez a helyzet a régi konyhai tűzhelyekkel, ame­lyeket óriási lábosokra méreteztek, de jutott hely az átázott cipők megszárítására is.) A másik véglet: egy nagyobb szoba karakterét tönkreteheti egy apró, jellegte­len kandalló.

Kandallópárkány

A kandallópárkány helyzete a szoba ará­nyaitól függ: nagy belmagasságú házak­ban a hangsúly is magasabbra kerül. A modern lakásban a mennyezet és a bú­torok alacsonyabbak, ezért itt a kandallópárkányt is alacsonyabbra tehetjük. Ne le­gyen a kandalló jelentéktelen: illesszük be a környező tárgyak (könyvespolcok, fali­szekrények) együttesébe és emeljük meg a tűzteret.

Kemencék

A XIX. század eleje óta a tűzhelyeket keskenyre és magasra készítik. Régebben épült falusi házakban gyakran bukkanunk egy viszonylag új kandalló mögött egy ré­gebbi kemencére. Még ha sérült is, hozzá­értők visszaállíthatják eredeti állapotát. A keresztpárkánynak legalább 1,4 méterrel kell a tűztér fölött lennie. Ha kibontunk egy régi kemencét, a szoba tágasabbnak tűnik, és a beugróba nyitott tűzhelyt vagy kályhát rakhatunk.

A tűztér átalakítása

Ha szép a kályha környezete, de a rostély csúnya vagy rossz hatásfokú, kibonthat­juk, és egy kb. 90 x 90 cm-es, 38 cm mély fülkét alakíthatunk ki. Lássuk el tűzálló béléssel (palával, márvánnyal, téglával vagy cseréppel). A kályha külső borítását a béléssel összhangban válasszuk meg, vagy ha belül cserép van, kívülre tehetünk palát vagy márványt. Ha a bélés és a bur­kolat anyaga eltérő, ügyeljünk az össz­hangra.

A kályha kibontása

Ha kibontunk egy régi kályhát, ellenőriz­zük gondosan a kéményt: a bélésnek tűz­állónak kell lennie. Ha repedezett, illetve ha a habarcs kiesett a téglák, kövek közül, a mérgező füstgázok kiszivároghatnak. A kéményt, amelynek bizonyos kályhák esetén speciálisan béleltnek kell lenni, tisztíttassuk alaposan ki, mielőtt használ­nánk. Nézzük meg azt is, nincs-e a kémény teteje lezárva.

Ablakarchitráv felhasználásával készült olcsó kályha, márványos festéssel.

Ablakarchitráv felhasználásával készült olcsó kályha, márványos festéssel.

Kályhacsalás: a betonváz a kicsiny hálószobának különös fókuszt ad

Kályhacsalás: a betonváz a kicsiny hálószobának különös fókuszt ad.

A régi építési elvek szerint a kályhát a kéménytest oldalára tették

A régi építési elvek szerint a kályhát a kéménytest oldalára tették, amely az alsóbb emeletről vezette el a füstöt: ezzel vonzó aszimmetria keletkezett. Itt ezt ki is emelték, szép példát adva rá, hogy hogyan lehet a hibát előnnyé változtatni.

A kályha – a szoba középpontja

Az előre gyártott betonformák

Az előre gyártott betonformák a párkányon látható törmelékkel együtt szép plasztikai együttest képeznek.

A sikeresen átmen­tett rokokó elemek

A sikeresen átmen­tett rokokó elemek szépen ellenpontozzák a mozaiklapos padlóburkolatot.

Az ötvenes évek stílusa

Az ötvenes évek stílusa egy New York-i tetőtérben: a tűzhely nemcsak dekoratív és lényegre törő, de tökéletesen használható is.

Éles vonalú egyszerűség: falazóblokkok és vaskályha

Éles vonalú egyszerűség: falazóblokkok és vaskályha.

A hagyományos mexikói vályog ke­mence

 

A hagyományos mexikói vályog ke­mence betonvál­tozata egy amerikai építész lakásában.