Lakberendezés

Az otthon díszítése – Biztos stílusérzék

A díszítőminták tervezése látszólag távol esik a lakberendezéstől, de közös bennük, hogy nehéz és elvont fogalmak (szín, egyensúly, harmónia, stílus) gondos mér­legelését kívánják. Időm legnagyobb ré­szét – csoportunk többi tagjával együtt – idestova több mint húsz éve azzal töltöm, hogy mintákat válogatok és festek. A ter­vek megfestése és a színkombinációk ki­választása rengeteg időt és alapos elmé­lyülést követel.

Lakás festve

Ha hosszabb ideig kísérle­tezünk, a gondolatok lassan formát ölte­nek, és életre kelnek! Mire meghozzuk a végleges döntést, egyszerűnek, a napnál is világosabbnak tűnik – ösztönszerűen érez­zük helyesnek. Ha nem jut idő arra, hogy az ötleteket alaposan megrostáljuk – eset­leg aludjunk rájuk egyet -, munkánk nem lesz személyes és sikeres.

Ugyanez érvényes a legtöbb alkotótevé­kenységre – természetesen lakásunk be­rendezésére is. Otthonunkat életvitelünk­kel összhangban kell megterveznünk. Fontos tehát, hogy mielőtt nekilátnánk az átalakításoknak, sorra vegyük: a teendőket.

Lakás

A lakás berendezésén tanakodva bizo­nyára adódnak olyan pillanatok, amikor megbénít bennünket az a gondolat, hogy képtelenek vagyunk dönteni. Talán pontos elképzeléseink voltak róla, hogy milyen le­gyen a szobánk, most azonban a külső hatásoktól elbizonytalanodtunk. Félünk a külvilág kritikájától, és belső kétségek is feszítenek. Döntésképtelenségünkben sok­szor másokhoz fordulunk megerősítésért: mérlegeljük, mások hogyan csinálták, mit írnak a könyvek és a folyóiratok? Ezzel megtörik kezdeti lendületünk, és nem bí­zunk már saját ötleteinkben.

Akkor válik tudatossá, hogy mi is tetszik nekünk, ha kifejlesztjük magunkban a kör­nyezet pontos megfigyelésének képessé­gét, és benyomásainkat tudatosan értékel­jük. Tegyünk próbát azzal a szobával, amelyben most ezt a könyvet olvassuk: nézzünk körül, és jegyezzük meg az első öt dolgot, amely tetszik – egy ablakot, egy ládát, egy színt… Ezután mérlegelés nélkül írjuk össze azt az öt dolgot, amely nem tetszik – egy beázás nyomát, egy ajtókilin­cset, a rendetlen könyveket, egy színt, egy bútorfelületet. Ha tudatosan reagálunk a látottakra, már meg is indultunk azon az úton, amely a lakásbelsőkről vallott elkép­zeléseinktől elvezet a megvalósításig.

A napfény üvegtéglákon át szűrődik be ebbe a visszafogott hangulatú szobába

A napfény üvegtéglákon át szűrődik be ebbe a visszafogott hangulatú szobába, mely a falikárpit és a szokatlan rózsaszín zsúrkocsi miatt hűvös, de nem hideg.

Alakítsuk ki magunkban azt a szokást, hogy valahányszor belépünk egy helyi­ségbe, feltesszük a kérdést: tetszik vagy nem? Mit találunk kellemesnek? Mit le-hangolónak?

Próbáljuk meghatározni egy-egy helyi­ség legfontosabb tulajdonságait. Mi ala­kítja ki a hangulatot, a légkört? Nem elég, ha csak annyit mondunk, hogy „stílusos” vagy „kellemes” – kivéve persze, ha ponto­san tudjuk, hogy mit jelöltünk ezekkel a szavakkal. Amikor megtetszik egy szoba, mely például lehet „hívogató”, „elegáns”, „rusztikus”, „laza” vagy „mediterrán”, ke­ressük meg azokat az elemeket, amelyek hozzájárultak benyomásaink kialakításá­hoz: ezek saját lakásunk berendezéséhez is ötleteket adhatnak.

Személyes kincsekkel teli szoba.

Személyes kincsekkel teli szoba. A kézi munkával készült takaró, a hímzett párnák, az elnyűtt szőnyeg és a kényelmes arányok melegséget sugá­roznak.

Könyvek és folyóiratok, kirakatok és té­véműsorok is adhatnak ösztönzést: mind­ezek rendszerint a napi divat elemeit hor­dozzák. Az új divat mindig izgalmas, és ahogy a divatok jönnek-mennek, ahogy új építő- és díszítőanyagok, új bútorötletek és új belsőépítészeti hangsúlyok jelennek meg, ráébredünk a változtatás szükséges­ségére.

Milliószám záporoznak ránk a le­hetőségek, és ennek megvan az az előnye, hogy szinte bármilyen belsőépítészeti megoldást megvalósíthatunk, és- paradox módon – az a hátránya, hogy a választás sokkal nehezebbé vált, mint valaha.

Fél szuterén egy Anna királynő korából fennmaradt londoni házban

Fél szuterén egy Anna királynő korából fennmaradt londoni házban: érezhető a meleg égövi utazások hatása. A padló nagy kerámiacsempéinek hűvössége, a meszelt falak egyszerűsége mediterrán jelleget ad a rusztikus szobának.

Fon­tos, hogy döntéseink személyesek legye­nek, és ne a ravasz reklámok által éppen divatosnak kikiáltott megoldások uralkod­janak rajtunk. Tudatosítsuk magunkban, mire akarnak rávenni minket, és döntsünk önállóan – válasszuk ki a divatnak azt az elemét, amely tetszik, és bátran használjuk is fel. Személyes ízlésünket csak önma­gunk formálhatjuk meg. Mielőtt ottho­nunk átalakításába fogunk, tudnunk kell, hogyan reagálunk a részletekre, tárgyakra, textúrákra, mintákra, színekre és terekre.

 Ez a finom, aranyozott gipszöntvényékkel díszített.

Ez a finom, aranyozott gipszöntvényékkel díszített, tiszteletet parancsolóan szimmetrikus szoba inkább elegáns, mint előkelő; azzá teszi a klasszikus Matisse-féle kagylószékek, a vászon bevonatú padló, a kígyólábú kisasztal és az áramvonalas üveg-asztal szellemes együttese.

A minimalista szobákban nincs szerepe a véletlennek.

A minimalista szobákban nincs szerepe a véletlennek. Minden szín, alak és arány gondos mérlegelés eredménye, egyetlen tárgyat sem tartanak szem előtt. A tulaj­donosok életformája bizonyára hasonlóan visszafogott.