Lakberendezés

Színek alkalmazása a lakásban

Mivel a színek hatása erős, hajlunk rá, hogy szabályokat keressünk a hatás ma­gyarázatára. „A kék és a zöld üti egymást” – szokták mondani. Nincsenek azonban merev és szigorú szabályok. Idő és erőfeszítés, sok-sok próbálgatás árán kerülhe­tünk csak a színekkel barátságba. A szín kiválasztásakor tulajdonképpen a megfe­lelő árnyalatot találjuk meg. De azt is tud­nunk kell, milyen benyomást kelt majd a kész színes felület.

A tárgyak színét a környezet is befolyá­solja: a fény, az árnyék, a szomszédos szí­nek. A fény módosítja a szín tónusát, me­legségét és teltségét. A sötét színeket egy fénytelen sarokban feketének látjuk, de ugyanezek egy jól megvilágított helyen szinte elillannak.

A színek egymásra gyakorolt hatása megdöbbentő

Van szín, amely teljesen elnyeli a másikat; van, amely uralkodik a körülötte lévő többi szín felett. Vannak színváltozatok, például a szürkés árnyalatok, amelyek készségesen „együttműköd­nek” szinte minden más színnel.

Ha még sosem figyeltük meg a színek kölcsönhatását, tegyünk egy kísérletet. Vágjunk ki többféle színes (például piros, kék, sárga és szürke) papírból egy-egy na­gyobb (kb. 22 x 22 cm-es) és egy-egy ki­sebb (kb. 8×8 cm-es) darabot. Tegyük az egyik kis négyzetet egy nagyobb közepére, és figyeljük meg, mi történik. (Ha valame­lyik lapon minták – például szívek – van­nak, a színek megváltozását nehezebben vesszük észre.)

Ha festéshez készülünk, kísérletezzünk: fessünk egy nagy foltot a falra, és nézzük meg különböző napsza­kokban, más-más megvilágításnál. Pró­báljuk elképzelni, milyen lenne az egész szoba ilyenre festve. A festékfoltot – vagy kelmét, esetleg szőnyegmintát – vessük össze a szoba majdani berendezési tárgyai­val is. Segítik egymást a színek, vagy ront­ják egymás hatását?

Ez a hálószoba meleg, lágy és hívogató a reggeli fényben

Ez a hálószoba meleg, lágy és hívogató a reggeli fényben, annak ellenére, hogy az általában hidegnek tartott kék dominál benne. A napfény foltjai, a csipetnyi zöld és rózsaszín, az áttört, finom pamut ágynemű és a kézzel festett kisszekrény lágy textúrája meleggé varázsolja a szobát.

Egy törtfehér szoba más-más karakterű lesz, ha a padlót kerámialap, krémszínű padlószőnyeg vagy színes műanyag borít­ja. Ezeknek nemcsak a tónusa, hanem a textúrája is befolyásolja az összhatást. Egy puha, meleg szín más hatást kelt a sző­nyeg, és mást a fényes csempe mellett.

A törtfehér árnyalat azért jó példa, mert egyszerűnek látszik, valójában azonban sokféle lehet. Hogyan választhatjuk ki a céljainknak megfelelő világos árnyalatot? Először is keressük meg a nekünk tetsző „majdnem fehér” változatot- nem színtáb­lázatban, hanem egy tárgyon, egy kelmén, papíron vagy könyvborítón, esetleg egy cserépedényen. Meglátjuk: a szín nem egy­szerűen fehér, hanem vöröses, sárgás, zöl­des, kékes vagy szürkés, meleg vagy hideg, erős vagy visszafogott, fénylő vagy tompa.

Írjuk össze azokat a tárgyakat, amelyek­nek szeretjük a színét; a színösszeállítások kiválasztásakor sokkal több hasznát vesszük majd ennek, mint a festékesdobozok színtáblázatainak.

A fő szín a sárga

Monet nem törődött a színekről alkotott bevett előítéletekkel, amikor Givernyben berendezte a házát. A sárga általában olyan erős, hogy szinte elárasztja a szobákat, és uralkodik a többi szín fölött, itt azonban a szoba szellemes és fegyelmezett berendezése fékezi hatását. Ebben az ebédlőben a határo­zott vonalak uralkodnak. Az asztalt viaszosvászon terítő fedi, a képek kerete fekete, a kandalló és a padló mintázata kockás, a székek ugyanazt az ívet ismétlik. Mindez a sárga szín hatását ellensúlyozza.

Rájövünk valószínűleg arra is, hogy kedvenc színünket nem nagy, egész falfe­lületen szeretnénk viszontlátni, hanem egy-egy fontos helyen, ahol a szobának nyugodt vagy éppen drámai hangsúlyt ad­hat. Megjelenhet a szín egy cserépedé­nyen, egy halványzöld fonott kosáron, egy élénk sálon vagy egy fényes, piros lámpán: ezek önálló életet élhetnek a szobában. Használjuk bátran, de mértékkel kedvenc színeinket, és ne gondoljuk, hogy háttérbe szorulnak, ha nem bőségesen, nagy felüle­tekre hordjuk fel őket; a fonott kosár színe ugyanolyan fontos szerepet játszhat a szo­bában, mint a falé.

Jelleg és hangulat

A színek megváltoztathatják a helyiség jellegét, hangulatát. Ha kiválasztottunk egy színárnyalatot, és eldöntöttük, milyen arány­ban illik legjobban a szobához, gondoljunk arra is, milyen napszakban használjuk majd a szobát, és mit fogunk ott csinálni.

Az a jó árnyalat, amelyet kellemesnek érzünk. Bizonyos színek nyomasztóan, mások talán vidítóan hatnak, ezért mielőtt a festékeket megvennénk és a kelméket kiválasztanánk, győződjünk meg róla, hogy ismerjük a kiválasztott árnyalatot, szeretjük, együtt tudunk élni vele. A legár­tatlanabb világos árnyalatok néha kényel­metlen érzést okozhatnak, a rózsaszín hi­deg lehet, a kék meleg és kellemes, a nyers bézs esetleg idegesít. Még ha szívesen pi­henünk vagy töltjük is időnket éjszaka egy fekete hálószobában, a napsütötte regge­len az ébredés siralmas lehet.

Tiszta és erős színek

Az erős, tisz­ta színek – mint a vörös vagy a fekete – ünnepélyes alkalmakhoz illenek (például egy díszebédhez az ebédlőben), a kevésbé uralkodó színek pedig meghitt családi összejövetelekhez valók. Ha flamingó-rózsa­szín szobát szeretnénk – ezt is meg lehet jól csinálni -, keressük meg azt a tarka kelmét, amely épp a keresett árnyalatot tartalmazza.

Az anyag a szoba többi színét is inspirálhatja – a kelméből készült füg­göny, a türkiz padlóburkolat és a szürkére festett bútorok például kellemes együttest alkothatnak. Egészen más hatást kelt a le­vendulaszínű fal és a sárga padló. Nincse­nek azonban szabályok: választásunk attól függ, hogy milyen színeket kedvelünk.

A színekről

Fehér szoba

A fehérnek – csakúgy, mint a többi színnek – számtalan változata van, és nehéz kiválasztani az éppen helyes árnyalatot. A tárgyak textúrája befolyásolja a színeket. A sima, csillogó felületek egészen más hatást keltenek, mint azok, amelyek elnyelik a fényt.
A visszafogottan fehér szobában, ahol fehér muszlinból készült szúnyoghálók védik a tábori ágyakat, a szőnyegek és a hálók textúrája az egyszerűség érzetét kelti, míg a fapadló és a cserép­edények melegséget sugároznak.

A gótikus sarokba jól illik a preraffaelita festmény

A gótikus sarokba jól illik a preraffaelita festmény – a stilizált ablakokat, a bútort és a padló mintáját összefogja a fehér szín.

különféle textúrájú fehér felületek

Az ablakfülke varázslatos hangulatát a pompás kilátáson kívül a különféle textúrájú fehér felületek adják: a faburkolat, a faragott bútorok, a fehér vászon kárpitozás és a csipketerítő.

Törtfehér szoba

Törtfehér szoba: a falak sárgásak, a kárpit szürkés. A türkiz kerámiagyűjtemény jól illik a berendezés egészéhez.

Tiszta, fényes, csillogó fehér

Tiszta, fényes, csillogó fehér. Ebben a kikötőre néző házban a fehér színt spártai háttérnek használták: minden tárgy és részlet ez előtt jelenik meg. Tiszta, fehér mester­séges fény, fényes falak, rozsdamentes acélból készült lába­zat, halvány, csillogó padló – ragyogó összkép.