Lakberendezés

Tárolás – polcok és szekrények a lakásban

A fényes folyóiratok pompás álomszobái nemcsak a berendezésükkel tűnnek ki, ha­nem azzal is, hogy egyszerűek, rendetlen­ségnek nyoma sincs bennük, és többnyire a személyes dolgok is hiányoznak a képről. Az igazi otthon persze tele van személyes holmival. A lakás arculatában fontos sze­repet játszik, hogy milyen tárgyaink van­nak; hogyan, mikor és hol használjuk őket. A rendezett otthonnak az a titka, hogy az legyen elöl, amit látni és használni aka­runk.

Ha a tárolórendszert jól tervezzük meg, a tárgyak fölött nem veszítjük el hatal­munkat, és nem lesz rendetlenség. Ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell rej­teni, hanem azt, hogy mindennek legyen meg a helye, és minden oda kerüljön, ahol lennie kell.

A jó tárolásnak számos előnye van

Elő­ször is nem kell idegeskednünk, mert nem áll minden egymás hegyén-hátán, és ha valamit keresünk, nem kell tárgyak renge­tegén átverekednünk magunkat.

Egy ügyvéd iratszekrényéből szokatlan

Egy ügyvéd iratszekrényéből szokatlan, de kiváló vitrin lett az antik üveggyűjtemény számára. A kicsi, mély fiókokban a kevésbé értékes tárgyaknak is bőven jut hely.

Lehet, hogy a fiókjaink tele vannak, de semminek sincs igazi helye. így aztán düh­rohamot kapunk, ha az autókulcsot a félre­tett aprópénz, a jó kis fonallal körbecsavart pamutgombolyag, a tollak, ceruzák, jelvé­nyek, tavalyi képeslapok, kiszóródott gyufa­szálak és rozsdás csavarok közül kell elő­halásznunk. De a zűrzavar sokkal nagyobb méreteket is ölthet: az előszobát kerékpá­rok, csizmák, limlomok torlaszolhatják el; a nappaliban lemezek, füzetek, papírok tornyosulhatnak.

Ha a tárgyakat rendben tartjuk, és könnyen elő tudjuk őket venni, tovább szol­gálnak bennünket. Az ésszerű tárolással helyet takaríthatunk meg. A zűrzavarból kiszabadított szobák meglepetést is szerezhetnek: tiszta vonalakat, remek építé­szeti megoldásokat fedezhetünk fel, és tá­gasabbnak tűnhet a lakásunk.

Tárolási szempontok

 • Beépített vagy önálló szekrényt akarunk-e?
 • Magunkkal akarjuk-e vinni a szekrényeket, ha egyszer elköltözünk?
 • Ki tudunk-e alakítani tárolóhelyiséget a lakásban ?
 • Milyen helyet tudnánk felszabadítani még a tároláshoz?
 • Mit kell tárolnunk?
 • Vannak-e olyan tárgyak, amelyeket bizonyos helyiségekben kell tartanunk?
 • El tudjuk-e tenni a sport- és hobbifelszerelést?
 • Vannak-e olyan tárgyaink, amelyeket sose találunk?
 • Szükségünk van-e olyan – nem föltétlenül látható – helyre, ahová az emlékeket, leveleket, féltve őrzött kacatokat akarjuk eltenni?
 • Van-e, amit inkább télen, illetve inkább nyáron használunk, ezért évszakonként kell megoldanunk a tárolását?

Nem okoz-e kárt a tárolás a tárgyainkban, például

 • nem rozsdásodnak-e a szerszámok?
 • nem gyűrődnek-e a ruhák?
 • nem törnek-e el a törékeny dolgok?
 • nem gyűrődik-e össze a papír?

Stílusa illik a környezethez, alakja követi a fal görbületét.

Az angol vidéki házhoz tartozó lószerszámos kamra komódját a helyi asztalosok készítették. Stílusa illik a környezethez, alakja követi a fal görbületét.

Tárolórendszerek

Miután végiggondoltuk, mire van szüksé­günk, nézzük a választékot! Három cso­portot állíthatunk fel.

Önálló bútorok: könyvszekrény, szekrény, komód. Ezeket többnyire örököljük, vagy a bizományiban vesszük. Sok helyet foglal­nak el.

Beépített szekrények: nem mozdíthatók el, nem mindig olcsók, de helyet takarítha­tunk meg velük. Egyedi, stílusos darabokat is beépíthetünk. Kitöltik az esetlen vagy kihasználatlan helyet, például a lépcső alatt vagy a tetőtérben.

Modulok: A polcokat és a szekrényeket igényeink és pénztárcánk szerint bővíthet­jük. Többnyire otthon kell őket összesze­relni.

Ha egyedi tárolórendszerre fáj a fogunk, a következő lehetőségek kínálkoznak:

 • kész elemeket vásárolunk,
 • magunk tervezzük és építjük meg a rendszert,
 • megbízunk egy szakembert a munkával.

Természetesen több megoldást is alkal­mazhatunk egyszerre. Az otthon vagy megrendelésre készített darabok vitatha­tatlan előnye, hogy többféle anyag közül választhatunk, mint a gyári termékek ese­tében, méretük akkora, amekkorára szük­ségünk van, és a többi bútordarabhoz hangolhatok. Az asztalosok általában drá­gák. Ha magunk látunk munkához, pénzt takarítunk meg, ha időt nem is.

Állítható polc

A polc a tárolórendszerek legfontosabb eleme. Mindenféle formában, méretben, stílusban kapható; van, amelyik állítható. Döntsük el, hogy fát, alumíniumot vagy acélt szeretnénk-e, és miképpen akarjuk a falhoz rögzíteni. Lehet, hogy jobban já­runk, ha a polcnak háta is van, és nem a falon lóg.

Érdemes körülnézni

Az irodában, a gyárban vagy az üzletekben kitűnő, tartós és praktikus tárolórendsze­rek vannak. A kerekes állvány, az acélszek­rény, az irattartó, a forgó állvány már a lakásokba is bevonult. Válasszuk meg gondosan a darabokat, nehogy elüssenek a többi bútortól, de mindenképpen érde­mes körülnézni az irodabútorok és a gyári tárolóberendezések között. Ha a ruhákat elöl akarjuk tartani, akár bolti állványra is felakaszthatjuk őket.

A nehéz szerszámo­kat, készülékeket merevítővel erősített ipa­ri polcon tárolhatjuk. A kerékpártartót, műanyag állványt, a görgőkön forgó vagy futó acélállványt, a drótból font bevásárló­kosarat is felhasználhatjuk tárolásra. A csővázas acélszerkezet szintén nagyon hasznos lehet; rolettával szabályos szek­rénnyé alakíthatjuk át.

A szekrény belsejében

Hogy hogyan fest a szekrény belseje, az elsősorban a bútordarab típusától és vázá­tól függ. A tárolást megkönnyíti, hogy a kiegészítő elemek széles skáláját kínálják a drótrekesztől a vesszőkosárig, az acélkam­pótól a kötélig.

A szekrények belsejét tárgyaink ismere­tében tervezzük meg! Minden darabnak célszerűen válasszuk meg a helyét. A szekrénybe tehetünk drót cipőtartót, a kampókon, apró síneken pedig a nyakkendőtől kezdve a varrófelszerelésig bármit tarthatunk.

Az egymásra rakott kartondobozokat színes feliratok élénkítik.

Az egymásra rakott kartondobozokat színes feliratok élénkítik.

Számtalan ötlet egyetlen egységben: beépített asztallap, fa-, karton-, fém-, műanyag dobozok, fiókok.

Számtalan ötlet egyetlen egységben: beépített asztallap, fa-, karton-, fém-, műanyag dobozok, fiókok. A változatos anyagok mozgalmassá teszik a felületet, és megkönnyítik a dobozok azonosítását.

A szobához illő szekrényt kívül-belül célszerűen tervezték meg.

A szobához illő szekrényt kívül-belül célszerűen tervezték meg. Kiszámított helye van az átalakított padlástérben, a ferde tető alatt. A polcok fönt a kazettáknak, középen a videoszalagoknak, lent a hanglemezeknek adnak helyet. A jól látható címkék miatt könnyű kiemelni, amire éppen szükség van.

A lépcső alatti szűk helyet nagyszerűen kihasználják a cipők, csizmák tárolására.

A lépcső alatti szűk helyet nagyszerűen kihasználják a cipők, csizmák tárolására. A hosszú szárú csizmák a mélyebb szekrényben lógnak. A cipőtisztító felszerelés két rekeszt kapott. A tárolót gondosan kell tervezni, hogy szép legyen, és a tárgyak is elférjenek benne. Ha vaktában építjük a szekrényt a lépcső alá, és utóbb találjuk ki, mit tegyünk oda, nem tudjuk ilyen jól elrendezni a tárgyakat.

A ház felső szintjén elhelyezkedő, sok fantáziával átalakított lakás „félemeleti” hálószobájában jó szolgálatot tesz a műanyag redőnyös szekrényke.

A ház felső szintjén elhelyezkedő, sok fantáziával átalakított lakás „félemeleti” hálószobájában jó szolgálatot tesz a műanyag redőnyös szekrényke. 

Rendcsinálás

Ha rendet akarunk teremteni, átfogó tervre van szükségünk. Nem érdemes kitakarítani a szobát, és utána selejtezni a kacatokat, amelyeknek nem jutott hely. Az egész ház­ban egyszerre kell rendet rakni. írjunk össze mindent – a könyvektől a sílécekig -, amit el akarunk tenni. Nézzük át a listát: gyakran előfordul, hogy amit automatiku­san eltennénk, azt inkább elöl kell hagyni, mert gyakran van rá szükség. Van, amit egyszerűen ki kell dobni. Legyünk kegyet­lenek magunkhoz: gondoljuk át, mit aka­runk megtartani, és mi az, amihez csak hozzászoktunk. Ha nem emlékszünk rá, hogy mi van egy szekrényben, akkor való­színűleg sose használjuk azt, amit odatet­tünk.

Nézzünk még egyszer körül:

Lehet, hogy éppen a nagy darabokat felejtettük ki, pél­dául a bőröndöket, pedig először ezeknek kell helyet teremteni.

Nézzünk körül, hol van újabb lehetőség a tárolásra. A hely nagy kincs – különösen annak, aki kis lakásban él. Minél kisebb a lakótér, annál rendesebbnek kell lennünk. A tárolás miatt talán elveszítünk egy sar­kot, de az előnyök mellett biztosan eltör­pülnek a veszteségek.

A tárgyakat aszerint csoportosítsuk, hogy milyen gyakran használjuk őket. A müzlinek, a cipőnek, a telefonkönyvnek kéznél kell lennie; a karácsonyfadíszeket, a kempingfelszerelést és a kedves, de fölösleges ajándéktárgyat nehezebben elér­hető helyre is eltehetjük. Gondoljunk a különleges követelményekre: a szerszá­moknak száraz helyre kell kerülniük, hogy ne rozsdásodjanak, a veszélyes tárgyakat pedig el kell rejtenünk a gyerekek elől.

Most foghatunk hozzá az egyes tárgyak és szobák tárolóegységeinek tervezéséhez. Mielőtt nekiindulnánk az üzleteknek, vés­sük az eszünkbe, hogy milyen problémák adódhatnak.

Ha a hely szűk, olyan szekrényt válasszunk, amelyen nem zsanéros, hanem to­ló- vagy csapóajtó, illetve redőny van. Szekrényt állíthatunk be a kéménypillér mellé vagy az alkóvba, a lépcsők, az ágyak alá. Nem érdemes magas polcokat hasz­nálni, ha nem érjük el a tárgyakat. A kes­keny polc jobb, mint a mély, amelynek a hátsó sorában már csak tapogatózunk.

Ne takarjuk el a szekrényekkel a duga­szolóaljzatokat vagy a fontos csapokat és kapcsolókat. Nézzük meg, milyen erős a fal, amelyre polcot vagy szekrényt akarunk akasztani, és a megfelelő bútordarab kivá­lasztásánál ezt is tartsuk szem előtt. A szekrények, tárolóhelyiségek megvilá­gítása is fontos – nem túl nagy élvezet sötétben előkotorni a tornacipőt. Ma már kapható olyan kicsi, de erős lámpa, amely a legapróbb szekrényben is felszerelhető.

Ebbe a múlt század végi, tágas londoni lakásba szellemes tárolórendszert tervezett az építész. A hatásos, klasszikus rendszer az épület szerves része, és a tulajdonosok igényeit is kielégíti. Az eredmény: bőséges tárolóhely csendes, rendezett környezetben.

A könyvszekrény nemes arányú, kellemes ritmusú felülete a könyvtár­ban

A könyvszekrény nemes arányú, kellemes ritmusú felülete a könyvtár­ban. Az üvegajtók mögötti polcok állít­hatók. A szekrénysor­ban keskeny fiókok­nak is jutott hely.

A beépített szekrény összehajtha­tó ajtaja helyet takarít meg

A beépített szekrény összehajtha­tó ajtaja helyet takarít meg, és egybeolvad a spalettával.

A jókora, régi komód és a ládika a nappaliban kapott helyet.

A jókora, régi komód és a ládika a nappaliban kapott helyet.

A tárolás fortélya

A tároláshoz is ugyanannyi találékonyság és érzék szükséges, mint a lakberendezés más, látványosabb területeihez. Ne ra­gaszkodjunk a régi szokásokhoz: kísérlete­zéssel, újítással sokkal többre megyünk. Tárolási gondjainkat próbáljuk meg fantá­ziával és józan ésszel megoldani! (Sok pénzt és helyet takaríthatunk meg.)

A lakberendezés története a szokások megszegésének sorozata. A régi fenyőfa kredenc fokozatosan kiszorult a konyhá­ból, és büszkén elhelyezkedett a nappali­ban. A bútoráruházakban ma új változatait árulják, amelyek már követik a nappali bú­torainak vonalát; az átmenet tehát teljes. A „high-tech” stílus az iparban használt anyagokat, burkolatokat behozta a kony­hába és a szobákba. Ha kevés helyünk van a tárolásra, térjünk el bátran a hagyomá­nyos módszerektől; így könnyebben ráta­lálunk a megoldásra.

Vizuális hatás

A szekrénynek kellemes látványt kell nyúj­tania, de nem szabad uralnia a szobát. A jól választott elem beleolvad az enteriőrbe, de festéssel vagy egyéb fogással akár el is bújtatható.

A tárolóegységek maguk is használha­tók az egyenetlen fal elrejtésére vagy egy ügyetlen beugró kitöltésére. Szolgálhat­nak térelválasztóként, megváltoztathatják a szoba arányait, elnyelhetik a csöveket vagy eltakarhatják a fölösleges ajtót. Sok olyan szellemes helykímélő bútort kitalál­tak már, amely egyszersmind önmaga tá­rolója. Ezek közé tartozik a lehajtható ágy vagy asztal. Van, aki ügyes kis csomagot csinál a munkaasztalból, és a falról lógatja le, amikor nem használja.

Akármilyen megoldást választunk is, tartsuk szem előtt a szoba egészét. Ha megvan a tökéletes méretű és színű szek­rény, de a fogantyúja nem illik a szoba tárgyaihoz, egyszerűen cseréljük ki a fogantyút.

A szekrények ajtaját és oldallapját be­festhetjük, illetve beboríthatjuk műanyag lappal, furnérlemezzel. A terebélyes szek­rény karcsúbbnak tűnik, ha a színe beleol­vad a szobáéba. Sose használjunk elütő anyagokat, fölösleges díszeket, gombokat, fogantyúkat.

A beépített szekrény stílusa illeszkedjen a többi bútoréhoz. A jó asztalosok rajz alapján is dolgoznak; ha tehát egy régi házba akarunk szekrényeket beépíteni, ke­ressünk képeket a korabeli szekrényekről, és ezekből induljunk ki. A díszes szegélye­ket vagy egyéb mintákat folytassuk a szek­rények előlapján, így nem törjük meg a szoba egységét. A rosszul elhelyezett szekrény felborítja a szoba vizuális egyensúlyát, de ha a helyére kerül, érdekesebbé teheti a helyiséget.

A vitrint arra használják, hogy a „kiállí­tott” tárgyak kompozíciója kellemes szín­foltot nyújtson. A jó vitrin nemcsak meg­mutatja, hanem ki is emeli a tárgyak szép­ségét.

Venus és farakás egy amszterdami városi házban.

Venus és farakás egy amszterdami városi házban. A kis udvar hátsó falánál egymásra rakták a fás ládákat, hogy helyet nyerjenek. A sima szobor és a hasábok durva textúrája együtt izgalmassá teszi azt, ami különben csúf, nehezen kezelhető felület volna.

A zenészcsalád otthonában mély polcokon sorakoznak a kották és a szakkönyvek.

A zenészcsalád otthonában mély polcokon sorakoznak a kották és a szakkönyvek. A falakat eltávolították, csak a szerkezeti oszlopokat hagyták meg. Az oszlopokban kaptak helyet a hangszalagok.

A házilag összeszerelhető elemekből olcsó, egyedi szekrényt építhetünk

A házilag összeszerelhető elemekből olcsó, egyedi szekrényt építhetünk. A kockákból különböző formákat komponálhatunk, és kitölthetjük az esetlen sarkokat. Az ajtókkal, fiókokkal, polcokkal és üres rekeszekkel megszüntethetjük a rendetlenséget, az érdekes tárgyakat azonban elöl hagyhatjuk.

Tárolóhelyiségek

A tárolási gondokat a tárolóhelyiség oldja meg a legegyszerűbben. Erre a célra jól megfelelnek az apró szobák, amelyek más­ra amúgy sem jók, mert sötétek vagy aránytalanok. Ha nagyobb átalakításba vágjuk a fejszénket, átépítjük a tetőteret vagy az alagsort, esetleg újabb részt tol­dunk a házhoz, érdemes a tárolónak is he­lyet szorítani.

A helyiség berendezésekor gondoljunk arra, hogy itt nem fogadunk vendégeket, nem pihenni akarunk, ezért ne a falak borí­tásával törődjünk elsősorban, hanem az­zal, hogy minél több dolgot tudjunk elhe­lyezni, jó állapotban megőrizni és könnyen elővenni. A helyiség ne legyen nedves, szellőzzön, és megvilágítása legyen jó. Semmi sem lehangolóbb, mint amikor fel­mászunk a jéghideg padlásra egy zseblám­pával, óvatosan lépegetünk a gerendákon, nehogy beszakadjon alattunk a mennye­zet, órákig keressük a turmixgép réges-rég elvesztett használati utasítását, hogy be tudjuk fejezni a vacsorát, míg végül egy dohos papírköteget találunk, amelyet a te­tőről besodort hó áztatott szét.

A padlástér és az alagsor csak akkor megfelelő, ha átalakítottuk

A tárolóhelyi­séget aszerint rendezzük be, hogy mit fo­gunk ott tartani. Használjunk állítható pol­cokat és drótkosarakat vagy egyéb könnyű dobozokat, amelyeket akkor is magunkkal tudunk vinni, ha tele vannak. Minden dobozt jelöljünk meg, hogy könnyen megta­láljuk, amit keresünk.

A bútort le kell takarni, nehogy megron­gálódjon a tárolás során, a törékeny tár­gyakat pedig úgy kell eltenni, mintha köl­tözéshez csomagolnánk őket. Ha a tárolóhelyiség tágas és könnyen megközelíthető, nagy tárgyakat is tartha­tunk benne, például fagyasztót, szerszá­mokat, szobafestő felszerelést, festékeket. Ha a hőmérséklete egyenletes, használjuk „borospincének”: az oldalára fordított sö­rösláda olcsó üvegrekesz. Itt tárolhatjuk például a helyigényes WC-papír- és mosóporkészletet is.

A szobát a mennyezetig megtölthetjük, és megengedhetjük magunknak, hogy semmit se dobjunk ki. A rendetlenségen akkor leszünk úrrá, ha a tárolóhelyiségben is rendet tartunk. Az agyonzsúfolt szobácskában azonban semmit se találunk meg. Érdemes az ajtóra függeszteni egy papírt, amelyre pontosan feljegyezzük mindennek a helyét.

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

Pakolás

(Fent bal kép) A tárolás tervezésekor sokan nem hallgatnak a józan észre. A magas konyhai polcok gyakran olyan szélesek, hogy felágaskodva se látjuk, mi van a mélyükön.

(Fent középső kép) A magasan lévő polcok olyan keskenyek legyenek, hogy széltében csak egyetlen tárgy férjen el rajtuk. Ezzel elkerüljük a kényelmetlen keresgélést, és nem verünk le semmit. Ha a polc széles, a kisebb tárgyakat tegyük a nagyobbak elé.

(Fent jobb kép) Az alacsonyabb polc, amelyet ágaskodás nélkül teljes mélységében látunk, szélesebb is lehet. A tárgyakat rendezzük sorokba! A polc ideális magassága attól függ, hogy ki használja.

Pakolás, polcok

(Fent bal kép) A ritkán használt tárgyakat is el kell érnünk anélkül, hogy lábujjhegyre állnánk. A balesetek elkerülése miatt a fölső polcon csak könnyű takarót, üres bőröndöt stb. tartsunk.

(Fent középső kép) Fontos, hogy a padlón tárolt nagy, nehéz tárgyakat könnyen elővehessük. Szereljünk a dobozokra görgőt és kötelet, hogy kihúzhassuk őket. Ne csúszkáljunk, ne eről­ködjünk!

(Fent jobb kép) A nehéz tárgyakat derékmagas­ságban, masszív polcon érdemes tárolni. Ha derékmagasságban emeljük fel a tárgyat, az összes izmunkat használjuk, és a teher egyenletesen oszlik el.

Rejtett előnyök

A kész szekrénysort az igények szerint alakították át.

A kész szekrénysort az igények szerint alakították át. A lámpák és elekt­romos készülékek számára huzalokat vezettek a belsejébe. A magas, keskeny polcokra kis műanyag dobozok kerültek. A széles középső polc munkaasztalnak is megfelel. Alul to­vábbi széles polcok vannak. A vasaló­deszka kihajtható. A harmonikaajtó is helyet takarít meg.

A nagy mozgatható szekrényeket tágas lakásba tervezték.

A nagy mozgatható szekrényeket tágas lakásba tervezték. Összegyűjthetők egyetlen tömbbe, vagy állhatnak külön-külön, a falak mentén. Az ötlet jól használható a munkahelyen is, ahol egyszerre több ember eltérő igényeit kell kielégíteni.

A szépen kidolgozott szekré­nyek átjárót képeznek

A szépen kidolgozott szekré­nyek átjárót képeznek, amelyet könyvespolcokkal használnak ki. A takaróléc egységbe foglalja a szekrényt és a falat.