Lakberendezés

Fapadlók

Új padló

A sima, ragyogó, szépen lakko­zott fa tartós és nyugodt felüle­te egyformán illik a konyhába, a hálószobába vagy a nappali­ba. A szóba jöhető puha- és keményfák listája a puha lucfe­nyőtől és erdeifenyőtől a ke­mény tölgyön és juharon át a ritka paliszanderig, fűzig vagy a burmai rózsafáig terjed. A fa-kereskedő segíthet felmérni a lehetőségeket. Kapható puha- és keményfa deszka mindenfé­le méretben, gyárilag impreg­nált lap (ez gyakran furnérozott puhafa), keményfa parkett és sok más változat.

Tartóssága jónak mondható, de egy tűsarok vagy egy leej­tett, égő cigaretta csúnya nyo­mot hagyhat rajta, különösen, ha a furnér nem elég kemény vagy vastag. A fa rugalmas, ezért a leejtett dolgok nem mindig törnek el rajta. Az idő múlásával is jól, sőt egyre job­ban fest. A száraz meleg hatá­sára zsugorodhat és vetemed­het, ha viszont gyakran lesz vi­zes, meg is duzzadhat. A fa­padló elég drága dolog.

Fektetés. A barkácsolók leg­gyakoribb hibája az, hogy elté­vesztik a párnafa helyét, és a szögeket víz- vagy villanyveze­tékbe verik. Mielőtt munkához látunk, keressük meg, merre futnak a csövek és huzalok. A csaphornyos deszkákat helyükre pattintjuk: ez, mihelyt rájöttünk a nyitjára, már könnyen megy.

A fakockát és a mozaikot elsimított betonra, furnér- vagy pozdorjalemezre rakjuk (a földszinten vízzáró rétegre is szükség van), a par­kettet és a szalagpadlót pedig fagerendákra, furnér- vagy fa­rostlemezre fektetjük. Vannak olyan deszkák, amelyeket fém­kapcsokkal vagy ragasztóval rögzíthetünk szögezés helyett, és kapható olyan szendvics­szerkezetű padlódeszka is, amelyben parafa-, furnér- és PVC-rétegek vannak.

Kezelés. Porszívózzuk és se­perjük, óvatosan mossuk. Ha nincs impregnálva, használ­junk savkatalizált poliuretán vagy olajos-gyantás felületke­zelő anyagot. Egyébként fényezzük-csiszoljuk.

Fehérített fenyőpadlóFehérített fenyőpadló

Ha régi a padló

Ha a csupasz deszkapadlót csi­szolni, lakkozni vagy festeni akarjuk, tűrhető állapotban kell lennie, és a szép felület kialakí­tása sok munkánkba kerülhet. A deszkapadló tartós, de be­piszkolódhat, megsérülhet, le­törhet róla egy-egy szilánk. Ha a deszkák közötti rések nincse­nek kitöltve, számíthatunk rá, hogy a huzat fütyül majd a ré­seken – a hézagokat kitöltő anyag színe viszont lakkozás vagy festés után elüthet a fáétól.

Ne rakjunk szigetelést a ta­lajszint alatti deszkák alá, és ne zárjuk el a vakpadló szellőzésé­nek útját, mert ez nyirkosodáshoz vezet. A nyers deszka za­jos, és drágább, mint gondol­nánk. Ne használjunk olcsó lakkot vagy festéket – itt is az olcsó a drágább.

Fektetés. Az erősen sérült da­rabokat kivesszük, és régi fa­anyaggal pótoljuk. A lehető legszorosabb illeszkedésre tö­rekedjünk. A szögek fejét jól verjük be, hogy ne tépje a csi­szolópapírt.

Kezelés. Először alaposan sú­roljuk fel a padlót forró vízzel és erős mosószerrel (viseljünk kesztyűt). Ha a deszkákon mindig volt fedőréteg, a gépi csiszolás elmaradhat, elég, ha kézzel csiszoljuk a makacs fol­tokat (festékoldót vagy kaparókést is használhatunk). Ha a deszkák nagyon szennyezet­tek, vagy van már rajtuk bevo­nat, a hibás deszkák kicserélé­se után béreljünk csiszoló- és sarokcsiszoló gépet. Ha azt akarjuk, hogy a felület abszolút „profi” legyen, gletteléssel rejt­sük el a szegek fejét.

Ellenőrizzük, hogy a csiszológép összegyűjti-e a port, ürítsük rend­szeresen a porzsákot, és visel­jünk maszkot. A deszkát hosszában csiszoljuk, ne kereszt­ben, mert összekarcolódik. Ha végeztünk, gondosan gyűjtsük össze a port enyhén nedves ru­hával, tisztítsuk meg a felületet lakkbenzinnel, és hagyjuk a deszkát alaposan megszáradni. Ezután a deszkákat lakkozhat­juk vagy fehéríthetjük, és bevonhatjuk poliuretánnal, eset­leg fehér padlóviasszal.

A deszkát pácolhatjuk is

Ha­csak nem alkalmazzuk nagyon egyenletesen, a felület kicsit foltos lesz. Gondoljunk arra, hogy a faanyag színe csak söté­tebbre válhat, világosabbra nem. Egészen szokatlan festé­keket és színezőpácokat is árul­nak. Végezetül vigyünk fel szín­telen védőréteget, vagy políroz­zuk a deszkákat rendszeresen viasz és lenolajkence keveréké­vel. Ha több rétegben faolajat kenünk fel, szép felületet ka­punk; hagyjunk időt arra, hogy az anyag beszívja az olajat.

Szép a festett deszka is, bár a lakkozottnál kevésbé tartós. Bármilyen jó minőségű fényes vagy matt festéket használha­tunk, de jobb, ha padlófestéket veszünk, mert ebben poliure­tán, akril- és epoxigyanta is van, és száradás után kemé­nyebb felületi réteget ad. A ha­jófesték különösen kopásálló, de lassan szárad. Ha a deszkák nem tökéletesen tiszták, a fes­ték nem tapad jól rajtuk. Aki gyakorlott, sablon vagy vonal­zó segítségével mintákat is festhet a padlóra.

Új tölgyfa parkettÚj tölgyfa parkett

Pácolt fenyőPácolt fenyő

Régi parkettRégi parkett

Rétegelt lemez

A vastag, rétegelt fát négyze­tekre vághatjuk, de csaphor­nyos változat is kapható. Úgy rakjuk le, mint a többi faanya­got – régi házakban a padlóra, új lakásban közvetlenül a pár­nafákra. Szépen fényezve ele­gáns lehet, de festhetjük és pá­colhatjuk is. Nem túl ütés- és kopásálló. Lerakás után azon­nal lakkal vagy védőréteggel kell borítani. Viszonylag olcsó.

Fektetés. Bonyolult alakot elég nehéz vágni, és szögezni sem könnyű. Próbálkozzunk bor­dásfejű, farostlemezhez való szögekkel. Vágassuk méretre a boltban. Fektessük padlóra, vagy ha elég vastag, párnafára, esetleg aljzatbetonra simított bitumenes rétegre.

Kezelés. Lakkozzuk, fessük vagy pácoljuk, majd lakkozzuk újra. Emulziós polírozóval is fényesíthetjük. Ha pácoljuk, vá­lasszunk a páccal összeférő lakkot, és győződjünk meg ar­ról, hogy a rétegelt lapok azo­nos száliránnyal vannak fektet­ve. Seperjük, és nedves ronggyal töröljük fel – ne sikáljuk.

Juharpadló

A juharpadló jól illik a modern lakáshoz, amelyet egy üzlet fölötti irodahelyiségből alakítottak ki. Az új burkolat az eredeti fenyő deszkapadlóra került.

Fehérített tölgyparkettFehérített tölgyparkett

Festett faFestett fa

Fényes fapadlóFényes fapadló

Sablonnal festett fapadlóSablonnal festett fapadló