Lakberendezés

Félkemény padlók típusai

Kemény farostlemez

A vékony, rostos lemez puhafa­forgácsból készül. Használhatjuk végleges burkolatként, de kiváló, egyenletes felületére újabb pad­lót is rakhatunk. Nem túl tartós; különösen, ha víz kerül alá, vagy ha az impregnálása megsérül.

Fektetés. Ha végleges padlónak szánjuk, fektessük a lapokat si­ma oldalukkal felfelé, és ecsettel vizezzük be hátlapjukat. Ezután vízszintesen, párosával (hát a háthoz) tartsuk a lapokat abban a szobában, ahol le fogjuk rakni őket – legfeljebb 48 óráig. Szö­gezzük az aljzathoz a lapokat; ha megszáradtak, szorosan illesz­kednek majd. A véglegesnek szánt padló fektetését a szoba közepéről kezdjük. Ha alátétnek szánjuk, a fal mellett induljunk el, és rakjuk a lapokat durvább felükkel felfelé: a szögek feje be­süllyed, és ragasztásra nagyon alkalmas felületet kapunk. Egye­netlen felületen sűrűbben (kb. 10 cm-enként) szögezzünk.

Kezelés. Ha a farostlemez vég­leges burkolat, impregnáljuk azonnal, vagy fessük be, mint a deszkapadlót. Felmosáshoz nedves ruhát használjunk, ne öntsük rá a vizet vödörszám, és kerüljük az erős mosószereket.

Faforgácslemez

A pozdorjalemez vastagabb, mint a kemény farostlemez. Karbamid-formaldehid gyanta és faforgács keverékét préselik össze, míg meg nem köt. Kap­ható csaphornyos kivitelben padló céljára, de táblában is. Impregnálás után a parafához hasonlít. Elég tartós, jól szige­tel, meleg és alaktartó, ezért új házakban gyakran fektetik le deszkapadló helyett. Ne hasz­náljuk ott, ahol kifolyhat a víz.

Fektetés. A csapokat faragasztóval rögzítjük a hornyokban. A fölösleges ragasztót azonnal töröljük le, mert egyébként fol­tot hagy: legjobb az első impregnálóréteget még a fektetés előtt felvinni, hogy a foltosodást elkerüljük. A deszkapad­lótól eltérően a pozdorjalemezt nem lehet felszedni, ezért ha később hozzá akarunk férni az alatta lévő vezetékekhez, ala­kítsunk ki megfelelő nyílásokat.

Kezelés. Ha a pozdorjalemezt nem impregnáljuk azonnal, foltos lesz. Az átnedvesedett lemez örökre meggyengül. Ezért impregnáljuk gondosan (mint a deszkapadlót). Ha többször is bekenjük olajjal, lágy, aranyló fénye lesz. A kínai faolaj (tungolaj) nagyszerű er­re a célra.

Parafa padlólapokParafa padlólapok

Parafa

Bár színskálája viszonylag szűk (a világos mézszíntől a sötét­barnáig), a parafa csodálato­san sokoldalú, könnyű, de ko­pásálló padló, meleg, rugalmas, kényelmes és csendes. Természetes parafából készül: kötőanyagokkal préselik és he­vítik. Csíkos, rácsos és mintás is lehet. Ha szegőléccel fektet­jük vagy sakktábla mintában rakjuk, növelhetjük a változa­tosságot.

Hasznos információ: A szegőléc rögzítésének a legjobb trükkjei.

Vegyünk padlóminőségű parafát (ez maga is különböző vastagságú lehet), ne a falbur­kolatnak szánt, olcsóbb válto­zatot válasszuk. A vastagabb réteg rugalmasabb és jobban szigetel, de a vékony is nagyszerű, ha kemény farostlemez alapra fektetjük. Van egy külö­nösen ellenálló változat is: a kocka vagy a szalag; PVC-vel bevonva elpusztíthatatlan. Ha megfelelően rakjuk le és jól impregnáljuk, a parafa elég tar­tós. Ne használjuk padlófűtés felett, mert felpúposodik.

Fektetés. A parafa könnyű és jól vágható, ezért szabályos alakú szobában gyorsan lerak­hatjuk. Sima alapra fektessük. A javasolt ragasztót használ­juk, és megfelelően recézett enyvezőeszközzel kenjük fel.

Kezelés. A parafa felületkezelés nélkül jól használható a fürdő­szobában, ahol szükség van nedvszívó képességére. Más­hol azonban impregnálni kell: fektetés után azonnal vigyünk fel több lakkréteget (a matt ta­lán szebb, mint a fényes), vagy egy-két rétegnyi savkatalizált impregnálót. A gyárilag imp­regnált kockáknak szorosan kell illeszkedniük, hogy a víz­szivárgást elkerüljük. Mossuk és időnként emulzióval csiszol­juk. Ne használjunk alkoholos vegyszereket.

Parafa burkolatú lapokParafa burkolatú lapok

Kontraszt kétféle linóleummalKontraszt kétféle linóleummal

Linóleum

Tartós anyag. Természetes alapanyagokból készül: többek közt lenolajból, darált parafá­ból, fából, facsiszolatból és gyantából. A keveréket lassan, magas hőmérsékleten össze­sütik, majd juta vagy kendervá­szon hátlapra préselik. Felülete rendszerint megmunkált, la­pokban vagy tekercsben árul­ják. Meleg és rugalmas, de ha víz kerül alá, felpúposodik.

Fektetés. Elég könnyen vágha­tó, de a PVC-hez hasonlóan, a nagy tekercsekhez itt is némi elszántság szükséges. A gyártó által ajánlott ragasztóval rög­zítsük száraz, egyenletes aljzat­ra; a földszinten vízzáró réteg fölé. Ha bonyolultabb mintá­ban szeretnénk lerakni, fordul­junk szakemberhez.

Kezelés. Seperjük, mossuk, és – óvatosan – használhatunk emulziós fényezőt is. Kerüljük az erősen lúgos tisztítószere­ket. Az elhasznált linóleum fe­lületét speciális linófestékkel újíthatjuk fel, alapos tisztítás és csiszolás után.

PVC padlólapokPVC padlólapok

Műgyanta

A műgyantából tekercset és hatszögmintás futót készítenek. Meztelen lábbal meglepően kellemes rálépni. Az újabb vál­tozatok között egymásba illő lapokat is találunk; ezek drá­gák, de nagyon szépek. A mű­gyanta tartós és rugalmas, bár égetve megolvad, és a ráfröccsenő alkoholos oldószerek oldják. Megfakulhat, ha folya­matosan erős napsütésnek van kitéve. Mivel a víz a perforált változaton könnyen átszivárog, legjobb az ilyet vízhatlan alj­zatra fektetni.

Fektetés. Vágjuk a szükséges formára. A csíkokat ragasztó­szalaggal foghatjuk össze, ha nagyobb felületet fedünk be. Éles késsel a műgyanta lapok is vághatok.

Kezelés. Mosószer nélkül, forró vízzel tisztítjuk. A perforált vál­tozatokon keresztülhatol a pi­szok, ezért erős porszívóval időnként alaposan ki kell taka­rítani a burkolat alatt.

Pvc

Sokoldalú, tartós anyag, kü­lönböző rugalmassági fokoza­tokban, óriási minta-, vastag­ság- és textúraválasztékban készül. Van olyan is, amely a természetes anyagot utánozza. Az ipari fajták – kvarckristá­lyokkal vagy ásványi őrle­ménnyel impregnálva – rendkívül kopásállók. Dombormintás felülettel is készül PVC.

Lapokban és tekercsben árulják. Vízálló, és nem árt neki az olaj, a zsír, valamint a leg­több háztartási vegyszer sem. A szemcsés csiszolóanyagok­kal és az égéssel szemben nem ellenálló. A vastagabb, párná­zott fajták csendesek, rugalma­sak és melegek, a vékony PVC hideg és kemény. Ha szélesebb csíkot veszünk, a padlót keve­sebb illesztéssel fedhetjük be. A PVC padlófűtés fölött is használható.

Fektetés. Könnyen vágható és kis súlyú, de az óriástekercsek kezelése elég kényelmetlen. Ajánlatos a szükségesnél kissé nagyobbra vágni, és később méretre igazítani, mert zsugoro­dik. Az előkészített vakpadlóra ragasztva vagy szárazon fektet­ve egyaránt használhatjuk.

Télen fűteni kell a PVC-padlós helyiségeket, mert hi­degben a PVC törékennyé vá­lik. Vágás előtt hagyjunk időt a PVC-nek az akklimatizálódásra: ne fektessük le azon a na­pon, amelyen megvettük. Ha a padló alatti szerelvényekhez hozzá kell férnünk, hagyjunk megfelelő nyílásokat; a lera­gasztott PVC-padlót később már nem lehet fölemelni. Ha bonyolult mintázatban akarjuk fektetni, forduljunk szakem­berhez.

Kezelés. Mossuk és öblítsük. Ne hagyjuk, hogy az emulziós tisztí­tószer összegyűljön a résekben.

PVC-burkolatPVC-burkolat

Csúszásgátló gumi fapadlóvalCsúszásgátló gumi fapadlóval

Gumi és műgumi

Nyilvános helyeken gyakori, de a lakásban is állja az igénybevé­telt, meleg és nagyon stílusos burkolat. Egyszínű vagy erezett változatokat gyártanak. A dom­bormintás kivitel kevésbé csú­szik. Általában tartós, a tűsaroknak jól ellenáll; néhány termé­szetes változata rosszul bírja az alkoholos vegyszereket.

Fektetés. Kiegyenlített aljzat­betonra vagy sima aljzatra rak­juk. A műgumi ragasztás nélkül is fektethető a betonra, de ez elég hideg a lábnak. A szélek­nél gondosan kell vágni.

Kezelés. A valódi gumira vé­kony, fémtartalmú diszperziós réteget vihetünk fel, hogy tet­szetősebb legyen. Mindkét gumifajtát meleg vízzel és enyhe mosószerrel tisztítjuk; ügyel­jünk arra, hogy a kidomborodó minták mellett a piszok ne gyűljön össze.

Kókuszrost

A kókuszdióból nyert, vastag, szúrós szálakból sokféle sző­nyeget készítenek. A kókusz­rost állja az igénybevételt, tö­kéletes megoldás előszobába vagy lépcsőn (ha jól van rög­zítve). Vigyázzunk, idővel fé­nyessé és csúszóssá kophat.

Újabban érdekes változato­kat készítenek szépen színezett szizálrostok és más anyagok beszövésével. Gyakran PVC-vagy gumialapra viszik fel a szőnyeget, hogy a por ne hatol­jon át rajta, és tartósabb legyen, ám az öregedés és mállás során maga is port ad le. A kókusz-rostok textúrája a meztelen talpnak kényelmetlenül érdes.

Fektetés. Könnyű lerakni és méretre vágni. Ha faltól falig használjuk, öltsük össze a csí­kokat. A széleket szegjük juta­szalaggal.

Kezelés. Porszívózzuk. Ha nincs rögzítve, felszedhetjük és kiporolhatjuk, vagy szappan nélküli mosószerrel lesikálhat­juk. A hordozó nélküli válto­zaton áthatol a piszok, ezért időről időre alatta is takarítani kell.

Aranysárga kókuszrostAranysárga kókuszrost

Gyékény

Természetes anyag, ideális az ideiglenes lakásba. Jól fest más padlóburkolat fölött, de könnyen poros lesz.

Fektetés. Aljzat nélkül.

Kezelés. Ha kiszárad, kopik, ezért időnként nedvesítsük be virágpermetezővel. Emeljük fel, söpörjünk ki alatta, és vágjuk le a meglazult részeket.

GyékényGyékény