Lakberendezés

Hidegpadló típusai

Tégla

A téglapadló barátságos és rusztikus (különösen a vörös, a drapp és a barna árnyalat), de lehet hideg és elegáns is (kék, lila, sárga). A zöld kova- vagy mészkő tégla ritkább, de nagyon stílusos. A tégla nem csúszik, vízálló, általában ellenáll a szennyeződéseknek és zsírok­nak, sokkal melegebb, mint a márvány vagy a kerámia padló­lap’. Csak földszinten használ­ható. Válasszuk a járdákhoz ajánlott típusokat – ellenkező esetben a felület gyorsan tönk­remegy. Vékony tégla burkoló­lapok vagy -sávok szintén kap­hatók.

A téglát sokféle mintában le­het lerakni, akár más anyagok­kal – például kővel – együtt is. Futószőnyeggel különösen mutatós a tégla. A földszinti szobák csatlakozhatnak a kert­hez, a földszinti teraszhoz vagy a külső térhez, de ekkor a tég­lának fagyállónak kell lennie. A burkolatot a falon folytathat­juk, ha könnyen tisztán tartha­tó sarkokat, éleket akarunk, vagy robusztus konyhai eleme­ket szeretnénk burkolni a vi­zuális egység érdekében.

Fektetés. A lapokat nedvesség ellen szigetelt alapra rakjuk, habarcságyba. A hézagokat töltsük ki habarccsal.

Felületkezelés. A tégla fajtájá­tól függ, hogy vízzáróvá tudjuk-e tenni a burkolatot. Mivel a legtöbb tégla porózus felüle­tű, és a védőréteget később ne­héz levakarni, óvatosan fog­junk a munkához, és kérjük ki a gyártó tanácsát. A téglát csi­szolni is lehet.

Alaposan elkopott téglaburkolatAlaposan elkopott téglaburkolat

Kerámialapok

Ezek a magas hőmérsékleten égetett, porsajtolt agyaglapok számtalan változatban készül­nek. Méretük lehet egészen apró, de 30 x 30 cm-es is; van hatszögletű, négyzet vagy tég­lalap alakú. A választékot to­vább bővítik a lapok lerakásá­nak különféle lehetőségei. A szokásos színeken kívül váratlan árnyalatokkal is találkoz­hatunk – különösen az újfajta zománcos burkolólapok között.

A kézi munkával készült la­pok alakja és mintája kedvesen szabálytalan, de a gyári példá­nyok pontossága és ismétlődé­si szabályossága is esztétikum forrása lehet. Vannak géppel formázott, kézzel festett lapok is. Textúrájuk változatos: gyak­ran domborművesek, hogy ke­vésbé csússzanak. A jobb ter­mékcsaládokban a padlólap­hoz lábazatburkoló kövek is tartoznak. Ez nemcsak a tisztán tartást könnyíti meg, hanem a burkolatot is esztétikusabbá teszi.

Bár a burkolat tartós, a vé­kony máz alatti minták idővel megkopnak. Ha a kerámiapad­lóra leejtünk egy tányért, ter­mészetesen eltörik, de a ke­mény, súlyos tárgyaktól maguk a lapok is megrepednek vagy lepattogzanak. A kerámia elég hideg burkolóanyag (ezért kedvelik a melegebb éghajla­tokon), de fektethető alá pad­lófűtés. A felület elég zajos, és van, aki unalmasnak találja.

Fektetés. Sima, szilárd aljzatra rakjuk – például cementtel vagy homokkal kiegyengetett betonra, esetleg más aljzatra latex kiegyenlítő réteggel. A lapok nagyon nehezek, és alaposan megterhelik az emelt ácsolatú aljzatot, bár egy kis fürdőszoba nyilván kisebb ter­helési problémát okoz, mint egy nagyobb helyiség. Kérdé­ses esetben állapítsuk meg a burkolólapok számát és teljes súlyát, és kérjük szakértő segít­ségét a födém és az aljzat te­herbírásának ellenőrzésére. A fából készült padlót először kemény farostlemezzel kell bo­rítani.

Mivel ezeket a lapokat nehéz vágni, elrendezni és lerakni, alaposan gondoljuk meg, hogy magunk végezzük-e a munkát: a rosszul lerakott burkolólapok szörnyen néznek ki, feljöhet­nek, és vízáteresztővé válhat­nak, ez pedig megrongálhatja az aljzatot, és a javítás nagyon drága.

Felületkezelés. A legtöbb lap nem igényel kezelést. A ma­gasfényű csiszolástól veszé­lyesen csúszóssá válhat. Eny­hén megcsiszolva szép lesz a padló, de – furcsa módon -ilyenkor könnyebben piszkoló­dik. Szappanos vagy mosósze­res vízzel tisztítsuk. A mázas lap nedvesen csúszóssá válik, ne használjuk ott, ahol gyakran kiömölhet a víz.

Klasszikus kerámialapKlasszikus kerámialap

Durván rakott kőpadlóDurván rakott kőpadló

Terméskő és folyami kavics

Szegélyként vagy előcsarnok­ban érdekes lehet. Sokféle szí­nű-alakú terméskő és kavics kapható, de magunk is gyűjthetünk, válogathatunk kövecs­kéket. Elég zajos, egyenetlen és könnyen piszkolódó felüle­tet ad.

Fektetés. A válogatás után rak­juk habarcsba, nedvességzáró rétegre fektetett kiegyenlítő beton fölé. Kerüljük a kiálló, egyenetlen részeket.

Kezelés. A kavicsokat vízzáró réteggel, illetve viasz és lenolajkence keverékével kezelik.

Márvány

Fényűző, kopásálló, csiszolt, természetes anyag; sokféle, rendszerint erezett árnyalatban kapható. A márvány ugyanak­kor drága, nehezen vágható, súlyos, és a léptek hangosan koppannak rajta. A könnyebben lerakható változatokat vé­kony lapokban vagy táblákban hozzák forgalomba; ezek nagyon vékony metszetek, hátlap­jukon epoxigyanta vagy üveg­szál borítással, esetleg acéllapra felvitt poliuretán habbal.

Fektetés. Cementágyba, beton aljzatra.

Kezelés. Az ipari csiszolás után semmilyen felületkezelésre nincs szükség. Ne használjunk erősen savas vagy lúgos tisztí­tószereket.

Márványlapok és palanégyzetekMárványlapok és palanégyzetek

Mozaik

A legrégibb és legelegánsabb burkolat üvegszilikátból, agyag­ból vagy márványból készül, az agyagváltozat mázzal vagy anél­kül. Nagyon tartós, kemény, hi­deg és kopogós, ráadásul drága, de szín- és mintaválasztéka igen csábító.

Fektetés. Lehúzható hátlappal szállítják, hogy könnyebb le­gyen rakni. A szélek problémát okozhatnak: jobb folytatni a fa­lon – így szebb és könnyebben tisztítható lesz. Ha mégsem ezt a megoldást választjuk, igye­kezzünk a szabálytalan darabo­kat a szélekhez illeszteni (a hé­zagkiöntésből minél kevesebb látsszon), de sokkal jobb meg­oldás, ha egyenes élű mozaik­darabokat teszünk a szélekre. Konyhában és fürdőszobában keskeny lábazatként is használ­hatjuk. Mivel sok mozaiknak egyenetlen a felülete, alapvető­en fontos a sima, egyenletes, betonnal kiegyenlített aljzat. A fugázásnak is simának kell lennie, különben a piszok összegyűlik a mélyedésekben.

Kezelés. Mosni kell, nem sza­bad csiszolni.

MozaikpadlóMozaikpadló

Mozaiklap

Hagyományosan vidéki házak­ban használják, rendszerint négyzet vagy téglalap alakú, téglaszínű. Finomítatlan, saj­tolt, szilikátos-timföldes agyag­ból készül, szerény hatású, na­gyon kemény és tartós, de egy kissé lágyabb, mint a kerámia­lap. A legegyszerűbb felületke­zeléssel a legszebb. A padlófűtéshez is megfelel, és meglepő­en olcsó. Hátránya: zajos, hi­deg, és szinte minden eltörik rajta, amit leejtünk.

Fektetés. Simított beton aljzat­ra rakjuk.

Kezelés. Semmilyen kezelésre nincs szükség. Ha vízzáró réte­get akarunk felvinni rá, a gyár­tótól kérjünk tanácsot. A lera­kás után lehetőleg kenjük be lenolajkence és terpentin egy-négy arányú keverékével, fed­jük le csomagolópapírral, és hagyjuk így 48 órán át.

Finoman színezett mozaiklapokFinoman színezett mozaiklapok

Pala

A palából készült padlólapok rendszerint nagyok, szép felüle­tük kissé hullámos. A szürkés, kékesszürke és zöldesszürke ár­nyalatok a lelőhelyre jellemzők. Futószőnyeg alatt különösen szép. Ha jól van vágva, rendkí­vül tartós, és a víznek remekül ellenáll. Ugyanakkor hideg, ke­mény, zajos és drága, vizesen csúszik, bár létezik csúszás­mentes változata is.

Fektetés. Törékeny, elég nehe­zen kezelhető. Betonra, ce­mentágyba rakjuk.

Kezelés. Kenjük be lenolajken­ce és terpentin egy-négy ará­nyú keverékével. Seperjük és mossuk, de a csiszolóemulzió a legjobb. Vizes alapú tömítő­anyaggal is kezelhető.

Hasított palaHasított pala

A kő középkori templomépíté­szetet idéző, rusztikus hangu­latával megfelelő környezetet igényel. Nagyszerű folyosóra, előcsarnokba, előszobába és a konyhába egy régi házban, de talán egy újban is. Sokféle válto­zatban kapható: homokkő, grá­nit, mészkő (valamennyit lapok­ban is árulják), és van cementbe öntött kőzúzalék is – ez sokkal olcsóbb. A kő rendkívül kopás­álló, de hideg, súlyos és zajos, ha elszennyeződik, csúnya.

Fektetés. Saját kezűleg szinte lehetetlen. Vízzáró, betonból készült aljzatra rakják, cement­ágyba. Simára csiszolható, mint a márványpadló.

Kezelés. A nagyon porózus követ impregnálni kell, de olyan fajtát is árulnak, amelyet nem lehet impregnálni. A vízhatlan bevonat megváltoztathatja a kő színét, és idővel lepereghet. Seperjük, mossuk, csiszoljuk.

Terrazzo

Nagyon sima, elegáns, tartós burkolat: rendszerint szállodai előcsarnokokban találkozunk vele. Az igazi terrazzo betonba ágyazott egyszínű vagy színes márványzúzalékból készül, si­mára csiszolva. Gránit és ipari változatai szintén kaphatók: újabban a színezett, zúzott fo­lyami kavicsot erős gyantába kötik.

A terrazzo – szilárdsága miatt – nagyon vékony, akár 9 mm-es is lehet. Lapokban, lemezek­ben árulják, de a helyszínen is szétteríthető simítókanállal. Gyakran tarka, foltos vagy fröcskölt – nem erezett, mint a természetes márvány. Rend­szerint barna, fekete, vörös, szürke és sárga – fehérrel ke­verve. A terrazzo padlófűtéshez is alkalmas.

Fektetés. A simítókanállal fel­vitt burkolatot szakember ké­szíti; felfuttathatja a falra is. A lapokat, lemezeket egyenge­tett aljzatra rakjuk; az illeszté­seket szilikonnal töltjük ki.

Kezelés. Seperjük és mossuk. Ne használjunk erősen savas vagy lúgos oldatokat.