Lakberendezés

Mikor költözzünk?

Lakásunkat tetszés szerint átalakíthatjuk, újrafesthetjük, de ha nem lakókocsiban vagy lakóhajón rendezkedünk be, mind­addig egy helyben kell laknunk, amíg el nem költözünk.

Hol fekszik a lakás?

Hogy érdemes-e egy ingatlant megvásá­rolni (és ha igen, mennyiért), az elsősor­ban attól függ, milyen létesítmények – üz­letek, iskolák, kórházak, parkok – találha­tók arrafelé, milyen a közlekedés; gazdag vagy lerobbant, fellendülő- vagy pusztulófélben lévő, forgalmas vagy félreeső kör­nyéken van-e a ház.

Dönthetünk úgy, hogy elhagyatott vidé­ken fogunk lakni, ahol nincsenek fák, üzle­tek, nem jár busz, villamos. De értéknövelés céljából nem érdemes egy lepusztult kör­nyéken álló egyszerű épületet elegáns városi házzá alakítani: amikor az ingatlan értékét felbecsülik, nem szakítják ki a környezetéből. A városrészek divatja azonban változhat. Ebből hasznot is húzhatunk, ha olyan környéken tudunk olcsón lakást vásárolni, amely éppen fellendülőben van.

Lakás egységei

A lakás közvetlen környezete is fontos. Jó vagy rossz állapotban vannak a szom­szédos házak? Dolgoznak rajtuk kőműve­sek vagy festők? Karbantartják az utakat és a parkokat? Van forgalom a boltokban? Nem szennyezik a környezetet közeli gyá­rak, nem hallatszik oda gépek, mulatóhe­lyek, kocsmák zaja? Vannak arrafelé for­galmas utak?

Hol áll a ház? Tudunk a közelben par­kolni? Biztonságosan közlekedhetnek a gyerekek az utcákon?

Figyeljük meg, milyen fekvésű a ház. Sokan szeretik, ha a hálószobába és a konyhába reggel süt be a nap; a nappali szoba – a ház túlsó oldalán – pedig később kap fényt és meleget. Ha az épület magányosan áll, igyekezzünk megállapítani, merről éri télen a szél.

A lakás állapota

Mielőtt megvennénk egy lakást, pontosan tudnunk kell, milyen állapotban van. Vá­sárlás előtt tehát egy szakértővel felmérést kell készíttetnünk. Nem árt azonban, ha előzőleg mi magunk is alaposan körülné­zünk).

Minden hitelező megrendeli az ingatlan felmérését, mielőtt pénzt kölcsönözne, de ne felejtsük el: ilyenkor csak azt akarják megállapítani, hogy fedezi-e az ingatlan a kért hitelt (az ingatlan értéke ennél lénye­gesen nagyobb is lehet).

A lakás értéke

Az ingatlanügynökök rendszerint úgy álla­pítják meg az árat, hogy a lakást összeha­sonlítják más hasonló, eladásra kínált in­gatlanokkal, majd figyelembe veszik az egyedi adottságokat.

Méret. A tipikus családoknak – fiatal pá­roknak, egy-két gyerekes családoknak, nyugdíjasoknak – való kis ingatlanok na­gyon keresettek, és négyzetméterenkénti áruk igen magas.

De a méret nemcsak alapterület kérdése; a szobák száma is sokat nyom a latban. A három hálószobás ház többe kerülhet, mint a két hálószobás, még akkor is, ha azonos az alapterületük. Állapot. A jó belsőépítészeti megoldások ugyan megemelik az árat, az ingatlan leg­fontosabb jellemzője mégis az állapota: ha statikai hibát találunk, nagyon komolyan meg kell gondolnunk, hogy a lakás meg­éri-e az árát.

Háztűznézőben

A leendő otthon kiválasztásához módsze­rességre és képzelőerőre is szükség van. Előfordulhat, hogy néhány óra alatt kell döntenünk olyasmiről, ami évekre megha­tározza majd az életünket. Ne hagyjuk ma­gunkat belehajszolni a gyors döntésbe!

Minden komoly vevőnek fel kell fegyver­keznie a szükséges segédeszközökkel: táv­csővel a tető megtekintéséhez, jegyzet­tömbbel a vázlatokhoz, mérőszalaggal, (va­kus) fényképezőgéppel, tollkéssel, amellyel kitapogathatok a beázás- vagy korhadás gyanús helyek, iránytűvel a szobák fekvésének megállapítására, zseblámpával a sötét sarkok megvilágítására, de minden­nél fontosabb a túloldali „kérdőív”.

Általában jobb, ha az ingatlanügynök helyett a lakók vezetnek körbe a lakásban. Ők jobban ismerik az otthonukat, és való­színűleg kevésbé jártasak a hibák elrejté­sében, az előnyök felnagyításában. Ne restelljünk kérdezősködni! Kérdez­zük meg, miért adják el a lakást, meddig laktak ott, mennyi a rezsi, mi az, amit ott­honukban szeretnek és mi az, amit nem szeretnek, milyen karbantartási munkákat végeztek?

Ne siessünk, amikor körbejárjuk a házat! Nézzük csak meg a lépcsők, mosogatók, tetők alatti rejtett sarkokat! Ezek árulkod­nak a leggyakrabban a korhadásról és a beázásról. Ha komolyak a szándékaink, térjünk vissza többször is, de lehetőleg ne ugyanabban a napszakban: egészen más­képp hat egy ház borús időben és este.

Mit nézzünk meg kívül?

Alapozás

 • Vízszintesnek tűnik-e az alapozás?
 • Nincsenek-e repedések a lábazaton?
 • Nem süllyedtek-e meg a falak?
 • Nincs-e a közelben olyan nagy fa, amelynek gyökerei az alapok alá kúszhatnak?
 • Elvezetik-e a háztól az esőcsatornából és a túlfolyókból származó vizet?
 • Megfelelő-e a nedvesség elleni szigetelés?

Csatornázás

 • Hozzá lehet-e férni a csatornafedélhez (tisztítás céljából)?
 • Nem repedezett-e meg a beton a fedél körül?
 • Nem zubog-e a csatornafedél alatt a víz?
 • Nincs-e törmelék az esőcsatornákban?

Falak

 • Egyenesek-e a falak?
  Nézzük meg a sarkokat! Nincsenek-e a falon dudorok?
 • Vannak-e repedések a kő- vagy téglafalon?
 • Egyenesen futnak-e a téglasorok?
 • Nem lazult-e meg a habarcs a téglák között?
 • Szorosan tapad-e a falhoz a vakolat (stukkó)? Kopogtassuk meg, hogy nem kong-e!
 • Nem korhad-e a külső védődeszka-burkolat?
 • Nincsenek-e foltok a falon a csatornák, az ablakok vagy a tető alatt?

Külső ajtók

 • Nincsenek-e megvetemedve az ajtók?
 • Nem mutatkoznak-e a korhadás jelei?
 • Ép-e az ajtók körüli szigetelés?
 • Jó minőségű anyagból vannak-e az ajtótokok, és biztonságosan állnak-e a helyükön?
 • Megfelelő védőréteg van-e az ajtókon?
 • Építészeti szempontból megfelelők-e az ajtók?

Ablakok

 • Nincsenek-e megvetemedve az ablakok?
 • Jó állapotban vannak-e az ablakkeretek?
 • Jó állapotban van-e a gitt a keretekben?
 • Építészeti szempontból megfelelők-e az ablakok?
 • Nem lifegnek-e a zsaluk, épek-e a redőnyök?

Háztűznéző kérdőív

Tető

 • Mikor cserélték, illetve újították fel a tetőt?
 • Nem ereszkedett-e meg a tető gerince?
 • Vannak-e laza palák és cserepek?
 • Nem rozsdás vagy laza a tetőfedő lemez?
 • Jó állapotban vannak-e a védődeszkák?
 • Pontosan illeszkedik-e a kémény- és a tető­ablak-bádogozás ?
 • Egyenesek-e a kémények? Jó állapotban vannak-e?
 • Nincs-e a csatornában törmelék?

Terasz, veranda, melléképületek

 • A terasz vagy a veranda szilárdan csatlakozik-e az épülethez?
 • Jó állapotban van-e a faborítás és a külső fal?
 • Jól szellőzik-e a zárt veranda?
 • Jó helyen vannak-e a melléképületek?

Kert

 • Szépen megtervezték-e a kertet? Ápolt-e?
 • Rendesen lefolyik-e a víz a teraszról és a kerti utakról?
 • A kerítések és a kapuk jó állapotban vannak-e?
 • Karbantartják-e a kerti utakat?
 • Biztonságosak-e a lépcsők és a korlátok?

Mit nézzünk meg belül?

Falak, mennyezetek

 • Egyenesek-e a falak és a mennyezetek?
 • Nincsenek-e repedések a vakolatban?
  Jól nézzük meg a sarkokat!
 • Jó állapotban van-e a falak felülete?
 • Nincs-e rés a szegélylécek és a falak között?
 • Illeszkednek-e a szegélylécek és az ajtókeretek?
 • Látunk-e valahol foltokat, dudorokat?

Lépcsők

 • Elég masszívak-e a lépcsők és a korlátok? Nem mozognak-e?
 • Nem túl meredekek vagy keskenyek a lépcsők?
 • Elegendő-e a belmagasság a lépcsők fölött?
 • Van-e a lépcsősor tetején és alján is villanykapcsoló?

Padló

 • Nem lejt-e a padló?
  Ha a padlón üveggolyót gurítunk végig, az egyébként láthatatlan lejtést is észlelhetjük.
 • Jó állapotban vannak-e a padlódeszkák alatti párnafák?
  Keressünk olyan padlódeszkái amelyet könnyen fel lehet emelni ellenőrzés céljából, és vizsgáljuk meg az alapzatot.
 • Nem recseg-e a padló; nem kong-e, ha megkopogtatjuk?

Alagsor

 • Nem érzünk-e dohszagot a pincében?
 • Fölfedezhetők-e a falakon vagy a padlón a nedvesség nyomai?
 • Érintkezik-e a földdel impregnálatlan fa?
 • Rendezettek-e az elektromos és csővezetékek? Jó állapotban vannak-e?
 • Jól szellőzik-e a pince?

Padlás

 • Épek-e a gerendák?
 • Nincsenek-e lyukak a tetőn?
 • Észlelünk-e nedvességet, különösen a kémények, a padlásablakok körül, a falak mentén vagy a hajlatok alatt?
 • Nem fészkelték-e be magukat madarak, denevérek, rovarok?
 • Szellőzik-e a padlás; szigetelt-e?

Konyha

 • Vannak-e nedvességnyomok a mosogató körül?
  Nézzünk be a szekrényekbe!
 • Jó állapotban vannak-e a szekrények és az asztallapok?
 • Elegendő dugaszolóaljzatot szereltek-e fel? Jó helyen vannak-e az aljzatok?
 • Jó helyen van-e a tűzhely és a mosogató?
 • Megfelelő-e a szellőzés?

Fürdőszoba

 • Vannak-e beázásnyomok a szerelvények körül?
 • Jó állapotban vannak-e a szerelvények?
 • Jó-e a WC öblítése?
 • Vannak-e repedések a csempéken?
 • Ép-e a csempék közötti fugázás?
 • Megfelelő-e a szellőzés?
 • Biztonságosak-e a dugaszolóaljzatok?

Kandalló

 • Vannak-e nedvességnyomok a kandalló körül?
 • Jól szelel-e a kémény?
  Tartsunk az aljához egy meggyújtott papírt!
 • Jó állapotban van-e a kandalló borítása?
 • Ha a kandallónak van tűzelzáró fémlapja, jól zár-e?
 • Kibontható-e a befalazott kandalló; biztonságosan üzemeltethető-e?

Vízvezetékek

 • Nem szivárognak-e a csövek? (Erről a rozsda vagy a lerakódás árulkodik.)
 • Hallatszik-e zörgés, amikor egy csapot kinyitunk?
 • Rendesen folyik-e a víz a csapból?
 • Nem csatlakoznak-e rézcsövek a galvanizált vascsőhöz (ami korróziót idézhet elő)?
 • A mosogatóból, mosdóból és kádból gyorsan, buborékolás nélkül folyik-e le a víz?
 • Nem csöpögnek-e a csapok?
 • Csöndesen működik-e a vízmelegítő rendszer?
 • Van-e megfelelő méretű bojler?
 • Vannak-e a tartályokon túlfolyócsövek, és a kivezetésük elég messze van-e a faltól?
 • Működik-e a vízelzáró főcsap, hozzáférhető helyen van-e?

Fűtés

Mivel fűtik a lakást?

 • Gázzal?
 • Szilárd tüzelőanyaggal?
 • Villannyal?
 • Napenergiával?
 • Olajjal?

Továbbá:

 • Megoldott-e a központi fűtés kazánjában az égéstermék elvezetése?
 • Rendszeresen karbantartják-e a kazánt?
 • Szobánként szabályozható-e a hőfok?
 • Nincs-e a hőszabályozó huzatban?
 • Jól szigetelt-e a lakás?

Villanyvezetékek

 • Nem öregek-e a vezetékek?
  A gumiszigetelés és az elosztódoboz körüli vezetékdzsungel árulkodó jel.
 • Pislog-e a fény, amikor ki- vagy bekapcsoljuk az áramot?
 • Jó helyen van-e a mérőóra?