Lakberendezés

A lakás átalakítása – Mikor kezdjünk bele?

Ha felvázoljuk a lakás alaprajzát, jobban érzékeljük, hogy „merre hány méter”. De az alaprajz nem árulja el, hogyan él, hogyan használható a lakás. Ehhez körül kell járnunk az otthonunkat, és minden helyiségről kérdéseket kell feltennünk magunknak.

Először is gondolkozzunk el azon, ho­gyan lakja be a teret a család. Mire, mikor és ki használja az egyes helyiségeket? Igyekezzünk megállapítani, milyen tevé­kenységek férnek meg egymás mellett, és melyek zavarják egymást. Azt is derítsük ki, hogy a szobákat valóban jól kihasználjuk-e.

Felújított lakásFelújított lakás

Térképezzük fel a lakás „útvonalait”!

Mekkora teret vesz igénybe a közlekedés? Nem foglalnak el túl sok helyet a lépcsők, előterek, pihenők? – és ha igen, nem lehet­ne-e ezeket másra is használni, például tárolás vagy munka céljára?

Kapcsolatok a lakásban

Figyeljük meg, milyen kapcsolat van az egyes helyiségek között. Melyek a külön­álló helyiségek? Melyeknek kell egymáshoz közel lenniük az összetartozó tevékenysé­gek (például főzés és étkezés) miatt? Van­nak-e olyan szomszédos szobák, amelyek­nek használata nem illik össze? Zavarja a szoba funkcióját, ha átjárunk rajta?

Szobák

Ezután vegyük sorra, hogy mit szeretünk az egyes szobákban. Tetszik-e a szobák mérete, alakja? Elég világosak, nem túl za­josak-e? Lehet, hogy szép stukkó van a mennyezeten vagy a kandalló körül. Nézzük meg, hogy a kellemes tulajdonságokat kiegészíti vagy kiemeli-e a festés és a be­rendezés. Elegendő hely van-e a bútor számára?

Továbbá:

  • Jegyezzük fel az egyes szobák gyengéit. Nem kevés-e a fény, nem csúnya-e az ab­lak, nem szűk-e a tér valahol?
  • A festésnek, tapétának a helyiség ren­deltetéséhez kell alkalmazkodnia. Lemos­ható-e a gyerekszoba és a konyha fala? Hálószobánk mennyezetének lila és na­rancssárga, bársonyfényű tapétájától nem álmodunk-e lidérces álmokat?
  • A külső festésnek összhangban kell len­nie az épület stílusával. Vajon a belső fes­tés szerves folytatása-e a külsőnek?
  • Elemezzük még egyszer, milyen benyo­mást kelt a lakásunk; összhangban van-e minden, és a teljesség érzetét kelti-e?

Mit változtathatunk meg?

A fenti mérlegelés elég világos képet ad arról, hogy mi nem szép, mi nem működik jól az otthonunkban. A következő lépés a tervezés. Gyűjtsünk össze minél több ötle­tet: lapozgassunk könyveket, folyóirato­kat, beszélgessünk kereskedőkkel, belső­építészekkel, építészmérnökökkel és építési vállalkozókkal. Kérdezzük meg barátainkat, náluk hogyan zajlott a lakás átalakítása.

A feladat nem olyan ijesztő, mint ami­lyennek első hallásra tűnhet. Nem abból kell vizsgáznunk, hogy mennyit tudunk az építészetről, hanem a lehetőségek birtoká­ban világosan kell látnunk lakásunk hátrá­nyait. A lakás átalakításának az a célja, hogy jobban kihasználjuk a teret – mind funkcionális, mind esztétikai szempontból. A lehető legegyszerűbben kell a lehető legtöbbet kihoznunk a lakásból, és min­denféle változtatásnak minimális költség­gel és felfordulással kell járnia.

Általában négy alapvető átalakítási mód jön számításba:

A szobák rendeltetésének megváltoztatá­sa. Ha a tárolóhelyiségből gyerekszobát akarunk csinálni, a kerti kunyhóból ven­dégszobát, egyszerű a dolgunk. Sokszor elég a bútorokat áttolnunk.

A szobák atmoszférájának megváltoztatá­sa. A szobák hangulatát alapvetően meg­határozza a rendelkezésre álló tér. Tüntes­sük el képzeletben az összes bútort a szobából, és csak azokat „engedjük vissza”, amelyeket szeretünk és használunk.

Az el­térő megvilágítás vagy a falak, a mennye­zet, a padló színének, textúrájának meg­változtatása ugyancsak megszépítheti a szobát. A festés átalakíthatja az egész la­kást; a költségek és a befektetett energia pedig rendszerint jóval kisebb, mint amennyi az építkezéshez szükséges.

A szobák alakjának megváltoztatása. A rossz alaprajzú vagy szűk szobáknak ál­talában jót tesz, ha lebontunk egy válasz­falat. Térelválasztóval új szobát hozhatunk létre. Az épület térbeli elrendezését a mennyezet és a padló megemelésével vagy süllyesztésével javíthatjuk.

Bővítés. Ha nagyobb térre van szüksé­günk, valószínűleg ki kell bővítenünk a lakást- például a kihasználatlan alagsorral vagy a melléképületek bevonásával, eset­leg emelet felhúzásával.

A mérlegelés végén

Ha összeírtuk, mire van szükségünk, és végiggondoltuk, hogyan használjuk a la­kást, pontosan eldönthetjük, mit akarunk megváltoztatni. Már „csak” egy kis terve­zés, a kölcsönök intézése, az építészmér­nök felkérése, a kőművesek, vízvezeték szerelők, ácsok szerződtetése, a hivatalos papírok és a tervrajzok átnézése, az anya­gok megvásárlása, a tűrhetetlen zaj és pi­szok elviselése és a normális életvitel visszaállításához szükséges takarítás van hát­ra. Hurrá! A nehezén túl vagyunk.

Átalakítás

Ennek a dublini háznak a tulajdonosa kitartó kutatással és szenvedélyes pontossággal állítja vissza az eredeti, 1743-as állapotot. A munka során az egész család ott lakik az örökölt portrék, kincsek és a kevéssé értékes, friss szerzemények között.