Lakberendezés

Mire jó a díszítés a lakásban?

Úgy tűnik, a díszítés hozzájárul jó közérze­tünkhöz. Az ember ősidők óta díszíti magát – bogarak, kígyók vagy pillangók mintáza­tát utánozza. Érdemes megemlíteni, hogy a dísztelenség hagyományosan kötelező a gyászolók, a búskomor kedélyállapotban, a visszavonultan élők számára.

A díszítés származást és státust jelezhet

A virágos bútorkreton például a régi angol pompát idézi. Vannak minták, amelyek ősi szertartá­sokhoz kötődnek; a gazdagon díszített fe­hér csipkét a tisztasággal, a szerénységgel vagy az esküvővel társítják; a magyar népi táncot dúsan hímzett ruhában járják; az in­diai menyasszonyok kezére bonyolult, csip­kés mintákat rajzolnak hennával.

Régen az emberek maguk készítették, maguk mintázták tárgyaikat. Az otthoni munkát azóta ipari tevékenység váltotta fel, a mintaválaszték óriásira nőtt, és eltá­volodott személyes világunktól.

Vízmerő hely lépcsős falai Jaipur mellett, Indiában.

Vízmerő hely lépcsős falai Jaipur mellett, Indiában.

Ma a sablonfestés, erezés, márványozás, falfestés, pontozás különböző eljárásai reneszánszukat élik: ki-ki kiélhetné tehát mintázó kedvét. Sokszor azonban a kész­terméket választjuk; döntéseinket befolyá­solja a kínálat.

Ugyanez a motívum ismétlődik a közelben készült selymen

Ugyanez a motívum ismétlődik a közelben készült selymen.

A kelmék díszítésére a XVIII. század vé­ge óta használnak ipari eljárásokat; a réz­ből készült nyomóhengerek és a dúcnyomás jóvoltából a rajzok ismétlődő minta formájában jelenhetnek meg az anyagon. A korai, ismeretlen mesterek – akik a min­tákat rajzolták – keleti motívumokat utá­noztak vagy variáltak. Gazdagon hímzett kasmírsálak, indiai és török hímzések szol­gáltak mintául, de másolták a korabeli festményeket vagy könyvillusztrációkat is.

Nyomtatott minták

Most is, mint régen, a nyomott minták nagy része régi nyomatok felhasználásával készül; a hagyományos angol bútorkreton jó példa erre. Sok nagy cég termékeinek jó részét olyan mintákkal nyomja, amelyeket ódon motívumok ihlettek.

A korunkban (és a korunknak) készülő minták úttörői azok a vállalkozó kedvű gyártók voltak, akik a második világháború után forradalmasították az iparágat: kor­társ festők munkáit használták, és a textil­mérnökök új generációját nevelték ki. A nyomott textilminták önállóak lettek és nagykorúsodtak: immár a kiterített kelmét díszítik, és nem redők között ismétlődő, mellékes részletek.

A kelmeválaszték óriási, de a kínálatot szűkítik a gyártók döntései. Amikor kivá­lasztanak egy-egy régi motívumot, helyet­tünk döntenek. Rendszerint olyan rajzok szerepelnek díszítés gyanánt, amelyek bőséget, nyugalmat, ritmust és rendet sugároznak – a stilizált természeti képeken a gyík nem surran, a méh nem döngicsél, a virágszirom nem hullik. Úgy gondolják, senki sem szeretné, ha ágyneműjén pillan­gók és rovarok pihennének, de a függö­nyön – természetellenes formában – azért nézhetjük őket. A régi virágmintákon még gyakori vendég volt a valósághűen ábrá­zolt természet.

Az összehangolás munkája túlságosan könnyű lett. Háztartási kellékek egész ská­láját kaphatjuk ugyanazzal a mintával dí­szítve: ágyneműt, törülközőt, tapétát, zu­hanyfüggönyt, teáskészletet, tányérokat, asztalterítőt, tányéralátétet, képkeretet, szappantartót, levélpapírt vagy akár serpe­nyőt. A minta utáni vágyunk így kielégülhet, de egyáltalán nem biztos, hogy egyet­len motívum gyakori ismétlődése a legjobb díszítés, és az sem valószínű, hogy a minták összehangolása ennyire fontos. Az összha­tásból néha teljesen hiányzik az élet.

Ne becsüljük azonban le a minták díszí­tő erejét

A meleg, harmonikusan színezett minták kellemes hangulatot teremthetnek, a szobának pedig ritmust, lendületet, ké­nyelmet, derűt és életet adhatnak. A dur­ván rajzolt és érzéketlenül színezett mintá­zat ugyanakkor – bizonyos színekhez ha­sonlóan – elkedvetlenítheti szemlélőjét.

Az egyik vendégház hálószobáját „remetelaknak” nevezik.

Az egyik vendégház hálószobáját „remetelaknak” nevezik. A faragott bútorok gótikus formái spirituális légkört sugároznak. Jencks saját kaliforniai otthona számára találta ki a Los Angeles-i oszloprendet; az oszlopmotívum az ágykereten látható.

Sablonnal festett minta az Aer Pavilonban.

Sablonnal festett minta az Aer Pavilonban, ahol a medence mellett kapott helyet az első hálószoba. A motívum szimbólumai a négy őselemre és a kaliforniai pálmára utalnak.