Lakberendezés

Műhely a házban, tippek a berendezéséhez

Aki szeret barkácsolni, bútort fabrikálni, au­tót szerelni, nagy hasznát veszi a műhelynek.

Elhelyezés

A műhelyt a lakószobáktól tá­vol helyezzük el, hogy ne zavarja a többie­ket a zaj, a gépek rázkódása, és hogy ne hordjuk szét a lakásban az olajat, forgá­csot, más hulladékot. Akinek nincs műhe­lye, és a munkájához nincs szüksége nagy gépekre, keressen helyet a szerszámoknak és az anyagoknak. A hordozható munka­padot, a bútorvédő fóliát tartsuk máshol, például a garázsban vagy a mosókonyhában. Ne szereljen azonban motorbiciklit a nappaliban, aki félti a szőnyeget, a kárpitot és a családi békét.

Amikor felújítjuk a házat, minél előbb ren­dezzünk be műhelyt magunknak! Ha nem fér el állandó műhely, azt a helyiséget használ­juk, amelyiket utoljára fogunk rendbe hozni.

Zaj

A falakat béleljük hangszigetelő anyag­gal, az elektromos gépekbe szereljünk hang­tompítót – különösen akkor, ha a műhely egybeépült a házzal. Ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a szellőzés: lehet, hogy venti­látort vagy elszívót is be kell szereznünk. Talán érdemes bevezetni a csengőt és külön telefont fölszereltetni.

Padló

Aki nehéz gépekkel dolgozik, az lehetőleg a földszinten rendezkedjen be. A padló legyen szilárd, tartós, könnyen tisz­títható. Minden repedést tömjünk be, ne­hogy nyoma vesszen az apró alkatrészek­nek. A betonpadló elég hideg, ezért nem árt, ha a munkapad elé lécrácsot fektetünk.

Rend

A hulladékot gyűjtsük nagy tartály­ban. Igyekezzünk tisztán tartani a műhelyt; a seprűnek és a tisztítószereknek keres­sünk helyet valamelyik szekrényben. A fa­forgács (de esetleg más hulladék is) tűz­veszélyes.

Tárolás

Nagyon bosszantó, ha munka közben nem találunk egy nélkülözhetetlen szerszámot: mindennek legyen meg a he­lye! Azokat a szerszámokat, amelyeket ál­landóan használunk, tartsuk látható he­lyen: felakaszthatjuk őket kampóra, rácsra (a mágneses késtartó is jól bevált). A tárolóhelyeket világítsuk meg, hogy könnyen megtaláljuk, amit keresünk.

Azokat a tárgyakat, amelyeket ide-oda kell vinnünk, tartsuk műanyag kosárban. A kisebb tárgyakat tegyük olyan sínen csú­szó rekeszekbe, amelyeket ki is tudunk venni a szekrényből. A rozsdásodó eszkö­zöknek keressünk száraz helyet (és rend­szeresen zsírozzuk őket).

Munkapad

A munkapad magassága ak­kor kényelmes, ha mellette állva könyökünk a lappal egy magasságban van. A pa­dot rögzítsük erősen és állítsuk dugaszoló aljzat közelébe, hogy az elektromos szer­számokat kényelmesen használhassuk.

Világítás

A munkapad környékét jól világít­suk meg. Ügyeljünk, hogy semmi se ves­sen árnyékot a kezünkre, amikor dolgo­zunk. A hordozható lámpa hasznos – külö­nösen autószereléshez – de a villanykörtét ne hagyjuk csupaszon: ha eltörik, a feszült­ség alatt levő vezetékek szabadon marad­nak, életveszélybe sodorva a szerelőt.

Biztonság

A műhelyben a biztonság el­sődleges szempont. A dugaszoló aljzatok és a vezetékek közelébe ne kerüljön víz, és minden berendezést földeljünk. Szerel­jünk be egy szivárgásiáram-detektort, amely hiba esetén lecsapja a biztosítékot. Nagyon vigyázzunk, ha elektromos vagy olajkály­hát használunk. Tartsunk a műhelyben tűz­oltó készüléket, jól láthatóan jelöljük meg azt a kapcsolót, amelyikkel áramtalanítani lehet az egész helyiséget, és legyen kéz­nél elsősegélyláda. Ami a legfontosabb: szereljük a kilincset magasra, és ha üres a műhely, zárjuk kulcsra az ajtót, nehogy a gyerekek bemenjenek. Ha sokat dolgozunk egyedül, vezessük be a telefont, hogy baj esetén segítséget kérhessünk.

A műhelyt fameg­munkálásra rendez­ték be

A műhelyt fameg­munkálásra rendez­ték be: megtartották azt az alapszabályt, hogy a szilárd munkapadokra, a jó megvi­lágításra és a padlóra célszerű a legtöbbet áldozni. (Használt, de jó karban lévő beren­dezésekkel is felszerel­hetjük a műhelyt, hi­szen nem a szépségen, hanem a minőségen van a hangsúly.) A mennyezetre szerelt világítótestek mellett mozgatható lámpákat is használnak. A világítás a munkához alkalmazkodik: úgy állítják be, hogy a mun­kadarabokra ne essen árnyék. A műhely elektromos vezetékeit mindig nagy gonddal kell felszerelni.

A divattervező műhelyében parafa­tábla van a falra erősítve

A divattervező műhelyében parafa­tábla van a falra erősítve, a munka­asztal papírborítása bármikor cserélhető, és a lámpák azt világítják meg, amivel a tervező éppen dolgozik. Minden anyag, vázlat és eszköz mindig kéznél van.

Egy modellező dolgozószobája

Egy modellező dolgozószobája saját tervezésű munkaasztallal és szerszámtartóval.

A munkapadot úgy erősítették a falhoz, hogy a szerszámoknak is maradjon hely

A munkapadot úgy erősítették a falhoz, hogy a szerszámoknak is maradjon hely.