Lépcsők

Lépcsők pihenővel, képekkel és kész példákkal

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 1.

Ez a korlátkialakítás aránylag egy­szerű, de látványos és ezért népszerű megoldás. A kanadai juharból készített falépcső és a pofatartóra oldalról fel­csavarozott rozsdamentes acélkorlát anyaga élesen elüt egymástól.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 1.

Szintmagasság: 2,77 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,5 x 26 cm
Lépcsőnyílás: 270 x 210 cm
Alapterület: 5,7 m2
Járószélesség: 97 cm
Az orsótér szélessége: 9 cm
Fafaj: kanadai juhar
Lépcsőfokok: kanadai juhar, 4,5 cm vastag
Pofatarók: kanadai juhar, 4,5 cm vastag
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
A korlát anyaga: rozsdamentes acél
Fogódzó: ᴓ 42,4 mm
Korlátoszlop: ᴓ 42,4 mm
Korlátmező rúdjai:
ᴓ 12×2 mm

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 2.

Az építésznek nagyon sok fejtörést okozott, hogy milyen eszközökkel varázsolja korszerűvé ezt a lépcsőt és annak korlátját. A vasbeton szerkezetű lépcsőn eredetileg műkő burkolat és egyszerű vaskorlát volt. Az építésznek végül az az ötlete támadt, hogy a lép­csőfokokat és a fokbéléseket 2,2 cm vastag, egybefüggő, harmonikaszerű felülettel burkolja be, amely mintegy lebeg a tartószerkezeten. A fal mentén és a szabad oldalon alkalmazott ár­nyékfugák hatására a fa elválik a fal többi részétől. A fogódzó és a korlát­mező elegáns szalagként kíséri a lép­csőt és hangsúlyozza annak vonalát. A korlátoszlopokat azonban a nagyon szűk orsótérben sajnos nem lehetett az eredetileg elképzelt módon elhe­lyezni.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 2.

A lépcsőfokok és fokbélések multiplex rétegelt lemez lapokból készültek. Ennek felső oldalára 2,3 mm vastag színfurnér került. A lépcsőfokok és fok­bélések alsó oldala forgácslap-erősí­tést kapott, nehogy a meghajlított felület elhúzódjon és a fokok használat közben elmozduljanak. Nagyon nehéz volt a pihenők szerelése, mert egy ilyen szerkezetnél milliméteres pontos­sággal kell dolgozni.

A falakat és a födémszéleket a fokok felszerelése után gipszkartonnal bur­kolták, mert a faanyag rosszul tűrte volna a vakolással járó nedvességet. A korlátoszlopok két-két laposacélból készültek. A köztük lévő harmadik la­posacél megfelelően kiképezett nyílá­saiba behegesztették be a korlátheve­dereket. A fogódzók tartói és a csava­rok rozsdamentes acélból készültek.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 2.

Építtető: Usyka házaspár, Frankfurt
Építész: Volker Dörr, Basel (Svájc)
Építés éve: 1936/1998

Oldalnézet
Oldalnézet

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 3.

Ez a lépcsőfeljáró a kortárs német épí­tészeti irányzatok méltó képviselője. A lépcső egy követségi rezidencia fo­gadócsarnokában helyezkedik el. Az egyenes, kétkarú, sarokpihenővel kiala­kított lépcső gránitból készült beve­zető részét két tömör lépcsőfok és a hozzájuk csatlakozó pihenő alkotja.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 3.

Szintmagasság: 3,75 m
A fellépések száma: 22
Emelkedési arány: 17 x 29 cm
Járószélesség: 1,17 m
Pofatartók: U 140-es acéltartók + lucfenyő
Lépcsőfokok: trópusi fa – doussié (Afzelia africana)
Fali lábazat: trópusi fa – doussié (Afzelia africana)
A mellvédfal lefedése: trópusi fa – doussié (Afzelia africana)
Fogódzó: trópusi fa – doussié (Afzelia africana)
Fogódzótartó: rozsdamentes acél
A fokok és a belépő pihenő burkolata: fa

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 4.

A lépcsőfeljáró központi tengelyét egy hullámvonalat követő mellvédfal al­kotja. A lépcsőfokok a falsíkok között lebegnek, így beengedik a fényt a ház belső részébe. A gőzölt bükk vöröses színe kiemeli a falak visszafogott fehér árnyalatát és a mészkő padlóburkolat halványbarna színét.

A lépcsőfokok és a fogódzók rozsda­mentes acéltartói némi játékosságot visznek ebbe a szigorúan geometriai alakzatokból összeállított lépcsőbe. A letisztult vonalvezetés előfeltétele a precíz tervezés.

A lépcsőfokok szerelésére kétféle le­hetőség kínálkozik. A lépcsők vonalát felrajzolhatjuk a falra vagy a műhely­ben sablont készíthetünk, amelyen előfúrjuk a foktartók furatait. Amikor ki­fúrtuk a furatokat és azokba bedugtuk a foktartókat, a lépcsőfokok hosszanti hornyaiba ragasszuk be az azokat alulról tartó rozsdamentes acél zárt­szelvényeket. Az erre a célra alkalmas ra­gasztót szaküzletekből szerezhetjük be.

A fokok helyzetének beállításához megfelelő számú szorítóhevederre és csavaros szorítóra van szükség. Ami­kor már minden fok vízszintesen áll és irányuk is megfelelő, azokat ragasztó­habarccsal vagy hasonló kötőanyag­gal erősítsük be a falakba.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 4.

Szintmagasság: 3,12 m
A fellépések száma: 18
Emelkedési arány: 17,3 x 28 cm
Járószélesség: 100 cm
Alapterület: 8,26 m2
A lépcsőfokok anyaga: bükk
Foktartók: rozsdamentes acél
A fogódzó anyaga: bükk
Fogódzótartók: rozsdamentes acél

A lépcső metszete

A lépcső metszete

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 5.

Az újonnan kialakított tetőtér-beépítés­hez az építtető korszerű lépcsőt terve­zett. Az egyenes lépcsőkar oldalnéze­tében világosan kirajzolódik a harmonikás elrendezés. A rétegelt lemezek­ből készült lapok alsó és felső oldalán vastag takarófurnért alkalmaztunk.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 5.

A pincelépcső lépcsőfokai vasbeton tartószerkezeten nyugszanak. A hajto­gatott, harmonikaszerű vonalvezetést itt a szabad oldalon elhelyezett, elütő színű laposacél szalag emeli ki. A fo­gódzó élére állított, négyzet kereszt­metszetű, rozsdamentes acél zárt­szelvény.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 5.

Szintmagasság: 2,80 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,6 x 27 cm
Járószélesség: 89 cm
Alapterület: 5,22 m2
Lépcsőfokok: nyír multiplex rétegelt lemez
Fokbélések: nyír multiplex rétegelt lemez
Pofatartók: HEB (IPB) 80
Fogódzó: rozsdamentes acél zártszelvény, 40/40 x 2 mm
Felületkezelés, fokok: kétkomponensű lakk
Felületkezelés, pofatartók: csillogó kék, RAL 5007

A lépcsőfokok metszete

A lépcsőfokok metszete

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 6.

A lépcső a rangos müncheni Hallhuber divatház frankfurti áruházában található. A környezetet értelemszerűen hagyományos stílusban alakították ki.

Az eladóteret a lépcső uralja, a növé­nyi ornamentika a lépcsőkorlátokon, valamint a padló berakott mintázatán is jól felismerhető. A vevő így már az áruházba való belépéskor tisztában van azzal, mire számíthat. Az építész nemcsak a régi formákat vette elő, de új, korszerű stíluselemeket is fel­használt. Hangsúlyosak a tiszta, szög­letes formák, amelyek éppen csak annyira vannak lesarkítva, hogy ne okozzanak sérülést.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 6.

A pofatartók U tartókból készültek, ezek nyitott oldalát MDF-lapokkal takarták el. Az első kar lépcsőfokai alámetszés nélkül készül­tek. A fa felületét színtelen lakkal ken­ték át, így a faanyag kezeletlennek tűnik. Az acélfelületeket fekete vas­csillámmal vonták be. Mind a hullámvonalat követő korlátrudak, mind a fogódzó alatti díszítőelemek készen kaphatók. A foktartók a pofatartókra felhegesztett fülekre támaszkodnak. A lépcsőfokok alatt megy végig a per­metező tűzoltó-berendezés vezetéke.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 6.

Szintmagasság: 4,25 m
A fellépések száma: 25
Alapterület: 14,82 m2
Emelkedési arány: 17 x 30 cm
Járószélesség: 120 cm
Karszélesség: 140 cm
Lépcsőfokok és fogódzó: kanadai juhar, 4,5 cm vastag/átmérőjű
Felületkezelés: kétkomponensű lakk

A mellvéd metszete

A mellvéd metszete

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 7.

Az egyenes, párhuzamos kétkarú lép­cső ugyan több helyet igényel, hasz­nálata viszont az egykarú lépcsőknél kellemesebb. Az egyenes lépcsőt hasz­nálója jól át tudja tekinteni, a köztes pihenőknek köszönhetően pedig nem fárasztó a magasabb szintre felmenni.

A lépcsőfokok a kettős U tartók közötti konzolokra erősített tányérokon fek­szenek fel és azokhoz hozzá vannak csavarozva. A korlátmezők ilyen kiala­kítása nemcsak a biztonságot szolgál­ja, egyben az egész lépcső megjele­nését is alapvetően meghatározza.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 7.

Emelkedési arány: 17,7 x 28 cm
Járószélesség: 92 cm Alapterület: 8 m2
Pofatartók: U 160-as acéltartó (kettőzve)
Lépcsőfokok: kanadai juhar, 4,5 cm vastag
Korlátmező: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 15 mm, egymástól 40 mm távol­ságra
Fogódzó: kanadai juhar, ᴓ 4,5 cm, felső rúd magassága: 90 cm, alsó rúd magassága: 60 cm
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk
Felületkezelés, acél: vascsillám, antracit

A földszinti talppont részlete

A földszinti talppont részlete

A lépcső metszete

A lépcső metszete

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 8.

A megrendelő könnyed megjelenésű lépcsőt kért. Az acél pofatartók és kor­lát keresztmetszetének csökkentése semmilyen nehézséget nem okozott, a fa lépcsőfokok vastagságát azonban nem lehet tetszőlegesen csökkenteni.

Az üvegszálas anyagok használatá­ban már tapasztalatokkal rendelkező Anderegg asztalosmesterrel (Wattwil, Svájc) együttműködve végeztünk né­hány kísérletet és így sikerült megtalál­nunk a megfelelő rostanyagot, a meg­felelő ragasztót, és kiszámítani a réte­gek számát. így mindössze 20 mm vastag, teherbíró lépcsőfokokat tud­tunk készíteni. Négy üvegszálréteg, amelyet 600 g/m2 sűrűségű rostszövetből építettünk fel, elegendő volt a 78 cm fesztáv áthidalására.

A munkálatok menete: A lapok fameg­munkáló géppel megmunkálhatok és lakkozhatok is. A lépcsőt a favázas falakhoz rögzítettük. A pofatartót az oszlopok tájékán csavaroztuk a falhoz, attól 2 cm távolságra.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 8.

Szintmagasság: 3,13 m
A fellépések száma: 17
Emelkedési arány: 18,4 x 26 cm
Járószélesség: 83 cm
Pofatartók: laposacél, 100/10 mm
Az acélelemek felülete: fehéralumínium, RAL 9006
Lépcsőfokok: rétegelt lemez, 2 cm vastag
A fokok felületkezelése: kétkomponensű lakk
Korlátoszlopok és fogódzó: rozsdamentes acélcső, ᴓ 26 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsodrony, ᴓ 4 mm

A falhoz való rögzítés metszete

A falhoz való rögzítés metszete

A fokok metszete

A fokok metszete

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 9.

Nem mindennapos feladat, hogy az embernek egy 3 x 3 m méretű lép­csőnyílásba kell lépcsőt terveznie. Az egyenes kétkarú lépcsők, amelyeket köztes pihenő, vagy (mint ebben az esetben) fordítópihenő szakít meg, a leginkább felhasználóbarát lépcsők közé tartoznak, emellett a rövid karok miatt átláthatóságuk is nagyon jó.

A teherviselő elemként alkalmazott acél pofatartók lehetővé tették a keresztmetszeti méretek minimálisra csökkentését. Ugyanez elmondható a korlátokra is. A mellvédnél azért kellett perforált lemezt alkalmazni a korlátme­zőben, hogy a gyerekek ne tudjanak arra felmászni.

Egyenes kétkarú lépcső pihenővel 9.

Szintmagasságok: 2,88 m
A fellépések száma: szintenként 16
Emelkedési arány: 18 x 27 cm
Alapterület: 9 m2
Pofatartók: rozsdamentes acél zárt­szelvény, 100/40 mm
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 33,3 x 2 mm
Korlátmezők a lépcsőkarokon: rozsda­mentes acélrudak, ᴓ 12 mm
Korlátmezők a mellvédnél: perforált lemez, 1,5 mm vastag, lyukátmérő 6 mm
Lépcsőfokok: bükk
Fogódzó: bükkfa rúd

A lépcső metszete

A lépcső metszete

Egyenes háromkarú lépcső pihenővel 1.

A lépcső az előcsarnokban áll, amely egyúttal télikert is. A lakószobákhoz a lépcső folytatását alkotó galérián át lehet eljutni.

A homlokzaton lévő ablakkeretek, a lépcső és az ajtó faanyaga között a színek összehangolása igazi kihívást jelentett. Az ablakkeretek vastag lazúrréteggel bevont erdeifenyőből készül­tek. A pofatartók, a korlát és az ajtó­elemek anyaga szintén erdeifenyő. Ezeket színtelen lakkal vonták be. A lépcsőfokok anyaga nyír; ehhez is találtunk olyan árnyalatot, amely a kétkomponensű lakk hatására sem színeződik el.

A betonozott pincelépcsőt burko­lólapokkal fedték. A szabad oldalon ugyanaz a korlát lett felszerelve, mint a földszinten. A fordulókban négyze­tes acéloszlopok kötik össze a pofa­tartókat. A sarokpihenőknél a padló­deszkák hátsó vége egy hossztartóra támaszkodik.

Egyenes háromkarú lépcső pihenővel 1.

Szintmagasság: 2,88 m
A fellépések száma: 16
Emelkedési arány: 18 x 27 cm
Járószélesség: 84 cm
Alapterület: 7 m2
Pofatartók: erdeifenyő, 4,5 cm vastag
Lépcsőfokok: nyír, 4,3 cm vastag
Korlátdeszkák: erdeifenyő, 2 x 14 cm
Fogódzó: erdeifenyő, 4,5 x 14 cm
Oszlop: acél zártszelvény, 45/45 x 3 mm

Alaprajz

Alaprajz

Egyenes háromkarú lépcső pihenővel 2.

Egy uradalom egykori kocsiszínjét ipari tevékenység céljára alakították át. Szinte hihetetlen, hogy egy olyan épü­letnél, amelyre négy érdekelt fél (a tu­lajdonos, az építész, a műemlékvédő és a lépcsőépítő) különböző ötletekkel állt elő, a végén mégis sikerült meg­találni a megoldást!

A lépcső egy 100 m2 alapterületű iroda feljárata. A nagy szintkülönbség miatt a lépcső nem fért el az előtérben: a harmadik lépcsőkart egy szomszédos helyiségben kellett a tetőtérbe felve­zetni.

A pihenőhöz csatlakozó induló és érkező fokokat geometriailag úgy ter­vezzük meg, hogy a karok fölé kerülő korlátok tengelyének metszéspontja a fordulóélre (az a függőleges sík, ame­lyet a lépcsőfokok élére illesztett síkok metszése jelöl ki) essen.

Egyenes háromkarú lépcső pihenővel 2.

Szintmagasság: 4,12 m
A fellépések száma: 23
Emelkedési arány: 17,9 x 28 cm
Járószélesség: 100 cm
Pofatartók: U 120-as acéltartók
Konzolok: laposacél, 55/8 mm
Lépcsőfokok: kanadai juhar, 4,5 cm vastag
Korlátoszlopok: laposacél, 40/8 mm
Fogódzó: kanadai juhar, ᴓ 4,5 cm
Korlátmező: acélcsövek, ᴓ 17,2×2,35 mm
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk acél: vascsillám, DB 703 árnyalat

A lépcső oldalnézete

A lépcső oldalnézete

A lépcső és a korlát metszete

A lépcső és a korlát metszete

Egyenes háromkarú lépcső pihenővel 3.

A neves divatcég építésze az üzlet­helyiség berendezésekor korszerű anyagok felhasználásával letisztult stílust alakított ki. A lépcső acél pofa­tartókkal készült, felhegesztett szög­tartókból kialakított korlátoszlopokkal, amelyekre viszont acéllemezeket hegesztettek.

Az lépcsőfokok antracit színű kőbur­kolatát a lemezekre ragasztották rá. A fokok a pofatartóktól 3 cm távolságra helyezkednek el, így itt árnyékfuga keletkezik. A belépő pihenőnek nem­csak díszítőfunkciója van, de a látoga­tónak arra is lehetőséget nyújt, hogy egy kissé magasabbról körülnézzen és áttekintse az üzletet. A rozsda­mentes acélkorlát zártszelvényből készül, ráhegesztett üvegtartókkal és kör keresztmetszetű fogódzóval.

Egyenes háromkarú lépcső pihenővel 3.

Szintmagasság: 3,41 m
A fellépések száma: 20
Emelkedési arány: 17 x 29 cm
Járószélesség: 1,45 m
Pofatartók: acél, 280/10 mm
Felületképzés: vascsillám
A fokok tartószerkezete: acéllemez, 5 mm vastag
A lépcsőfokok anyaga: gránit

Egyenes négykarú lépcső pihenővel 1.

Az üzlethelyiségben épült háromszor forduló, ráültetett kialakítású lépcső a felső eladótérbe vezet. A lépcső decens, visszafogott fehér színére azért esett a választás, hogy az ne vonja el a figyelmet az üzletben kapható árucikkekről. A tölgyfa az egyik legstrapabíróbb fafaj, napjainkban ezért is lett a lép­csők és padlóburkolatok divatos alap­anyaga.

A pofatartókat oldalról és alulról MDF-lapok borították. A belső üreget a járás zajának csökkentésére üveggyapottal töltötték ki.

Egyenes négykarú lépcső pihenővel 1.

Szintmagasság: 3,75 m
A fellépések száma: 20
Emelkedési arány: 18,75 x 26 cm
Karszélesség: 111 cm
Pofatartók: keményfa, 6 cm vastag
Lépcsőfokok: tölgy, 4,5 cm vastag
Alsó burkolat: MDF-lapok
Felületkezelés, lépcsőfokok: két réteg­ben olajozva
Felületkezelés a lépcső többi részén: fehér festés, RAL 9010

A korlát nézete

A korlát nézete

A pofatartó és egy lépcsőfok metszete

A pofatartó és egy lépcsőfok metszete

Egyenes négykarú lépcső pihenővel 2.

Az emelet-ráépítés során áthelyezték a lépcsőt és annak új teret alakítottak ki. Az építtető pihenőkkel tagolt lépcsőt kért. A pihenőhöz csatlakozó fokok megfelelő tervezésének köszönhetően a korlátok tengelyének metszéspontja a fordulóélre esik, így kiterítve a pofák és a fogódzó egyenes vonalat alkot­nak. Az átépítésből adódóan nem lehetett megoldani, hogy a falak egymás fölé kerüljenek, ezért a lépcsőt a faltól bizonyos távolságban kellett fel­szerelni. A földszinti bejárati lépcső már meglévő szerkezet, lépcsőfokai műkőből készültek.

Egyenes négykarú lépcső pihenővel 2.

Szintmagasság: 3,20 m
A fellépések száma: 18
Emelkedési arány: 17,8 x 27 cm
Járószélesség: 100,5 cm
Alapterület: 9,51 m2
Orsótér: 112 x 82 cm
Fafaj: tölgy
A pofatartók és fokok vastagsága: 4,5 cm
A sarokoszlop keresztmetszete: 9 x 9 cm
Fogódzó: tölgy, ᴓ 4,5 cm
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Korlátmező: rozsdamentes acélcsö­vek, ᴓ 12 x 1,5 mm

A lépcsőfokok osztása a pihenőnél

A lépcsőfokok osztása a pihenőnél