Lépcsők

Húzott fokú lépcsők példákkal

Húzott fokú egykarú lépcső pihenővel 1.

A ház mediterrán vidékről származó tulajdonosnője az egykori pajtát ere­deti hazája hagyományait követő, egyedi stílusban építette át.

Húzott fokú egykarú lépcső pihenővel 1.

A tetőtérbe vezető lépcsőnek egy meghatározott helyen kellett kezdőd­nie és egy ugyancsak adott ponton kellett végződnie. Ezen a szakaszon jó néhány szokatlan nehézséget kel­lett leküzdeni. Figyelembe kellett venni például a szabad belmagasságot a 2. lépcsőfok fölött, az egykori pajtaka­put, amelynek az alsó oldalából most ablak lett. További gondot okozott a mellvéd magassága az ablaknál, a 2. pihenő fölött és a földszinti lépcső­höz vezető lejárat szabad belmagas­sága a 10. lépcsőfok környékén.

A ház karakterének megőrzéséhez a 60 mm vastag lucfenyőből készült lebegő oldali pofatartót gipszkarton lapokkal burkolták. Erre a felületre azután érdes vakolat került. A fal mentén 45/8 mm-es laposvas fut végig. Erre konzolokat hegesztettek. A bütüoldalon hasitokkal kialakított fokokat ezekre a konzolokra húzták rá és odaragasztották.

Húzott fokú egykarú lépcső pihenővel 1.

Szintmagasság: 2,85 m
Emelkedési arány: 19 x 26 cm
Lépcsőfokok: ragasztott-préselt fafunér-anyag (Parallam), 4,5 cm vastag
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Fal melletti pofatartó: laposacél
Felületkezelés: zafírkék festék
Lebegő pofatartó: lucfenyő, 6 cm vastag, gipszkarton burkolattal

A lebegő oldali pofatartó nézete

A lebegő oldali pofatartó nézete

Alaprajz

Alaprajz

Húzott fokú kétkarú lépcső pihenővel 1.

Egy villaépület felújítása, korszerűsí­tése nehéz feladat elé állítja a három érdekelt felet: a tulajdonost, az épí­tészt és a műemlékvédelmi hatóság képviselőjét.

A lépcső állapota az átépítés előtt

A lépcső állapota az átépítés előtt

Az építtető klasszikus, bevésett lép­csőt kért. Az építész néhány modern elemet is be akart csempészni, a műemlékvédelem pedig a lehető leg­többet meg akarta tartani; márpedig nem utolsósorban ő döntött a pénzügyi támogatásról. Az eredmény: a korlát alsó oszlopát háromszor ki kel­lett cserélni.

Az építész a karcsú formákat része­sítette előnyben. A szabad oldali pofa­tartó ezért arányaiban nem lehetett túlzottan robusztus, másrészt viszont a lépcsőnek ki kellett elégítenie a stati­kai, tűzvédelmi és zajvédelmi követel­ményeket is. A lépcsőépítőre várt, hogy ezeket a feltételeket teljesítse, miközben a másik oldalon a fal mel­letti pofatartónak harmonizálnia kellett a stukkóval is.

Húzott fokú kétkarú lépcső pihenővel 1.

Szintmagasság: 4,57 m
A fellépések száma: 27
Emelkedési arány: 16,9 x 25 cm
Járószélesség: 1,50 m
Építtető: Dr. Schneider, Wiesbaden
Építész: Zaeske + Maul, Daimlerstr. 35, Wiesbaden

Húzott fokú egykarú lépcső pihenővel 2.

A tetőtér beépítése miatt új lépcsőt kellett építeni, amelyet a tulajdonosok a két meglévő lépcsővel azonos stílus­ban kívántak létrehozni.

Húzott fokú egykarú lépcső pihenővel 2.

Az építtető magánszemély volt, így nehéz döntést jelentett, hogy a gaz­daságossági szempontok legyenek-e elsődlegesek, vagy engedje szabadjá­ra a szép és stílus hű megoldások iránt érzett elkötelezettségét. Végül az utób­bi megoldást választották, mivel az épület Frankfurt egyik jó közlekedéssel ellátott terén áll, így feltételezhető volt, hogy a bérleti díjak bizonyos mértékig fedezik majd a költségeket.

Húzott fokú egykarú lépcső pihenővel 2.

Szintmagasság: 4,27 m
Alapterület: 11,55 m2
A fellépések száma: 25
Emelkedési arány: 17,08 x 28,2 cm
Járószélesség: 132 cm
A pofatartó fordulási ívének sugara: 14 cm
Pofatartók, lépcsőfokok, fokbélések, fogódzó: tölgy
Korlátoszlopok: bükk
A pofatartó vastagsága: fal menti tartó: 5 cm, lebegő oldali tartó: 7,5 cm
Fokvastagság: 4,8 cm
A fokbélések vastagsága: 2,2 cm
A korlátrudak keresztmetszete: 6 x 6 cm
A forduló oszlopainak keresztmet­szete: 6 x 22 cm
A fogódzó keresztmetszete: 8 x 8 cm

Húzott fokú kétkarú lépcső pihenővel

Az építtetőt nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy az épületben szükség van egy reprezentatív feljáróra. A lövészegylet lakásnak átalakított épületében a régi lépcső ugyanezen a helyen állt, de pihenő nélkül.

Húzott fokú kétkarú lépcső pihenővel

Az ötödik lépcsőfok fölötti kiváltó­gerendát nem lehetett áthelyezni, így az jelentősen megnehezítette a terve­zők dolgát. A megoldást a negyedik lépcsőfok magasságában elhelyezett közbenső pihenő jelentette. A feljáró­nak természetesen az átjáró tenge­lyébe kellett esnie.

A következő akadályt a pihenő fölötti ablak jelentette. Itt el kellett dön­teni, hogy a fogódzó vagy az ablak legyen-e hangsúlyozva. A megoldást a külső pofatartó kifordítása jelentette.

A lépcsőfokok anyagához körtefa vagy barkócafa közül választhattunk. A par­kettát ugyanabból az anyagból kellett készíteni, mint a fokokat. A lerakásra váró parketta felülete több mint 100 m2 volt. Ilyen mennyiségben egyszerűbb­nek látszott a barkócafa beszerzése. A korlátot klasszikus stílusban kellett kialakítani úgy, hogy ne tűnjön túl sűrű­nek. A választás olyan korlátoszlopok­ra esett, amelyeknek négyzetes a lábazatuk, hosszú, hengeres a száruk és csak a fej- és lábrésznél vannak enyhén profilozva. A belépő oszlopok posztamens jellegűek, tovább erősítve a hely különleges hangulatát.

Húzott fokú kétkarú lépcső pihenővel

Szintmagasság: 3,33 m
A fellépések száma: 17
Emelkedési arány: 19,6 x 25 cm
Járószélesség: 94 cm
Pofatartók: fenyőfa, 5,5 cm vastag
Fokok: barkócafa, 4,3 cm vastag
Fokbélések: barkócafa, 2 cm vastag
Korlátrudak: keményfa, 4,6 x 4,6 cm
Fogódzó: keményfa, 5,5 x 6,5 cm
Oszlop: keményfa, 20 x 20 cm
Felületkezelés: pofatartók és korlát: festve,
RAL 9010, fokok és fokbélések: kétkomponen­sű lakk