Lépcsők

Kétszer negyedívelt lépcsők, képekkel

Kétszer negyedívelt lépcső 1.

Ez az első eset, hogy sikerült pofa­tartók nélküli harmonikalépcsőt készí­teni. Ezt a bravúrt tömör fával végzett kísérletek előzték meg. A kihívást abban a reményben vállalta el a ter­vező, hogy a rétegelt lemez nem zsu­gorodik.

Az anyagot jóval a beépítés előtt sze­reztük be és a műhelyben annyi ideig szárítottuk, hogy beépített állapotban már nem kellett a zsugorodással számolni. A lépcsőfokok és a fok­bélések 2,5 mm vastag fedőfurnérral borított nyír multiplex rétegelt lemez lapokból készültek. A lépcsőszerelésnél előforduló ragasz­tási hibák elkerülésére a műhelyben a fokokat hármasával összeragasztot­tuk. Az így összeragasztott lépcsősza­kaszok tömege akkora, hogy azokat két ember még elbírja.

Az illesztést alaposan előkészítettük. A fokok belső és külső oldalait lapos anyákkal lezárt menetes orsók fogták össze. A lépcsőt minden harmadik foknál a menetes orsókkal össze­kötött acéltartónál fogva a falra füg­gesztettük. Az első lépcsőfok úgy lett kialakítva, hogy nem fekszik fel a padlóra.

Kétszer negyedívelt lépcső 1.

Szintmagasság: 2,92 m
Járószélesség: 97 cm
Emelkedési arány: 17 x 28 cm
Fokok és fokbélések: nyír multiplex ré­tegelt lemez, 5,5 cm vastag
Fedőfurnér: kanadai juhar, 2,5 mm vastag
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 33 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélcsö­vek, ᴓ 12 mm
Fogódzó: kanadai juhar, ᴓ 24,2 mm

 A lépcsőfok és a fokbélés metszete

A lépcsőfok és a fokbélés metszete

Kétszer negyedívelt acél-üveg lépcső 2.

A lakóház teljes körű felújítása kor­szerű építőanyagokkal érdekes meg­oldásokhoz vezetett. Az ilyen lépcső ugyanúgy készül, mint egy hagyományos falépcső. A pofa­tartók magvát keményfa alkotja, 3 cm mély bevésésekkel az üveglapok szük­séges felfekvéséhez. A fordulókban a bevésést kissé mélyebbre készítjük, mivel az üreget az üveg járólapokhoz egyébként csak nagyon drágán lehetne kimunkálni.

A pofatartók kivésése után azokat 3 mm vastag acéllemezzel burkoljuk. A lemezt kétoldalas ragasztószalaggal rögzítjük a pofatartókhoz, majd éleik mentén összehegesztjük azokat. Ha túl nagy hő keletkezne, a lemezeket vízzel hűtjük, bár a korszerű hegesztő­ berendezéseknél erre már nincs szük­ség. A bevéséseket vágótárcsával a lemezen is kivágjuk. Finomcsiszolás után a lemezt lehetőleg már ne fogjuk meg, ha ez mégis elkerülhetetlen, csak tiszta kesztyűben nyúljunk hozzá. A lemezt a lehető leghamarabb vonjuk be kétkomponensű lakkal.

A járófelületek anyaga két, egyenként 12 mm vastag egyrétegű biztonsági üveg, amelyeket mattított ragasztófólia fog össze. A fokokat gumiba ágyaztuk és szilikonnal fugáztuk ki.

Kétszer negyedívelt acél-üveg lépcső 2.

Szintmagasság: 2,77 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 19,8 x 24 cm
Járószélesség: 78 cm
A pofatartók fordulójának sugara: 20 cm
A pofatartók vastagsága: 4,5 cm
A fokok vastagsága: 2,4 cm
A fogódzó átmérője: 42,4 mm
A pofatartó magva: bükkfa
A pofatartó borítása: A38 acéllemez, 3 mm vastag
Felületkezelés, acél: kétkomponensű lakk

Alaprajz

Alaprajz

Kétszer negyedívelt lépcső 3.

Az építész lehetőleg arra törekszik, hogy a lépcső építésénél egyenes vonalakat alkalmazzon, mert ezzel lehet finom, elegáns hatást elérni. A tervezőnek vagy a lépcsőépítőnek emiatt a fokokat úgy kell elhúznia, hogy a lebegő oldalon a kiterített lép­cső egyenes vonalú legyen. Ekkor a fal menti pofatartók ívelése is kisebb lesz.

A lépcső használójának viszont az a kényelmesebb, ha testével a lépcső első élével párhuzamosan áll. Ezek alapján az építtetőnek el kell döntenie, hogy vajon a szépség vagy a ké­nyelem fontosabb-e.

Kétszer negyedívelt lépcső 3.

A korlát állékonyságát biztosító oszlo­pok úgy helyezkednek el, hogy a mell­véd korlátjának fogódzója ugyanolyan magasan csatlakozzon be, mint a lép­cső menti korlátok.

Az új CNC-vezérlésű marógépekkel, a megfelelő szoftver birtokában nem jelent nehézséget, hogy a belső ívekhez is profilozott fogódzókat mar­junk (erre nem csak a szabványos fo­gódzók esetén van lehetőség). A kor­szerű technika azt is lehetővé teszi, hogy szögletes lábazattal készített rudak és tetszőleges fokprofilok fész­két is bemarjuk a pofatartókba.

Kétszer negyedívelt lépcső 3.

Szintmagasság: 3,09 m
A fellépések száma: 17
Emelkedési arány: 18,2 x 26,6 cm
Járószélesség: 92 cm
Korlátrúd: 4 x 4 cm csúcsos sarkokkal
A pofatartók vastagsága: 5 cm
A fogódzó keresztmetszete: 5 x 7,5 cm
Az oszlopok keresztmetszete: 9 x 9 cm
Felületkezelés: pofatartók és korlátok: fehér festés,
RAL 9010, fokok: kétkomponensű lakk
A lépcsőfokok vastagsága: 4,3 cm
Fafaj: kanadai juhar

Kétszer negyedívelt lépcső 4.

Az itt bemutatott három lépcső alap­rajza csaknem azonos. A feladat az volt, hogy a sarokoszlopokat optikai­lag némileg kisebbítsük. Általában a negyedik fok első éle csatlakozik az oszlophoz.

Ebből az adódik, hogy a fogódzó kb. 160-170 cm magasan kezdődik. Ennél a lépcsőnél ezt a méretet az oszlopfővel még meg is haladjuk. Ugyanakkor az oszlop a fehér festés­nek köszönhetően rövidebbnek tűnik.

Kétszer negyedívelt lépcső 4.

Szintmagasság az emeleten : 2,82 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,8 x 24,8 cm
Járószélesség: 90 cm Lépcsőnyílás: 335 x 99 cm Alapterület: 3,55 m2 Fafaj: bükk
A pofatartó vastagsága: 4,5 cm
Az oszlop keresztmetszete: 7,5 x 7,5 cm
A lépcsőfokok vastagsága: 4,2 cm
A fogódzó átmérője: 4,5 cm
Korlátrudak: rozsdamentes acélcső, ᴓ 18 mm
Felületkezelés: pofatartók: fehér festés, RAL 9010, oszlopok: fehér festés, RAL 9010, fokok: kétkomponensű lakk, fogódzó: kétkomponensű lakk

 

Az alaprajz részlete

Az alaprajz részlete

Kétszer negyedívelt lépcső 5.

A vasbeton tartószerkezetre szerelt lépcsőfokokat úgy kellett kialakítani, hogy a lebegő oldalon harmonikajellegű kontúrt kapjunk. Azonban hogy a lépcsőfokoknak az emelkedő részen mégis legyen alámetszésük, a fokbé­léseken nyílást készítettünk és ennek hátoldalára rozsdamentes acéllemezt helyeztünk el. A fokbélések távolsága a lépcső szegélyétől 33 cm. Harmoni­kaszerű kialakításnál arra kell ügyelni, hogy a fa nedvességtartalma meg­egyezzen a helyiség levegőjének ned­vességtartalmával.

A járófelületeket és a fokbéléseket szorosan a fal mellé helyeztük. A lép­cső takarításánál ezért vigyázni kell, hogy a falon ne keletkezzenek csúnya foltok, vagy a falat lemosható festékkel kell befesteni. A korlát az első foknál kissé hátrább kezdődik. A fafogódzókat távtartó cső­darab közbeiktatásával erősítettük hozzá az oszlopokhoz.

Kétszer negyedívelt lépcső 5.

Szintmagasság: 2,98 m
Alapterület: 5,6 m2
A fellépések száma: 16
Emelkedési arány: 18,6 x 26 cm
Járószélesség: 100 cm
Fafaj: kőris
A lépcsőfokok vastagsága: 4,2 cm
A fokbélések vastagsága: 4,2 cm
A fogódzó átmérője: 4,5 cm
A fa részek felületkezelése: kétkompo­nensű lakk
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 42,4 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsod­rony, ᴓ 4 mm

 

Kétszer negyedívelt lépcső 5.

 

Kétszer negyedívelt lépcső 6.

Erre a lépcsőre azért lett szükség, mert egy üzlet kiállítóterének bővítése­kor a tetőteret is hasznosítani kívánták. Építésekor nagyon sok előírást figye­lembe kellett venni. A lépcsőházat és tetőteret egy tűzgátló ajtóval és a megfelelő falszerkezetekkel tűzvédel­mi szempontból teljesen el lehet különíteni a többi helyiségtől. A korlát első része kiemelhető, mivel a hom­lokoldalon lévő ablakot a menekülési útvonal tervezésekor számításba vet­ték.

Kétszer negyedívelt lépcső 6.

A lépcső tervezésekor mindössze annyit kellett mindebből figyelembe venni, hogy járószélességét és emel­kedési arányát tekintve főlépcsőnek feleljen meg. Az építtető nagy hang­súlyt helyezett arra, hogy a lépcső esztétikus és harmonikus kiegészítője legyen az épületben kiállított korszerű konyhabútoroknak. A fokbélésként alkalmazott perforált lemez bizton­ságérzetet ad a lépcső használójának.

Kétszer negyedívelt lépcső 6.

Szintmagasság: 3,31 m
A fellépések száma: 18
Emelkedési arány: 18,4 x 26,3 cm
Járószélesség. 100 cm
Lépcsőfokok: kanadai juhar, 4,5 cm vastag
Fokbélés: perforált lemez, rozsda­mentes acél, nyílásméret 8×8 mm
Tartók: acél zártszelvények, 100/40 x 3,5 mm
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­cső, ᴓ 42,4 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélcső, 17,2 x 2 mm
Fogódzó: kanadai juhar
Felületkezelés: fa: kétkomponensű lakk, pofatartók: fehéralumínium, RAL 9006

Kétszer negyedívelt lépcső 7.

Az itt látható példa egy klasszikus sor­ház lépcsője. Az építtető azt szerette volna, hogy a lépcső központi fekvésű legyen és a fény a földszinti helyisé­gekbe is eljusson. Ezt a szempontot még a lépcsőház térbeli felosztása is hangsúlyozza. További kikötés volt, hogy a pofatartók lehetőleg egyenes vonalúak legyenek. A fogódzók ma­gassági eltolódásait az oszlopokon lehetőleg egyenletessé kellett tenni, emiatt a mellvéd magassága 105 cm lett.

Kétszer negyedívelt lépcső 7.

Ez a magasság a háromgyerekes család tagjainak nagyon megfelelt, mert az orsótér a második emeletről nézve elég rémisztő látványt nyújtott. Ezeket a házakat ugyan kettős héja­zattál építették, mindez azonban egy­általán nem garantálja a megfelelő hangszigetelést. A fal melletti pofatar­tókat ezért gumi alátétekkel szereltük fel tartóikra, hogy megakadályozzuk a fallal való közvetlen érintkezésüket.

Kétszer negyedívelt lépcső 7.

Szintmagasság: 2,83 m
Alapterület: 4,48 m2
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,7 x 26 cm
Járószélesség. 90 cm
Fafaj: bükk
A pofatartó vastagsága: 4,5 cm
A fokok vastagsága: 4,2 cm
Az oszlop keresztmetszete: 4,5 x 4,5 cm
A fogódzó átmérője: 4,5 cm
Üveg: egyrétegű biztonsági üveg, 8 mm vastag