Lépcsők

Félfordulatos húzott fokú lépcsők, példákkal

Félfordulatos húzott fokú lépcső 1.

Az építész a tervezés és kivitelezés során kizárólag a függőleges és a víz­szintes vonalakat alkalmazta. A lépcső kialakítása nehéz feladatnak bizonyult, mert itt is ragaszkodni kellett ehhez az alapelvhez, a keresztmetszetnek még­is lehetőleg karcsúnak kellett lennie. A ház asszonya még a korlátot is csak vonakodva fogadta el, pedig az vég­tére is a biztonságot szolgálja. A szög­letes formák iránti igényt a lépcső­fokok olyan elhúzásával sikerült kielé­gíteni, amely semmiféle ívelést nem tesz szükségessé, a lépcsőn mégis kényelmesen lehet járni.

A lépcső pofatartói harmonikaszerűen kivágott multiplex rétegelt lemezből készültek. A 18 mm vastag, multiplex lemezből készült lépcsőfokot alulról forgácslap erősíti. A felső oldalra 2,5 mm vastag bükk furnér került. A lépcsőfok első és hátsó élének merevítésére a 18 mm vastag fokbélés elégségesnek bizonyult. A lépcső alsó oldalát 5 mm vastag rétegelt lemez lapokkal burkoltuk. Az üregeket üveg­gyapottal töltöttük ki, nehogy a lépcső rezonáló testként kezdjen működni. Az élek jobb összeillesztéséhez a lépcsőt három darabban a műhelyben ragasz­tottuk össze és a helyszínen szereltük készre.

A korlát rozsdamentes acélból készült; a különböző részek keresztmetszete azonos. Az oszlopokat oldalról a pofa­tartókra szegeztük.

Lépcső

Szintmagasság: 3,01 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 18,8 x 26,8 cm
Járószélesség: 86,5 cm
Alapterület: 5,6 m2
Pofatartók: multiplex rétegelt lemez, 6 cm vastag
Fokvastagság: 2 cm
A fokbélés vastagsága 1,8 cm
Az alsó burkolat vastagsága: 5 mm
Furnér: bükkfa
Felületkezelés: fehérolaj
A korlát anyaga: rozsdamentes acél
Oszlopok, fogódzó, hevederek: 25/25 x 2 mm

Alaprajz

Alaprajz

A lépcső nézete

A lépcső nézete

Félfordulatos húzott fokú lépcső 2.

Az újonnan beépített tetőtér miatt az épületet át kellett alakítani. Az átépített rész külső fala favázas szerkezetű. A lépcső orsóterének szoborszerű félhenger alakja mind a ház homlok­zatán, mind a belső térben vissza­köszön.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 2.

A félhengert a lépcső szabad oldalán 30 mm vastag kőrisfa lécek alkotják. A lépcsőfokok 3 cm mélyen vannak bevésve az oszlopokba. A külső olda­lon a lépcsőfokok pofatartókon ülnek.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 2.

Szintmagasság: 3,32 m
A fellépések száma: 18
Emelkedési arány: 18,4 x 26,5 cm
Járószélesség: 1,20 m
A henger átmérője: 1,12 m, faanyaga: kőris
A pofatartók vastagsága: 5,5 cm
A lépcsőfokok vastagsága: 5,5 cm
Felületkezelés: olaj

 

Félfordulatos húzott fokú lépcső 3.

A tervezés fő célkitűzése az volt, hogy a ház összes helyisége világos legyen. Az építész a kényelem érdekében a lépcsőteret központi helyre tervezte. A szerkezethez fát használt, hogy ezzel is fokozza a kellemes, otthonos hangulatot. A lépcső osztása a húzott szakaszon tizenkétszöget alkot.

A pofatartó magvát rétegelt lemez, felületét MDF-lapok alkotják, hogy a fa repedezését vagy zsugorodását lehe­tőség szerint el lehessen kerülni. Az oszlopok fenyőfából készültek.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 3.

Szintmagasság: 2,82 m
A fellépések száma: 15
Alapterület: 3,37 m2
Emelkedési arány: 18,8 x 26 cm
Járószélesség: 70 cm
Lépcsőfokok: kanadai juhar, 4,2 cm vastag
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Pofatartók: fehér festés, RAL 9010
Fogódzó: acélcső, ᴓ 33,7 x 3,25 mm
Üveg: egyrétegű biztonsági üveg, 8 mm vastag

A lépcső alaprajza

A lépcső alaprajza

Félfordulatos húzott fokú lépcső 4.

A lépcső a pinceszintről a földszinten át az emeletre vezet. A földszinti lép­cső egy tanuló mestermunkája volt. A pincelépcső és az emeleti lépcső viszont egyszerűbb kivitelű a költsé­gekkel való takarékoskodás miatt. A fokbélések és a gránitberakások itt elmaradtak. A vizsgabizottság kívánsága az volt, hogy a korlátmezők a fordulókban fából készüljenek.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 4.

A két alárendeltebb lépcsőnél a korlátmezők is egyszerűbb kialakításúak. A lépcsőházi világítótesteket a második emelet födémgerendázatától a pince padlójá­ig kifeszített rozsdamentes acélkötelek közé függesztették be. Távtartóként a lebegő oldali pofatartón, a lépcsőcsa­varok magasságában négy, 20 cm át­mérőjű fagyűrű helyezkedik el. Csavar­fejek takarják őket, így a csúnya fedőrozettákat is el lehetett hagyni.

Alaprajz

Alaprajz

A márvány körszeletek mérete 600 x 200 x 10 mm, első élük le van kerekítve. Ha két, ennyire eltérő tulaj­donságú anyagot párosítunk egymás­sal, feszültségek keletkezhetnek, ezért feltétlenül tartsuk be a gyártó cég út­mutatásait. Ilyen célokra a legelterjed­tebb ragasztóanyag jelenleg a szilikon, itt is fontos azonban, hogy a megfelelő anyagot válasszuk ki.

A fokbélések két réteg 2,5 mm vastag kanadai juhar furnérral borított, hajlít­ható rétegelt lemezből készültek. A porózus furnérból álló hajlítható rétegelt lemez akár 20 cm-es sugár­ban is meghajlítható. Esetünkben ez a sugár 200 cm volt. A fedőfurnért a lemezre keresztben kell felragasztani.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 4.

Szintmagasság: 2,84 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,9 x 26 cm
Alapterület: 4,6 m2
Járószélesség: 87 cm
Orsótér: 26 cm
A lépcsőfokok első éle: lekerekített
Anyagok: kanadai juhar, rozsdamen­tes acél, gránit
A lépcsőfokok, pofatartók, fogódzó vastagsága: 4,5 cm
Fokbélések: hajlítható rétegelt lemez, kanadai juhar furnérozás
Gránitbetét: 500 x 175 x 11 mm
Korlátoszlopok: acél, ᴓ 44,5 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélrudak, ᴓ 12 mm; tömör fa, 2,4 cm vastag

Félfordulatos húzott fokú lépcső 5.

A család kutyái voltak az okai annak, hogy a pincétől a földszinten át a tető­térig vezető lépcsőt teljesen ki kellett cserélni. A régi lépcső fuvarozott fokai ugyanis annyira elkoptak, hogy azokat már nem volt érdemes felújítani.

Az új lépcsőnél a fő szempont ezért a kutyákra való tekintettel az volt, hogy kopásálló, de mégis tapadós, csúszás­mentes felületet alakítsunk ki. A meg­oldás a fokokba betétként berakott, egyrétegű biztonsági üveg volt. Hogy a lépcső és a folyosó szellős és vilá­gos legyen, a fokbélések is üvegből készültek.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 5

Az üvegbetétek helyének a fokokba való bemarásához ebben az esetben CAD-rajzolóprogrammal készítettünk tervet, a marást pedig CNC-géppel végeztük, ehhez azonban megalapo­zott műszaki ismeretekre és kellő gyakorlatra van szükség. Kaphatók olyan, megfelelő állvánnyal ellátott felsőmarók is, amelyeket a lépcsőfokra lehet szerelni és azok a fát egy megadott sugár mentén kimarják.

Lépcső rajza

A sugár ebben az esetben 40 cm. Az üveg 8 mm vastag egyrétegű bizton­sági üveg, felső oldalán csúszásgátló szitanyomással, ez átlátszatlanná teszi a felületet. Az üveg ragasztásához olyan ragasztót használjunk, amely az üvegen nem látszik át, és kellően rugalmas ahhoz, hogy kiegyenlítse a fa térfogatváltozásait. A beépítési mélység meghatározásakor a betét vastagságához a ragasztónak még kb. 1. mm-t hozzá kell adni. Széltében ugyanilyen ráhagyást alkalmazzunk, nehogy a fa eltörje az üveget. A beté­tek a karok egyenes részén középen, a húzott szakaszokon viszont kifelé kissé eltolva helyezkednek el.

A fokbélések 10 mm vastag, egyik oldalukon maratott tükörüvegből ké­szültek. Az üveget szilikonnal ragasz­tottuk be az erre kialakított hornyokba.

Lépcső

Szintmagasság: 2,94 m
A fellépések száma: 16
Emelkedési arány: 18,4 x 26 cm
Alapterület: 4,40 m2
Járószélesség: 90 cm
Orsótér: 21 cm
Anyagok: kanadai juhar, rozsdamentes acél, üveg
Lépcsőfokok, pofatartók, fogódzó vas­tagsága: 4,5 cm
Fokbélések: 10 mm vastag homokfúvott üveg (Satinato)
Betét: 8 mm vastag egyrétegű bizton­sági üveg
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 33 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 12 mm

Félfordulatos húzott fokú lépcső 6.

Az építtető kívánsága az volt, hogy a pofatartók éle lehetőség szerint egye­nes legyen, mert ez illik a lakás stílusá­hoz.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 6.

Szintmagasság: 3,14 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 19,62 x 24,5 cm
Járószélesség. 80 cm
A lépcsőház alapterülete: 3,15 m2
A lépcső és a fogódzó faanyaga: bükk, olajozott, 4,5 cm vastag
A korlátok anyaga: acél
Az acélelemek felülete: átlátszó két­komponensű lakk
Korlátoszlopok: ᴓ 26,9 x 2,65 mm
Korlátrudak: ᴓ 17,2 x 2,35 mm
Karima: ᴓ 50 x 6 mm alátét

Félfordulatos húzott fokú lépcső 7.

A lekerekített fogódzó ívelése követi a pofatartó menetét. A fordulóban pallóból készített oszlop köti össze a pofatartókat és a fogódzókat. A lép­cső alatt elhelyezett fényforrás a biztonság érzetét kelti járás közben.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 7.

Szintmagasság: 2,68 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 19,1 x 24,7 cm
Alapterület: 1,76 x 1,81 m = 3,18 m2
Fafaj: bükk
A faelemek vastagsága: pofatartók, fokok, fogódzó: 4,2 cm
A korlátoszlopok keresztmetszete: 4,2 x 6,5 cm
A korlátrudak átmérője: 1,8 cm
Üveg: egyrétegű biztonsági üveg, 10 mm vastag

Félfordulatos húzott fokú lépcső 8.

Az 1998-ban Nürnbergben megrende­zett „Holzbau und Ausbau 1998 (Faépítészet és szakipari munkák 1998)” kiállításon a Bruderverlag kiadóvállalat egy lépcsőt kért a standjára, hogy a kiállítótér második szintjét is meg lehessen közelíteni. Kérték, hogy ez a lépcső alakjára és anyagára nézve egyaránt egyedi és feltűnő legyen. A be- és kilépés megadott helye alapján csak félfordulatos húzott fokú lépcső jöhetett számításba. A hellyel takaré­koskodni kellett, ezért a tervező három­szög alakú formát alakított ki. A lépcső építéséhez viszonylag újnak tekinthető, és eredetileg nem is lépcsőépítésre szánt anyagok: a ragasztott-préseit fafunér- és faforgácslap kombinálásával kezdtünk hozzá.

A tervező ívelt jellegű feljárót szeretett volna alkalmazni. Ezt a hatást úgy le­hetett elérni, hogy az orsótérben egy falat húztak fel, és e köré egy félfordu­latos húzott fokú, vasbeton szerkezetű lépcsőt készítettek. A lépcső alsó ré­szének kialakítása, valamint a vastag lépcsőfokok szintén hozzájárulnak a szép forma kialakulásához. A lépcső­fokok melletti falfelületeket 30 cm magasan mosható festékbevonattal látták el. A fogódzó 26,9 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsőből készült, fa lezáró elemekkel. A korláttartók a cső­bilincsekhez hasonlítanak.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 8.

Szintmagasság: 2,82 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,8 x 26 cm
A lépcsőfokok burkolata: nyír, 6,5 cm vastag
Felületkezelés: olaj/viasz
A fogódzók végeinek lezárása: nyír

Félfordulatos húzott fokú lépcső 9.

A két emelet között ívelő lépcsőt a lépcső oldalán felhúzott orsófal egészíti ki. Az MDF-lapokkal burkolt könnyűszerkezetes fal belsejében rejtőznek a belső oldali pofatartók. A lépcsőfokok a be- és kilépés sza­kaszán ráültetett jellegűek és a pofa­tartókhoz lettek csavarozva, a húzott szakaszon pedig az orsótér oszlopába vésték be azokat. A fal mellett a lép­csőfokokat falitartók támasztják alá.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 9.

Ha nem kell tekintettel lenni a pofatartó és a korlát, ill. a fogódzó vonalvezeté­sére, akkor célszerű a használónak legelőnyösebb elhúzási módot válasz­tani. Ez azt jelenti, hogy a fokok első éle a testre merőlegesen álljon. Ezt a házat három személy használja, tehát kicsi az esélye annak, hogy a lépcső használói szembetalálkoznak egy­mással. Ezért nem kellett ragaszkodni ahhoz, hogy a kanyarodó részen nagyobb legyen a belépés mélysége. Fogódzót itt csak akkor kell felszerelni, ha ahhoz az építtető ragaszkodik.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 9.

Szintmagasság: 3,05 m
A fellépések száma: 17
Emelkedési arány: 17,9 x 28,5 cm
Karszélesség: 98 cm
Alámetszés: nincs
A fokok távolsága a faltól: 3 cm
A fokok faanyaga: európai juhar, 4,5 cm vastag
A fokbélések faanyaga: juharral furné­rozott bútorlapok, 2 cm vastag
Hézagszélesség a fok és a fokbélés között: 0,5 cm
Fuga a tartók és a falfelület között: 1 cm
Az orsófal felülete: fehér festés, RAL 9010

Félfordulatos húzott fokú lépcső 10.

A lakószobából újonnan nyitott pin­celejárat mellvédjének kialakítását nagyon alaposan át kellett gondolni. Igazodni kellett lépcső mellett lévő, keresztlécekkel tagolt ablakhoz, ezért a lépcsőnyílás mellé a padlótól a mennyezetig érő üvegtáblát helyez­tünk be. A lépcső orsófalát és az üveg­táblát egy rozsdamentes acélcső mint fogódzó teremti meg, míg a mellvéd mezőjét bükkfával furnérozott rétegelt lemez kapcsolja össze, amelynek megjelenését a belemart négyzetes mélyedések teszik oldottabbá. Mind­ezt a CAD- és CNC-technikával elér­hető áron el lehet készíteni. A fogódzót az orsófalra ráhegesztettük, az üveg­táblába viszont kötés nélkül lett bele­dugva.

Félfordulatos húzott fokú lépcső 10.

Szintmagasság: 2,68 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 19,4 x 26 cm
Karszélesség: 96 cm
Alapterület: 3,6 m2
Fafaj: pofatartók: fenyő, lépcsőfokok: bükk
Orsófal: bükk rétegelt lemez, 8 cm vas­tag rozsdamentes acélborítással
Fokbélések: rozsdamentes acél, 2 mm vastag
Mellvéd: egyrétegű biztonsági üveg Fogódzó: rozsdamentes acélcső, ᴓ 42,4 mm

A orsófalat esztétikai okokból és a pincelejárat kihangsúlyozására a for­duló irányában 30°-ban emelkedő profillal alakítottuk ki, a rajta átdugott csődarab visszafogott, de karakteres dísz. Maga a lépcső azt a látszatot kelti, mintha kizárólag az orsófallal állna összeköttetésben és független lenne a külső falaktól. A fokokat rá­ültetett módon két pofatartó hordja, amelyek a fokok alatt húzódnak. A rozs­damentes acél fokbélések könnye­debbé tették a lépcső megjelenését.