Lépcsők

Lépcsők: tervezése és szerkesztése

A bemutatott példák alaprajzai

Szintmagasságok a lépcsőfokok szá­mával és a fellépési magasságokkal.

Szintmagasság, cm15 fok14 fok
2701819,28
27118,0619,35
27218,1319,42
27318,219,5
27418,2619,57
27518,3319,64
27618,419,71
277,518,519,82
27818,5319,85
27918,619,92
28018,6620
28118,73
28218,8
28318,86
28418,93
28519

26 cm belépési szélességhez az ideális fellépési ma­gasság 18,5 cm.
24 cm belépési szélességhez az ideális fellépési ma­gasság 19,5 cm.

Egy lépcső tervezésének néhány alap­adata: ha 2,70-2,85 cm-es, normál szintmagasságból indulunk ki, akkor ehhez 15 fellépésre van szükségünk. Ez 14 darab 26 cm széles foknak és egy 6 cm-es kilépőnek felel meg (14×26 + 6 = 370 cm).

Egyenes karú lépcsők

Alapadatok (14 fellépés): 13 belépés, egyenként 24 cm, 1 kilépés, 8 cm, alaphossz 3,20 m.

Egyenes karú lépcsők

Alapadatok (15 fellépés): 14 belépés, egyenként 26 cm, 1 kilépés, 8 cm, alaphossz 3,72 m.

Egyenes karú lépcsők

Kétkarú lépcsők

Alapadatok (15 fellépés): karszélesség 100 cm, belépési szélesség 26 cm.

a-b

Ha az a és b szakaszokat összeadjuk, akkor 572 cm hosszt kapunk, amennyiben a sarokpihenő szabad oldalán betartjuk a 26 cm-es osztást.

Kétkarú lépcsők

Háromkarú lépcsők

Alapadatok (15 fellépés): karszélesség 100 cm, belépési szélesség 26 cm.

a-b-c

Ha az a, b, c szakaszokat összeadjuk, akkor 771 cm hosszt kapunk, amennyi­ben a sarokpihenő szabad oldalán betartjuk a 26 cm-es osztást.

Háromkarú lépcsők

Fordítópihenős lépcsők

Fordítópihenős lépcsők

Köztes pihenővel kialakított, párhuza­mos, kétkarú lépcsők fokosztása: Ha azt akarjuk, hogy a lépcsőkar-pofatar­tók éleinek és a korlátok fogódzóinak a metszéspontja a pihenőre kerüljön, a fokosztást gondosan kell megtervezni.

 1. A pihenő téglalapot alkot, a lépcső­karok pofatartói és fogódzói beha­tolnak a pihenőbe, és ott metsződnek egymással. A fogódzó magassága ebben az esetben a pihenőtől számít­va 99,5 cm.Fordítópihenős lépcsők
 2. A pihenő téglalapot alkot. A lépcső­karok pofatartói és fogódzói a pihenő első élénél befejeződnek, ebből egy fellépésnyi eltolódás keletkezik. A fo­gódzókat meg kell szakítani vagy ferde darabbal kell összekötni.Fordítópihenős lépcsők
 3. Az érkező kar egy lépcsőfokkal behatol a pihenőbe. A lépcsőkarok fogódzóinak metszéspontja a pihenő első éle felett 90 cm magasan van.Fordítópihenős lépcsők
 4. A pihenőből induló kar egy fokkal hátrább kezdődik. A pofatartók felső élének metszéspontja egy fellépésnyivel a pihenő éle felett jön létre. A fo­gódzó magassága ebben az esetben 1,09 m.Fordítópihenős lépcsők

Húzott fokú lépcsők 1.

Alapadatok (15 fellépés): karszélesség 100 cm, belépési szélesség 26 cm.

Félfordulós, ill. kétszer negyedívelt, hú­zott fokú lépcső tervezésekor általában a b méret van megadva. Ha ez nem egész szám, akkor az az építészek által használt 25 cm-es modulmérethez igazodik. A falazótéglákra ez a méret jellemző (amihez még 1 cm habarcsvastagság adódik hozzá). Nagyon gyakran előfordul a 2,01 m méret, a következők rendre 2,135 m, 2,26 m, 2,385 m, 2,51 m stb. A külméret mindig azonos, esetünkben 6,18 m ± 1 cm. Teljesen mindegy, hogy a karokat hogyan változtatjuk. Negyedívelt lépcső esetén a kerület 4,94 m ± 1 cm.

Húzott fokú lépcsők 1.

Húzott fokú lépcsők 2.

Alapadatok (14 fellépés): karszélesség 90 cm, belépési szélesség 24 cm.

Ha az a, b, c szakaszokat  összeadjuk, akkor 536 cm ± 1 cm hosszat kapunk (amennyiben a járó­vonal a lépcső közepén húzódik). Fogalmak meghatározása: Ha a járóvonal a fordulóban félkört alkot, akkor ebben a cikksorozatban félfordulós lépcsőről beszélünk. Amennyiben a lépcső járóvonala két negyedkörből áll, amelyeket rövid egyenes szakasz köt össze, akkor ezt a lépcsőt kétszer negyedíveltnek nevezzük.

Ha az a és b szakaszokat összeadjuk, akkor 427 cm ± 1 cm hosszat kapunk (amennyiben a járóvonal a lépcső közepén húzódik).

Húzott fokú lépcsők 2.

Lebegő csapos lépcső

Lebegő csapos lépcső Teherviselő csapok Ha lebegő csapos lépcsőt készítünk, több tényezőre kell ügyelnünk. Elsősor¬ban a csapok teherbírására kell nagy figyelmet fordítani. A gyártótól, forgal¬mazótól sok fontos tanácsot kapha¬tunk, ezek megfogadásával sok tanu¬lópénzt meg lehet takarítani. A lépcső¬fokokat tömör fából kell készíteni, a fa nedvességtartalma legfeljebb 8 % lehet, ill. nem haladhatja meg a helyi¬ségben mért nedvességtartalmat. Az agglomérait faanyagokat, azaz pl. a multiplex rétegelt lemez lapokat fedőfurnérral kell ellátni, amelynek vastag¬sága kész állapotban legalább 2,3 mm legyen. A fesztáv egyenes karú lép¬csőknél a legnagyobb, így itt a legvastagabbak a lépcsőfokok. A húzott fokú lépcsőnek megvan azaz előnye, hogy a fokok a sarkokban feltámaszkodnak. A feszültségek és behajlások ellenőr¬zését, ill. a csaperők lépcsőfokokba való bevezetésének ébredő nagyságát a DIN 1052 szerint általában nem lehet ellenőrizni, ezért az ilyen szerkezetet statikussal ellenőriztessük! Felerősítés a fal mentén A lépcsők felerősítésének az a legbiz¬tosabb módja, ha a fokokat bevéssük a fal melletti pofatartóba. Erős terhelés esetén ugyanis a fokok elfordulhatnak. Ha a fal mellett is csapokat alkalma¬zunk, akkor minden fokot biztosítani kell az alsó hátsó oldalán elhelyezett és befalazott falitartóval is. A tartó és a lépcsőfok közé berakott gumi vagy mű¬anyag alátét csökkenti a falnak átadó¬dó lépéshangot. A felerősítő csavart akusztikailag el kell választani a fali¬tartótól. A falitartó hossza kb. 260 mm, szélessége 25 mm, magassága 15 mm, furata pedig 13 mm. A beragasztott rész, azaz a menetes hüvely hossza 46 mm, vagyis az ilyen típusú csap alkalmazása esetén a lép¬csőfok minimális vastagsága 50 mm. Ezt a darabot kétkomponensű ragasz¬tóval vagy poliuretánragasztóval erő¬sítjük be, azonos hosszúságú külső oldalán is menetes, becsavarható hü¬vely is alkalmazható. A csapok és a lépcsőfokok hajlításnak ellenálló elemek legyenek. Ha a fok vastagsága 50 mm-nél kisebb, a felső oldalán ellenanyával rögzített csapot használjunk. Az alsó lépcsőfokot 12 mm átmérőjű menetes orsó szorítja hozzá a csaphoz. Ha nem szabványos csapot használunk, akkor 20 mm átmérőjű menetes rudat is alkalmazhatunk. Ez feleljen meg az 5.8. szilárdsági osz¬tálynak és legyen rajta egy legalább 50 mm vastag távtartó fahüvely. A me¬netes rúd alsó végébe menetes orsót csavarunk be, ez szorítja az alsó fokot a csaphoz. A kilépő lépcsőfoknak kellően széles, legalább egy lépcsőfok szélességé¬nek megfelelő támaszfelülete legyen. Ezen függ a szabad oldalra eső ter¬helés fele. A fok a födémhez mereven kapcsolódjon. A lépcsőfok vastagsága a szabad oldal hosszától függ. A fokok vastag¬ságának ajánlott értékei a tapaszta¬latok alapján: ‐ egyenes lépcső: 7 cm ‐ negyedívelt lépcső: 6 cm ‐ félfordulós lépcső: 5,3 cm. Egy 370 cm alaphosszúságú egyenes karú lépcső szabad oldalának hossza 450 cm. Negyedívelt húzott fokú lép¬csőnél a szabad oldal hossza 410 cm, félfordulós húzott fokú lépcsőnél a szabad oldal hossza 360 cm. Beragasztott hüvely metszete. Falitartó műanyag alátéttel. Teherviselő csappal szerelt lépcsőfok.

Teherviselő csapok

Ha lebegő csapos lépcsőt készítünk, több tényezőre kell ügyelnünk. Elsősor­ban a csapok teherbírására kell nagy figyelmet fordítani. A gyártótól, forgal­mazótól sok fontos tanácsot kapha­tunk, ezek megfogadásával sok tanu­lópénzt meg lehet takarítani. A lépcső­fokokat tömör fából kell készíteni, a fa nedvességtartalma legfeljebb 8 % lehet, ill. nem haladhatja meg a helyi­ségben mért nedvességtartalmat.

Az agglomérait faanyagokat, azaz pl. a multiplex rétegelt lemez lapokat fedőfurnérral kell ellátni, amelynek vastag­sága kész állapotban legalább 2,3 mm legyen. A fesztáv egyenes karú lép­csőknél a legnagyobb, így itt a legvastagabbak a lépcsőfokok. A húzott fokú lépcsőnek megvan azaz előnye, hogy a fokok a sarkokban feltámaszkodnak.

A feszültségek és behajlások ellenőr­zését, ill. a csaperők lépcsőfokokba való bevezetésének ébredő nagyságát a DIN 1052 szerint általában nem lehet ellenőrizni, ezért az ilyen szerkezetet statikussal ellenőriztessük!

Felerősítés a fal mentén

A lépcsők felerősítésének az a legbiz­tosabb módja, ha a fokokat bevéssük a fal melletti pofatartóba. Erős terhelés esetén ugyanis a fokok elfordulhatnak. Ha a fal mellett is csapokat alkalma­zunk, akkor minden fokot biztosítani kell az alsó hátsó oldalán elhelyezett és befalazott falitartóval is. A tartó és a lépcsőfok közé berakott gumi vagy mű­anyag alátét csökkenti a falnak átadó­dó lépéshangot. A felerősítő csavart akusztikailag el kell választani a fali­tartótól. A falitartó hossza kb. 260 mm, szélessége 25 mm, magassága 15 mm, furata pedig 13 mm.

Beragasztott hüvely metszete

Beragasztott hüvely metszete

Falitartó műanyag alátéttel

Falitartó műanyag alátéttel

Teherviselő csappal szerelt lépcsőfok

Teherviselő csappal szerelt lépcsőfok

A beragasztott rész, azaz a menetes hüvely hossza 46 mm, vagyis az ilyen típusú csap alkalmazása esetén a lép­csőfok minimális vastagsága 50 mm. Ezt a darabot kétkomponensű ragasz­tóval vagy poliuretánragasztóval erő­sítjük be, azonos hosszúságú külső oldalán is menetes, becsavarható hü­vely is alkalmazható.

A csapok és a lépcsőfokok hajlításnak ellenálló elemek legyenek. Ha a fok vastagsága 50 mm-nél kisebb, a felső oldalán ellenanyával rögzített csapot használjunk. Az alsó lépcsőfokot 12 mm átmérőjű menetes orsó szorítja hozzá a csaphoz. Ha nem szabványos csapot használunk, akkor 20 mm átmérőjű menetes rudat is alkalmazhatunk. Ez feleljen meg az 5.8. szilárdsági osz­tálynak és legyen rajta egy legalább 50 mm vastag távtartó fahüvely. A me­netes rúd alsó végébe menetes orsót csavarunk be, ez szorítja az alsó fokot a csaphoz.

A kilépő lépcsőfoknak kellően széles, legalább egy lépcsőfok szélességé­nek megfelelő támaszfelülete legyen. Ezen függ a szabad oldalra eső ter­helés fele. A fok a födémhez mereven kapcsolódjon. A lépcsőfok vastagsága a szabad oldal hosszától függ.

A fokok vastag­ságának ajánlott értékei a tapaszta­latok alapján:

 • egyenes lépcső: 7 cm
 • negyedívelt lépcső: 6 cm
 • félfordulós lépcső: 5,3 cm.

Egy 370 cm alaphosszúságú egyenes karú lépcső szabad oldalának hossza 450 cm. Negyedívelt húzott fokú lépcsőnél a szabad oldal hossza 410 cm, félfordulós húzott fokú lépcsőnél a szabad oldal hossza 360 cm.

Harmonikalépcső

Csapos lépcsőnél a lépcsőszerkezet fokok közötti terheit a csap viseli. A harmonikalépcsőnél ezt a feladatot a fokbélés veszi át. A járólapok és a fokbélések sorozata harmonikaszerű alakzatot képez, amely nagyobb érint­kező felületeinek köszönhetően lénye­gesen merevebb, mint a csapos lép­cső. Statikai szempontból ez azt je­lenti, hogy itt a járólapok nem tudnak szabadon elfordulni.

A fokok és fokbé­lések vastagsága egy pofatartó esetén 4,5 cm-re csökkenthető. Mindez nem lenne lehetséges, ha a faelemek beépí­tett állapotban nem dolgoznának együtt. A szerző három, tömör fából készített lépcsővel végzett sikertelen kísérle­tezés után multiplex rétegelt lemezt alkalmazott. Ezzel az anyaggal a beépítése óta nem fordult elő hiba.

Félfordulós húzott fokú lépcső statikai modellje

Félfordulós húzott fokú lépcső statikai modellje

Negyedívelt húzott fokú lépcső statikai modellje

Negyedívelt húzott fokú lépcső statikai modellje

Egyenes lépcső statikai modellje

Egyenes lépcső statikai modellje

Hat fokból álló harmonikalépcső

Hat fokból álló harmonikalépcső

A lépcső elemeinek erőjátéka

A lépcső elemeinek erőjátéka

Irle professzor (Wiesbadeni Főiskola) egy hat fokból álló modellen terhelési kísérleteket végzett. A járólapok és a fokbélések vastagsága egyaránt 4 cm volt és azok 2 cm mélyen voltak be­vésve a pofatartóba. A lépcsőfokokat és a fokbéléseket három M 10-es orsó tartotta a pofatartóban. A lépcsőt a kö­zépső fokokon az első éltől és a pofa­tartó nélküli oldalától 6,5 cm távolság­ban két hidraulikus préssel terhelték.

A prések által kifejtett erőt 4,2 kN-ig növelték. A legkedvezőtlenebb helyen mért lehajlás 22 mm volt. A terhelés eltolódásának vonala egyenes volt. A lépcső a terhelés után sehol nem károsodott. Állékonysága alapvetően megfelelő volt. Statikai vizsgálatra azonban minden konkrét esetben szükség van. Ha a DIN 1052 szab­ványban előírtaktól eltérő anyag­jellemzőket építünk be, akkor el kell végezni a megfelelő anyagvizsgá­latokat és statikai számításokkal kell igazolni a lépcső megfelelőségét.

Korláttartós lépcső

Ennél a lépcsőtípusnál a fokok a korlát fogódzójára vannak felfüggesztve. Szer­kezetét sokféleképpen lehet kialakíta­ni. A tartóelem maga a fogódzó: ebbe erősítjük bele a korlátrudakat, amelye­ket a soron következő lépcsőfok elülső szélén átvezetve egészen az alatta lé­vő fok hátsó széléig viszünk. A fogódzót minden kar be- és kilépésénél egy-egy oszlop tartja: Az ilyen lépcsőnél az építési hatóság felé számításokkal iga­zoljuk, hogy statikailag megfelel.

Korlátrudak

A rudakat gondosan be kell erősíteni a fogódzóba, hogy azok a szakmai követelményeknek is megfeleljenek. A rögzítésre erős facsavarokat hasz­nálhatunk, pl. külső oldalán is mentes, becsavarható hüvelyt (pl. Rámpa) vagy beragasztott menetes perselyt. A fakötések is mutatósak.

A lépcsőfokok közötti távtartó hüvelyek általában a menetes hüvelyek folyta­tásai. Az alsó lépcsőfok alsó oldalán vannak az ellenanyák, amelyek az egész tartószerkezetet mereven tartják.

A fal mellett a lépcsőfokokat fatartó vagy acélszerkezet tarthatja; ennél a kivitelnél egyszerű elemek veszik fel a terhelést. Ismert az a megoldás, hogy a lépcsőfokok bütüjébe csapokat fú­runk be és azok gumival vagy mű­anyaggal burkolt végét a falba süllyesztjük, ehhez azonban precíz mun­kára van szükség.

Ezek a falicsapok a szabványban engedélyezett rendszer részeit alkot­hatják. Csapok helyett azonban kb. 18×2 mm méretű és kb. 18 cm hosszú acél- vagy rozsdamentes acélcsö­vet is alkalmazhatunk, amelyet a fok bütüjében kialakított furatba ragasz­tunk be. Az állékonyságot növeli a csapot körülvevő kb. 30 mm átmérőjű fémgyűrű. A csapokra a fal felé eső oldalon célszerű egy gumitömlőt rá­húzni, ez megakadályozza, hogy a lé­péshang átadódjon a falnak. A tömlő jól illeszkedjen és ne tolódjon vissza, amikor a csapot bedugjuk a falba.

Ebben az esetben célszerű a tömlő végét odaragasztani. A falba a fali­tartónál kb. 1-2 mm-rel kisebb furatot készítsünk, hogy a tartó szorosan illeszkedjen a helyén.

Falicsap

Falicsap

Hangátvitel

Ha a lépcsőfokokat egyenként erősít­jük be a falba, az ezzel járó mintegy 30 érintkezési pont nagyon megnehe­zíti a hangátvitel megakadályozását. Ha fal melletti tartókat alkalmazunk, akkor csak egy-két falitartóra van szük­ség, ezeket is gumiba lehet ágyazni. Az ilyen konstrukció szerelése sokkal könnyebb.

Acél korlátrudak

 1. változat: Az alsó lépcsőfoktól a fok első szélén lévő távtartó hüvelyen és a korlátrúdon át menetes orsót vezetünk be a fogód­zóba. A lépcsőfokokat a fogódzóba tett külső oldalán is menetes, becsavarható hüvellyel és ellenanyával lehet a fogódzóval szorosan összefogni. Alátétek akadályozzák meg, hogy az acélcsövek benyomódjanak a fába.1. változat
 2. változat: Ennél a változatnál a korlátrudak és a távtartó hüvelyek egyaránt acélcsövek. Ezek átmérője 12 mm. Az egyes cső­darabok végei menetesek. Szabványos menetet akkor kapunk, ha a vágandó anyag furatátmérője a csavarénak 80 %-a. A mi esetünkben ez azt jelen­ti, hogy 10-es menethez 8 mm átmé­rőjű furatra van szükség. A fogódzóba kerülő tőcsavart még a műhelyben becsavarják, az ehhez kapcsolódó metrikus menettel a fokokat aránylag egyszerűen be lehet állítani. Az egész tartószerkezetet az alulra felcsavart zárt vagy lapos anyával lehet megfe­szíteni. Ne feledkezzünk meg a fémrúd és a fa közé kerülő alátétekről!2. változat

Fa korlátrudak

 1. változat: A két darabból álló farúd horonyolt, így azon keresztül lehet vezetni a 10 mm átmérőjű menetes orsót. Ezután a két felet összeragasztják és hengeresre marják vagy esztergályozzák. A távtartó rúd hossza általában 13-15 cm, ezeknél egyszerűbb az átfúrás. Ter­mészetesen mindez téglalap kereszt­metszetű vagy négyzetes rudakkal is megvalósítható. A rudakat nem kell feltétlenül besüllyeszteni a fokokba. A fogódzóba kerülő részen viszont a rudakat kör keresztmetszetűre kell esztergályozni vagy be kell vésni, hogy ne tudjanak eltolódni. A fogódzóban elhelyezett külső oldalán is mentes, becsavarható hüvellyel és az alsó fok alatti anyával a tartószerkezetet ugyan­úgy feszítjük meg, mint azt a menetes orsónál láttuk.3. változat
 2. változat: Az összecsavarozott farudakhoz előre gyártott (kizárólag keményfából ké­szült) hengeres rudakat alkalmazha­tunk. Ennek a kötésnek az a nehézsé­ge, hogy a teherviselő elem a bütübe becsavart facsavar. A DIN 1052-2 (Faszerkezetek – Mechanikai kötések) ezt a kialakítást nem tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy az állékonyságot statikai számításokkal kell igazolni. A rudakban lévő előfúrt furatok hozzá­vetőleg 20 %-kal nagyobbak legyenek, mint a csavarátmérő menet nélküli mérete, hogy a menet kellően bele tudjon metszeni a fába. A fogódzót és a rudat tőcsavar fogja össze.4. változat
 3. változat: A farudak egy másik változatánál a fába becsvart tőcsavarokra menetes hüvelyeket hegesztenek. A csavarok berakásánál alkalmazott néhány csepp ragasztó hozzájárul a jobb kötéshez. Az optimális furatot lépcsős fúróval lehet kifúrni. A fogódzót a rúddal tő-csavar köti össze. Ebben az esetben először a fogódzóba csavarjuk be a famenetet. A magasságot a metrikus menettel egyszerűen be lehet állítani. Ezt a konstrukciót is statikai számítá­sokkal méretezni kell, szerelését pedig gyakorlott lépcsőépítőre kell bízni!5. változat

Járható üveglapokból készített lépcsők

Az üveget a többi anyaghoz hason­lóan elsősorban a járólapokhoz lehet alkalmazni; azonban gyakran nehéz­ségek adódnak az építési hatósággal. Fontos az engedélyek figyelembevé­tele, valamint az üveg gyártójával, ill. a forgalmazóval való együttműködés.

Az üveg ridegségét a lépcsőfokok be­fogásánál, ill. ágyazásánál természete­sen figyelembe kell venni. Az üvegfelü­let használat közben összekarcolódik. Egy teljes felületén összekarcolt lép­csőfok azonban lehet esztétikus. A ta­pasztalat azt mutatja, hogy az érdesí­tett felület növeli az üvegfokok bizton­ságát. A gyártó erre a célra szitanyo­mást ajánl. Ez a teljes felületen vagy tetszőleges alakzatban is elhelyezhető. Ehhez az eljáráshoz az üveget be kell fogni, annak tehát egyrétegű biztonsá­gi üvegnek kell lennie. Az üveg rend­szerint sötét árnyalatú, de világos, át­látszó változatban is gyártják.

Az üveglapok ragasztott üvegek, amelyeknél két lap közé fóliát helyeznek. Ez törés­kor megakadályozza, hogy az üveg teljesen átszakadjon. A német gyártó adatai szerint a SIGLA 25 (25 mm vastag biztonsági üveg) a következő rétegekből áll: 2×10 mm float (nor­mál) üveg, 2 réteg fólia (együttesen 1 mm vastag), 4 mm egyrétegű bizton­sági üveg. Ez utóbbira szitanyomással kopóréteget lehet felhordani.

A vastagsági értékek

A vastagsági értékek minden oldalon való alátámasztás esetére érvényesek, az üvegfajta a táblaméretet jelölő téglalapot (a példában szaggatott vonallal) nem metsző vastagított vonalat követve olvasható le. Leolvasási példa: Méretek: 95 x 105 cm: Ajánlott üvegtípus: SIGLA 33-25B (német gyártmány).

A szerző már több mint 10 éve alkal­mazza az általa tervezett lépcsőknél a járható üvegeket. Az üveg nagyobb mértékű kopását még nem tapasztal­ta. Az utcai járdákba egyébként is már évtizedek óta beépítik az üvegtéglát, hogy a pincehelyiségekbe fényt juttas­sanak; itt is láthatjuk, hogy ez a ke­mény anyag alig kopik.

Ajánlott üveg vastagságok. (Forrás: Das Glas-Handbuch, 1998. Flachglas AG, Gelsenkirchen) Ezek a vastagságok 500 kg/m2 terhelésre, azaz középületben való használatra vannak engedélyezve. A lakásépítésre jellemző 350 kg/m2 terhelésre üvegvas­tagságok nem állnak rendelkezésünkre.

ÜvegtípusVastagság, mmMax. gyártott táblaméret, m2Tömeg, kg/m2
SIGLA® 25-25B256,660
SIGLA® 29-25B295,869
SIGLA® 33-25B33579
SIGLA® 38-25B384,393
SIGLA® 46-25B463,5113

A tartók összekapcsolására alkalma­sak pl. a fenti metszeten bemutatott rozsdamentes acélkötelek. Másik lehe­tőségként külső oldalukon is menetes, becsavarható hüvelyeket lehet besül­lyeszteni a tartók egyik vagy mindkét oldalába. Beszerezhetünk bal- és jobbmenetű hüvelyeket és menetes végeket, vagy a drótkötélbe kötélfeszí­tőt iktathatunk be.