Magasépítészet

A kövek szállítása, magasba emelése és elhelyezése

A kövek vízszintes irányú mozgatása, úgyszintén a magasba emelése – sok esetben hatalmas súlyuk következtében – komoly problémát okoz. (A Lánchíd pillé­reiben például 2,00 X 1,50 X 0,80 m befoglaló méretű, kb. 5800 kg súlyú kövek vannak.) Kövek szállításához, tárolásához itt is találhat fontos információkat.

A már kifaragott kövek éleit a szállítás és a beépítésig való tárolás idejére deszkaburkolattal kell védeni a megsérülés ellen. Sőt az olyan már beépített köveket is, amelyek az építkezés további időtartama alatt ki vannak téve a rongálódásnak (pl. a sarok és nyíláskeretező köveket), szintén deszkaburkolattal kell megóvni. A lemezszerű köveket a törések elkerülése végett élükre állítva kell szállítani.

A nagyobb kőtömböket vízszintes irányban kisebb távolságra gömbfából vagy acélcsövekből való görgőkön lehet mozgatni (89 a ábra).

Kövek mozgatása

89. ábra. Kövek mozgatása; a) vízszintes irányban acélcsöveken, b) magassági irányban daruval

Régebben az építkezés színhelyen a kövek mozgatása vaspályán mozgó, kocsis, állványos csigaszerkezettel történt. Manapság mind a szállító eszközökre való felrakás, mind a helyszíni magasba emelés megfelelő daruk se­gítségével bonyolítható le (89 b ábra).

Átkötözés esetén a kő éleit falapokkal kell védeni (90. ábra).

Falapok élvédéshez

90. ábra. Falapok élvédéshez

91. ábra. Kövek felemelése, illetve a daruhorgok beakasztására szolgáló eszközök; a) kabala, b) szolgavas, c) medveköröm, d) ollósfogó

A csigahorgok és daru­horgok beakaszthatósága céljából erre alkalmas esz­közöket: a kabalát, a szolga­vasat vagy a medvekörmöt kell alkalmazni (91 a-c áb­ra). Utóbbiak részére befelé szélesedő fészkeket kell vésni a kövek beépítés után rejtve maradó felületébe. Az előbb elsorolt eszközök olyanok, hogy a kő nyugalmi állapotában könnyű­szerrel elhelyezhetők a számukra vésett fészek­be, illetve könnyen eltávolíthatók onnan, és csak a magasba emelés ideje alatt feszülnek be fészkükbe. A keskenyebb lemezszerű kövek megfogására az ollós fogók (91 d ábra) szol­gálnak.

Kövek elhelyezése

A különböző rendeltetésű faragott kő szerkezetek egyes köveinek beépítését az elhelyező munkák keretében végzik. A nehéz kőegységekből álló faragott kő szer­kezeteknél a vízszintes hézagokat kitöltő habar­csot utólagosan juttatják a kőfelületek közé. A köveket ilyenkor előbb a hézag vastagságának megfelelő vastagságú faékekre vagy faforgácsra, esetleg ólom- vagy palalemezkékre helyezik el.

Ha nem így járnának el, a nehéz kő összenyomná a friss habarcsot, és így a kő nem a kívánt magas­ságban helyezkedne el. Faékek használata esetén azokat előzetesen vízbe kell áztatni, nehogy a habarcs vízétől megduzzadva, a köveket a terv szerinti helyzetükhöz képest megemeljék. A fa-ékeket a habarcs megszilárdulása után el kell távolítani,

A hézagokat utólag öntik ki úgy, hogy a híg habarcs mindenüvé behatoljon. A híg habarcsnak a hézagból való kicsorgását úgy akadályozzák meg, hogy a hézagok szélét agyaggal eltömítik; az öntés céljára középtájon agyagfészkeket készí­tenek. Az így előkészített hézagokba előbb tiszta vizet öntenek, hogy a kő minél jobban telítődjék vízzel; a fölös víz eltávozhatósága végett az agyagtapasztás legmélyebb helyén ideiglenes lyu­kakat készítenek. A függőleges hézagok habarcskiöntését hasonló módon végzik el.

Az elhelyezendő vagy már elhelyezett tárgyakat a bepiszkolódás és sérülés ellen megfelelő módon védeni kell.