Kültéri burkolatok

Milyen szerszámok kellenek térkövezéshez?

Mi mindenre van szükségünk kövezéskor?

A kövezés a földmunkákkal kezdődik. Rendszerint le kell hordani a termőtalajt, hogy helyére egy szilárd alapozást, vízáteresztő hordozóréteget tehessünk.

Szerszámismeret

Lapátolás, kotrás és egyengetés

Kisebb földmozgatásokhoz elegendő a csákány, az ásó, a lapát és a talicska. De ha már egy 10 m hosszú és 1 m széles utat akarunk úgy megépíteni, hogy hozzá 40 cm mély tükröt ásunk ki, kereken négy köbméter földet kell meglazítanunk, talicskába lapátolnunk és eltolnunk, majd ugyanennyi anyagot kell az alépítmény, ill. a burkolókövek ágyazatához behordani, elegyengetni és tömöríteni.

Meg kell tehát fontolnunk, rászánjuk-e magunkat ekkora „kulimunkára”. Ha a helyi adottságok lehetővé teszik, próbáljunk meg gépet alkalmazni. Vannak olyan mini kotrók és kis toló lemezes traktorok, amelyek keskeny kapukon is beférnek és néhány perc alatt annyi földet mozgatnak meg, amennyit izomerővel órák alatt is alig győznénk. Az ilyen gépeket kikölcsönözhetjük és magunk is dolgozhatunk vele, de gépkezelővel együtt is bérelhetjük. Lap vibrátor is bérelhető, ezzel az alépítményt és a kész kövezetet egyaránt tömöríthetjük. Kis lap vibrátort kombiban gond nélkül hazaszállíthatunk.

Földmunkák

Kisebb földmunkákhoz vagy a murva terítéséhez lapátra van szükségünk, nagyobb földmozgatáshoz ilyen kiskotrót alkalmazhatunk.

Habarcs a keverőgépből

Ha sok habarcsra vagy betonra van szükségünk, érdemes keve­rőgépet használnunk. Ezzel a ké­zi keverésnél gyorsabban és ala­posabban keverhetünk.

Alumínium simítóléc

Kövezéskor mindenképpen szükségünk van egy alumínium simítólécre. Ezzel ki­sebb távolságokon belül a magasságot is kijelölhetjük.

Csövek

A murvaágyazatba ideiglenesen fektetett csövek a vezetősín szerepét töltik be le­húzáskor. Helyes fekvésüket vízmérték­kel ellenőrizzük.

Egyenes deszka

A murvaágyazat lehúzásához egyenes deszkát használhatunk. Ha a szegélyek magasítva vannak, a deszkát megfele­lően ki kell vájolni.

Függőón

A függőónnal többek között az irányt vi­hetjük át a zsinórról az alatta levő talajra.

Kitűzés, mérés és egyengetés

Feltétlenül szükség lesz néhány kihegyezett vasrúdra, amelyeket a földbe verünk be, hogy azokra erősítsük az irányt, ill. a magasságot jelző zsinórt.

Ha kis távolságokra kell magasságokat átvinnünk, vízmértékkel, ill. lécre helyezett vízmértékkel dolgozunk. Nagyobb távolságokhoz csöves szintezőt használunk. A profik teodolitot (optikai mérőműszert) is használnak, amellyel egyetlen mérési pontból azonos magasságú pontokat lehet kijelölni. Homok- vagy murvaágyazat elegyengetésére vastagabb egyenes lécet, deszkát vagy alumíniumlécet használunk. Legjobb, ha az ágyazatba átmenetileg vízcsöveket fektetünk vezetősínnek és ezek fölött húzzuk le az anyagot.

Szerszámok ütögetéshez és ütéshez

A klasszikus lerakási technika során a burkolóköveket egyenként ütögetjük a homokágyazatba. Ehhez gumikalapácsot használhatunk. A profik hagyományos kövezőkalapáccsal dolgoznak, aminek az éles oldalával a kövek, ill. a lapok alatti ágyazatot lehet tömöríteni. Ha viszont egyforma méretű klinkertéglák vagy beton burkolókövek mellett döntöttünk, akkor azokat csak lazán ráhelyezzük az ágyazatra és hézagolás után az egész területet vibrátorral tömörítjük.

Kalapács

Tömörgumiból készült kalapács. Ez nem olyan nehéz, mint az előző kalapács, ezért könnyebb munkákra különösen al­kalmas.

Klasszikus kövezőkalapács

Klasszikus kövezőkalapács. Lapos vé­gével a lapok, ill. a terméskövek alatti ágyazat tömöríthető.

Simítóléc

A simítóléccel gyakran ellenőrizzük az egyenes állást a kövek lerakása közben. A köveket az elülső élükre mért könnyű ütésekkel állíthatjuk be.

Tompa kalapács

Érzékeny felületű kövek ütögetésére tompa kalapácsot használunk ráhúzott gumisapkával.

A hézagolás és a tömörítés szerszámai

A hézagoló anyag bedolgozásához durva seprűre, valamint locsolótömlőre van szükségünk, amelyekkel az anyagot a hézagokba mossuk. Kis felületeken elegendő a kézi döngölő, azzal nyomjuk a köveket szilárdan az ágyazatba. Többnyire azonban célszerű vibrátort használni, ez ugyanis nagyobb erővel dolgozik és a nyomást nagyobb felületen egyenletesebben osztja el, kiegyenlítve a lerakás után maradt utolsó egyenetlenségeket is.

Széles seprű

A hézagoláshoz használt anyagot egy ke­mény műanyag sertéjű, széles seprűvel osztjuk el a frissen lerakott kövezeten.

Lap vibrátor

Az altalajt és a feltöltéseket gondosan tömöríteni kell. Erre lap vibrátort hasz­nálunk. Egy excentrikusan mozgatott tömeg fejti ki a földre a nyomást.

Műanyag kötény

A hézagok kitöltése után a burkolatot lap vibrátorral tömörítjük. A kövek felüle­tének megóvásához műanyag kötényt erősítünk a vibrátor aljára.

Motoros döngölő

Kisebb felületekre vagy sávos alapokhoz motoros döngölőt használunk.

Kiegészítő darabok készítése

Kövezési munkák során a legritkábban dolgozhatunk kizárólag egész kövekkel. A szélső sávban, vagy amikor más felületekhez csatlakozunk, majdnem mindig szükségünk van kiegészítő darabokra. Némi ügyességgel és egy éles vésővel a köveket kézzel is elvághatjuk többé kevésbé egyenesen. A profik kőtörőt is használnak. Ez a köveket keményfémből készült két él között töri ketté. A szükséges erőt egy hosszú karral fejtik ki.

A szárazon vágó, gyémánttárcsával felszerelt kézi sarokcsiszoló nagyon gyorsan és viszonylag pontosan dolgozik. Ha ilyen kézi sarokcsiszolóval dolgozunk, vegyük magunknak a fáradságot és erősítsük a követ csavarszorítóval valamilyen pallóhoz. A burkolóköveket a legtisztábban és a legpontosabban a vízhűtésű vágópadon vághatjuk el. Ilyen eszközöket esetleg szerszámkölcsönző cégektől bérelhetünk. Ha csak néhány vágott kőre van szükségünk, ezeket már esetleg a kereskedőnél is méretre vágathatjuk.

Minden vágómunkánál fontos a biztonsági előírások gondos betartása! Gyerekeknek például nem szabad a gépek közelében tartózkodniuk.

Kőtörő

Ez a kőtörő nem dolgozik olyan tisztán, mint a kézi sarokcsiszoló vagy nedves vágó, viszont nagyon gyors.

Kézi sarokcsi­szoló

Egy vezetőlappal ellátott kézi sarokcsi­szoló a köveket és lapokat gyorsan és pontosan vágja ketté. A géphez porszí­vót csatlakoztathatunk.

Nedves vágó

Ha nagyobb kövezési munkákat vég­zünk, érdemes ilyen nedves vágót köl­csönözni. Ez a gép vastag köveket is gond nélkül elvág.

Viseljünk védőruhát!

A kövezési munkákhoz feltétlenül gondoskodnunk kell alkalmas munkaruházatról. A bőr munkakesztyű az éles szélű kövek markolásakor nélkülözhetetlen. Ha nem akarjuk, hogy a kezünkből kicsúszó kövek vagy a rakodólapról leeső anyag lábsérülést okozzon, erős munkacipőre van szükségünk, lehetőleg szilárd acél orrbetéttel. Sarokcsiszolóval végzett vágáskor nagyon fontos a szem védelme. Ilyenkor mindig viseljünk védőszemüveget!