Kültéri burkolatok

Lerakási technikák – térkövezési tippek és trükkök

Az alépítménytől a kész kövezetig

Az első munka a kövezésre kerülő terület bemérése és kitűzése. A terület körvonalait a tervezett létesítményekről készített méretarányos tervrajzba kell berajzolni. Ezt a tervet visszük majd át a terepre. Ami a kövezet felszínének magasságát illeti, akadnak mindig vonatkoztatási pontok, amelyekhez igazodhatunk. A teraszok magassága az ajtók kilépési magasságához igazodik. A házhoz vezető utak esetében szintén az ajtók magasságát kell figyelembe vennünk, illetőleg a teraszok vagy a lépcsőpihenők magasságát, amelyekhez csatlakozniuk kell.

Burkolás

Utak kitűzése a terepen

Ha egyenes utakat tűzünk ki, elegendő, ha külső sarkaikat jelöljük meg. Verjünk be a burkolandó terület szélén zsinórvasakat, ezekhez erősítjük az irányjelző zsinórokat. Ezután a területek külső sarkait mintegy 50 cm hosszú, alul kihegyezett karókkal jelöljük meg. Ha az irányjelző zsinórokat előbb az irány és magasság tekintetében pontosan beállítottuk, a karókat könnyen állíthatjuk a megfelelő helyre és verhetjük be a kövezet magasságáig.

Ha kövezés előtt nagyobb földkiemelő munkákat kell végeznünk, célszerű a karókat a kiásandó területtől távolabbra leverni. Ezután már a magasság alakulásához is pontosan kijelölt utunk van. Ha alumíniumból készült 2 m hosszú öles lécünk van, akkor a takarókat 2 m-nél közelebb helyezzük el egymástól. Később a kijelölt pontokat az öles léc ráfektetésével összeköthetjük egymással.

A rajzokon látható, hogyan lehet egyenes vonalú, de lépcsősen eltolt szélű utakat, köríves felületeket, illetőleg ívelt utakat kitűzni. Ha a burkolatmező széle köríves, kijelöljük a kör középpontját, és a karók helyét a körön zsinórral jelöljük ki.

Zsinórvassal és irányjelző zsinórral

Zsinórvassal és irányjelző zsinórral az irányokat és magasságokat jelölhetjük.

Vízcsöves szintező

A vízcsöves szintező az azonos magasságú pontokat mutatja.

A kövezet alépítménye

A burkolandó terület alépítményével szemben két alapkövetelmény érvényes: teherbírónak és vízáteresztőnek kell lennie. Ezért durva kőanyag tömörítésével szilárd, de pórusos réteget kell kialakítani. Hogy a burkolóköveket pontosan beállíthassuk, erre a hordozórétegre homokból vagy finom murvából egy ún. ágyazó réteget helyezünk. Természetesen a későbbi terheléstől és a mérettartással szembeni igényektől függ, hogy mibe kerül kövezetünk alépítménye.

A legegyszerűbb esetben a köveket vagy lapokat közvetlenül a termett talajra terített vékony homokágyazatba helyezzük. Kis igénybevételű kerti utaknak ez gyakran elegendő. Ha egy erősen igénybevett kövezet alépítményét szakszerűen készítik el, a rajz szerinti, több rétegű szerkezetet kell kialakítani. Táblázatunkban az alépítmény ajánlott vastagsága látható különböző igénybevételű kövezetek és különféle talajok esetében. Ne felejtsük el, hogy az alépítménynek mindig kb. 10 cm-rel kell a kövezett területen túlérnie, ezzel kerülhető el a burkolat oldalirányú kibillenése.

A felhasznált durva kavicsot vagy zúzottkövet, ill. a napjainkban alkalmazott újrahasznosított anyagot mindig rétegenként kell elhelyezni, majd rázógéppel alaposan tömöríteni, így kerülhetjük el a későbbi ülepedést.

Szintezés

A derékszögben eltolt széleket karókkal és zsinórokkal jelöljük ki.

Körív jelölése

Ha a burkolatmező széle köríves, kije­löljük a kör középpontját, és a karók he­lyét a körön zsinórral jelöljük ki.

Görbe út

Egy „görbe” út: a lapok hosszanti élének mindig merőlegesnek kell lennie az út vezető irányra.

Egyszerű alépítmény

Az egyszerű alépítmény: a durva anyagból készült hordozóréteg fölött egy vékony ágyazó réteg van, erre rakjuk a lapokat.

A kövezet alá ilyen vastag alépítmény kell, cm
Kövezett útKerti pihenőBejáró út
kötötthomokosKötötthomokoskötötthomokos
20-3015-2030-4020-3030-4020-40
555-85-855

A kövezet víztelenítése és alagcsövezése

A teraszok és a bejáró utak felszínére jutó víz folyjon mindig a háztól elfelé. Egyéb utaknál kétfelé kell folynia. Az ajánlott átlagos lejtés 1,5-2 %, ami méterenként 1,5-2 cm-nek felel meg.

Már magát az alépítményt is ezzel a lejtéssel kell elhelyezni és tömöríteni. A homokból vagy murvából kialakított ágyazó réteget már nem szabad a felület szintezésére használni. Ha ugyanis az ágyazó réteg nem egyformán vastag, ez elkerülhetetlenül ülepedésekre és a kövezet későbbi egyenetlenségeire vezet. Ha a kövezet melletti, nem szilárdított területek a felszíni víz befogadására alkalmatlanok, a csatornahálózatig érő víztelenítésről kell gondoskodnunk. Ha olyanok a lejtési viszonyok, hogy a víz pontszerűen fut össze, a kövezetbe vízelnyelőt kell beépítenünk. Bejáró utaknál viszont gyakran hosszú vízelnyelőt kell az út teljes szélességében beépíteni. Ezekben a víz oldalirányban egy ejtőcsőhöz folyik.

A csatornahálózatba torkolló elvezető csöveket természetesen az alépítmény behelyezése előtt fagymentes mélységben kialakított homokágyazatba kell fektetni.

Szilárd szegély kialakítása

Kevéssé terhelt kerti utak kivételével nagyon ajánlatos a kövezett területek szélét úgy megkötni, hogy a kövek ne billenhessenek ki oldalra, vagy ne csúszhassanak el. Amint már említettük, a kövezet alépítményének a későbbi szegély alatt túl kell érnie, hogy a szélek stabilak legyenek. Kiegészítésként még támasztó betonozást is ajánlunk. Ehhez az ágyazó réteget a kövek lerakása után a hordozórétegig óvatosan lekaparjuk és helyébe soványbetonból vagy habarcsból egy csíkot alakítunk ki, amit ferde éllel legalább a kövek magasságának a feléig felhúzunk.

Terhelt kövezet szakszerűen kialakított szerkezete.

Egy erősen terhelt kövezet szakszerűen kialakított szerkezete. Ha hobbikövezők vagyunk, rendszerint beérjük a kiegyenlítő feltöltéssel (ha erre szükség van), tömörített hordozóréteggel és ágyazó réteggel.

Oldalirányban alakítsunk ki 1,5-2 %-os lejtést

Oldalirányban alakítsunk ki 1,5-2 %-os lejtést. Ezt vízmértékkel ellenőrizzük. Munkánkat megkönnyíti, ha a vízmérté­ket olyan 1 m hosszú lécre helyezzük, amelynek egyik végére alul egy 1,5-2 cm vastag kis fadarabot szögeltünk.

Kocsi beállókhoz gyakran üreges köveket használnak

Kocsi beállókhoz gyakran üreges köveket használnak, amelyek a felszíni vizet egy­szerűen áteresztik a talajba.

Hosszú víznyelő, bejáró utak esetében.

Hosszú víznyelő, bejáró utak esetében.

Az út szélén lefolyót helyezünk el

Ha a felszíni vizet el kell vezetnünk, az út szélén lefolyót helyezünk el.

Egyszerű kerti utak

Egyszerű kerti utak szegélyét nem kell, feltétlenül szilárdíthatunk.

A klasszikus lerakási módszer

Ha nagyon eltérő nagyságú terméskövekkel dolgozunk, a különbségeket úgy egyenlítjük ki, hogy minden egyes követ kalapáccsal külön-külön ütögetünk be a homokból készített ágyazó rétegbe. Eközben egy zsinórhoz igazodunk, amely nemcsak a vezetőirányt, de a kész burkolat magasságát is jelzi.

Még stabilabb szegélyt kapunk, ha a szélső köveket közvetlenül az alépítmény fölé húzott habarcságyazatba rakjuk. A szegélykövek magasságát ekkor nagyon pontosan kell beállítanunk. A házfalakhoz vagy a szembeni szegélyekhez viszonyított távolságukat pontosan le kell mérni. Ha ezt az előkészítő munkát gondosan elvégeztük, könnyebb az ágyazó réteget elegyengetni: behordjuk a homokot vagy murvát és az elkészített szegélyek fölött egyszerűen lehúzzuk.

A kövek ekkor még mintegy 15 mm-rel magasodjanak ki a végleges szint fölé, mivel a hézagtömörítés, majd a hézagok végleges kitöltését követő felülettömörítés során majd megfelelő mélyen az ágyazatba nyomódnak.

A kövezet szegélyének szilárdítása támasztóhabarccsal

A kövezet szegélyének szilárdítása támasztóhabarccsal.

A szélső sor köveit a habarcsba ágyazzuk

Nagyobb terhelés esetében a szélső sor köveit a habarcsba ágyazzuk.

Terméskő kockák

A nagy mérettűrésű és szabályta­lan aljú terméskő kockákat egyenként ütögetjük be a homokágyazatba.

Különleges szegélykövek

Kocsi beállóknál és bejáróutaknál a habarcsba gyakran különleges szegélyköveket helyeznek.

Hézagokba töltött homok

A hézagokba töltött homok szilárdítja a burkolatot. Átlóirányban dolgozzuk be.

Kézi döngölő

A kövezetet végül kézi döngölővel vagy rázógéppel tömörítjük és egyenlítjük ki.

Kövezés mérettartó kövekkel

A klinkerek és a beton burkolókövek mérettűrése nagyon kicsi. Alsó felületük is egyenletes. Ha ilyenekből készítünk burkolatot, ajánlatos az ágyazatot lehetőleg minél simábban lehúzni és még a kövek laza elhelyezése előtt tömöríteni is. A lefektetett kövek stabilizálására hézagoló anyagot seprűnk a hézagokba, majd az egész felületet lap vibrátorral még egyszer tömörítjük.

Rázógép

Ha iparilag gyártott burkolókövekkel dolgozunk, előbb a hordozóréteget rázógéppel tömörítjük

Ezután helyezzük el az ágyazó réteget, majd pontosan lehúzzuk.

Burkolás

Az ágyazatra fektetett kövek most már egyenletes felületet alkotnak. Kitöltjük a hé­zagokat, majd a burkolatot vibrátorral tömörítjük.

Kövezett lépcsők és lépcsőpihenők építése

Ha a kövezésre szánt terep lejtése meghaladja a 7 %-ot, tervezzünk be lépcsőfokokat vagy lépcsőpihenőket. Ezekhez mindenképpen beton alapozás kell. Rajzaink néhány megoldási javaslatot mutatnak. Legegyszerűbb, ha betonból készült lépcsőfok tömbökkel dolgozunk. Ezek élét 1-2 cm-es átfedéssel rakjuk le. A legjobb, ha úgy készítjük el az alépítményt, hogy a lépcsőfokokat vékony habarcságyba lehessen helyezni.

Ha a lépcsőfokokat magunk rakjuk terméskőből, klinkertéglából vagy beton burkolókőből, a fokok magasságát és mélységét a következő gyakorlati képlettel számítjuk: két fellépő magasság plusz egy belépőmélység kb. 65 cm. Ha a lépcsőfok magassága 12,5 cm, akkor a belépőmélység 40 cm. Kültéren kényelmi okokból és a járás biztonsága érdekében a lépcsőfok magassága lehetőleg ne haladja meg a 15 cm-t. Hosszabb lépcsőkbe iktassunk be pihenőket. Itt ez a szabály érvényes: a pihenő hossza egyenlő a 65 cm-es lépéshosszal plusz egy belépőmélységgel.

Betonlapra helyezett lépcsőfoktömbök

Betonlapra helyezett lépcsőfoktömbök.

Lépcső

Ezt a lépcsőt teljes egészében élükre állított téglákból rakták.

A lépcsőfoktömböket burkolókövekkel

A lépcsőfoktömböket burkolókövekkel kombinálhatjuk.

A burkolóköveket így kombinálhatjuk minipaliszádokkal

A burkolóköveket így kombinálhatjuk minipaliszádokkal.

Klinkertéglákból könnyen alakíthatunk ki ilyen íveket

A lépcsőfokok élének nem kell mindig egyenes vonalban futnia, ezt bizonyítja a kép is. Klinkertéglákból könnyen alakíthatunk ki ilyen íveket.