Magasépítészet

Az alkalmazott szigetelési mód, vízzáró burkolat házban

A használati és üzemi víz elleni szigetelés módját a helyiség nedvességhatás-szintje és a kapcsolódó terek védelmi igényszintje alapján kell meghatározni.

A kialakított vízszigetelés lehet:

  • vízzáró burkolat,
  • vízzáró és -szigetelő burkolat,
  • teljes értékű szigetelés és
  • kettős szigetelés.

A szigetelés típusát a nedvességterhelés és védelmi igé­nyek alapján a 6.1. táblázat szerint határozzák meg. A táblá­zatban szereplő kialakításoknál erősebb szigetelést minden esetben alkalmazni lehet, fokozva ezzel a biztonságot.

6.1. táblázat (védelmi igényi szintek)

Nedvességhatásmérsékeltközepesfokozott
mérsékeltvízzáró burkolatvízzáró- és szigetelő burkolatteljes értékű szigetelés
közepesvízzáró- és szigetelő burkolatteljes értékű szigeteléskettős szigetelés
fokozottteljes értékű szigeteléskettős szigeteléskettős szigetelés

Vízzáró burkolat

A mérsékelt nedvességhatás és mérsékelt védelmi igény­szint esetén lehet a helyiség nedvesség elleni szigetelését vízzáró burkolattal kialakítani. Az ilyen típusú szigetelés kivitelezése a burkoló szakma feladata.

Vízzáró burkolat lehet:

  • flexibilis ragasztóba fektetett kerámia lapburkolat, víz­záró fugázással, az élek, hajlatok mentén rugalmas hézagképzéssel (6.1. ábra) (ajánlott egy rendszerhez tarto­zó anyagok használata);
  • hegesztőzsinórral felületfolytonosított vízzáró lemez (pl. PVC) fal- és padlóburkolat (6.1. ábra);
  • repedésáthidaló, kent vagy öntött padlóburkolatok.

6.1. ábra. Különböző vízzáró burkolat rétegrendje

6.1. ábra. Különböző vízzáró burkolat rétegrendje

Vízzáró és -szigetelő burkolat

Ebbe a csoportba tartoznak azok a megoldások, amelyek egy szerkezetként biztosítják a helyiség vízszigetelését és burkolását. Az alkalmazott anyagok és rétegszámok alapján két csoportba sorolhatók.

Egyrétegű vízzáró és -szigetelő burkolat:

Ide tartoz­nak a közlekedésre alkalmas felületű, kenhető burko­latok (műgyanta burkolatok), amelyek repedésáthidaló és vízhatlan felületet alkotnak. A különböző anyagok közül a várható mozgások, igénybevételek alapján kell a megfelelőt kiválasztani, majd a (teljesen sík, szilárd, repedésektől mentes, száraz, stb.) aljzatra a szükséges vastagságban felhordani. Ezen kívül ide tartoznak a vízhatlan PVC anyagú lemez burkolatok is (6.2. ábra) amelyeknél a két feladatot (burkolat és szigetelés) egy réteg teljesíti.

6.2. ábra. Vízzáró és -szigetelő burkolat rétegrendje

6.2. ábra. Vízzáró és -szigetelő burkolat rétegrendje

A szigeteléshez csak csúszásgátló felü­letképzésű és megfelelően tömör PVC-burkolatot lehet alkalmazni, minden esetben az alkalmazástechnikai utasításoknak megfelelően.

Többrétegű vízzáró és -szigetelő burkolat

Ebbe a csoportba tartoznak a vízzáró burkolatok és az azok­kal kontakt kapcsolatban lévő bevonatszigetelések egy szerkezeti egységet alkotó rendszerei.  A különböző anyagú bevonat-szigeteléseket (műanyag diszperzióval javított cementhabarcs, epoxigyanta) megfelelő minő­ségű aljzatra kell felhordani.

Ezt követően flexibilis ragasztóval és rugalmas, vízzáró hézagolással kell a kerámia lapburkolatot vagy a felületfolytonosított le­mezburkolatot a bevonatszigeteléshez rögzíteni. Az így képzett összetett szerkezet biztosítja a megfelelő víz­szigetelést és a burkolatot. A kontakt kapcsolatból adó­dóan a vízelvezetést a burkolat síkján kell megoldani. A vízzáró és -szigetelő burkolatok minden eleme egy rendszerhez tartozzon!

Teljes értékű szigetelés

Ennél a megoldásnál a szigetelőréteget a burkolati ré­tegtől függetlenül, önálló szerkezetként kell kialakítani (6.3. ábra). Éppen ezért a víz elvezetését mindkét réteg esetében biztosítani kell.

6.3. ábra. Teljes értékű szigetelés rétegrendje

6.3. ábra. Teljes értékű szigetelés rétegrendje

Ez a padlósíkon a burkolat meg­felelő lejtésével eleve adott, a szintén lejtésben készülő szi­getelésnél pedig szivárgóréteg (műanyag dombornyomott drénlemez, régebben szűrőbeton, homokterítés) kialakí­tásával lehet megoldani. A szigetelés általában bitumenes lemezből, PVC-lemezből készül, de alkalmazhatók erre a feladatra különböző bevonatszigetelések is.

Kettős szigetelés

A kettős szigetelés a legnagyobb nedvesség elleni védel­met biztosító műszaki megoldás. A teljes értékű szigetelés és a vízzáró és -szigetelő burkolat együttes alkalmazásával (6.4. ábra) biztosítható a keletkezett nedvesség teljes mennyiségének elvezetése a burkolat felületén, megakadályozva ezzel a nedvesség bejutását a szigetelés alatti szerkezetekbe.

6.4. Kettős szigetelés rétegrendje

6.4. Kettős szigetelés rétegrendje