Magasépítészet

Használati és üzemi víz elleni szigetelés kialakítása

Padlóösszefolyó nélküli vizes helyiségek esetében vízzá­ró burkolattal lehet a nedvesség elleni szigetelést kialakítani. A burkoláshoz egy rendszerhez tartozó anyagokat (ragasztó, hézagoló) kell használni, lejtés kialakítása nélkül. Azokban a vizes helyiségekben, ahol padlóösszefolyó épül(t), a használati és üzemi víz elleni szigetelést megfelelő mértékű lejtéssel kell kialakítani (lemezes szigeteléseknél 0,5-1,5%-os, a burkolat síkján 1-1,5%-os).

A padlóösszefolyó(k) helyét úgy kell meghatározni, hogy az alaprajzi felosztás közel azonos lejtésű és méretű mezőket eredményezzen. A bűzelzárós padlóösszefolyó a helyiség legmélyebb pontjára kerüljön és a szigeteléshez vízhatlanul kapcsolódjon. A szigetelés síkjában ajánlott olyan összefolyót alkalmazni, amely hozzáférhető, tisztítható (6.5. ábra).

6.5. ábra. Padlóösszefolyó kialakítása teljes értékű szigetelés esetén

6.5. ábra. Padlóösszefolyó kialakítása teljes értékű szigetelés esetén

Előfordul, hogy az egymással szomszédos vizes helyisé­geket az üzemi víz elleni szigetelés válaszfalak alatti átve­zetésével egy szigetelési egységként kezelik. (A válaszfalak kizárólag nedvességre nem érzékeny anyagokból készülhet­nek.) Ilyenkor a vízszigetelés és a helyiségek burkolatának eltérő lejtésalakítása miatt az összefolyó pontokat egymás­tól távol alakíthatják ki (6.6. ábra). Ebben az esetben a bur­kolat vonalmenti vagy pontszerű összefolyója a szigetelésre kerül, annak áttörése nélkül vezeti el a nedvességet.

6.6. ábra. Padlóösszefolyó helyének meghatározása

6.6. ábra. Padlóösszefolyó helyének meghatározása
a) a szigetelési sík lejtés alakítás a b) a burkolati sík lejtés alakítás a

Külön előírások rendelkeznek arról, hogy használati és üzemi víz elleni szigeteléseket – függetlenül a szigetelés módjától – a függőleges szerkezeteken milyen magasságig kell felvezetni. Ezt foglaltuk össze a 6.2. táblázatban.

6.2. táblázat:

Szerkezetek és vízvételi helyekA szigetelési magasság
lábazatpadlóburkolat + 20 cm
mosdó és annak 60 cm-es környezetemosdó + 30 cm
zuhanyzó és annak 60 cm-es környezetezuhanyrózsa + 20 cm
fürdőkád és annak 60 cm-es környezete, zuhanyhasználattól függőenkádperem + 60-180 cm
küszöbpadlóburkolat + 5 cm
csőáttöréspadlóburkolat + 20 cm

A lemezszigeteléseket általános esetben elégséges csak a padlóburkolat felső síkjától 20 cm-es magasságig felvezetni (6.7. ábra), mivel a szerkezeteket érő nedvességhatások füg­gőleges felületeken a gyors elvezetés miatt kevésbé károsak, mint vízszintes felületen.

6.7. ábra. Teljes értékű szigetelés felvezetése függőleges szerkezetre, 20 cm-es magasságig

6.7. ábra. Teljes értékű szigetelés felvezetése függőleges szerkezetre, 20 cm-es magasságig

A nedvesség elleni védelemhez itt elegendő a vízzáró burkolat is. Ha a lemezszigetelést nagy magasságba kell felvezetni, akkor szigetelést védő előfalat kell építeni (6.8. ábra).

6.8. ábra. Teljes értékű szigetelés felvezetése függőleges szerkezetre szigetelést védő előfal építésével

6.8. ábra. Teljes értékű szigetelés felvezetése függőleges szerkezetre szigetelést védő előfal építésével

A különböző berendezési tárgyak és gépészeti szerelvények ehhez a szerkezethez kapcsolódnak, így biztosítva a szigetelőréteg áttörésének elkerülését. Abban az esetben, ha a vizes helyiségben kémiai hatás­ra lehet számítani, csak olyan anyagokat lehet felhasználni, amelyek ellenállnak az adott károsító anyagoknak.