Magasépítészet

Betonaljzatok (vasbeton aljzatok)

A betonaljzat (vagy aljzatbeton) a talajon vagy a födémeken kialakított monolit betonszerkezet, amely kiegyenlíti az alatta lévő rétegek egyen­lőtlenségeit, és tömegével biztosítja a rá kerülő burkolatok mozdulatlanságát. Az aljzatbeton a nedvszívó aljzatok csoportjába tartozik. Ez az egyik legelterjedtebb típus.

A betonaljzatok vastagsága min. 5 cm. Lakóépületek he­lyiségeiben általában C8/12 vagy C12/15 szilárdságú beton­aljzatokat készítenek, 5-7 cm vastagságban. A felhasznált adalékanyag szemcsenagysága legfeljebb 16 mm lehet. A beton minőségét és az adalékanyagok szemcseméretét azonban minden esetben a tervezett burkolat, a várható ter­helések és a rétegvastagság függvényében kell meghatároz­ni. Vasbeton aljzatokat elsősorban nagy terhelésű, fokozott igénybevételű burkolatok esetén építenek (ipari, mezőgaz­dasági létesítményekben, garázsokban stb.).

A betonaljzatok készítése minden esetben az alapfelüle­tek ellenőrzésével és előkészítésével kezdődik. A napjainkban jellemző, talajon fekvő padló és födém rétegrendekben a burkolat betonaljzata a legtöbb esetben hő-/hangszigetelő rétegre kerül (5.2. ábra). A két réteg között technológiai el­választó réteg (PE-fólia) helyezkedik el, ez megvédi a hőszi­getelést az építési nedvességtől.

5.2. ábra. Burkolat betonaljzatának elhelyezkedése

5.2. ábra. Burkolat betonaljzatának elhelyezkedése
a) födémen fekvő padlóban; b) talajon fekvő padlóban

Az aljzat kitűzése

Az aljzat felső síkjának kitűzése, megadása a korábban a falakra felrajzolt +1,00 m magasságot jelölő vízszintvo­nalhoz viszonyítva történik. Ezután az aljzat anyagából (a vakoláshoz hasonló módon, csak vízszintes felületen) 1,50—2,00 m-enként, 10-12 cm széles vezetősávokat készí­tenek (5.3. ábra). Ezek felülete pontosan megadja a tervezett síkot. A betonozás során a köztes mezőket folyamatosan a vezetősávokhoz igazodva készítik. A bedolgozott betont egyenletesen eldolgozzák, tömörítik, majd simítják. Betono­zás közben a már kész felületeket folyamatosan ellenőrizni kell. A munka utolsó fázisa a kész betonfelület utókezelése.

A betonaljzatokat (a különböző mozgásokból adódó káros feszültségek semlegesítése céljából) 15-20 m2-ként dilatálni kell. A mozgási hézagokat úgy kell elhelyezni, hogy egy fe­lületrész oldalhossza ne legyen több, mint 5,00 m.

Az építési gyakorlatban – a rétegvastagságok függvényében -a következő aljzatmegnevezések használatosak:

  • 0 – 1 cm: aljzatkiegyenlítés;
  • 1 – 5 cm: esztrichréteg;
  • 5 cm felett: aljzatbeton.

A különböző vastagságú aljzatok anyaga, szemcsemérete, kialakí­tása és felhasználása jelentősen eltérhet.