Magasépítészet

Bitumenes zsindelyfedések (tetőfedés)

A 90-es évek elejétől hazánkban is megjelentek és gyor­san közkedvelté váltak az eredetileg tengerentúlról származó bitumenes zsindelyfedések. Ezen héjazati elemeket többré­tegű, vékony, üveg- vagy műanyag szöveterősítésű modifi­kált bitumenes lemezek alkotják. Alsó felületükön homok­szórt, felső felületükön pedig színezett keramizált pala- vagy bazaltőrleménnyel, esetleg rézfóliával vannak bevonva.

A bitumenes zsindelylemezek többféle alakban és szín­ben kerülnek forgalomba, méretük általában 100×33/34 cm (ez természetesen gyártmány függő). Attól függően, hogy milyen alakra vágott a lemez, a fedések rajzolata lehet tég­lány, méhsejt, hódfarkú, pikkelyes, sarkított téglány, karát (1.142. ábra).

Különböző rajzolatú bitumenes zsindelyfedés alapelemei

1.142. ábra. Különböző rajzolatú bitumenes zsindelyfedés alapelemei
a) téglány elem b) sarkított téglány elem c) hatszög elem d) rombusz elem e) és f) hódfarkú elem

A rögzítést biztosítandó, az elemek felső(!) fe­lületén öntapadó pontok, sávok találhatók, melyek igazodnak a zsindely formájához, így a rátakarás után nem láthatók. Kettős fedést alakítanak ki belőlük, a ragasztással és a to­vábbi bitumenes tömítéssel teljes egészében vízzáró és vihar­álló héjazati réteg jön létre (1.143. ábra).

Bitumenes zsindelyfedés

1.143. ábra. Bitumenes zsindelyfedés

A fedés aljzatát minden esetben – megfelelően átszellőz­tetett – teljes felületű, zárt (deszka-, építőlemez-) borítás képezi. Közvetlenül erre kerül a vízhatlanságot biztosító alátéthéjazat, amely kizárólag szervetlen hordozórétegű bitumenes lemez lehet. Az alátéthéjazatot, illetve a bitume­nes zsindelyelemeket mechanikusan, általában szegezéssel rögzítik. A már bemutatott fedésekhez képest a bitumenes zsindelyek jóval nagyobb szögtartományban (10-85°) alkal­mazhatók.

A bitumenes zsindelyfedés az alapelemek mellett szá­mos bitumenes kiegészítő elemmel (1.144. ábra) és egyéb tartozékokkal együtt korszerű fedési rendszert képez.

Bitumenes fedési rendszer bitumenes kiegészítő elemei

1.144. ábra. Bitumenes fedési rendszer bitumenes kiegészítő elemei
a) csatornaszellőző elem; b) gerincprofil; c) szellőző elemek;
d) gerincprofilok záróelemei; é) kúpelemek

A fedés előnye, hogy kiválóan alkalmas összetett és íves tetőformák lefedésére, a héjazati elemek hajlékonyak, könnyen megmunkálhatok, az egyes szerkezeti részletek és a fedés egésze egyszerűen kialakítható. További előny a fe­dés kis tömege (11 kg/m2). Hátránya, hogy minden esetben teljes felületű zárt borítást igényel, valamint egy esetlegesen megsérült elem cseréje nehezen megoldható.