Magasépítészet

Cserepes fémlemez, nagyelemes szálerősítésű cement hullámlemez fedések

Cserepes fémlemez fedések

A cserepek fedési képéhez hasonló megjelenést bizto­sítanak a jóval könnyebb és gazdaságosabb, fém anyagú cserepes lemezfedések. Ez lehet kiselemes és nagyelemes egyaránt. A cserepes lemezfedés elemei kb. 0,5 mm vas­tagságú, préselt, galvanizált acélból készülnek, melyeket a gyártás során több réteg (különböző anyagú) védőbe­vonattal látnak el.

A kiselemes fedés elemei általában egy cserépsor magas­ságú lemezsávok, melyek hosszúsága gyártmányfüggő, de legalább 0,95 m (akár több méter is lehet) (1.145. ábra). A fe­dés aljzatát ellenlécekre rögzített lécsor képezi. A vízhatlan­ságot a fedési rendszerhez tartozó alátéthéjazat biztosítja. A héjazati elemek oldal- és lejtésirányban is adott (hajlás­szögtől független, állandó) rátakarással kapcsolódnak egy­máshoz (1.146. ábra). Rögzítésük általában szegezéssel tör­ténik (megfelelő korrózió elleni védelemmel vannak ellát­va). A cserepes lemezfedések 15°-nál kisebb tetőhajlásszög esetén nem ajánlottak.

Cserepes lemezfedés alapeleme

1.145. ábra. Cserepes lemezfedés alapeleme

Cserepes lemezfedés

1.146. ábra. Cserepes lemezfedés

A napjainkban forgalomban lévő többi fedéstípushoz hasonlóan a cserepes lemezfedések is komplett fedési rend­szert képeznek. A kiegészítő elemek és egyéb tartozékok széleskörű választéka lehetővé teszi a különböző szerkezeti részletek egyszerű és gyors kialakítását. Nagyelemes cserepes lemezfedéseknél az ugyanilyen formai meg­jelenítést nagyméretű (több m2 felületű) fémlemezekkel képezik.

Nagyelemes szálerősítésű cement hullámlemez fedések

A nagyelemes szálerősítésű cement hullámlemezek anya­ga megegyezik a korábban bemutatott műpala héjazati ele­mek anyagával. (Régebben ezek is azbesztcement anyagúak voltak.) A hazánkban jellemző hullámlemezek vastagsá­ga 6 mm, szélessége 1097 mm, hossza 1600 és 2500 mm (1.147. ábra). Többféle, anyagában színezett változatban ke­rülnek forgalomba.

Szálerősítésű cement hullámlemez

1.147. ábra. Szálerősítésű cement hullámlemez

Ugyanilyen formai, méretbeli stb. kialakítással a szálerősítésű ce­ment mellett műanyag (üvegszálas poliészter, polikarbonát) hullámlemezekből is készülhetnek nagyelemes fedések. A nagyelemes hullámlemezeket elsősorban egyszerű geometriájú, nagy tetőfelületű ipari, mezőgazdasági stb. épületek lefedéséhez célszerű alkalmazni, de felhasználha­tó nyaralóknál, családi házaknál is (ha nincsenek bonyolult szerkezeti részletek).

A kiselemes fedésekhez hasonlóan fedési rendszerként kerülnek forgalomba. Az alapelem mellett többféle kiegé­szítő idomelem (1.148. ábra), valamint egyéb kiegészítők (rögzítők, szerelvények stb.) képezik a termékcsaládot.

Szálerősítésű cement hullámlemez kiegészítő idomelemei

1.148. ábra. Szálerősítésű cement hullámlemez kiegészítő idomelemei
a) taréjelemek b) félnyereg elem c) falszegély elem, alsó d) falszegély elem, felső e) oromszegély elem

A nagyelemes hullámlemez fedéseket egyszeres fedésként alakítják ki. Az elemek ereszvonalra merőlegesen, hálós el­rendezésben helyezkednek el. Az egymás melletti elemek között fél vagy egész hullám a rátakarás mértéke. Az egy­más feletti sorok közötti átfedés hajlásszögfüggő. A fedés aljzatát fa vagy acél szelemensor képezi (esetleg zárlécek). Egy hullámlemez 2-3 szelemenre (zárlécre) támaszkodik. Az elemek rögzítése mindig hullámhegyen, facsavarral, ho­roggal vagy csuklós kapoccsal történik (azért, hogy ne ott legyen átlukasztva az elem, ahol a víz lefolyik) (1.149. ábra).

Nagyelemes szálerősítésű cement

1.149. ábra. Nagyelemes szálerősítésű cement

A nagyelemes szálerősítésű hullámlemezek 12-72° szög­tartományban alkalmazhatók.