Magasépítészet

Díszítő vakolatok és díszes falfestés

Díszítő vakolatok

A díszítő vakolatok tulajdonságaikat tekintve nagyon ha­sonlítanak a műanyag diszperziós falfestékekhez. Kötőanya­guk műgyanta, adalékanyaguk viszont a különböző szem­nagyságú és szemszerkezetű szilikátok. Az anyag felhordhatóságát, felületi megmunkálhatóságát és a kialakuló struk­túrát alapvetően meghatározza a hígítás mértéke. Vannak egészen finom (0,5-1,0 mm), közepesen durva (1,0-2,0 mm) és egészen durva (3,0-4,0 mm) adalékú díszítő vakolatok.

A díszvakolat színe általában fehér, de a közönséges fal­festékhez hasonlóan tubusos színezőfestékkel színezhető, így az alapot adó fehér díszítővakolatból, tetszés szerinti színeket lehet kikeverni. A díszítővakolat felhordható min­tás és minta nélküli hengerrel (7.7. ábra), fogas simítóval, késsel és kefével is.

Hengerezés mintás hengerrel

7.7. ábra. Hengerezés mintás hengerrel

Díszes falfestések, egyszerű díszítő munkák

A felületek mintázata, díszítése befolyásolja a térhatást, így elsősorban a falfestéseknél terjedt el; a mázolásoknál ritkán alkalmazzák. További képes cikkünk a díszítő festésekről itt!

Színfröcskölés

Színfröcsköléssel egy adott színű alapra díszítő jelleggel azonos vagy eltérő színű pontokat lehet felvinni a falfelületekre. A pontok sűrűségét és nagyságát a színfröcskölés technikájának finomításával és az alkalmazott eszközök cseréjével lehet változtatni.

Fűrészporos falfestés

A fűrészporos falfestésnél a festékbe adalékként fűrész-port kevernek, így a felület érdekesen szemcsés struktúrájú lesz. A bevonat bizonyos mértékben takarja a felület egye­netlenségeit.

Hengerezés

A hengerezés viszonylag gyors és egyszerűen kivitelez­hető technika: egy henger forgó palástja a rajta lévő minták sorozatát rajzolja a felületre.

Sablonozás

A különböző, ritkán, szabálytalanul ismétlődő minták egyszerű falra festéséhez sablonokat használnak. Sablon­nal számok, feliratok is készíthetők, így a pontos betűmé­ret könnyen betartható, kiosztásuk pontosan elvégezhető. A sablonok anyaga papír vagy műanyag fólia lehet. Ezekre előzőleg fel kell rajzolni a kívánt minta körvonalát szerkesz­téssel vagy szabadkézi munkával.

Vonalazás

A vonalazást eltérő színű felületek elválasztására, il­letve díszítési célra alkalmazzák. Az egymás melletti, el­térő árnyalatú vonalakkal árnyékhatást is be lehet mutatni. A felületekre festett vonalak, csíkok függőlegesen nyújtják, vízszintesen pedig összenyomják a belső tereket.

Szivacsozás

Szivacsozással, természetes eredetű szivacs festékbe mártásával és felületre nyomkodásával egyszerű mintát le­het készíteni a fal felületére (7.8. ábra). A rongytechnika esetén a felületre egy csomóba gyűrt ronggyal hordják fel a festéket úgy, hogy az a rányomás erősségétől és a rongy anyagától függően hagyjon nyomot a falon. A rongytech­nikával le is szedhetők a festékek a felületről úgy, hogy egy tiszta rongyot nyomnak a frissen festett falra. Ekkor a rongy anyaga és szívóképessége alakítja ki a végleges mintát.

Szivacsozás

7.8. ábra. Szivacsozás

Érdesítéssel plasztikus, finom mintájú felületet lehet kap­ni. Először fel kell hordani a festéket a felületre, majd a lazúrozó ecsettel (kefével) kell érdesíteni. A kefét a felületre merőlegesen kell tartani. A sörte elszed egy kevés festéket, így enyhén szemcsés felület alakul ki.

Csíkozás

Csíkozással egyenletesen vastag vagy váltakozó szélessé­gű csíkokat lehet létrehozni a fal felületén. A fal 1 m2 nagy­ságú felületének befestése után érdesítéssel kell egységessé tenni a felületet. Ezután következik a csíkozás úgy, hogy a fésűt végighúzzák a friss felületen. A fésűfogak nagyságától és sűrűségétől függően alakul ki a csíkok szélessége és tá­volsága. Minden lehúzás után ki kell takarítani a fésűfogak közül a feleslegesen oda rakódott festékanyagot.

Pecsétfestés

Pecsételéssel a kész falfelületre különböző mintákat, áb­rákat lehet nyomni. A minták ismétlődhetnek a felületen, illetve több minta is használható egyszerre. A pecsételéskor először egy hengerrel felviszik a festéket a pecsétnyo­mó oldalának felületére. Ezután a pecsétnyomót erőteljesen nyomják a felületre. A műveletek ismétlésével mintázatot lehet kialakítani a falfelületen.

10 elkerülendő dolog falfestéskor>>