Magasépítészet

Mázolás lépései, rétegek felvitele

A mázoló munkák során a környezetünkben található tárgyak és szerkezetek felületeit egy- vagy többrétegű bevonattal látják el. Ezáltal a felületek ellenállnak a különböző fizikai és kémiai hatásoknak (időjárás, fény, savas esők stb.). A szín, a fényes vagy matt külső, a tükörsima vagy kissé érdes felület esztétikus megjelenést biztosítanak.

A felületek védelme rendkívül fontos feladat, mert nélkü­lük hamar megkezdődik a természetes tönkremenetel. Ilyen folyamat a fafelületek kiszáradása, az acél és a vas oxidáci­ója. A falfelületek is komoly igénybevételnek vannak kitéve a nagy forgalmú helyeken. Ennek következményeként a fe­lületről a fedőréteg hamar lekopik, elpiszkolódik. A falfelü­leteket burkolatokkal vagy a falra mázolt rétegekkel lehet megvédeni ezektől a hatásoktól.

Bevonatok rétegei

Az általános védelem biztosítása érdekében tapaszolás után a felületeken rétegeket alakítanak ki az aljzat és a felhordandó anyag minőségétől függően. Megkülönböztetünk alapozó, közbenső és átvonó festékrétegeket.

Tapaszolás

A tapaszolással a felületi hibákat, egyenlőtlenségeket lehet eltüntetni. A foltszerű hibákat folttapaszolással ja­vítják ki úgy, hogy csak a felület hibás részeit tapaszolják. Az átvonó gletteléssel a teljes felületet átvonják. Ezt akkor alkalmazzák, ha teljesen sík felület szükséges a közbenső alapozáshoz és a lakkozáshoz (igényes belső felületeknél).

Előkészítő, alapozó rétegek

Az előkészítő, alapozó rétegek (7.6. ábra) a felület előke­zelését biztosítják. Az alapozással megfelelő tapadás alakul ki a felület és a felhordásra kerülő réteg között. A különböző alapfelületekhez, fához, fémekhez, vakolatokhoz stb. más és más alapozóanyagot kell használni.

Egyszerűbb felületek mázolásának rétegei

7.6. ábra. Egyszerűbb felületek mázolásának rétegei

Közbenső rétegek

A közbenső rétegeket (7.6. ábra) az alapozásra hordják fel. Ezek kiegyenlítik a finom felületi egyenlőtlenségeket, kitöltik a felület nyitott pórusait, összeköttetést teremte­nek az alapfelület és az átvonó réteg között. Eltüntetik az alapfelület és a rá kerülő szín közötti, illetve a tapaszolt és a tapaszolás nélküli felületrészek közötti különbségeket. A közbenső rétegeknek más funkciói is lehetnek, pl. kor­rózióvédő bevonatot képezhetnek a fémfelületen. Olyan felületi tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy jól tudjon tapadni hozzá a következő, átvonó zománcréteg.

Átvonó zománcréteg

Az átvonó zománcréteg (fedőréteg) (7.6. ábra) a többré­tegű bevonatok záró, legfelső rétege. Ez biztosítja az eszté­tikus megjelenést, a színes, fényes, selyemfényű vagy matt felületet, amely megadja a tárgy vagy eszköz hangulatát.

Mázolásánál a műveleti sorrendtől függően egyszerűbb és igényesebb felületet lehet készíteni. A következő felsoro­lás bemutatja a kétféle kialakítás rétegrendjeit.

Egyszerűbb felületeknél (7.6. ábra):

  1. alapozás;
  2. folttapaszolás;
  3. első közbenső bevonat;
  4. átvonó zománcfesték bevonat.

Igényesebb felületeknél:

  1. alapozás;
  2. folttapaszolás;
  3. átvonó glettelés;
  4. első közbenső bevonat;
  5. második közbenső bevonat;
  6. átvonó zománcfesték bevonat.

A rétegrendből látható, hogy az igényesebb felület kiala­kításához feltétlenül szükség van az átvonó glettelésre és a kétszeri közbenső bevonat elkészítésére. Megjegyezzük, hogy a felsorolt rétegrendeknél minden művelet előtt csiszolni és portalanítani kell.

Különleges mázolási munkák

A régi lakkrétegek felújításánál alkalmazzák a becsiszolt mázolást, amely során a felület előkészítésekor híg olajfes­téket hordanak fel, és nedves állapotban természetes hab­kővel becsiszolják. Ezt a felület-előkészítési módot akkor célszerű végezni, ha a zománcréteg jó állapotban van, és nincs szükség maratással, kaparással, égetéssel stb. történő eltávolítására.

A lakkcsiszolt mázolással többrétegű, teljesen sima be­vonat hozható létre a faszerkezetek felületén. A lakkot több rétegben kell felhordani. Minden egyes lakkréteget gondosan meg kell csiszolni, hogy teljesen sík és tökéletesen matt felület jöjjön létre. A módszer nagyon időigényes: a kü­lönböző megmunkálási fázisok közötti technológiai időket ki kell várni. Jó minőségű lakkcsiszolt felület elsősorban keményfa felületen készíthető.

A különböző rendeltetésű felületeknél elvárás lehet, hogy a legfelső réteg matt vagy selyemfényű legyen: ilyen­kor matt lakkozást készítünk. Ezek a festékanyagok kötő­anyagban szegények, így a töltőanyag szemcséi a felületen kiállnak, és a fény megtörik rajtuk. Ez okozza a matt meg­jelenést.

Itt talál további tanácsokat a beltéri festés-mázolás témakörében>>