Magasépítészet

Falazott tégla homlokzatburkolatok

A falazott homlokzati téglaburkolatok kisméretű klinker burkolótéglákból készülnek (120x250x65 mm, 240x115x71 mm, 210x100x63 mm stb.), a téglakötés szabályainak meg­felelően falazva, általában féltégla szélességben, 10mm-es fugahézaggal. A teherhordó falszerkezet és a külső tégla burkolófal közötti rétegek kialakításától függően három jel­lemző szerkezeti felépítés különböztethető meg (5.70. ábra).

5.70. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolatok különböző rétegfelépítése

5.70. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolatok különböző rétegfelépítése

A tégla burkolófal a teherhordó fal alatti lábazatra, alap­testre, fém faltartó konzolra, esetleg előre gyártott (hőhíd-mentes) vasbeton konzolra (peremgerendára) támaszkodhat (5.71. ábra). A burkolófal megfelelő állékonyságát a két fal­szerkezetet pontonként összekötő tárcsás acél rögzítőpálcák biztosítják.

5.71. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolatok alátámasztási módjai

5.71. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolatok alátámasztási módjai
a) alaptestre építve;  b) fémkonzollal gyámolítva; c) konzolos peremgerendára építve

A falazott tégla homlokzatburkolat alkalmazását az épü­let tervezése (a szerkezetek méretezése, a részletek rajzolá­sa) során előre figyelembe kell venni.

A burkolófal csak pontosan beállított (szintezett) vízszin­tes fogadószerkezetre építhető. Lábazati falra, alaptestre való építés esetén vízszintes falegyent készítenek. Fém kon­zolelemes gyámolításnál először pontosan meghatározzák (kitűzik) a teherhordó falszerkezeten a rögzítési pontokat. A konzolelemek rögzítéséhez a hőszigetelésből megfelelő méretű darabokat vágnak ki, melyeket az elem felszerelése után a kivágott részre visszaillesztenek. A konzolelemeket – a terhelésnek megfelelő számú és méretű – dűbeles csava­rokkal rögzítik.

Jegyezzük meg! A különböző méretű fém faltartó konzolok csak koszo­rúval és lehetőleg födémmel leterhelt falba vagy annak vasbeton szerkezeti részébe köthetők be dűbeles vagy fúrt tőcsavaros megoldással.

A burkolófalat a kisméretű téglafalra vonatkozó falazási szabályoknak megfelelően készítik. Látható falszerkezetként különösen fontos a pontos, precíz falazási munka. A fala­zás előtt kell elhelyezni a horganyzott acél rögzítőpálcákat, melyeket dűbellel rögzítenek a teherhordó falba. A kötőele­meket a terhelés és a teherhordó fal típusának ismeretében osztják ki.

Általában négyzetméterenként 5 db kötőelem elhelyezése szükséges; ezen felül a szélek mentén, nyílá­sok körül további 3 db elemet kell beépíteni. A kötőelemek a vízszintesen kampózott végeikkel csatlakoznak a burkoló­fal vízszintes hézagaiba (5.72. ábra). Hőszigetelt szerkezet esetén a hőszigetelő táblák mechanikus rögzítését leszorító tárcsákkal kombinált kötőelemek biztosítják.

5.72. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolat merevítése rögzítőpálcákkal

5.72. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolat merevítése rögzítőpálcákkal

Acélpálcák

Az acélpálcák (tüskék) átszúrják a hőszigetelést, melyet a pálcára húzott műanyag tárcsa leszorít. Az ilyen kötőelemek középső ré­szén vízcseppentő gyűrű található, amely megakadályozza, hogy a lecsapódó nedvesség a szár mentén a hőszigetelésbe jusson.

A burkolófal nyílások feletti részét rendszerint a falnyílás feletti vasbeton koszorúba rögzített függesztőkengyeles alá­támasztó fémkonzollal gyámolítják (5.73. ábra). A konzol alatti hosszvasakra felfűzött, álló helyzetű (előfúrt) téglák elhelyezkedéséből adódóan a rögzítés így rejtve marad.

5.73. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolat rögzítése nyílás felett

5.73. ábra. Falazott tégla homlokzatburkolat rögzítése nyílás felett

A burkolófal alsó és felső részén szellőzőnyílásokat kell kialakítani. Ennek legegyszerűbb módja a kitöltetlen függőleges fugahézag. A falnyílások körül perforált lemezek beépítésével nagyobb ki- és beömlő felületek képezhetők. A falazott téglaburkolatok hézagolását a korábban megis­merteknek megfelelően végzik. A téglaburkolatokban dilatációt is ki kell alakítani. A di­latációk száma, elhelyezkedése elsősorban a homlokzat tájolásától függ (délen sűrűbb, északon ritkább). A dilatáláshoz a hézagokat adott sávban rugalmas anyaggal töltik.