Magasépítészet

Kerámialap homlokzatburkolatok

Ragasztott kerámialap homlokzatburkolatok legtöbbször a homlokzat kisebb részein, sávokban, nyílások körül, díszí­tő jelleggel készülnek, de alkalmazhatók teljes felületen is. A kis elemméretnek köszönhetően akár íves felületek bur­kolása is lehetséges. A rendszerint négyzetes vagy téglalap alakú kerámialapok többféle méretben (120×120; 200×200; 420×420 mm stb,), natúr vagy mázas felületképzéssel kerül­nek forgalomba. A kisebb lapok (mozaiklapok) vastagsága 5-6 mm, a nagyobb lapoké 10-20 mm. A jobb tapadás érde­kében a lapok hátoldala rovátkolt, bordázott.

A ragasztott kerámialap homlokzatburkolatok egyaránt készíthetők régi vagy új tégla (vázkerámia), beton vagy fa anyagú falfelületre.

A burkolólapok rögzítése kétféle módon végezhető:

  • hagyományosan ágyazóhabarcsba rakva és
  • vékony ragasztórétegbe rakva.

A rögzítési módtól függ az aljzat felületére vonatkozó kö­vetelmény. Vékony ragasztórétegbe rakott homlokzatburkolat csak teljesen sima, egyenletes, sík alapfelületre készíthe­tő. Ez tégla és beton falfelületek esetén rendszerint új vako­lat készítésével biztosítható (5.68. ábra).

5.68. ábra. Ragasztott kerámialap homlokzatburkolat

5.68. ábra. Ragasztott kerámialap homlokzatburkolat

Ágyazóhabarcsba rakott kerámialap homlokzatburkolatok egyaránt készíthe­tők nyers, vakolt tégla és beton falszerkezetre. Nyers falfelü­letnél az ágyazóhabarcs felhordása előtt a felületet gúzolni kell. Új vakolat készítése nem szükséges, a meglévő vakolat minőségét azonban ellenőrizni kell. A vakolaton nem lehet­nek levált részek, szennyeződések.

A ragasztott vagy ágyazóhabarcsba rakott kerámia­lap homlokzatburkolatok készítésének elve lényegében megegyezik a beltéri falburkolatoknál bemutatottakkal. A burkolólapokat itt is az előre elkészített burkolat-kiosztási terv alapján kell felrakni. Homlokzaton a kerámialapok ál­talában hálós elrendezésűek. A különböző falsík-töréseket, sarkokat (káva, szemöldök stb.) az erre alkalmas idomele­mekkel (vagy vágott elemekkel) képezik. A burkolólapok között rendszerint 2-4 mm fugahézagokat alakítanak ki.

A homlokzatburkolás megkezdése előtt be kell építeni a burkolattal eltakarandó vezetékeket, kábeleket, valamint a nyílászárók tokszerkezetét. El kell végezni a pontos be­állításokat, a vezetékek próbáját stb. Ellenőrizni kell, hogy a fogadószerkezetek készültségi foka, minősége megfelel-e a burkolási munka előfeltételeinek.

Burkolólapok felrakása

A burkolólapok felrakását ez esetben is megelőzi az aljzat ellenőrzése és előkészítése. Ennek során meg kell tisztí­tani a felületet, el kell távolítani a kitüremkedő habarcs­maradványokat, egyéb szennyeződéseket. Hagyományos ágyazóhabarcsba rakott burkolat esetén fel kell hordani a gúzréteget, vékonyragasztás esetén pedig el kell készíteni a szükséges vakolatot. A kerámia homlokzatburkoló lapok felrakásának menete, ragasztása megegyezik a beltéri ke­rámia falburkoló lapoknál ismertetettekkel.

Ragasztott kerámialap homlokzatburkolat homlokzati hőszigetelésre is készíthető. Ebben az esetben a (mechani­kusan rögzített) hőszigetelés felületére rabicháló-erősítéses alapvakolatot hordanak fel. Ez képezi a burkolat aljzatát, melyet vékonyágyazatú ragasztással rögzítenek (5.69. ábra).

5.69. ábra. Homlokzati hőszigetelésen képzett ragasztott kerámialap burkolat

5.69. ábra. Homlokzati hőszigetelésen képzett ragasztott kerámialap burkolat

A burkolatok hézagolása szintén a korábban megismer­teknek megfelelően történik: A burkolólapok között a fugahézagok zárt (1-2 mm) és nyitott (2-4 mm) formában képezhetők. A hézagszélesség függ a burkolólapok méretétől, minőségétől, a helyiség ren­deltetésétől, illetve az esztétikai igényektől. A nyitott hézagok alkalmazása több szempontból is előnyös: egyrészt így esztétikusabb felület hozható létre, másrészt a nagyobb hézagszélesség megfelelő „teret” biztosít a mozgásoknak.