Magasépítészet

Fedélszerkezetek építése, kivitelezése

Ebben a fejezetben a hagyományos, illetve mérnöki fa fedélszerkezetek építését ismertetjük részletesebben. Ezek építése között nincs jelentős különbség, csupán az elem­kapcsolatok (fakötések) kialakításában térnek el egymástól lényegesen.

A fedélszerkezet építésének elengedhetetlen feltétele, hogy pontos, részletes információ álljon rendelkezésre a szerkezet egészéről, az azokat alkotó elemekről, mére­tükről, szerkezeten belüli helyzetükről, kapcsolódásukról stb. Ezeket az információkat a fedélszerkezet-terv mellett a konszignáció és az ez alapján összeállított fakivonat tar­talmazza. A konszignáció minden egyes faelem méretezett, pontos, méretarányos rajza.

Az építési gyakorlatban általá­ban nem minden faelemről, hanem elsősorban az összetet­tebb geometriájú, illetve a terveken nem valódi méretben látható elemekről készítenek rajzokat. A fakivonat a kon­szignáció szerinti, táblázatszerű pontos jegyzék a szükséges faanyagokról (1.2. táblázat). Ez a kimutatás számozott formában felsorolja a faelemeket, azok megnevezéseit, hossz- és keresztmetszeti méreteit, darabszámát és a faanyagbe­szerzés alapját képező térfogatmennyiségeket. A fakivonat rögzíti továbbá a felhasználásra kerülő deszkaborítások mennyiségét és a lécezéshez szükséges tetőlécek folyómé­terben mért hosszát is.

1.2. táblázat

SorszámDarab számMegnevezésKeresztmetszet (cm)Keresztmetszet területe (m2)Hossz (m)Kerekített hossz (m)Térfogat (m3)Kerekített térfogat (m3)Összes térfogat (m3)
1.48szarufa10160,01607,578,000,1280,1306,24
2.talpszelemen14140,019662,6865,001,2741,3001,30
3.középszelemen14140,019629,1130,000,5880,6000,60
4.1taréj szelemen14140,01966,216,500,1270,1300,13
5.14székoszlop14140,01962,783,000,0590,0600,84
6.14fogópár5200,01005,846,000,0600,0600,84
7.24taréj fogópár5200,01001,421,500,0150,0200,48
8.16papucsfa14140,01961,351,500,0290,0300,48
9.16ferde támasz10140,01402,913,000,0420,0450,72
10.28könyökfa8100,00801,421,500,0120,0150,42
11.48ellenléc550,00257,578,000,0200,0200,96
12.cserépléc530,0015750,00750,001,1251,1301,13

A fakivonat összeállításánál minden esetben fi­gyelembe kell venni a fatelepeken kapható fű­részáruk járatos keresztmetszeti és hosszúsági méreteit.

A fedélszerkezet építésnek a következő három, jól elkü­lönülő munkafázisát különböztetjük meg:

A fedélszerkezet építése többféle módon történhet, attól függően, hogy a szerkezetépítést megelőző előkészítő mun­karészeket hol és hogyan végzik.

Ez alapján négy alapvető eset különböztethető meg:

  • Kisebb, egyszerűbb épületek (családi házak) fedélszer­kezeteinek előkészítő munkarészei általában teljes egé­szében az építési helyszínen történnek.
  • Szintén kisebb épületeknél fordulhat elő, hogy a fedél­szerkezet-építés egyes előkészítő munkarészeit a fate­lepen elvégzik (faanyag-kezelés, felületmegmunkálás). A további munkálatok továbbra is az építés helyszínén zajlanak.
  • Elsősorban nagyobb volumenű építkezéseknél jellem­ző, hogy az építés helyszínén ideiglenes ácstelepe(ke)t létesítenek, és a szerkezetépítést megelőző összes mun­karészt itt végzik. Itt rendezett körülmények között (elkerített, védett terület, fedett raktár, szabályos fa depóniák stb.) a nagyobb volumenből adódó igények­nek megfelelve nagy teljesítményű telepített gépekkel történik a munkavégzés.
  • Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy a szerkezetet alkotó összes faelem részletes gyártmányterv alapján, üzemben előre gyártva készül. Ez azt jelenti, hogy a szerkezetépítést megelőző összes munkarész folya­matosan ellenőrzött körülmények között, teljes egészé­ben gépesítve zajlik.