Magasépítészet

Pincefalak szigetelése, pillérek szigetelése

Pincefalak szigetelése

A pincetér talajnedvesség elleni szigetelésének kialakítására alapvetően kétféle eljárás alkalmazható. Az egyik esetben (az alapozás után) először a vízszintes (pince) falszigetelést és a pincefalat építik meg, mivel így a további vízszintes és függőleges teherhordó szerkezet gyorsan kialakítható. Csak ezek után készítik el a padlószigetelést és a függőleges falszigetelést. (A vízszintes falszigetelés és a padlószigetelés ez esetben is ollós toldással csatlakozik egymáshoz.) A függőleges falszigetelést a pincefal megfelelően előkészített (simára dörzsölt, vakolt vagy simított) külső felületére rögzítik.

A falszigetelés védelmét a szigetelést védő fal biztosítja. Ez az alaptestre támaszkodó vékony, 6-10 cm vastag falszerkezet, mely élére állított km. téglából vagy egyéb nagy szilárdságú válaszfal elemből készülhet. Ennek az eljárásnak a legnagyobb hátránya, hogy a különböző szigetelések az építés különböző szakaszaiban (nem egy időben) készülnek és a nehezen kialakítható csatlakozások későbbi károsodások forrásai lehetnek.

Pinceszigetelés

4.17. ábra Pinceszigetelés

 Pinceszigetelés (teknőszigetelés)

4.18. ábra Pinceszigetelés (teknőszigetelés)

A másik esetben a függőleges és vízszintes falszigetelés egy időben készül. Először minden oldalon kialakítják a szigetelés aljzatát. Ez vízszintes síkon az alaptestet és az aljzatbetont jelenti, míg a függőleges falszigetelés aljzatát a szigetelést tartó fal képezi. A szigetelést tartó fal az alaptestre épített 10-15 cm vastag falszerkezet, mely km. téglából vagy egyéb nagy szilárdságú válaszfalelemből készülhet.

Az 1,00 m-nél magasabb szigetelést tartó falat 2,00-2,50 m távolságonként erősítő pillérekkel kell ellátni. A megfelelően előkészített falra rögzítik a függőleges falszigetelést, mellyel egy időben készítik el a vízszintes falszigetelést. Az így kialakított összefüggő szigetelés a teknőszigetélés. A szigetelést érő, az építés további fázisában jelentkező mechanikai hatások elleni védelmet a falszerkezet építésével egyidejűleg kialakítandó védő-beszorító habarcsréteggel biztosítják. A padlószigetelést ebben az esetben is később, a pincefal elkészülte után alakítják ki.

A pincefalak (járdaszint feletti) lábazati részének szigetelése a függőleges (pince) falszigetelés felső szakaszának tekinthető. Ez különösen igaz a pincefalakra rögzített függőleges falszigetelés alkalmazása esetén. Ilyenkor a falszigetelés megszakítás nélkül egyszerűen fel van vezetve a járdaszint felé min. 40 cm-rel. A szigetelés e szakasza a csapóeső és egyéb beszivárgó nedvesség elleni védelmet biztosítja. A szigetelés felső végének zárása úgy történik, hogy az alacsonyabban végződő belső szigetelőlemezre rátakar a külső szigetelőlemez.

Pince lábazatszigetelés

4.19. ábra Pince lábazatszigetelés

 Pince lábazatszigetelése (teknőszigetelés esetén)

4.20. ábra Pince lábazatszigetelése (teknőszigetelés esetén)

Teknőszigetélés esetén a pincefal lábazati részének szigetelését a függőleges (pince) falszigeteléssel egy síkban, de attól külön alakítják ki. Ez abból adódik, hogy a függőleges szigetelést a szigetelést tartó falra rögzítik, a lábazati szakaszon viszont az csak a pincefalra rögzíthető. A függőleges falszigetelés felső végét a szigetelést tartó fal tetejére hajtják. Erről a rövid vízszintes szakaszról „indítják” a felső lábazati szigetelést. A lábazati szigetelés felső végének zárása megegyezik a fentebb leírtakkal.

A szigetelés járdaszint feletti szakaszának védelmét mindkét esetben a különböző kialakítású lábazatburkolat biztosítja. Részben alápincézett épületeknél a belső oldali pincefal függőleges szigetelése és a padlószigetelés kapcsolódása a függőleges falszigetelés kialakításától függ.

Ha a függőleges falszigetelés a pincefalra rögzített, akkor a szigetelések csatlakozása egyszerűen kialakítható. A függőleges falszigetelést az aljzatbeton felső síkja fölé kell vezetni 15-20 cm-rel, és a túlnyújtott lemezszakaszt ideiglenesen kell csak rögzíteni. A padlószigetelés elhelyezésekor a két szigetelés ollós toldással csatlakoztatható.

Teknőszigetelés esetén a szigetelés kialakítása a pincelábazatnál alkalmazott eljáráshoz hasonló. A szigetelést tartó fal legfeljebb az aljzatbeton alsó síkjáig érhet (jelen esetben az aljzatbeton alatti hőszigetelés alsó síkjáig ér), ezért ettől fentebb egy külön függőleges falszigetelést kell kialakítani. A függőleges (pince) falszigetelés felső végét a szigetelést tartó fal tetejére hajtják. Erről a rövid vízszintes szakaszról „indítják” a felső függőleges szigetelést, melyet a pincefalhoz, illetve a koszorú hőszigeteléséhez rögzítenek.

A szigetelés az aljzatbeton felső síkja fölé van vezetve 15-20 cm-rel, ezt a túlnyújtott lemezszakaszt csak ideiglenesen kell rögzíteni. A padlószigetelés elhelyezésekor a két szigetelés – az előző megoldáshoz hasonlóan – ollós toldással csatlakoztatható.

Pillérek szigetelése

Vázas épületek alépítményeinél a padlószigetelés folytonossága a pillérek helyén megszakad, de a megfelelő nedvességvédelmet biztosítani kell. A pillérek talajnedvesség elleni szigetelése többféle módon kialakítható. A legkedvezőbb és legelterjedtebb eljárás a tömegbeton szigetelés alkalmazása. Ennek lényege, hogy a padlószigetelés magasságában a vasbeton pilléreket vízzáró tömegbetonból készítik, a padlószigetelés felső szigetelőlemezeit pedig felhajtják a pillérek mentén. (A tömegbeton réteg vastagsága min. 25 cm.)

A tömegbeton nagy tömörségű, vízzáró tulajdonsággal rendelkező beton. Csak ellenőrzött üzemi körülmények között (betonkeverő telepeken) állítható elő megfelelő minőségben.

Pince penészmentesítése

A pince egy nedvességnek kitett helyiség. A pince penészmentesítése egy különlegesen speciális folyamat, amit a következők szerint lehet véghezvinni: pince penészmentesítése, lépésről lépésre >>