Magasépítészet

Szigetelések készítése, szigetelési módszerek (lapostetőknél)

A lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésének kivite­lezése többféle módon történhet. Az alkalmazott módszer függ többek között a rétegfelépítéstől, az egyes szerkezeti rétegek anyagától, a szigetelőanyagtól, a rögzítés módjától, a rétegszámtól stb.

1. A szigetelőanyag lehet:

  • oxidbitumenes lemez;
  • modifikált bitumenes lemez;
  • műanyag lemez;
  • műanyag vagy bitumen alapú bevonat.

2. A szigetelőlemezek rögzítése történhet:

a) Teljes felületű ragasztással, ez végezhető:

  • forró bitumennel öntőkannás terítéssel;
  • forró bitumennel kenőkefés ragasztással;
  • lángolvasztásos módon;
  • öntapadó lemezek fektetésével;

b) Teljes felületű hegesztéssel;
c) Sávos vagy pontszerű hidegragasztással.

3. A szigetelés kialakítható egy vagy több réteg (bitumenes vagy műanyag) vízszigetelő lemezzel.

  • Egyrétegű szigetelés kizárólag az erre a célra engedélyezet szigetelőanyaggal készíthető. Az ilyen anyagoknak az ide vonatkozó számos követelménynek kell megfelelniük (hőállóság, szakítószilárdság, UV-állóság, fokozott tartósság stb.). Az egyrétegű csapadék el­leni szigetelések általában műanyag lemezből vagy po­limer bitumenes lemezekből készülnek. A bitumenes lemezek vastagsága min. 4,5 mm. Egyrétegű, csapadék elleni szigetelés semmiképp sem készíthető oxidbitu­menes lemezből, üvegfátyol hordozórétegű lemezből, illetve a kétrétegű szigetelés zárólemezéből.
  • Többrétegű szigetelések kialakításához egyaránt fel­használható oxidált, modifikált bitumenes lemez, illetve műanyag lemez. Az egyes rétegekre azonban eltérő követelmények vonatkoznak, így nem állhat a teljes szigetelés egyféle szigetelőlemezből. A többrétegű bi­tumenes lemezszigetelések legfelső zárólemez minden esetben modifikált lemezből készül. A zárólemez vastagsága külön felületvédelem esetén min. 4 mm, védelem nélkül legalább 4,5 mm. Alacsony szakító-szilárdsági tulajdonságú (pl. üvegfátyol betétes) bitumenes lemezek csak az alsó és közbenső rétegekben alkalmazhatók.

A fenti ismeretek alapján a gyakorlatban a következő csa­padék elleni szigetelési módokat különböztetjük meg:

Lapostetők hőszigetelése

A lapostetők vízszigetelése mellett fontos a nagy hőterhelésnek kitett felületetk miatt a lapostetők hőszigetelése is. A korszerű hőszigetelési eljárásoknak praktikusnak, időtállónak és nagy hővisszaverő képességel kell rendelkezniük. Ajánlott a külső réteget hőszivessző bevonattal ellátni, hőterhelés csillapítására, időtartam megnövelésére.