Magasépítészet

Vízszintes és függőleges falszigetelés

Vízszintes falszigetelés

A vízszintes falszigetelés rendeltetése, hogy az alapfalon vagy a pincefalon keresztül hajszálcsöves úton felhatoló nedvesség továbbjutását megakadá­lyozza.

Alápincézetlen épület lábazati falának szigetelése

214. ábra. Alápincézetlen épület lábazati falának szigetelése a lábazat alsó síkjában

A falazatokban lebonyolódó kapilláris nedves­ségmozgás a falazat anyagában levő lyukacsok átmérőjétől és eloszlásától függ. A hajszálcsöves húzóerőt a víz önsúlya, a lyukacsokból kiszorított levegő ellenállása és a súrlódás ellensúlyozza. A szabadon álló faltestekben az emelkedési magas­ság a felületi párolgás következtében kisebb. Möller szerint a rosszul égetett téglából vagy az agyagos mészkőből készült, szigetelés nélküli fal­ban a nedvesség a talaj fölé 4-5 m magasságra is felhúzódhat.

A vízszintes falszigetelés helyzete. A vízszintes falszigetelést a legtöbb esetben a pincepadló szigetelésének síkjában alkalmazzuk (219 a ábra). Ha padlószigetelés nem készül, úgy a szigetelést a pincepadlószínt felett 2-3 téglával magasabban célszerű elkészíteni (219 b ábra); alá nem pincézett épületek esetében a lábazat alsó síkjában (214. ábra) vagy a padlószigetelés síkjában (215. ábra).

Szigetelés

219. ábra. Szigetelés; a) szigetelést tartó falra előre építve; b) utólag készítve, védőfallal ellátva

A 215. ábra szerinti esetben a lábazat, illetőleg a lábazati fal fagyálló betonból készüljön.

Alápincézetlen épület falának szigetelése

215. ábra. Alápincézetlen épület falának szigetelése a padlószigetelés folytatásaként

A talajnedvesség és talajpára elleni falszigete­lés anyaga és szerkezete a viszonylagos vagy a teljes szárazság követelményéhez igazodik.

Viszonylagos szárazság igénye esetén a vízszintes falszigetelés kiképezhető:

A falazatba beépített hét réteg természetes palával vagy üvegre égetett (klinker anyagú) különleges üreges téglából készült réteggel (216. ábra). A klinker anyag azért felel meg erre a célra, mert égetésénél a zsugorodási hőmérséklet következtében, a kapilláris vízmozgást elő­idéző pórusszerkezet összeomlik. Ezek a megoldások nálunk nem terjedtek el.

Tízszintes falszigetelés

216. ábra. Tízszintes falszigetelés; a) két réteg természetes palával, b) üreges klinkertéglákkal (angol példa)

Teljes szárazság igénye esetén a vízszintes fal­szigetelés kiképezhető:

 1. Szigetelő lemezzel, erre a célra a 100-as sz. kátrányos vagy bitumenes szigetelő lemez felel meg. Amennyiben mód van rá, kívánatos a leme­zek toldásánál ragasztott átfedést alkalmazni és az átfedést felül is ragaccsal átkenni.
 2. Ragasztott szigeteléssel, mégpedig két réteg 120-as sz. kátrányos vagy bitumenes csupasz vagy fedéllemezzel, három réteg kenéssel. Ez az általánosan használatos szigetelési mód. Amennyiben talajnedvesség elleni függőleges falszigetelés és padlószigetelés is készül, úgy ezek csatlakozása részére a vízszintes falszigetelésből 15 cm túlnyúlást kell kihagyni, amit a csatlakozó szigetelések elkészítéséig pallóval vagy két sor tég­lával letakarva gondosan meg kell védeni.
 3. Fémbetétes szigetelő lemezzel. Az ólom- vagy alumíniumbetétes szigetelő lemezek toldása átlapolással hajtható végre. Az elkészült szigetelésre tégla anyagú pincefal esetén habarcsterítést kell felhordani, betonfal esetén pedig közvetlenül rá lehet betonozni.
 4. PVC műanyag fóliákkal. A szigetelés ilyen megol­dásának anyagtani és szerkezeti kérdéseit az alábbiakban.

Függőleges falszigetelés

A függőleges falszigetelés rendeltetése, hogy a pincefalakat és ennek folytán a pince és alagsori helyiségeket az oldalról támadó nedvességhatá­soktól megvédje. Ebből kifolyólag a szigetelő réte­get a falnak a talaj felőli (külső) oldalán kell alkal­mazni. Azonban már most megjegyezzük, hogy vannak bizonyos esetek, amikor a szigetelést a fal belső oldalán készítjük el. Az előbbi esetben külső, utóbbi esetben belső szigetelésről beszélünk.

A külső és belső szigetelések összehasonlítása

A külső szigetelések előnyei:

 • Nemcsak a pince vagy alagsori helyiségeket, hanem magát a falat is megvédi a nedvességhatásoktól.
 • Az esetleges víznyomás a szigetelést a falra rászorítja, viszont a belső szigetelést a falról lefeszíteni igyekszik.
 • A víznyomás ellenfalát maga a pincefal képezi, tehát nem kell külön ellenfalat létesíteni, mint egyéb­ként belső szigetelés esetén.
 • A fűtési berendezésekből eredő hőhatásoktól távolabb esvén, a ragasztott szigetelések a káros fel­melegedéstől jobban meg vannak védve.

A külső szigetelések hátrányai:

 • A külső szigetelés elkészítése az egyéb építési munkákat hátráltatja.
 • Nem lehet megvárni a szigetelés készítésére kedvező talajvíz és időjárási viszonyokat.
 • Készítés közben a szigetelés ki van téve az idő­járás viszontagságainak.

A belső szigetelések előnyei:

 • A szigetelési munkák megülepedett épületen végezhetők, nem hátráltatják az egyéb építési munkákat.
 • Megvárhatok a szigetelési munkák elvégzésére a kedvező talajvíz-viszonyok.
 • A szigetelési munkák esőtől, napsütéstől védett helyen, kedvező körülmények között végezhetők el.
 • A belső szigetelések nem vágják át a falakat.

A belső szigetelések hátrányai:

 • A szigetelés nem védi a szerkezeteket a nedvességhatásoktól. Pedig ez a követelmény agresszív vízhatások esetében elengedhetetlen.
 • A víznyomás a szigetelést lefeszíteni igyekszik a falakról.
 • A víznyomás ellen költséges és bonyolult szer­kezetű, fölös helyet elfoglaló ellenszerkezeteket kell építeni.
 • A ragasztott belső szigetelések a fűtési berendezé­sektől származó hőhatásokhoz közelebb esvén, azok kiküszöböléséről is gondoskodni kell.

A talajnedvesség és talajpára elleni függőleges falszigetelés anyaga és szerkezete szintén a viszonylagos vagy a teljes szárazság-követelményekhez igazodik.

Viszonylagos szárazság követelménye esetén a függőleges falszigetelés kiképezhető:

 1. Tömeges betonszigeteléssel, amidőn maga a beton anyagú pincefal van vízzáróan kiképezve. A vízzáróságot fokozhatjuk azzal, hogy a betonfalakra belülről B cm vastag, hat rétegben felhordott szigetelő cementhabarcs vakolatot is készítünk. Az ilyen kivitel megfelelő anyag, különös gonddal végzett munka és ellenőrzés mellett még talajvíznyomás esetén is biztosítja a viszonylagos szárazságot, azért a ragasztott szigetelési anyagok megtakarítása végett pl. szén- és salaktárolók talajvíz elleni szigetelésére is alkalmazható.
 2. Szigetelő cementhabarcs vakolattal, amelyet a fal belső felületére belülről kell felhordani. Ez a szigetelés kisebb talajnedvesség esetén megfelelő. Alkalmazható (munkagödörben végrehajtva) a fal külső felületén is; az esetben a falban vízszintes szigetelés készítendő szigetelő cementhabarccsal (217. ábra). Azonban leggyakrabban a fal belső felületén készül.

Teljes szárazság követelménye esetében a függő­leges falszigetelés kiképezhető:

 1. Falaszfalt-szigeteléssel, lemez nélkül. Ez a szigetelés több rétegben, hézagmentesen, forró állapotban felhordott 4-6 mm vastag falaszfalt­ból áll. Utóbbi semleges talajoknál szurokból, agresszív talajoknál bitumenből készül, A falak vízszintes szigetelésére ez esetben 100-as szigetelő lemezt, vagy két rétegű ragasztott szigetelést kell alkalmazni. Kevés vizet magukba sűrítő homoktalajoknál megfelelő szigetelési mód. Talajpára esetén a nagy szemcséjű talajoknál falaszfalt-bevonat helyett elegendő a szigetelő máz is.
 2. Ragasztott szigeteléssel, mégpedig két réteg 120-as sz. kátrányos vagy bitumenes csupasz­ lemezzel (vagy fedéllemezzel) és három réteg kenéssel. Erre a szigetelési módra a sok nedves­séget magukba sűríteni képes agyagtalajoknál van szükség.
 3. Ólombetétes szigetelő lemezzel abban az esetben, ha a vízszintes falszigetelés is hasonló anyagból készült. Az ólomlemezek felerősítése végett a tartó falba szegező fákat kell beépíteni, amelyekre felszegezett rögzítő bádogszalagokhoz a szigetelő ólomlemezt hozzá kell forrasztani.
 4. PVC műanyag fóliákkal, amelyeket 90-100 cm széles és tetszés szerinti hosszúságú tekercsben gyártanak. A címben jelzett célra 1,8-2 mm vastagságú lágy fóliákat alkalmaznak. Az anyag hőállóságának határa -30 C° és +60 C°. A szigetelés aljzata sima és tömör legyen, az élek 4 cm-es sugárral legyenek lekerekítve. A szigetelés rendszerint egy rétegből áll. A fóliákat lehet lazán (csak helyenként ragasztva) vagy pedig az alépítményre teljes felületükkel ragasztva elhelyezni.
  Megfelelő rögzítő anyagnak bizonyultak az alacsony lágyulási ponttal rendelkező bitumenes ragasztóanyagok. Készítenek azonkívül erre a célra különleges hideg ragasztóanyagokat is. A fóliák illesztéseit: a) 3-5 cm széles átlapolással vagy b) átlapolással és külön fedői sávval alakítják ki. Az átlapolások és átfedések mentén hegesztéssel kötik össze a fóliákat, esetleg az átlapolás felületeket össze is ragasztják.

Helyesen járunk el, ha a függőleges szigetelést felvezetjük a kőlábazat alá és kb. 20 cm-nyire annak háta mögé is. így megakadályozzuk azt, hogy a szigetelési hiány helyén, valamint a lyukacsosabb lábazati kövön át bejutó víz átáztassa a lábazati falat (218. ábra).

A szigetelést fel kell vezetni a lábazat alá

218. ábra. A szigetelést fel kell vezetni a lábazat alá

A függőleges ragasztott falszigetelések meg­építési módozatai. Kétféle megoldásról lehet szó:

1. Az előre készített szigetelés

Az előre készített szigetelést ún. szigetelést tartó falra ragasztják fel, és utólag építik melléje a pincefalat (219 a ábra). A szigetelést tartó falat helytelen a földnyomás felvételére alkalmas módon kiképezni. Éppen ellenkezőleg, olyannak kell lennie, hogy ne befolyásolja a földnyomás nagyságát, tehát önmagában ne legyen alkalmas annak felvételére.

Szigetelés

219. ábra. Szigetelés; a) szigetelést tartó falra előre építve; b) utólag készítve, védőfallal ellátva

Ezért olyan gyengére kell készíteni, hogy a földnyomásnak engedve szorosan rányomódjék a szigetelésre. Ebből á meggondolás­ból a szigetelést tartó téglafal vastagsága ne legyen nagyobb 12 cm-nél, vasbeton fal esetében pedig 10 cm-nél. A 25 cm vastag fal már önmagában állékony, és a talajnyomás legnagyobb részét felveszi. A szigetelést tartó fal építés közbeni állékonyságát 2,5 m-enként kiosztott 13 X 25 cm-es erősítő pillérekkel lehet elérni (220 c ábra).

Szigetelést tartó fal

220. ábra. Szigetelést tartó fal; a) – b) sarok kiképzése, c) – d) erősítő pillérei

A hosszabb szigetelést tartó falakat 5,0 m-en­ként papírral kitöltött hézagokkal kell meg­szakítani (220 d ábra). A szigetelést tartó falakat. a saroktalálkozásoknál nem szabad kötésben össze­építeni (220 a –b ábra). Ugyanígy az alaphoz való csatlakozásnál is papír alátéttel kell megteremteni a lehetőségét annak, hogy a szigetelést tartó fal a szükséges mértékig elmozdulhasson, a szigetelésre rásimulhasson, és így az aktív földnyomás, valamint ennek következtében a besajtolás az egész felületen kialakulhasson.

Az előre elkészített szigetelés előnye, hogy a vízszintes és a függőleges falszigetelés egy időben, folytatólagosan készülhet. Hátránya, hogy az épület ülepedése, valamint a betonszerkezetek zsugorodása következtében a szigetelés elszakad­hat; másrészt a szigetelés tovább van kitéve az időjárási hatásoknak (napsütésnek és megázásnak).

2. Az utólag elkészített szigetelés

Az utólag elkészített szigetelést a már meg­épült pincefal mellett létesített munkagödörben (későbbi időpontban) utólag ragasztják fel a falakra. Ilyenkor a függőleges szigetelést a 221. ábra szerint csatlakoztatják a pincefalak alatti vízszintes szigeteléshez. A szigetelés megóvása céljából élére állított téglákból védő falat építe­nek eléje (219 b ábra). A szigetelést cementtel javított mészhabarccsal be kell fröcskölni, és a védő falat jól hozzászorítva, késedelem nélkül meg kell építeni.

Vízszintes és függőleges falszigetelés csatlakozása

221. ábra. Vízszintes és függőleges falszigetelés csatlakozása

Ennek a megoldásnak előnye, hogy a szigetelés már megülepedett falra készül, tehát nincs kitéve a szakadás veszélyének; a falat áttörő csövek be­szerelése után készíthető el; nem kell a tartó fal beomlásától tartani. Hátránya, hogy mivel a füg­gőleges és vízszintes fal­szigetelés különböző idő­ben készül, hibaforrást eredményező csatlakozásra van szükség (222. ábra); ennek elkerülése végett tanácsos a 221. ábrán látható megoldáshoz folyamodni. A feles­leges földmunkatöbblet és a munkagödör esetleg szükséges dúcolása pedig költségtöbbletet okoz.

Vízszintes falszigetelés

222. ábra. Vízszintes falszigetelés és utólagosan készülő függőleges fal-, valamint padlószigetelés csatlakozása

Megjegyzés

Az építmény talajjal érintkező részén levő ki- és beszögelések, világító aknák, kifalazások stb. hátrányos körülményt jelentenek a ragasztott szigetelés szempontjából. A függőleges és vízszintes élek, a ki- és beugró sarkok szerkezeti és technológiai szempontból egyaránt nehéz­ségeket okoznak. Ezeken a helyeken a szigetelést tartó falak vagy a szigetelést védő falak – az alkalmazott hézagok dacára – merevítést képez­nek, és így a földnyomás besajtoló hatását akadályozzák.

Az előbbiek alapján kézenfekvő, hogy törekedni kell a talajban levő épületkontúrok minél hevesbe tagolt kialakítására. Túlságosan tagolt kontúrok esetében arra is gondolhatunk, hogy a szigetelést tartó falakat és a szigetelő réteget az építménytől olyan távolságban építsük meg, ami által elkerül­jük a szigetelési sík többszörös megtörését (223. ábra). A szigetelő réteg és a teherhordó fal közötti sávot sovány betonnal tölthetjük ki.

Szigetelési sík vonalvezetése

223. ábra. Szigetelési sík vonalvezetése; 1 – pince levilágító akna ;  2 – előlépcső alapozása;  3 – rizalit;  4 – szigetelést tartó fal;  5 – szigetelő réteg;  6 – pincefal; 7 – kitöltő beton

A függőleges falszigetelés szerkezeti részletei. Zárt sorú épületeknél nem kívánatos az új épület határfalának szigetelését a szomszéd (régi) épület falára ráragasz­tani, mert az új épület esetleges ülepedése a szi­getelést elszakíthatja. Ez­ért ilyenkor is inkább kü­lön szigetelést tartó falat építsünk (209. ábra).

A vízszintes szigete­lésnek függőleges falra való felvezetésénél a szi­getelés ne szögben törjön, hanem íves kialakítású legyen. Ezt habarcsból készült 5 cm sugarú haj­lattal tudjuk elérni (224. ábra).

Vízszintes fal­szigetelést a függőleges falra íves hajlattal

224. ábra. Vízszintes fal­szigetelést a függőleges falra íves hajlattal kell felvezetni

A vízszintes és füg­gőleges falszigetelések, valamint a padlószigetelés a 221. és 222. ábrák szerint ollósán csatlakoznak egymáshoz. A lábazat alá felvezetett többrétegű függő­leges falszigetelést rétegenkénti túlnyúlással ragasztva kell befejezni, illetőleg abbahagyni.