Magastetők

Beton anyagú fedések, betoncserép

A köznyelvben egyszerűen betoncserép­nek nevezett fedési elemeket hazánkban már régen készítik. Különösen a II. világ­háború előtti évtizedekben használták szívesen. Az osztályozott és mosott kvarchomokból és cementből, préselés­sel készített fedőelemek formailag és el­vekben követik az égetett agyagcserép termékek kialakítását. Azoknál azonban nagyobb a m2-enkénti tömegük, így a fedélszerkezetbe 10-15%-kal több faa­nyagot kell beépíteni. Vágásuk és faragá­suk is nehezebb az égetett agyagcsere­pekénél, ennek ellenére gyorsan terjed alkalmazásuk.

Ennek elsősorban az az oka, hogy a most gyártott változataik va­lamennyi fedési feladat megoldására al­kalmas elemet magukban foglalják, az agyagcserepeknél kisebb a vízfelvéte­lük, színválasztékuk, formai kialakításuk gazdag és mindezek miatt alkalmasak igényes és reprezentatív tetőfedések lét­rehozására. A betonanyagú tetőfedő ele­mek, cserepek két típusát gyártják ha­zánkban: a kiselemes és a nagyméretű, hullámprofilú betoncserepeket.

Kiselemes betoncserép

A hódfarkú és téglány kiselemes beton­cserepeket a DUNA-BRAMAC gyártja és a VÁÉV-BRAMAC értékesíti. Elem- és kiegészítő elem választéka valamennyi fedéssel összefüggő feladat megoldásá­ra alkalmas (6-32. ábra). Az alapelemek formájából adódóan ez a betoncserép típus kettős fedés és korona­fedés készítésére alkalmas (6-33. és 6-34. ábra).

Ezekkel a fedésekkel 30-90°-os tetők fedhetők le, és falfelületek is burkolha­tok. A különböző tetőlejtésekhez a követ­kező átfedések és léctávolságok tartoz­nak:

Tetőlejtés,Átfedés, min., cmLéctávolság, max., cm
fok%
Kettős fedés
≤35≤7011,015,5
≤40≤8410,016,0
≤45≤1009,016,5
>45>1008,017,0
Koronafedés
≤35≤7011,031,0
>35>7010,032,0

A fedés eresz-, gerinc- és hajlatkialakítá­sai azonosak az égetett agyag hódfarkú cserépnél bemutatott megoldásokkal. Eltérés, hogy a hódfarkú betoncserép szegélykialakítására 340×420 mm-es szélcserepet, taréjgerinc kialakítására 168×301 mm-es taréjcserepet, valamint szárazelemet fejlesztettek ki. Kiegészítő elemként forgalmaznak még műanyag vápaelemet, kémény- és falszegélyt is.

Hódfarkú betoncserép elem- és szerelvényválasztéka

6-32. ábra. Hódfarkú betoncserép elem- és szerelvényválasztéka 1 hódfarkú betoncserép (kb. 35 dm/m2); 2 ereszcserép (kb. 6 db/m); 3 taréjcserép kettős fedéshez (kb. 12 db/m taréjgerinc); 4 szélcserép (1 db/cserépsor); 5 kúpcserép (2,8 dm/m); 6 szellőzőcserép (igény szerint, 12 db/taréjgerinc); 7 plexi- (átvilágító-) cserép (igény szerint); 8 tetőkibúvó ablak (igény szerint); 9 csatorna-szellőzőelem esővédővel (1 db/csatorna-szellőzőcső); 10 csőcsatlakozó csatornaszellőzőhöz (1 db/csatornaszellőző); 11 szűkítő idom csatornaszellőzőhöz (igény szerint); 12 antennakivezető elem (igény szerint); 13 alátétfólia (tetőfelület m2 + min. 10%); 14 univerzális taréjgerincelem (1 db/m); 15 kúpcseréprögzítő (1 db/kúpcserép); 16 kúpcseréplezáró (1 db/gerincvégződés); 17 élgerincelem (1 db/m); 18 univerzális gerincléctartó (1 db/szarufaállás taréjgerincnél, 1 db/kb. 70 cm élgerincnél); 19 vápaelem (1 db/1,5 m); 20 felső vápalezáró szalag (1 db/vápa); 21 fém hófogó (1-1.5 db/m2); 22 cseréprögzítő kapocs (45° felett); 23 távtartó hőszigeteléshez (kb. 3 db/m2); 24 szellőzőszalag (1 tekercs/5 m); taréjgerinc szalag (1 tekercs/5 m); habarcsszínező (0,1 kg/m gerinc); horganyzott szeg 28/50 (kb. 400 db/kg); horganyzott szeg 31/75 (kb. 200 db/kg); betoncserép vágó korong (1 db/kb. 15 db cserép).

Kettős fedés betoncseréppel

6-33. ábra. Kettős fedés betoncseréppel a) hódfarkú cserép; b) metszet; c) téglány alakú cserép; 1 kúpcserép; 2 habarcsréteg; 3 cserép; 4 tetőléc; 5 szarufa; 6 eresz, homlokléc.

Koronafedés betoncseréppel

6-34. ábra. Koronafedés betoncseréppel (jelölések a 6-33. ábra szerint).

Nagyméretű, hullámprofilú betoncserép

Az alpesi és az alpesi plusz márkanevű betoncserép családot a VÁÉV-BRAMAC gyártja. Amíg a kiselemes betoncserép ­család a hódfarkú égetett agyagcsere­pekhez kapcsolódott formáival és fedési elveivel, addig az alpesi betoncserepek a sajtolt égetett agyag cserepekkel rokon kialakításúak.

Ez az elemcsalád is alkalmas a magaste­tők héjalásával összefüggő valamennyi feladat megoldására (6-35. ábra). A fedő­elemek, cserepek forma- és méretvá­lasztékát a 6-36 – 6-39. ábrán mutatjuk be.

VÁÉV-BRAMAC alpesi betoncserép elem- és szerelvényválasztéka

6-35. ábra. VÁÉV-BRAMAC alpesi betoncserép elem- és szerelvényválasztéka 1 normálcserép (kb. 10 db/m2); 2 félcserép (igény szerint); 3 szegélycserép, balos* (kb. 3 db/m); 4 szegélycserép; jobbos* (kb. 3 db/m); 5 kúpcserép (2,5 db/m alpesinél, 2,8 db/m alpesi plusznál); 6 szellőzőcserép (igény szerint, kb. 10 db/m2); 7 járócserép (2 db/lépcsőfok, biztonsági rács); 8 átvezető cserép (igény szerint); 9 félnyeregtető-lezárócserép; 1/1 (igény szerint); 10 félnyeregtető-lezárócserép, 1/2 (igény szerint); 11 félnyeregtető-­szegélycserép, balos* (igény szerint); 12 félnyeregtető-szegélycserép, jobbos* (igény szerint); 13 hófogó cserép (1,4 db/m2 vagy 1,8 dm/m2); 14 tetőfólia (tetőfelület m2 + min. 10%); 15 viharkapocs (45° felett 3,3-10 db/m2); 16 univerzális gerincléctartó (1 db/szarufaállás taréjgerincnél, 1 db/kb. 70 cm élgerincnél); 17 univerzális taréjgerincelem (1 db/m); 18 kúpcseréprögzítő (1 db/kúpcserép); 19 kúpcseréplezáró (1 db/gerincvégződés); 20 élgerincelem (1 db/m); 21 vápaelem (1 db/1,5 m); 22 felső vápalezáró szalag (1 db/vápa); 23 lezárófésű (1 db/60 cm); 24 csatorna-szellőzőelem esővédővel (1 db/csatornaszellőző); 25 csőcsatlakozó csatornaszellőzőhöz (igény szerint); 26 szűkítő idom csatornaszellőzőhöz (igény szerint); 27 lépcsőfok (igény szerint); 28 biztonsági rács (igény szerint); 29 biztonsági rács és lépcsőfoktartó (2 db/biztonsági rács, lépcsőfok); 30 antennakivezető elem (igény szerint); 31 tetőkibúvó ablak (igény szerint); 32 plexi- (átvilágító-) cserép (igény szerint); 33 fém hófogó (5,6 db/m); 34 távtartó hőszigeteléshez (kb. 3 db/m2); 35 szellőzőszalag (1 tekercs/5 m); száraz kúpelem taréjgerinchez (2,2 db/m); habarcsszínező (0,1 kg/m gerinc); horganyzott szeg 28/50 (kb. 400 db/kg); horganyzott szeg 31/75 (kb. 200 db/kg); betoncserép vágó korong (1 db/kb. 15 db cserép).

* A megjelölt elemek az alpesi plusznál nincsenek.

Alpesi betoncserép típuselemei és- méretei

6-36. ábra. Alpesi betoncserép típuselemei és- méretei I. a) egész, 1/1; b) fél, ½; c) szegély, balos; d) szegély, jobbos.

Alpesi betoncserép típuselemei és- méretei II.

6-37. ábra. Alpesi betoncserép típuselemei és- méretei II. a) egész, 1/1; b) fél, ½; c) szegély, balos; d) szegély, jobbos.

Alpesi betoncserép típus kiegészítő elemei

6-38. ábra. Alpesi betoncserép típus kiegészítő elemei és méretei a) szellőző; b) járó; c) átvezető; d) hófogó.

Alpesi betoncserép típus kúpelemének méretei

6-39. ábra. Alpesi betoncserép típus kúpelemének méretei a), b)

Az elemek a sajtolt agyag tetőcserepeké­hez hasonló, de annál még szigorúbb mérettűréssel készülnek, formai kialakí­tásuk olyan, hogy a lefedni kívánt tetőfe­lületet az egyes elemek méreteiből kiindulva mindkét irányban számítással kell méretezni. A szélességi méret meghatá­rozása a 6-40. ábrából, a lejtésirányú méret és a léctávolság a 6-41. ábrából ismerhető meg, a tető a lejtési szögének a függvényében.

Alpesi betoncserép elemeinek vízszintes kiosztása

6-40. ábra. Alpesi betoncserép elemeinek vízszintes kiosztása 1 tetőcserép, egész, 1/1; 2 tetőcserép, fél, 1/2; 3 szegély, balos; 4 szegély, jobbos; 5 tetőlécezés.

Alpesi betoncserép lejtésirányú sorkiosztása

6-41. ábra. Alpesi betoncserép lejtésirányú sorkiosztása, léctávolság száraz kúpelemnél 4 cm, habarcsozásnál 2 cm; l szarufahossz.

Az alpesi betoncserepekkel héjalt ma­gastetők 17-90° közötti lejtéssel alakít­hatók ki.

Megjegyzés: Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén a 45°-nál kisebb hajlásszögű tetőn is rögzítendők a cserepek. Teljesen por- és hómentes padlástér kialakításához a hajlásszögtől függetlenül alátéthéjazat szükséges.

A fedési rendszerhez tartozó különböző kiegészítő elemek beépítési szabályai a következők:

  • Műanyag csatornaszellőző elem (flexi­bilis csőcsatlakozóval és szűkítővel) és műanyag, csuklós antennaátvezető elem 17-55° lejtésű tetősíkba építhető be.
  • Lépcsőfoktartós járócserép 20-50° lej­tésű tetőkhöz alkalmazható.
  • Fém hófogók vagy hófogó cserepek 25-75° lejtés esetén alkalmazhatók.

Az elemcsalád különböző elemeinek al­kalmazásával megoldható fedési felada­tok sokoldalúságára mutatunk be példá­kat a 6-42 – 6-47. ábrán, amelyek a fedési csomópontok, példák megismerése után már nem szorulnak bővebb magyará­zatra.

Alpesi betoncserép kiegészítő elemeinek és szerelvényeinek elhelyezéseAlpesi betoncserép kiegészítő elemeinek és szerelvényeinek elhelyezése 2.

6-42. ábra. Alpesi betoncserép kiegészítő elemeinek és szerelvényeinek elhelyezése a), b) nézetrajz; 1 egész, 1/1; 2 szegély; 3 kúp; 4 szellőző; 5 járócserép; 6 lépcsőfok; 7 biztonsági rács; 8 száraz kúpelem; 9 fém hófogó.

Tűzfal lefedés szegélycseréppel

6-43. ábra. Tűzfal lefedés szegélycseréppel 1 normálcserép; 2 szegélycserép, balos; 3 szegélycserép, jobbos; 4 lécezés; 5 horgonydeszka; 6 horgok (kampósszeg); 7 csatorna; 8 bádogszegély; 9 csupaszlemez; 10 vízorr; 11 kibetonozás; 12 dilatációképző hablemez betét; 13 szarufa; 14 alátétdeszka; 15 tűzfal.

Falszegélyek kiképzése alpesi tetőcserépből

6-44. ábra. Falszegélyek kiképzése alpesi tetőcserépből 1 normálcserép; 2 szellőzőcserép; 3 szellőző; 4 fém takarószegély; 5 fém takarószegély; 6 folyóka; 7 falszegély; 8 rögzítőszegély; 9 alátétfólia; 10 szarufa; 11 ellenléc; 12 szellőzőjárat; 13 nyílás; 14 tetőléc; 15 fal; 16 vakolat; 17 kapocs.

Taréjgerinc alpesi betoncserépből

6-45. ábra. Taréjgerinc alpesi betoncserépből a) – c) részletek; 1 kúpcserép; 2 kúpcseréprögzítő; 3 elasztikus élgerincelem; 4 gerincléctartó; 5 univerzális taréjgerincelem; 6 taréj léc; 7 taréjdeszka; 8 normálcserép; 9 habarcsozás; 10 szarufa; 11 lécezés.

Élgerinc alpesi betoncserépből I.

6-46. ábra. Élgerinc alpesi betoncserépből I. a) részlet; b) véglezárással; 1 kúpcserép; 2 kúpcseréprögzítő; 3 elasztikus élgerinc; 4 éldeszka; 5 kúpcseréplezáró elem; 6 cserépfedés; 7 lezárófésű.

Élgerinc alpesi betoncserépből II.

6-47. ábra. Élgerinc alpesi cserépből II. a), b) részletek; 1 kúpcserép; 2 rögzítő kapocs; 3 élgerincelem; 4 éldeszka; 5 éldeszka; 6 habarcsozás.