Fürdőmedence

Különböző medencetípusok (PVC, beton, műanyag)

Fürdőmedencéket sokféle módon készít­hetünk. A technika mai állása a formák, mély­ség és építőanyagok terén a lehetőségek szinte végtelen választékát kínálja.

Beton

A szokásos és (ma még) leginkább elterjedt, vasbetonból készült medencéket a formák végtelen változatossága és a hosszú élettartam jellemzi, ehhez az építésmódhoz azonban mára már számos alternatív megol­dás is társult.

A vasbeton medencét előre elkészített munkagödörbe építik meg. A munkagödörbe lemezalapot készítenek, erre pedig üreges falazóelemekből külső zsaluzatot falaznak fel. Erre az alapra kerül rá a vasbetét. A cső­szerelési munkák (lefölözőedény, fenékle­folyó, különböző fúvókák stb.) elvégzése után készítik el a belső zsaluzatot és végzik el a betonozást.

Megoldás lehet az is, hogy nem zsaluznak, hanem speciális lőttbetonból készítik el a medencét az előre kialakított formába. Kellő­en szilárd talajviszonyoknál elegendő lehet, hogy csak egy munkagödröt ásnak, azt meg­vasalják, beszerelik a csővezetékeket és belövik a betont. Végezetül burkolják a me­dencét és felszerelik a nyílások kivezető sze­relvényeit. A tömörségre általában 10 éves garanciát szoktak adni.

PVC

Ennél a kialakításnál az előre gyártott betonelemekből összeállított medencében max. 1,5 mm vastag PVC-burkolatot (-fóliát) hegesztenek össze, amely egyszínű kivitel­ben vagy nyomott (pl. mozaik-) mintás vál­tozatban is kapható.

A PVC azonban nem alaktartó és ezért nem különösebben népszerű, könnyen sérül, akár egyszerű késsel is tönkre lehetne tenni. Használat közben csúnya gyűrődések kelet­kezhetnek, amelyeket tisztításkor a „legyalulás” veszélye fenyeget. A tisztítószerek al­kalmazásánál ügyelni kell arra, hogy azok ne támadják meg a műanyag felületét. Minden bélelt fürdőmedencére jellemző, hogy több év használat után a fenékkifolyó bekötése körül (a medence legmélyebb pontján) a klór hatására kifakult foltok kelet­keznek. A fólia élettartama a vasbeton me­dencénél sokkal rövidebb, cseréje pedig sok munkával és költséggel jár.

A fóliákat megrepedt betonmedencék béle­lésére is használják. A felhasznált anyaghoz és munkaidőhöz viszonyítva azonban ennek költsége túl nagy. Az ápolószerek alkal­mazásánál még arra is vigyázni kell, hogy azok ne halványítsák el a fényképészeti úton nyomott mintázatot.

Polipropilén és üvegszál-erősítésű poli­észter (GFK)

Ezeket a medencéket gyártó­üzemekben készítik el és a megrendelő kívánsága szerinti felszerelésnek az összes csatlakozási lehetőséget is beépítik. A cső­csatlakozások meglévő helyét azonban mindig a helyszínen kell kivágni. Az elkészült medencéket a helyszínre szállítják és az előkészített alapra állítják.

A polipropilén a PVC-béleléssel ellentétben nem hajlékony. Fürdőmedencék készítésére 5 mm és 8 mm közötti vastagságokban alkal­mazzák, a mechanikai hatásokkal szemben már az 5 mm-es kivitel is elpusztíthatatlannak tűnik. Ez az anyag azonban csak egyszínű (pl. világos- vagy sötétkék) kivitelben kapható (8. kép).

A medence földbe süllyesztését megfelelően elő kell készíteni (munkagödör). A medencét részben kiemelten is el lehet helyezni. Az alapozás a mérettől függően 15-20 cm vas­tag, vízszintes és sík legyen (a beton minőségét és a lemezalap méreteit statikus ha­tározza meg). Az építési vállalkozónak szin­tezési bizonylatot kell kiállítania. A nem jól szintezett alapozásnak később nagyon kelle­metlen következményei lehetnek!

A területet célszerű alagcsövezni, nehogy a medence üres állapotban felússzon a talaj­vízben. A hozzáértő kivitelező az egy darabban szállí­tott medencét vonórudak segítségévei be tudja állítani. A lépcsőket és a medence egyéb túlnyúló részeit alá kell falazni, hogy megakadályozzuk azok lehajlását.

Amikor a medence már rajta van a korhadásmentes geotextíliával borított alapon, töltsük fel 20 cm magasan vízzel, az oldalak és a munkagödör fala közti térbe pedig töltsünk földnedves sovány betont. A munkát a továbbiakban is váltakozva folytassuk, azaz előbb töltsük fel újabb 20 cm-nyi vízzel a medencét, majd az oldalak mögé töltsünk so­vány betont, hogy mindig meglegyen a meg­felelő ellennyomás. A sovány betont vibrátor­ral vagy csömöszöléssel nem szabad túlzott mértékben tömöríteni, annak pontosan kell követnie a medence alakját.

A medence­falaknak függőlegesnek kell maradniuk, ezt szükség esetén a vonórudak utánfeszítésével lehet elérni. A lépésekben végrehajtott fel­töltés közben ellenőrizzük a hegesztési varra­tok tömörségét. A szaküzletekben hőszigete­léssel ellátott modellek is kaphatók. Az ápolószerek alkalmazásánál itt is ügyeljünk arra, hogy azok ne támadják meg ezt a mű­anyagot.

Ebből az anyagból szinte bármilyen alakú medencét el lehet készíteni. Úgy tűnik, hogy a forgalomban lévő termékek árai összhang­ban állnak azok használhatóságával. A me­dencék áráról a gyártók katalógusaiból cél­szerű tájékozódni. Az üvegszállal erősített poliésztermedencéket szintén egy darabban szállítják és a fent leírt módon állítják fel. Építészeti szempontból ugyanazokra kell ügyelni, mint a polipropilén medencéknél. Le­hetőség van azonban a helyszínen épített medence készítésére is, amelyet azután üvegszálas poliészterréteggel bélelnek ki.

Az üvegszálas poliésztermedencék ára lé­nyegesen kedvezőbb. A medencék beszer­zési árához mindkét medencetípusnál hoz­záadódik még a technikai felszerelések, a földmunka és az építési munkák ára is.

Építőkészletek

Említést érdemelnek még a talaj felszínén felállított medenceszerkezetek, amelyek építőkészlet formájában kaphatók és egy ügyesebb ezermester maga is képes azokat felállítani. Ezek a medencék képviselik minden bizonnyal a legolcsóbb változatot. Számos kivitelben kaphatók: vannak ovális, kerek, nyolcszögletű, sőt felfújható típusok is.

A talajt bármely típus felállítása előtt gondo­san elő kell készíteni. A fogadófelület legyen vízszintes és gondosan tömörített, simított. Egy meghatározott magasságig a gyárt­mánytól függően alkalmazott acél támszerkezetek gondoskodnak a medence kellő szilárdságáról. Ebbe a támszerkezetbe UV-sugárzásnak ellenálló stabilizált és könnyen szerelhető fóliát függesztenek. Az építő­készletből összeszerelt medence elvileg a talajba is besüllyeszthető.

Korrózióálló acélmedencék

A korrózióálló acél a fürdőmedencék készítésére alkalma­zott anyagok közül a legkeményebb, egyben azonban a legdrágább is. A gyártók minő­sített és szigorúan ellenőrzött anyagot alkal­maznak, ennek ellenére a medence megren­delése előtt célszerű tájékoztatni a szállítót a felhasználni kívánt víz minőségéről és a fo­gadó talaj minőségéről.

Különböző szilárdságú polipropilén elemek

Különböző szilárdságú polipropilén elemek

Korrózióálló acélmedencék tetszőleges alak­ban és méretben készíthetők. A medencé­ket – az egészen kis méretűek kivételével – a helyszínen hegesztéssel készítik el. E könyv szerzője még egyet sem látott, amelyik rozs­dásodott volna. Az ilyen medencék korlátlan védelmet nyújtanak a szivárgások ellen, bel­téri és szabadtéri fürdőkhöz egyaránt alkal­masak. Az acélfelületen egyetlen mikroorganizmus sem tud szaporodni, ennek ellenére algásodás, amennyiben a víz alatti takarítás nem elég gondos és a medence fenekén iszap rakódik le, előfordulhat. A nagy (akár több méter hosszúságú) elemeket előre gyártva lehet a helyszínre szállítani, ami lerö­vidíti az építési időt.