Fürdőmedence

Minimális építészeti előfeltételek

Védőperem

A medencét védőperemmel kell ellátni, amely megakadályozza az esőzéskor keletkező és a vizet zavarossá tevő szennyvíz beáramlását. Ez a szegély lehet betonból, kő­ből vagy valamilyen egyéb, homogén anyag­ból és minden felületének, amelyen járni lehet, csúszásmentesnek kell lennie. Sajnos sokszor találkoztam téglából falazott peremekkel, ame­lyek vakolata folyamatosan pergett, ettől rövid idő alatt csúnyává váltak, ráadásul a medencét is szennyezték (3 a kép). A vakolatok tartalmazhatnak hegyes kőzúzalékot, amely szúrós, így sérülést okozhat. Ragaszkodjunk hozzá, hogy az építési vállalkozó a peremet tömör, fagyálló kivitelben készítse el (3 b kép).

3 a kép. Falazott védőperem egy éves vakolata

3 a kép. Falazott védőperem egy éves vakolata

3 b kép. Tömör védőperem: 20 éves és sérülésmentes

3 b kép. Tömör védőperem: 20 éves és sérülésmentes

Burkolatok

A kerámiacsempék helyett érdemes üvegmozaikot alkalmazni. Ennek az az előnye, hogy jobban visszaveri a fényt és ezzel napsütésben fokozza a kristályszerű csillogó hatást. Kaphatók ebbe a burkolattí­pusba könnyen bedolgozható különböző figurák (delfinek, szélrózsák stb.) is. Az üvegmozaikról tudni kell, hogy érzékeny a mecha­nikai sérülésre, ütésre és a törési felületek élesek, balesetveszélyesek lehetnek. A kar­coknak, súrolószereknek azonban jól ellenáll, így hosszú az élettartama. A nem jól megvá­lasztott kerámiacsempék felületén (karcok formájában) már néhány év múlva megjelen­nek a kopás jelei, amelyek rontják a fürdő­medence esztétikáját.

A szín megválasztása sem közömbös: Minél sötétebb a mozaik színe, annál tisztábbnak és mélyebbnek tűnik a medence. Ez a hatás addig fokozódhat, hogy a teli medencét üres­nek hisszük. Ez a látvány tényleg különleges és azonnali fürdőzésre csábít! A szín kivá­lasztása előtt feltétlenül látogassunk meg több működő medencét is (4. és 5. kép)!

4. kép. A világos kerámiacsempék fölött a víz nem tűnik annyira átlátszónak

4. kép. A világos kerámiacsempék fölött a víz nem tűnik annyira átlátszónak

5. kép. A sötét üvegmozaik hatására a víz átlátszónak tűnik

5. kép. A sötét üvegmozaik hatására a víz átlátszónak tűnik

Világítás

A víz alatti fényszóró sokak szerint nem hiányozhat egy medencéből. Ezeket fólia-, (üvegszálas) poliészter-, beton­os természetesen acélmedencékhez való kivitelben egyaránt kapni lehet. A piacon van­nak utólag beépíthető készletek is.

Nincs szebb annál, mint egy langyos nyári éjszakán a kivilágított medencében fürdőzni, vagy egyszerűen csak üldögélni mellette és élvezni az éjszaka sötétjével alkotott kont­rasztját!

Lefölözőedények (szkimmerek)

A víz fel­színének folyamatos tisztítása nagyon fontos. A fürdőmedencét ezért lefölözőedénnyel (szkimmerrel) vagy túlfolyóvályúval kell ellátni. A lefölözőedénynek egy lebegő bukóéle (csappantyúja) van, amelynek helyes beállí­tása gondoskodik arról, hogy a vízfelszínről a szennyeződés leússzon a vízforgató beren­dezés vagy a csatorna felé. Csappantyú nél­kül a beszívott rovarok és egyéb darabos szennyeződések a szivattyú kikapcsolása után szépen visszaúsznak a medencébe.

Fontos megjegyezni, hogy lefölözőedényeket elsősorban kisméretű és nem nagy terhelésű medencéknél célszerű alkalmazni. Ezek a berendezések lehetővé teszik a medencék vízfelszínének folyamatos tisztulását amellett, hogy nem kell kiegyenlítő tárolót építeni. A le­begő bukóélek általában 80 mm-nél kisebb vízszintemelkedést tesznek lehetővé. Ebből könnyen kiszámítható, hogy egy adott me­dencét legfeljebb hány vendég vehet igény­be egyidejűleg.

A lefölözőedényekbe rendszerint túlfolyót is beépítenek, amely megakadályozza a me­dence kiöntését. A túlfolyók pontos magas­sági beállítása fontos, mert ha alacsonyra vannak szabályozva, akkor felesleges víz­veszteség lép fel.

A járófelületbe vagy a perembe beépített túl­folyóvályú – feszített víztükör – rendkívül prak­tikus. Ha ez teljesen körülveszi a medencét, elmarad a szegély fáradságos tisztítása. A kifolyt szennyeződés nem kerül vissza és egyszer s mindenkorra eltávolítható. Túlfolyó­vályút süllyesztett víztükörnél is lehet alkal­mazni, ami akkor indokolt, ha a medencébe élményelemek vannak beépítve. Mindkét esetben kiegyenlítő tartályt kell a medence mellé építeni, ami növeli a kivitelezés költ­ségeit.

Vízbevezető fúvókák

A vízbevezető fúvó­kákat a lefölözőedénnyel szemben kell elhe­lyezni, hogy a felszín tisztítását ezzel is elő­segítsük. A fúvókák vízárama ugyanis ekkor a felszínen lebegő rovarokat, leveleket, port stb. közvetlenül a víznyelő felé tereli és így azokat könnyebben lehet leszívni. A vízbevezetések számát és helyzetét gondosan kell megtervezni, mert csak így érhető el az egyenletes vízáramlás a medencében.

A vízbevezető fúvókákat csak akkor érdemes a medence fenekén elhelyezni, ha a meden­cének túlfolyóvályúja van. A belépő víznyo­mást és vízsebességet Magyarországon mű­szaki előírás határozza meg.

Fenéklefolyó

A fenéklefolyó mindig a me­dence legmélyebb pontján helyezkedik el. Feladata elsősorban a medence kiürítése, de folyamatos üzemelés mellett a vízvissza­vezetés egy része is ezen keresztül zajlik. A felállítható medencék azonban ilyen lehető­séggel általában nem rendelkeznek.

Amikor kiválasztjuk a lefolyót, ügyeljünk arra, hogy annak felső széle a csempeburkolat síkjánál alacsonyabbra kerüljön, azaz a me­dencéből az összes víz akadálytalanul el­folyjon.

Újabban domború, bordázott típusok is meg­jelentek, ezek megnövelt felülete képes le­eresztéskor a nagyobb szennyeződéseket visszatartani, anélkül, hogy a lefolyó eldugul­jon. Ugyanakkor hátrányuk, hogy a bordákra rárakódik a piszok, amelyet nem lehet leszív­ni víz alatti porszívóval, azt kefével kell eltá­volítani.

Lépcsők

Sokféle lépcsőkialakítás közül választhatunk. A lépcső biztonságos és kel­lően kényelmes legyen, egy fok pl. lehetőleg ne legyen 16 cm-nél magasabb. Külön említést érdemel a kényelmes, félköríves lépcső, amelyet általában a medence sekély végén helyeznek el (7. kép).

Kényelmes, félköríves lépcső

7. kép. Kényelmes, félköríves lépcső

Fontos, hogy a lépcsőnek még a legfelső foka is állandóan víz alatt legyen. A gyakor­latban elég sokszor előfordul, hogy azt túl magasra teszik. Erre az öblítés hiányában rá­rakódik a piszok, amely elriaszt a meden­cébe való belépéstől és állandó tisztítást igé­nyel. Lépcsők helyett létrákat is alkalmazha­tunk.