Nádfedés

Tetőformák és nádfedés

A nádfedés kézműves jellege szabad for­málási lehetőséget ad a tervező kezébe. „Csak” a nádazás szakmai szabályait kell tiszteletben tartania, hogy a megbízó ne csak különlegesen szép, hanem tartós tetőt kapjon.

A nádfedések két alapvető arche- (ős-) típusa: a nyeregtető és a kúptető. Minden alkalmazásnál ezek a formák találhatók meg, illetve ezek kombinációi. Nagyon gyakran a nyeregtetőt kúphéj szelettel kombinálják. A következőkben bemutatunk néhány tipi­kus, illetve újszerű tetőt.

A nyeregtető

A legegyszerűbb és legősibb tetőforma, a nádnál minden esetben 45°-os hajlásszöggel (lakóházak, színek, istállók stb.). A klasszikus nyeregtetőkhöz általában azo­nos síkban elhelyezkedő ereszvonalak tartoz­nak, ahogyan a fenti képek ezt jól mutatják. A nyeregtetőknél újabban egyre gyakrabban egyes szakaszokon „leeresztett ereszvonal”-szakaszok készülnek vagy gépkocsi beálló, vagy egyéb funkcióval, itt bejárati előtető­ként.

93. kép.

93. kép. A képen a nagy népi író, Veres Péter bal­mazújvárosi szülőházán mutatjuk be a nádazott nyeregtető ősi formáját.

94. kép. A szigligeti Kisfaludy-ház felújított nyeregtetője

94. kép. A szigligeti Kisfaludy-ház felújított nyeregtetője, a kúppalást formájú ablaknádazással ugyancsak egy ősi nyeregtető.

95. kép. Bejárati előtető „leeresztett” nyeregtetővel.

95. kép. Bejárati előtető „leeresztett” nyeregtetővel.

96. kép. Nyeregtetős ház, az oromfalon „előtetővel”.

96. kép. Nyeregtetős ház, az oromfalon „előtetővel”.

97. kép. „Mesteri ujjgyakorlat”

97. kép. „Mesteri ujjgyakorlat”: a pincelejáró felett egyik végén íves toromba zárja le a fedést, a másik végén földig vezetett, ívesen hajló taréjkorcot látunk.

A kúptető

Szintén egyszerű geometriai forma (szélma­lom, szárazmalom). A képen egy szélmalom látható. Ma már Magyarországon nem sike­rült náddal fedett szélmalmot találnunk. Régi szélmalomtetőkre hajaz a tihanyi ECHO torony fedése.

98. kép. Egy kerti pihenő teteje kúpfedéssel.

98. kép. Egy kerti pihenő teteje kúpfedéssel.

99. kép. Sokszögalapra szerkesztett kúptető.

99. kép. Sokszögalapra szerkesztett kúptető.

100. kép. A nádtetőkészítő még a telepőrző kutyáját is nád alá teszi.

100. kép. A nádtetőkészítő még a telepőrző kutyáját is nád alá teszi.
A kicsi tető minden részlete szakmai referencia.

101. kép. A sátortető Sukorón, a négy oldalsíkon egy-egy ablakkal.

101. kép. A sátortető Sukorón, a négy oldalsíkon egy-egy ablakkal.

Kombinált tetőformák

Minden esetben a nyeregtető és kúptető elemeit, esetenként a sátortetőformákat kombináljuk. A tetőablakvédő nádazásnál megjelenik a tetősíkfelületbe metsző hen­gerpalástszelet, kúppalást és legömbölyített élű téglányhasábforma is. Hazánkban nem szokásos, de Észak-Európában találhatók kétlépcsős nyeregtetők. Magyarországon általában nyeregtetők kombinációi szoktak előfordulni, újabban a kúp-kombinációk is megjelennek.

102. kép.

102. kép. Hollandiai példa kúptető és kétszintű tetőtér-beépítéses nyeregtető kombinációra (magyar vállalkozó munkája).

103. kép. Szigligeti üdülő „mintaértékű” fedési formákkal.

103. kép. Szigligeti üdülő „mintaértékű” fedési formákkal.

104. kép. Étterem-eszpresszó az M7-es autópálya mellett.

104. kép. Étterem-eszpresszó az M7-es autópálya mellett. Jószemű építész ismerte fel a helyi és országos hagyományok gazdagságát, a mesterségbeli korlátokat és hozott létre egy nagyon jó formájú, egyben jól működő tetőt.

105. kép. Nagyméretű nyeregtető, toromba oromzattal

105. kép. Nagyméretű nyeregtető, toromba oromzattal, csonkakonttyal és ereszig kontyolt oldalszárnnyal, egy többgenerációs családi házon, Üllőn.

106. kép.

106. kép. Fertővidéki csárdaépület sátor- és nyeregtetők kombinációjával, szépen ívelt kúpfelületű ablakvédő nádazással.

107. kép. Nyeregtetők kombinációja a Fertő-tó mentén

107. kép. Nyeregtetők kombinációja a Fertő-tó mentén; különlegesség a középvonalban emel­kedő gerinc- és ereszvonal.

108. kép. Sajátos formai és szerkezeti kísérlet

108. kép. Sajátos formai és szerkezeti kísérlet: egy kettős nyeregtető és az egyik sarkába metsző kúp. A nádazó munkák során jól látszik még az ácsmun­ka is.

109. kép.

109. kép. Üdülőépület a Fertő-tó partján, a nyereg­tető két oromcsúcsán kiskúpokkal készült az erkély előtetője. Figyelemre méltóak a széles tetőablakok feletti védőnádazások.

110. kép. Enyhén íves alaprajzra szerkesztett nyeregtető fél kúppal lezárva

110. kép. Enyhén íves alaprajzra szerkesztett nyeregtető fél kúppal lezárva, tetőerkéllyel és szép ablakokkal Velencén.

Nagyméretű tetők

A szokásos lakó- és üdülőfunkciókon kívül más épületek is fedhetők náddal (lásd a régi falusi pajtákat). A 111. és 112. képeken néhány gazdasági épület látható, ahol az őshonos magyar állatok tenyésztése folyik. Az őshonos génbank és a hagyományos nádtető eszmeileg is jól összeülik.

111. kép. Folyik a ház körüli takarítás a rumi géncentrum juhhodályának építési munkáinál.

111. kép. Folyik a ház körüli takarítás a rumi géncentrum juhhodályának építési munkáinál.

112. kép. A rumi géncentrum lóistállói.

112. kép. A rumi géncentrum lóistállói.

113. kép. Egy jól sikerült csárda

113. kép. Egy jól sikerült csárda (Diósd, Krapaj csárda). Az egyik tetővég nagyméretű torombás oromszegéllyel, a másik vége ereszig kontyolva.

Tetőkombinációk

114. kép. Üdülő együttes egy erdő közepén

114. kép. Üdülő együttes egy erdő közepén: sokfajta épületfunkció és sokfajta tetőkialakítás.

115. kép. Két szomszéd házból alakított ki a terve­ző egy családi üdülőt Velencén

115. kép. Két szomszéd házból alakított ki a terve­ző egy családi üdülőt Velencén. A tetőfedő tudta követni az igényeket.

116. kép. Nyeregtetők metsződése, háromféle tetőtéri ablak megoldással

116. kép. Nyeregtetők metsződése, háromféle tetőtéri ablak megoldással (magyar vállalkozó munkája Hollandiában.).

117. kép. Sátor- és nyeregtető kombinációja

117. kép. Sátor- és nyeregtető kombinációja és fél kúppal lezárt oldalszárny (magyar vállalkozó munkája Hollandiában).

118. kép. Kontyolt nyeregtetők találkozása

118. kép. Kontyolt nyeregtetők találkozása. A taréjokon jól látható a kerámia kúpcserép. Hollandiai magyar munka.