Nádfedés

Tetőnyílások és tetőablakok (nádtetőknél)

A hagyományos tetőkön rendkívül ritka a tető­nyílás, padlásablak; funkciója a padlásszellő­zés vagy szénaleadó ajtónyílás. A nyílások lapos körszegmens ívvel záródtak. Az üdülés céljára átépített, illetve az újonnan épülő nád­fedések a padlástéri köríves és négyszög­ablakok miatt új, egyre jobban elterjedő for­mákat mutatnak, a legömbölyödő sarkú négyszögű tetőnyílásokkal együtt.

Megmutatunk néhány hagyományos, átépí­tett és új tetőablaknyílást és védőnádazást. A védőnádazás alsó végződése vagy merő­leges a védőnád síkjára, vagy függőleges. Ezek a végződések hagyományosan és hagyománykövetően egy síkban tartják a nádvéget. Újabban a védőnádat a vízszintes eresz metszetére emlékeztetően felveréssel „kihegyezik”, a látszóél így vékonyabb, másfelől a kilátás szöge is nyitottabb.

74. kép. Eredeti, velencei-tavi tetőablak.

74. kép. Eredeti, velencei-tavi tetőablak. A kb. 100 éves épület tetőnyílását ablakbeépítéssel átalakí­tották. Félköríves nyílással, a párkány alatt nád­köténnyel és szorítóléccel. A védőnád végződése merőleges.

75. kép. Hagyományos parasztház tetőszellőző-­átépítés után, négyszögablakkal.

75. kép. Hagyományos parasztház tetőszellőző-­átépítés után, négyszögablakkal. A négyszöget a külső nádfedés már értelemszerűen legömbölyítve zárja. Sajátos ötlet az ablakkönyöklő előtti kötényen elhelyezett, nádba csomagolt köracél szorítóléc, valamint a nádhenger. A védőnád végződése merőleges.

76. kép. Új üdülő tetőablaka.

76. kép. Új üdülő tetőablaka.

77. kép. Építész által tervezett új üdülő tetőablaka.

77. kép. Építész által tervezett új üdülő tetőablaka. A 76. és 77. képen két eltérő forma látható. Mind­kettőnél azonos azonban a hagyományos nádfedő ­mesterség elemeinek alkalmazása. A kúp/henger felületű védőnád merőleges végződésű.

Ablakvédő nádazás

A külső felülete kúppalástként vagy henger­palástként látszik, újabban a négyszögabla­kok térhódításával a legömbölyített sarkú téglányhasáb-formák terjednek. Az ablak­keretező nádborítás egyik végét bedolgozzák a tetőbe, a másik végét (ereszoldal) felverés­sel tömörítik. A tömörítés 25-30 cm tömör véget mutat, amely vagy merőleges a tömörített nádszálakra, vagy függőleges sík­ban zár le. (Ez tájanként és nádazónként, ter­vezőnként változó.) Újabban terjed az élre tömörítés (I. 78. kép), ez keskenyebbnek mutatja a keretezést, és az ablaksíktól kifelé szélesedő nyílás a kilátás szögét is javítja.

78. kép. Élre felvert ablakkeretezés Bánhegyi bemutató épületén.

78. kép. Élre felvert ablakkeretezés Bánhegyi bemutató épületén.

Járható tetőnyílások

Ez a kialakítás a hagyományos szénaleadó funkcióból eredeztethető.

79. kép. Tetőbejárat jellegű, padlóvonaltól induló tetőablak

79. kép. Tetőbejárat jellegű, padlóvonaltól induló tetőablak, oldalán nádtakarással Szigligeten.

80. kép. Bejárat a tetőn keresztül egy új gazdasági épületen

80. kép. Bejárat a tetőn keresztül egy új gazdasági épületen, oldalán lécráccsal (fotó: Varga Nádipari Vállalkozás).

Ereszszegélybe metsző ablakok

Gyakran a tetőtér-beépítésnél a főfalnál térd­fal magasítás készül. Ilyen esetekben az ablakot az íves vonalban vezetett eresz­szegély védi.

81. kép. A sukorói ház térdfalablakainál megszakad az eresz.

81. kép. A sukorói ház térdfalablakainál megszakad az eresz.

82. kép. Az ablak a fal síkjában van

82. kép. Az ablak a fal síkjában van, a védőnádazást a változó magasságú eresz látja el Szigligeten.

83. kép. A földszinti és tetőtéri ablak kilép a főfal síkjából

83. kép. A földszinti és tetőtéri ablak kilép a főfal síkjából, a védőnádazást a badacsonyi házban a változó vonalvezetésű eresz látja el.

84. kép. Hasonló megoldás egy velencei lakóháznál.

84. kép. Hasonló megoldás egy velencei lakóháznál.

Tetőablakok a földszinti főfal síkjában

85. kép. A képen, egy magyar vállalkozó hollandiai munkáján két megoldás látható.

85. kép. A képen, egy magyar vállalkozó hollandiai munkáján két megoldás látható.

„Vápaablakok”

A nyeregtetők metsződésében kialakított belső helyiségek bevilágítása jó tájolással vápaablakkal oldható meg, ezt az ablakelhe­lyezést a hagyományos tetőknél nem alkal­mazták. Az üdülő és lakó célra épített újabb nádfedeles házakon készültek figyelemre méltó kísérletek.

86. kép. Egy velencei megoldás.

86. kép. Egy velencei megoldás.

87. kép. Míves vápaablak tetőerkéllyel kombinálva Velencén.

87. kép. Míves vápaablak tetőerkéllyel kombinálva Velencén.

88. kép. Vápa melletti páros ablak.

88. kép. Vápa melletti páros ablak.

Tetősíkablakok

Az utóbbi évtizedekben terjedő tetősík­ablakok megjelentek néhány holland házon. Várhatóan nálunk is terjedni fognak a nád­tetőkön is

89. kép. Tetőnyílás tetősíkban fekvő (Velux) ablakkal Hollandiában.

89. kép. Tetőnyílás tetősíkban fekvő (Velux) ablakkal Hollandiában.