Ötletek konyhákhoz

Kellemes étkezőhely bővítési lehetőséggel

Néha nem elég nagy az étkezőasztal, ha a bará­tok és a család együtt étkezik. Az étkezőasztal nagy helyet igényel. Egy személyre 65 cm hely kell, a fal­tól pedig 100 cm távolság, hogy ké­nyelmesen ehessünk, és utána a társa­ság még együtt maradhasson. A 80 cm-es szélesség elég arra, hogy a tála­kat és tányérokat elhelyezzük rajta. A családnak általában 4-6 hely elég. Ha barátok jönnek, szűk lehet a hely. Nem így ezzel a kihúzható asztallal. És mert magunk építettük, a konyhai átadót ugyanebből az anyagból készít­hetjük.

Asztal

Könnyednek hat ez az étkezőasztal a világos tölgyfa rétegeléssel. Hogy mi rejtőzik benne, csak akkor látjuk, ha a lábakat kifordítjuk, és a kiegészítő lapot ráhajtjuk. Tíz személy is használhatja az 1,20, 1,80 vagy 2,40 m hosszú asztalt. És magunk készít­hetjük.

A tölggyel furnérozott lemez stabilitást és könnyedséget biztosít az asztalnak

Formatervezett darab fából

Az asztal kedves formáját különleges anyaga tette lehetővé. A Multiplex-­lemezek vastag, sokrétegű furnérleme­zek. Nagy szilárdságuk és alaktartóssá­guk miatt a járműiparban és munka­padlemezként is használják. Az asz­tallapot, a lábakat és a konzolokat vé­konyabb anyagból is készíthetjük. A kiegészítő lapok biztosan fekszenek, anélkül hogy ingadoznának az össze­csukható lábakon.

Másik előnye, hogy az éleket nem kell leragasztani, a rétegek látványa a ter­mészetességet hangsúlyozza. A finom csiszolás után a felületet és éleket szín­telen lakkal vagy nyitott pórusú vias­szal lehet kezelni. Ez különösen szép­pé teszi a vöröses tölgyfa mintázatát.

Asztal vázlata

Az asztal felépítési vázlata világosan szemlélteti a funkciót, a méreteket és az elemek összjátékát.

Az asztallábakat kónuszosán leszabjuk

Az asztallábakat kónuszosán leszabjuk.

A keret részeit összeeresztjük

A keret részeit összeeresztjük.

Az árnyékfugák az alkatrészek különböző szélességétől keletkeznek

Az árnyékfugák az alkatrészek különböző szélességétől keletkeznek. Az asztalnak op­tikai könnyedséget adnak.

A lábrészeket amik az asztal széthúzásakor kinyithatók

A lábrészeket amik az asztal széthúzásakor kinyithatók, egyenes szögben kell felcsava­rozni és ragasztani.

Az oldalkereteket egymással és a fix lábak­kal összeragasztjuk

Az oldalkereteket egymással és a fix lábak­kal összeragasztjuk. Az asztallapot a belső csíkra erősítjük.

A keretrészeket a kerethez erősítjük

A keretrészeket a kiegészítő lemez kivágásá­val az asztallaphoz és a hosszanti kerethez erősítjük.

A kihúzható asztal és a konyhai átadóablak azonos anyagból készült

A furnér iránya fontos

A vásárláskor a hibátlan felületre kell gondot fordítani. A nagy részek – en­nél az asztalnál a lap és a kiegészítő asztallapok – szabhatók a legjobban, mert a nagy lapfűrésszel tiszta vágáso­kat érhetünk el. Fontos a furnér irá­nya. Nagyon csúnya lenne, ha a kihú­zott lapokon a minta más irányba fut­na, mint az asztallapon. A keretek és lábak szabásánál is fontos az irány. Mivel az éleket csak csiszoljuk, nagyon tisztán kell vágni. Fontos hozzá a körfűrész keményfémmel borított él­lel. Minden darabnál meg kell gondol­ni, hogy melyik oldal kerül felülre vagy alulra.

A körbefutó keret kettős. A keskeny oldalon csak a belsőt erősítjük az asz­tallaphoz, a külső a lábakkal teherhor­dó konzolként kinyílik. Alumíniumsíneken fut a betolt asztal­lap. Azért, hogy minden láb azonos le­gyen, vezetőt kell a szabáshoz készíte­ni, különben a konzollábakat nem le­het becsukni.

A kiegészítő egymás fölé csúsznak

A kiegészítő asztallapok a hosszanti keretre felszerelt alumíniumsíneken egymás fölé csúsznak.

Zongorapánt köti össze a két lábrészt

Zongorapánt köti össze a két lábrészt, ez derékszögben becsukható.

Alumíniumpántot helyezünk a két kiegészítő lemezre

Alumíniumpántot helyezünk a két kiegészítő lemezre, ez megfogja az asztallap alatt, és megakadályozza az összeroskadást.

Egy átadóablak lerövidíti az utat a konyha és az étkező között

Egy átadóablak lerövidíti az utat a konyha és az étkező között. Nem zavar a ki­nyíló ajtó, ha a nyílászárót tol­juk. A lerakó he­lyet is biztosít, ha kicsi az asztal.

A görgős vezetősín biztosítja a távolságot a faltól

A görgős vezetősín biztosítja a távolságot a faltól.

Először a falba és a tolóajtóba pontosan becsavarozzuk

Először a falba és a tolóajtóba pontosan becsavarozzuk a szemescsavarokat, majd feléjük csúsztatjuk a krómozott acélrudat.

Tolóajtó az átadóra – egyszerű és helytakarékos

Az elv egészen egyszerű. Krómozott vas­rúd, néhány csavar, lemez és egy kis kéz­ügyesség szükséges hozzá. Anyaga azo­nos az asztaléval és a lerakó polcéval. Az ajtó a vasrúdon fut, amit szemescsavarral a falra akasztottunk. Hogy az aj­tó ne súrolja a tapétát, görgős vezető­sínt helyezünk a falra. Az ajtót a falemez élébe fúrt két csavar tartja.