Ötletek konyhákhoz

Valami eredeti a század elejéről

Hogy mennyire megvál­toztak a konyhával szemben támasztott igé­nyeink, mutatja ez az öreg konyhaszekrény. Valaha biztos jó szolgá­latot tett. Egy modern konyhában már elképzel­hetetlen ez az öreg vitrines szekrény. A technika bevonásával a háztartásban megváltoztak a berendezéssel szemben támasztott követelmények is. Sok ház­tartásban nincs is elég hely egy ilyen egyedi szekrény elhelyezésére.

Az a kívánság, hogy a konyha megint lakályos legyen, és a határos lakóterü­lettel összefüggésben álljon, jól körvo­nalazódik manapság. A konyha a tisz­ta főzőlaboratóriumból lakályos helyi­séggé változik, és „nagymama öreg kredence” legalább kiegészítésként megint jelentőséget nyert.

Ha az embernek olyan szerencséje van, hogy valahol olcsón hozzájuthat egy ilyen öreg szekrényhez, vagy a családban akad egy ilyen értéktárgy, kezdhetünk fáradságos módon restau­rálni. A festékrétegeket el kell távolí­tani. A sérüléseket ki kell javítani. Egyszerűbb talán egy ilyen szekrényt régi minták nyomán építeni. Nagy fel­adat a saját kezű munkát végzőnek, de hála a modern gépeknek, megoldható. Persze ha a réginek személyes jelentő­sége van, akkor azt kell választani.

Szekrény

A városon kívüli házban van ez a 80 éves konyhaszekrény. Gondosan helyreállították, és most a konyhát köti össze a lakóterülettel.

Készítsünk mai technikával régimódi vitrines szekrényt

Körfűrésszel és felső fűrésszel

A szekrény anyagát bárhol megvehetjük: ragasztott fenyőlemezek 18-24 mm vastagságban, lécek, szerkezeti fa- és forgácslemez. A régi stílusú vasalá­sok is hozzátartoznak. A vitrin üvegeit bármelyik üveges bevágja. A részeket pontosan le kell szabni.

A fúrógéppel kifúrjuk a tiplik helyét, a ragasztás előtt még javítható az oldal­méret. Az ajtókeret fáinak hosszát le kell vágni. Tiplikkel pontosan illeszt­hetjük a részeket.

Szerkezeti vázlat

Ez a szerkezeti vázlat szemlélteti az öreg konyhaszekrény alapjában véve egyszerű felépítését.

Az oldalfalakat a hátsó élükön peremezzük

Az oldalfalakat a hátsó élükön peremezzük, vagy felső maróval, vagy körfűrésszel.

Az előragasztott lécek külső éleit maróval ki­marjuk

Az előragasztott lécek külső éleit maróval ki­marjuk.

A szekrény teteje oldalt 5 cm-rel szélesebb

A szekrény teteje oldalt 5 cm-rel szélesebb. Ék alakú léccel borítjuk alulról.

Az alsó szekrény összeragasztásához

Az alsó szekrény összeragasztásához hosszú csavaros szorítókat használjunk. Erős feszí­tőhevederrel is lehet dolgozni.

Világos, tömör fenyőfa a régies stílusú szekrény megfelelő anyaga

Mint az asztalosmesternél

A szekrényt arányaiban és minden részletében pontosan a régi korok szekrényeinek mintájára készítettük el. A fiókból a nagyon tartós, de nehezen előállítható horganyzást elhagytuk. Tompán, tiplikkel raktuk össze. Először az alsó és felső rész hátfalhoz lécezését oldjuk meg. A kazettás ajtók belsejére az összeszereléshez lécet erő­sítünk, ami az ajtók bélését és az üve­get tartja. A 45 fokos szöget is levág­juk a betéthez és sarokillesztéshez.

A csatlakozóléceket az összeállítás után marjuk ki. A fiókok elejét más­ként, mint a képen, léccel is ellátjuk. Az ajtó alul és jobb oldalon lent csat­lakozólécet kap, ami az ajtórést elta­karja. A test összeragasztása után a fe­lületeket kezeljük, és rézkiegészítőkkel látjuk el.

A kazettás ajtó keretdarabjait körfűrésszel vágjuk ki

A kazettás ajtó keretdarabjait körfűrésszel vágjuk ki. A zár helyét is elkészíthetjük.

Az ajtó függőleges és vízszintes részeit tiplivel összeragasztjuk

Az ajtó függőleges és vízszintes részeit tiplivel összeragasztjuk.

Az ajtóbetét léceit ragasztás előtt kidolgoz­zuk

Az ajtóbetét léceit ragasztás előtt kidolgoz­zuk, az ütközőlécet a kész ajtóra ragasztjuk.

A kazettás ajtó üveglapjait üvegezőléccel rögzítjük

A kazettás ajtó üveglapjait üvegezőléccel rögzítjük. Ragasztó nélkül, stiftekkel erősít­jük a lécbe.

A vitrines szek­rény majdnem ké­szen van

A vitrines szek­rény majdnem ké­szen van. Az ajtó­kat fel kell akasz­tani. Mivel az elő helyezett léc csak 18 mm vastag, a befúrt pántokat le kell rövidíteni. Itt még egyszer meg­nézhetjük a szek­rény elemeit.

Az alsó szekrény ajtóbélései 18 mm vastag ragasztott fából készültek

Az alsó szekrény ajtóbélései 18 mm vastag ragasztott fából készültek, a hátlapra léccel és szöggel erősítik fel.

A fiókok vezetésére szolgáló léceket kétoldalt

A fiókok vezetésére szolgáló léceket kétoldalt, az oldallapok alján helyezik el, és csavarokkal rögzítik.