Ötletek konyhákhoz

Milyen szekrényeket válasszunk a konyhánkba?

Melyik konyhát válasszuk? Bár a külső megjelenés nagyon fontos, de hogy a konyha mennyire felel majd meg igényeinknek és elvárásainknak, az a mindennapi használat során fog kiderülni. Nyissuk hát ki a szekrényajtókat, és pillantsunk be a szekrényekbe!

Szekrények

Fontos, hogy konyhánk berendezésében örömünket leljük. A gyártók szívesen mutatják be, mi min­dent kínál termékük a tech­nika terén; nézzünk tehát a szekrényajtók mögé! Ez a je­lenet később otthon is szám­talanszor megismétlődik majd. Az eladó szívesen játssza ki ezt az utolsó „ütőkártyáját”, hi­szen mindaz elénk tárul, ami eddig rejtve maradt. Ha a bútor és az egyéb berendezési tárgyak kiválasztásánál való­ban jól döntöttünk, örömünk tartóssá válik. Az új konyhának azonban nem csak szemre kell kifogástalannak lennie, hanem komfortos használatot kell biztosítania. Általában nem kíméljük konyhánkat, és számos igényünknek kell megfelelnie.

Ezzel a gyártók és a szállítók is tisztában vannak. A vasalásokat hosszú ideig tesztelik, a szekrényajtókat átlagosan százezer alkalommal nyitják ki és csukják be, ami gyakorlatilag 20 éven át napi 14 nyitásnak és zárásnak felel meg.

Az eredmény igazán csak a használat során érzékelhető. A konyhaajtók automatikusan, gyakorlatilag zaj nélkül zárnak vissza, és gyakran 90 foknál nagyobb szögben is nyithatók. Ez a nagyobb nyitási szög több mozgásteret biztosít a konyhában. A felső szekrények hátsó sarka és a fej feletti részek is könnyebben elérhetők.

Nagyon helytaka­rékos a forgatható sarokelem

Nagyon helytaka­rékos a forgatható sarokelem, amely­ben a hagyomá­nyos kialakítású szekrénynél több fazék, serpenyő és egyéb edény tárol­ható. Egy mozdu­lat, és máris megtekinthet) ük a kör alakú tároló polcok tartalmát.

Kényelmes használat

Kényelmes használat: a fiók kinyílik, és máris betekintést nyerhetünk a konyhai segédeszközök világába.

Tároló helyekből egy konyhában soha sem elég

Tároló helyekből egy konyhában soha sem elég. Ennél a modellnél még az evőesz­köztároló-fiókot is felosztották, így az alsó fiókokba egyéb eszközöket is elhelyezhetünk.

A mai modellek nagy részét fém sarokvasakkal látják el, így a szerelés nem okoz prob­lémát. A beépített frontelemek jelentőségét a konyha építése­kor, költözködéskor, felújítás során, de leginkább a tavaszi nagytakarítás alkalmából fog­juk igazán értékelni. Hiszen ezek az elemek egy mozdu­lattal le-, majd visszaakaszt­hatok. Az ajtókat és a nehezen elérhető belső éleket szintén könnyedén tisztíthatjuk.

Amennyiben a fronteleme­ket nyitva szeretnénk hagyni, a gyártók egy része erre is kínál lehetőséget. Gyártanak tolóajtós modelleket is, ame­lyeknél az ajtó oldalra tolá­sával a szekrény teljesen nyitottá alakítható. Fárasztó hajlongás a konyhai munka közben? Ennek mindörökre vége! Mióta a Modern Konyháért Munkaközösség (Arbeitsgemeinschaft für die moderne Küche) Mann­heimben közzétette ergo­nómiai tanulmányát az egészségkímélő munka érde­kében, a fizikai adottságaink­hoz jobban alkalmazkodó fiókok és bútorok egyre na­gyobb teret nyernek. A kihúz­ható frontelemek a fiókok elvén működnek, a mozgat­ható belső elemek pedig az ajtó kinyitása után válnak hozzáférhetővé.

A szakemberek a hátunkat kímélő kihúzási technikákra szavaznak. Aki hallgat rájuk, már a konyhastúdióban észreveszi a különbséget: az elemek könnyedén mozgathatók még a fél mázsát elérő terhelés esetén is. A kihúzható elemek évek múlva sem vetemednek meg, deformálódnak el, amiről a sínbe helyezett görgők, hengerek vagy kerekek gondoskodnak. E technika előnyeit nemcsak látni, de a használat során érezni is fogjuk. A fedett beépítés az alkatrészeket megóvja a szennyeződésektől.

Ideális megoldás az auto­mata behúzási technika, amit több gyártó már alapfelszere­lésként biztosít. Ez a mechanika a fiókot behúzza és óv a sérülésekkel szemben. A ki­húzott elemek természetesen az igény szerinti pozícióban, kihúzva rögzíthetők is, egy kisebb lökéssel azonban kimozdulnak helyzetükből, és végállásban rögzítődnek.

Tartók megosztása

Hogy mozgatás közben a fiókok tartalma ne keveredjen össze, a tárolók beosztását optimalizálták. Az evőeszköztartó-fiók a kétszintes megoldásának köszönhetően egymás fölött mozgatható, így tartalma jobban áttekinthető. A kihúzható fiókokban tartó-rudakat helyezhetünk el, ame­lyek biztosan tartják a fazeka­kat és az üvegeket.

Tányérok a fiók­ban? Ez is lehet­séges

Tányérok a fiók­ban? Ez is lehet­séges a lyukacsos aljzatú fiók és a tetszés szerint elhelyezhető fa rudak segítségével.

Egyetlen korszerű konyhá­ból sem hiányozhatnak a teljes hosszukban kihúzható elemek, így a fiókok és rekeszek tartal­ma még jobban és könnyeb­ben hozzáférhető. A speciális vasalás lehetővé teszi, hogy a fiók vagy rekesz teljes tartalmát 100%-os bizton­sággal elérhessük. Ezt a kor­szerű megoldást szívesen alkalmazzák a leggyakrabban használt evőeszközök, fazekak és serpenyők tárolására ki­alakított elemeknél. Használat közben komfortérzetünket a különböző nemes anyagok felhasználása növeli.

Reggelire nincs jobb, mint egy friss pirítós és egy pohár narancslé

Reggelire nincs jobb, mint egy friss pirítós és egy pohár narancslé. Ha a gyümölcsprés és a kenyérpirító elhelyezése megfelelő, a reggeli készítése öröm.

Az alsó szekrények kialakí­tásánál a gyártók számos új megoldást kínálnak ügyfeleik­nek. Természetesen nem hi­ányozhat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő szelektív hulladékkezelést biztosító rendszer sem, amely elölről vagy felülről tölthető változatban is kapható. A többi, speciális elem is figyelemre méltó, mint pél­dául a konyhai gépek, illetve berendezések elrejtése, a kenyérvágáshoz, az üvegek tárolásához kihúzható keskeny fiók, a konyharuhatartó vagy akár a vasalódeszka. A konyhai követelményeknek tökéletesen megfelelő sarokszekrényekkel vége az ujjak örökös becsípésének és a mérgelődésnek. A kifordítható alsó szekrények önműködően zárnak, belső kialakításuk pedig komfortos.

A teljes hosszában kihúzható fiók segítségével

A teljes hosszában kihúzható fiók segítségével min­den könnyedén elérhető. Ha a fi­ókot megfelelően osztjuk be, a re­keszekben lisztet, sót és egyéb alapanyagokat is tárolhatunk.

A nagyobb hétvégi bevásár­láshoz általában egy magas szekrény befogadóképességére van szükségünk. Ahhoz, hogy mindent gyorsan elrendez­zünk, és az később is áttekint­hető legyen, némi szervezési készségre van szükségünk. A jó konyha akár ezt is tudja.

Technikailag legjobban a klasszikus megoldású, sorozat­ban gyártott, modern szekrények vannak felszerelve. A kihúzható és kifordítható elemek megoldják a tárolás és az áttekinthetőség problémá­ját, mivel tökéletes látást és kényelmes hozzáférést bizto­sítanak, így a szekrények teljesen kihasználhatók.

Ideálisak a keskeny, gyakran mindössze 30-40 cm széles ún. patikaszekrények. A kezel­hetőségüket tekintve hason­lóan komfortosak, mint a teljes hosszukban kihúzható elemek, e típusnál jobbról és balról is benyúlhatunk, benézhetünk a szekrénybe. Nyitáskor a szekrény teljes tartalmát kihúzhatjuk az ajtó­val együtt. A speciális, stabil síneken csúszó megoldás lehetővé teszi, hogy a teljesen megrakott, nehéz szekrényt is könnyedén mozgassuk. Még kényelmesebb a motorikus megoldás, amelynél elég egyetlen lépés a rejtett lábpedálra, és máris kitárul a kincseskamra.