Padlóburkolatok

Hidegburkoló lapok darabolása

Nagy a valószínűsége annak, hogy a legszélső sor vágott elemekből készül. Nagy, drága burkolólapoknál érdemes előre kiszámítani, hogy hány vágott elemre lesz szükség, hogy elkerüljük a felesleges veszteségeket. A kerámialapok vagy a mozaiklapok darabolása nem túl nehéz, csempevágóval vagy csempevágó csípőfogóval végezzük.

A pala és mészkőlapok vagy a greslap darabolása azon­ban már jóval nehezebb feladat, mindehhez komolyabb szerszámokra, gépekre van szükségünk. A csempevágó, csempevágó csípőfogó vagy sarokcsiszoló nem túl drága, azonban kölcsönözhetjük is a szükséges eszközöket. Vo­nalzóval jelöljük ki a vágás vonalát, a derékszögű vágásokat ácsderékszöggel ellenőrizzük. A durva éleket csempereszelővel vagy durva csiszolópapírral dolgozzuk el, esetleg egy letört burkolólap-darabbal csiszoljuk meg.

Alapszabályok:

  • Elektromos gépek használatakor mindig viseljünk védőmasz­kot, védőkesztyűt és fülvédőt.
  • A vágandó elemeket rögzítsük stabilan satuba vagy szorítóba.

Vágóeszközök használata

Csempevágó

Csempevágó

A csempevágóban karcoló hegy és a csem­pét kettétörő emelőkar található. A karcoló-hegyet ide-oda mozgassuk a csempén, majd állítsuk be a pattintó mechanizmust, és határozottan nyomjuk le a kart.

Gyémánt vágótárcsás körfűrész

Gyémánt vágótárcsás körfűrész

Különösen kemény burkolólapok (pala, agyag, mészkő vagy homokkő) nagy mennyiségben való vágásához érdemes gyémánt vágótárcsás körfűrészt kölcsönözni. A csem­pevágó körfűrész pengéjét vízzel nedvesítik (a vizet rendszeresen pótoljuk). Az ívek és sarkok kialakításához azonban valószínűleg sarokcsiszolóra is szükségünk lesz.

Sarokcsiszoló

Sarokcsiszoló

Gres, terrakotta, pala, mészkő és homokkő burkolólapok íveinek és sarkainak vágásához a kővágó tárcsával felszerelt sarokcsiszoló az ideális eszköz. Lassan, óvatosan dolgozzunk a kijelölt vonal mentén. Először hulladék da­rabokon gyakoroljunk.

Gyémánthegyű karcoló eszköz, bontóvéső és kalapács

Gyémánthegyű karcoló eszköz

A téglát, pala és terrakotta burkolólapokat bontóvésővel és kalapáccsal is darabolhat­juk. A csempe felületét karcoljuk be a gyé­mánthegyű karcoló eszközzel, majd a bon­tóvésővel és kalapáccsal törjük ketté. Elő­ször hulladék darabokon gyakoroljunk.

Kézi csempefűrész

Kézi csempefűrész

A kézi csempefűrész, amellyel kerámiacsem­péket darabolhatunk, tulajdonképpen lomb ­vagy illesztőfűrész. Akkor érdemes használni, ha csak kevés vágásra van szükség, mert kü­lönben nagyon lassan haladnánk. A drágább változatoknál a fűrésznek fémkerete van, míg az olcsóbb változatok kerete műanyag. Vá­sárolhatunk a fémfűrészbe illeszthető csem­pevágó fűrészlapokat is.

Kőzetfúró használata

A csőátvezetéseknél szükséges kisebb lyukak­hoz kőzetfúróval felszerelt elektromos fúrót használjunk. Fúrjuk át az eltávolítandó részt, majd félkör keresztmetszetű reszelővel csiszol­juk simára. Kaphatók kifejezetten kerámiacsem­pékhez használatos lyukfúró fejek is, ezekkel sima peremű lyukakat lehet készíteni, ahol nin­csen szükség csiszolásra. Beépítéskor valószí­nűleg a lyuk tengelye mentén ketté kell törnünk a csempelapot, majd a két felet összeilleszteni a cső körül.

Fúrófejek lyukak kialakítására

Fúrófejek lyukak kialakítására

A szélső elemek leszabása

A burkolatot először szárazon érdemes kirakni. Ekkor érdemes leszabni a szél­ső elemeket is. Amikor az utolsó sorhoz érünk, egy egész lapot helyezzünk az utolsó előtti sor egy elemére, majd toljuk ki a falig. A fal és a burkolólap közé helyezzünk távtartót, ezzel jelöljük ki a majdani hézagot. Ezután az alul lévő lapon a fugahézagot is figyelembe véve jelöljük ki a vágás vonalát.

Jó tanács

Vágás előtt ceruzával vagy filctollal sa­tírozzuk be a csempén a majdani hul­ladék darabot, így elkerülhetjük, hogy túl mélyen bevágjunk a felhasználni kívánt részbe.

Vágás ceruzával

Emeljük ki az alsó lapot, és szabjuk le. Alternatív megoldásként egyszerűen mérjük fel a burkolólapra az utolsó sor helyét, amelyből levontuk a két fuga szélességét. Az ácsderékszög mellett pontosan a lap élére merőlegesen ki tudjuk jelölni a vágás vonalát.

 

Csempevágó csípőfogó

Csempevágó csípőfogó

Ezzel az eszközzel bonyolultabb formákat, például csővezetékek nyílásait vághatjuk ki illetve ezzel daraboljuk a mozaiklapokat is. Amennyiben L alakot szeretnénk kivágni, karcoljuk be a körvonalakat a fogónkkal, de még ne pattintsuk el az elemet. Ezután a fogóval csipkedjük le az eltávolítandó ré­szeket, ív kivágásánál rajzoljuk fel a kivá­gandó ívet, majd az ív két végpontját kös­sük össze egy egyenessel, és bekarcolás után az egyenes mentén törjük el a lapot. A maradékot a fogóval törjük le.

Sarokelemek leszabása

  1. A sarokelem nem más, mint egy kétszer mé­retre vágott elem. Az első vágást a Szegélyelemek leszabása című részben (I. fent) le­írtak szerint végezzük.1. lépés
  2. Ezután helyezzük az elemet a padlóra, majd tegyünk rá egy másik elemet; e mentén je­löljük ki a második vágásvonalat (l. Szegély­elemek leszabása). Ne feledkezzünk meg a fugahézagokról sem.2. lépés

Sablon használata

Bonyolultabb sarok, ív vagy egy vezeték helyének kivágásánál használjunk karton- vagy papírlap sablont. A sablonról átmásolt ívet aztán csípőfogóval, csempefűrésszel vagy sarokcsiszolóval alakítsuk ki.

Lépések:

  1. Vágjunk ki a szélső sor szélességével egye­ző méretű papírlapot. Helyezzük a lapot a vágandó elem helyére, majd jelöljük be raj­ta a cső szimmetriatengelyét.1. lépés
  2. Hajtsuk ketté a lapot a kijelölt szimmetria­tengely mentén. Ezután toljuk a falhoz, majd jelöljük be rajta a cső átmérőjét. Ezzel meg­kaptuk a cső befoglaló méreteit.2. lépés
  3. Vágjuk be a lapot a szimmetriatengely men­tén a csőátmérővel egyező mélységben, majd hajtogassuk fel a papírt a cső körvo­nala mentén.3. lépés
  4. Másoljuk át a sablont a lapra, mázatlan csempénél ceruzával, mázas csempénél filctollal. Vágjuk ki az ívet, majd illesszük a helyére a vágott elemet.4. lépés